Drept Notarial

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 8 fișiere: pdf
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 62321
Mărime: 987.56KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Coste
drept notarial

Extras din curs

CURS 1

CAPITOLUL I

INTRODUCERE IN ACTIVITATEA NOTARIALA

1. CONSIDERATII INTRODUCTIVE

1.1.Noţiunea şi importanţa dreptului notarial

1.2. Obiectul dreptului notarial

1.3. Izvoarele dreptului notarial

2. DIN ISTORIA NOTARIATULUI

3. PRINCIPIILE ACTIVITĂŢII NOTARIALE

3.1. Funcţie autonomă

3.2. Autoritate publicã

3.3. Profesiune liberalã

3.4. Serviciu de interes public

3.5. Principiul legalitãţii

3.6. Principiul tratamentului egal, al echidistanţei şi al imparţialitãţii

3.7. Notarul îndeplineşte actele solitar şi personal

3.8. Confidenţialitatea sau principiul pãstrãrii secretului profesional

3.9. Disponibilitatea întocmirii actelor notariale

3.10. Principiul libertãţii contractuale

3.11. Rolul activ al notarului public

3.12. Monopolul activitatii notariale

1. CONSIDERATII INTRODUCTIVE

Romania, tara asezata in sud – estul Europei, ca un zid despartitor intre doua mari

civilizatii, orientala si occidentala, s-a mentinut si evoluat de-a lungul secolelor,

impunandu-si un anumit mod specific de dezvoltare sociala, care a condus la aparitia unui

sistem de drept propriu.

In functie de evolutia istorica a societatii romanesti sistemul de drept s-a

perfectionat, cunoscand tot atatea etape de dezvoltare ca si societatea insasi.

In Romania, institutia notariala, cunoscuta sub varianta moderna, nu este o

institutie veche. Notiunea de “notar” sau “act notarial” nu apare inscrisa in documentele

vechi ale vremii, decat foarete tarziu in Evul Mediu si atunci doar cu referire la

Transilvania. Cu toate acestea, activitatea notariala a existat in provincile romanesti din

cele mai vechi timpuri si pana astazi, rastimp in care distingem mai multe etape si anume

cea scalavagista, feudala si moderna.

1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA DREPTULUI NOTARIAL

DREPTUL NOTARIAL este constituit din ansamblul normelor juridice care

reglementează modul de organizare a activităţii notariale, statutul notarului public şi

procedura de întocmire a actelor notariale. Enunţarea acestei definiţii sintetice relevă

existenţa unor norme juridice cu caracter diferit : unele sunt norme ce privesc doar

organizarea activităţii notariale şi structura organelor care o exercită sau o coordonează;

altele se referă la procedura de întocmire a diferitelor acte notariale.

Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice, astfel cum precizează

chiar Art. 1 din Legea nr. 36/1995, „constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale

2

nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu

legea". Din aceste dispoziţii legale se poate desprinde şi importanţa deosebită a activităţii

notariale şi, implicit, a dreptului notarial. Intr-adevăr, societăţile moderne şi cu o solidă

economie de piaţă se caracterizează printr-o multiplicare accentuată a raporturilor

juridice la care participă persoanele fizice şi tot mai multe persoane juridice. Participarea

la viaţa juridică implică, cu necesitate, respectarea unei anumite ordini de drept şi a

valorilor ocrotite de aceasta.

Datorită acestui fapt actele juridice nu se pot întocmi fără respectarea unor condiţii

legale, fie ele de formă, fie de fond. Unul din marile principii ale dreptului civil este fără

îndoială acela al consen-sualismului. Aceasta înseamnă că, în general, simplul acord de

voinţă al părţilor este generator de drepturi şi obligaţii corelative.

Prin urmare, părţile nu sunt ţinute să recurgă la constatarea raporturilor lor civile

sau comerciale printr-un act întocmit în faţa unui notar public. Cu toate acestea, siguranţa

circuitului civil recomandă constatarea unor atare raporturi printr-un act scris, respectiv

chiar printr-un înscris întocmit şi autentificat de un specialist al dreptului, adică de un

notar public. Intocmirea unui înscris autentic, care să constate raportul juridic civil sau

comercial realizat de părţi, este dorit şi solicitat adeseori de părţi, ceea ce reprezintă o

garanţie solidă a conservării drepturilor lor.

Alteori, forma autentică a actului reprezintă chiar o condiţie de valabilitate a

contractului sau operaţiei juridice întocmite de părţi. Formalismul reprezintă o

caracteristică a actelor notariale. Dar formele nu sunt un scop în sine ci o necesitate

determinată de siguranta actelor notariale intocmite

1.2. OBIECTUL DREPTULUI NOTARIAL

Din definiţia deja enunţată şi din ansamblul reglementărilor în vigoare se poate

desprinde cu uşurinţă şi obiectul dreptului notarial. Acesta este format din normele

juridice privitoare la organizarea activităţii notariale, statutul notarului public şi la

procedura de întocmire a actelor notariale. Obiectul dreptului notarial este constituit şi

din normele privitoare la procedura succesorală notarială.

Obiectul dreptului notarial coincide şi cu obiectul disciplinei aferente acestui

domeniu. Aceasta nu înseamnă că obiectul de interes al dreptului notarial este cantonat la

instituţiile deja enunţate şi care au esenţialmente un caracter organizatoric şi procedural.

Domeniul de interes al dreptului notarial este însă mult mai larg şi cuprinde varii domenii

juridice. Avem în vedere, în primul rând, instituţii importante ale dreptului civil, cum sunt

cele privitoare la: contracte civile si/sau comerciale, societati comerciale, asociatii,

fundatii, succesiuni, drepturi reale si de creanta, şi publicitate imobiliară. Dreptul familiei,

îndeosebi prin instituţiile privitoare la capacitatea persoanelor fizice şi juridice şi la

reprezentarea lor, este şi el implicat în activitatea notarială.

Preview document

Drept Notarial - Pagina 1
Drept Notarial - Pagina 2
Drept Notarial - Pagina 3
Drept Notarial - Pagina 4
Drept Notarial - Pagina 5
Drept Notarial - Pagina 6
Drept Notarial - Pagina 7
Drept Notarial - Pagina 8
Drept Notarial - Pagina 9
Drept Notarial - Pagina 10
Drept Notarial - Pagina 11
Drept Notarial - Pagina 12
Drept Notarial - Pagina 13
Drept Notarial - Pagina 14
Drept Notarial - Pagina 15
Drept Notarial - Pagina 16
Drept Notarial - Pagina 17
Drept Notarial - Pagina 18
Drept Notarial - Pagina 19
Drept Notarial - Pagina 20
Drept Notarial - Pagina 21
Drept Notarial - Pagina 22
Drept Notarial - Pagina 23
Drept Notarial - Pagina 24
Drept Notarial - Pagina 25
Drept Notarial - Pagina 26
Drept Notarial - Pagina 27
Drept Notarial - Pagina 28
Drept Notarial - Pagina 29
Drept Notarial - Pagina 30
Drept Notarial - Pagina 31
Drept Notarial - Pagina 32
Drept Notarial - Pagina 33
Drept Notarial - Pagina 34
Drept Notarial - Pagina 35
Drept Notarial - Pagina 36
Drept Notarial - Pagina 37
Drept Notarial - Pagina 38
Drept Notarial - Pagina 39
Drept Notarial - Pagina 40
Drept Notarial - Pagina 41
Drept Notarial - Pagina 42
Drept Notarial - Pagina 43
Drept Notarial - Pagina 44
Drept Notarial - Pagina 45
Drept Notarial - Pagina 46
Drept Notarial - Pagina 47
Drept Notarial - Pagina 48
Drept Notarial - Pagina 49
Drept Notarial - Pagina 50
Drept Notarial - Pagina 51
Drept Notarial - Pagina 52
Drept Notarial - Pagina 53
Drept Notarial - Pagina 54
Drept Notarial - Pagina 55
Drept Notarial - Pagina 56
Drept Notarial - Pagina 57
Drept Notarial - Pagina 58
Drept Notarial - Pagina 59
Drept Notarial - Pagina 60
Drept Notarial - Pagina 61
Drept Notarial - Pagina 62
Drept Notarial - Pagina 63
Drept Notarial - Pagina 64
Drept Notarial - Pagina 65
Drept Notarial - Pagina 66
Drept Notarial - Pagina 67
Drept Notarial - Pagina 68
Drept Notarial - Pagina 69
Drept Notarial - Pagina 70
Drept Notarial - Pagina 71
Drept Notarial - Pagina 72
Drept Notarial - Pagina 73
Drept Notarial - Pagina 74
Drept Notarial - Pagina 75
Drept Notarial - Pagina 76
Drept Notarial - Pagina 77
Drept Notarial - Pagina 78
Drept Notarial - Pagina 79
Drept Notarial - Pagina 80
Drept Notarial - Pagina 81
Drept Notarial - Pagina 82
Drept Notarial - Pagina 83
Drept Notarial - Pagina 84
Drept Notarial - Pagina 85
Drept Notarial - Pagina 86
Drept Notarial - Pagina 87
Drept Notarial - Pagina 88
Drept Notarial - Pagina 89
Drept Notarial - Pagina 90
Drept Notarial - Pagina 91
Drept Notarial - Pagina 92
Drept Notarial - Pagina 93
Drept Notarial - Pagina 94
Drept Notarial - Pagina 95
Drept Notarial - Pagina 96
Drept Notarial - Pagina 97
Drept Notarial - Pagina 98
Drept Notarial - Pagina 99
Drept Notarial - Pagina 100
Drept Notarial - Pagina 101
Drept Notarial - Pagina 102
Drept Notarial - Pagina 103
Drept Notarial - Pagina 104
Drept Notarial - Pagina 105
Drept Notarial - Pagina 106
Drept Notarial - Pagina 107
Drept Notarial - Pagina 108
Drept Notarial - Pagina 109
Drept Notarial - Pagina 110
Drept Notarial - Pagina 111
Drept Notarial - Pagina 112
Drept Notarial - Pagina 113
Drept Notarial - Pagina 114
Drept Notarial - Pagina 115
Drept Notarial - Pagina 116
Drept Notarial - Pagina 117
Drept Notarial - Pagina 118
Drept Notarial - Pagina 119
Drept Notarial - Pagina 120
Drept Notarial - Pagina 121
Drept Notarial - Pagina 122
Drept Notarial - Pagina 123
Drept Notarial - Pagina 124
Drept Notarial - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • CURS 1 - Capitolul I.pdf
  • CURS 2 - Capitolul II.pdf
  • CURS 3 - Capitolul III.pdf
  • CURS 4 - Capitolul IV punctele 1 si 2.pdf
  • CURS 5 - Capitolul IV punctul 3.pdf
  • CURS 6 - Capitolul IV punctele 4, 5 si 6.pdf
  • CURS 8 - Capitolul V si Capitolul VI.pdf
  • CURS 9 - Capitolul VII si Capitolul VIII-1.pdf

Alții au mai descărcat și

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Protecția drepturilor copilului în mediul familial

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND PROTECŢIA COPILULUI 1. Noţiunea de copil În scopul dezvoltării armonioase a personalităţii...

Considerații teoretice și practice privind procedurile notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Infracțiuni de fals. falsul intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Organizare judecătorească

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR SESIUNEA FEBRUARIE 2007 Cap -I- Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Potrivit dispoziţiilor art.654 – 658 C.civ., pentru ca o persoană să poată moşteni în temeiul legii, este necesar ca la...

Formele de Răspundere ale Notarului Public

1.Precizări prealabile Legislaţia în vigoare conţine prevederi detaliate cu privire la răspunderea disciplinară a notarului public. Ea cuprinde şi...

Te-ar putea interesa și

Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară

INTRODUCERE O trecere în revistă - chiar şi succintă - a diplomaţiei Uniunii Europene la acest început de secol şi de mileniu permite înţelegerea...

Considerații teoretice și practice privind procedurile notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Procedura Succesorală Notarială

INTRODUCERE Motivația alegerii temei România, țară aşezată în sud – estul Europei, ca un zid despărţitor între două mari civilizaţii, orientală...

Caiet de practică în drept notarial

Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridce constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si...

Divorțul prin acordul soților

Divortul prin acordul sotilor sau divortul consensual este prevazut de Codul Civil in articolele 374-378, iar procedura acestui fel de divort este...

Încheierea de Îndeplinire a Actului Notarial

Activitatea notarială se realizează de notarii publici prin acte notariale şi consultaţii juridice notariale, în condiţiile prezentei legi. Notarul...

Statutul notarului public

Dreptul notarial este constituit din ansamblul normelor juridice care reglementează modul de organizare a activităţii notariale, statutul notarului...

Raportul Juridic De Drept Fiscal

Dreptul Notarial Este Constituit Din Ansamblul Normelor Juridice Care Reglemen¬teaza Modul De Organizare A Activitatii Notariale, Statutul...

Ai nevoie de altceva?