Drept internațional public și privat

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 16576
Mărime: 56.83KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra P.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ramazam
Univ. OVIDIUS Constanta

Extras din curs

Relaţiile internaţionale contribuie la realizarea unui climat de înţelegere între persoanele fizice sau juridice din diferite ţări. Dezvoltarea relaţiilor internaţionale este condiţionată de existenţa unei reglementări juridice pentru asigurarea unei ordini în raport cu elementul de extraneitate.

Existenţa unor asemenea elemente determină ca raportul juridic să vina în contact cu mai multe sisteme de drept. Ele sunt elemente străine sau de extraneitate. Elementele de extraneitate constituie elementul de individualizare a raportului juridic de drept internaţional privat.

Participanţii la raportul juridic cu element de extraneitate pot fi persoane fizice dar şi persoane juridice. Şi statul are calitatea de subiect de drept internaţional privat în condiţiile în care acţionează în “jure gestionis”.

Raportul de drept internaţional privat se caracterizează prin prezenţa elementului de extraneitate. Spre deosebire de celelalte raporturi de drept intern, relaţiile cu element de extraneitate se găsesc în contact cu alte state.

Elementul de extraneitate :

- reprezintă o împrejurare în fapt datorită căreia un raport juridic are legătură cu mai multe sisteme de drept ;

- nu face parte din raportul juridic care este alcătuit numai din conţinut, obiect şi subiect ;

- poate fi cuprins în structura raportului; Ex: părţile raportului juridic sunt străini sau obiectul juridic este situat în străinătate ;

- poate consta în diferite împrejurari care sunt relevante pentru normele de drept internaţional privat ;

- considerarea elementului de extraneitate este determinată de fiecare sistem de drept în parte; Ex: într-un raport juridic pot constitui element de extraneitate următoarele împrejurări: cetăţenia unei ţări străine, domiciliul sau reşedinţa în străinătate, locul unde se găseşte bunul mobil sau imobil care urmează obiectul raportului juridic, locul încheierii sau executării actului juridic, locul decesului persoanei.

Definirea dreptului internaţional privat nu poate fi făcută decât prin prisma determinării autorităţii sau instanţei competente să instrumenteze ori să judece. Problemele care ţin de conflictul de legi, de jurisdicţie, implică luarea în considerare a condiţiilor juridice a străinului, aşa încât conflictul de jurisdicţie este prealabil conflictului de legi.

Prin prisma domeniului de reglementare, dreptul internaţional privat reprezintă ansamblul normelor care reglementeaza relaţiile elementelor de extraneitate indicând autoritatea competentă şi legea aplicabilă.

Obiectul disciplinei de drept internaţional privat este constituit din raporturi juridice de drept internaţional privat cu element de extraneitate.

METODA DE REGLEMENTARE

Relaţiile cu element de extraneitate pot fi reglementate prin mai multe metode poprii şi anume:

1. metoda normelor conflictuale

2. metoda normelor materiale

3. metoda normelor de aplicare imediată.

Metoda normelor conflictuale

Norma conflictuală indică legea competentă cu privire la un raport cu element de extraneitate. Legea desemnată a se aplica poate fi legea forului sau legea străină. Normele conflictuale soluţionează numai conflictul de legi dar fără a conţine o reglementare a relaţiilor cu element de extraneitate.

După izvorul lor, normele conflictuale pot fi:

- interne

- uniforme

Majoritatea normelor conflictuale sunt interne având un caracter internaţional.

De ex: Legea 105/ 1992 – Legea cadru de drept internaţional privat în România.

Cu toate că sunt proprii fiecărui sistem de drept normele conflictuale pot fi identice pentru mai multe ţări “ locus legitatum”.

Normele conflictuale interne formează dreptul comun al materiei. Pentru a se asigura stabilitatea normelor juridice, începând cu sec.XIX, statele au stabilit norme conflictuale uniforme sau unificate. Adaptarea normelor uniforme s-a realizat prin intermediul convenţiilor internaţionale. Ex: normele conflictuale cuprinse în tratatele şi convenţiile de asistenţă juridica.

Principalele obiecţiuni aduse acestei metode constau în următoarele:

-diferenţierea dintre normele de fond şi normele de formă este variabilă de la o legislaţie la alta ;

-normele conflictuale elaborate prin activitatea normative şi aplicate de acţiunea creatoare a jurisprudenţei depinde de poziţia instanţei judecatoreşti .

Cunoaşterea soluţiei presupune determinarea legii competente.

Metoda conflictualistă este preferată ca fiind raţională şi acceptabilă pentru că aplică legea ce are cea mai mare legătură cu raportul juridic cu element de extraneitate.

D.I.P. CURS 2 15.10.2007

METODA NORMELOR MATERIALE

Normele materiale sau substanţiale se aplică nemijlocit relaţiei cu element de extraneitate. Reglementarea directă prin norme substanţiale reprezintă o pondere importantă şi conferă raportului juridic o reală certitudine.

Normele materiale se impart in două categorii:

- interne

- uniforme

1. Normele materiale interne au caracter teritorial şi exclud de regulă aplicarea legii străine.

2. Normele materiale uniforme se elaborează pe baza convenţiilor internaţionale pentru raporturi cu element de extraneitate. Acestea constituie un drept comun special.

Aplicarea normelor materiale poate să depindă sau nu de o normă conflictuală. În unele situaţii, normele materiale se aplică raportului juridic în temeiul unei norme conflictuale. De ex.: Convenţia de la Haga 1964 referitoare la legea uniformă privind vânzarea internaţională de obiecte mobile corporale, stabileşte normele materiale aplicate între părţile contractante care au domiciliul pe teritoriul unor state diferite.

Preview document

Drept internațional public și privat - Pagina 1
Drept internațional public și privat - Pagina 2
Drept internațional public și privat - Pagina 3
Drept internațional public și privat - Pagina 4
Drept internațional public și privat - Pagina 5
Drept internațional public și privat - Pagina 6
Drept internațional public și privat - Pagina 7
Drept internațional public și privat - Pagina 8
Drept internațional public și privat - Pagina 9
Drept internațional public și privat - Pagina 10
Drept internațional public și privat - Pagina 11
Drept internațional public și privat - Pagina 12
Drept internațional public și privat - Pagina 13
Drept internațional public și privat - Pagina 14
Drept internațional public și privat - Pagina 15
Drept internațional public și privat - Pagina 16
Drept internațional public și privat - Pagina 17
Drept internațional public și privat - Pagina 18
Drept internațional public și privat - Pagina 19
Drept internațional public și privat - Pagina 20
Drept internațional public și privat - Pagina 21
Drept internațional public și privat - Pagina 22
Drept internațional public și privat - Pagina 23
Drept internațional public și privat - Pagina 24
Drept internațional public și privat - Pagina 25
Drept internațional public și privat - Pagina 26
Drept internațional public și privat - Pagina 27
Drept internațional public și privat - Pagina 28
Drept internațional public și privat - Pagina 29
Drept internațional public și privat - Pagina 30
Drept internațional public și privat - Pagina 31
Drept internațional public și privat - Pagina 32
Drept internațional public și privat - Pagina 33
Drept internațional public și privat - Pagina 34
Drept internațional public și privat - Pagina 35
Drept internațional public și privat - Pagina 36
Drept internațional public și privat - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Drept International Public si Privat.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor

Secţiunea 1. Noţiunea de justiţie. Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri, două dintre acestea fiind legate în mod direct de studiul...

Drept Internațional Privat

PARTEA GENERALA Capitolul I CONSIDERATII PRELIMINARE Sectiunea 1 NOTIUNEA DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT SI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT...

Drept Penal

DEF. PROCEDURA PENALA: Activitatea reglementata de lege desfasurata de organele compentente cu participarea partilor si altor persoane in scopul...

Drept internațional contemporan

Dreptul internaţional public este acea ramura a dreptului, acel ansamblu de norme juridice, scrise sau nescrise, create în principal de către...

Managementul Finanțelor Publice

0. Introducere Managementul finanţelor publice reprezintă o parte deosebit de importantă a gestiunii dezvoltării urbane. Obiectivul acestui...

Drept internațional public și privat

CAPITOLUL I NATURA DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC 1.1. Drept international public. Societate internationala. Relatii internationale. În...

Organizarea socială și normele de conduită ale geto - dacilor în epoca prestatală

Geto-dacii fac parte din marele neam etnic al tracilor, care, dupa cum spunea Herodot este cel mai numeros dupa cel al inzilor. Tracii au patruns...

Drept Procesual

CAPITOLUL I: INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI PROCESUAL PENAL 1. INFRACŢIUNEA ŞI JUSTIŢIA PENALĂ 2. PROCESUL PENAL, MIJLOC DE REALIZARE A...

Te-ar putea interesa și

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Dreptul european al muncii - organizații și norme juridice

1.1. Noțiunea dreptului internațional al muncii Dreptul internaţional al muncii reprezintă totalitatea normelor elaborate de organismele...

Obligația Legală de Întreținere

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE DE ÎNTREŢINERE SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. VIZIUNE ISTORICĂ. Noţiunea de...

Tipuri de drept - public, privat, penal, internațional - în sistemele juridice

CAPITOLUL I Conceptul si configurarea notiunii de drept 1. Definitia dreptului 1.1 Conceptul notiunii de „drept” Cuvântul „drept” ” este...

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Abordarea Cetățeniei de Către Dreptul Internațional

INTRODUCERE Conceptul de cetăţenie („citizenship") este central pentru ştiinţele politice şi dreptul internaţional. Fără o înţelegere minimală a...

Efectele drepturilor dobândite potrivit legii străine

INTRODUCERE Recunoaşterea internaţională a drepturilor în dreptul internaţional privat înseamnă respectarea şi ocrotirea ulterioară a drepturilor...

Raportul Juridic de Drept Internațional Privat

CAPITOLUL 1 Noţiunea şi caracterele raportului juridic cu elemente de extraneitate 1.1. Raporturile de drept internaţional public şi cele de...

Ai nevoie de altceva?