Drept Parlamentar

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 3477
Mărime: 17.26KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Capitolul 1.4. Funcţiile Parlamentului in statul de drept

Conceptul de funcţii ale parlamentului prezintă o însemnătate cu totul aparte, el identificând marile direcţii de acţiune ale parlamentului.

In literatura Romana de specialitate se identifica drept funcţii ale paramentului următoarele:

a. funcţia legislativa, constând in adoptarea legilor,

b. stabilirea direcţiilor principale ale activităţii social-economice,

c. alegerea, formarea, avizarea formarii, numirea sau revocarea unor autoritatii statale,

d. controlul parlamentar,

e. conducerea in politica externa,

f. organizarea si funcţionarea proprie.

In actualul moment al dezvoltării României 5 funcţii exprima cel mai bine activitatea ori orientarea parlamentara:

1. Funcţia de reprezentare

- parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii,

- se manifesta in special in raporturile României cu UE si in orientarea întregii activitati externe in raport cu statele lumii,

- este exponent al intereselor întregii naţiuni.

2. Funcţia legislativa

- reprezintă nucleul întregii activitati parlamentare,

- are misiunea de a face leg isi de a controla puterea executive,

- este amplu fundamentata in prevederile constituţiei si regulamentele parlamentare.

3. Funcţia de informare

- se realizează prin argumentare deciziilor politice , dar si a legilor pe o temeinica evaluare a unor consideraţiuni economice sociale si politice.

4. Funcţia de control

- se manifesta prin acordarea sau retragerea încrederii guvernului, întrebări, interpelări sau anchete parlamentare,

- suspendarea din funcţie a preşedintelui României, punerea lui sub acuzare, solicitarea urmăririi penale a membrilor guvernului pentru faptele savarsite in exerciţiul funcţiunii lor,

- angajarea răspunderii guvernului pentru o lege sau un pachet de legi.

5. Funcţia de desemnare prin investire, alegere sau numire a unor autoritati publice.

- o importanta deosebita este acordarea votului de investire a guvernului.

2.2.2 Analiza diferitelor izvoare ale dreptului parlamentar

1. Tratatele internaţionale

- reglementează raporturi intre state, consfinţind anumite drepturi si obligaţii reciproce,

- potrivit Constituţiei ele au valoarea unor legi, nefiind superioare Constituţiei.

2. Poziţia deosebita a constituţiei in sistemul izvoarelor dreptului intern. Supremaţia Constituţiei.

Principiul supremaţiei constituţiei reprezintă una din cuceririle cele mai importante ale Dreptului Constituţional modern.

Supremaţia Constituţiei este o noţiune complexa in conţinutul căreia sunt cuprinse trasaturi, elemente si valori atât politice cat si juridice.

Constituţia reprezintă insasi temeiul fundamenta si garanţia esenţiala a ordinii de drept

Fundamentele supremaţiei Constituţiei:

- legitimează puterea convertind voinţele individuale sau colective in voinţe de stat,

- conferă autoritate guvernanţilor indreptatindule deciziile si garantându-le aplicarea

- determina funcţiile si atribuţiile ce revin autoritatilor publice

- diriguieşte raporturile dintre cetăţeni si dintre aceştia si autorităţile publice.

Definiţie Drept Parlamentar

Este o subramura a dreptului constituţional, care joaca un rol important in promovarea principiilor democratice, in garantarea drepturilor omului si in păstrarea nealterata a valorilor pe care se întemeiază instituţia parlamentului.

Izvoarele dreptului parlamentar - sunt Constituţia României, Legile, Tratatele, Regulamentele Camerelor.

Izvoarele materiale: - desemnează faptul social, forţele creatoare sau factorii care configurează dreptul.

Izvorul formal:

- are in vedere mijloacele cu ajutorul cărora se exprima izvoarele materiale, forma pe care o imbraca dreptul in ansamblul normelor sale.

2.2.2.2.1 Deosebirile dintre constituţie si lege ca o consecinţa a supremaţiei constituţiei

In sens juridic larg, constituţia este fara îndoiala si ea o lege insa cu anume particularitati specifice.

Constituţia este documentul politic si juridic fundamental care cuprinde principiile întregii vieţi economice, politice, sociale, juridice si culturale.

Legile (organice si ordinare) stabilesc reglementari ale unor relaţii sociale din anumite compartimente ale vieţii.

Supremaţia constituţiei se explica in principal datorita caracterului deosebit pe care îl are si al domeniilor pe care le reglementează

2.3.2 Principii specifice

1. Principiul specializării

- este consacrat prin Constituţie si prin regulamentele parlamentare el reflectând elementul de specificitate pe care îl prezintă activitatea parlamentara.

2. Principiul potrivit căruia majoritatea decide si opoziţia se exprima

- se reflecta in toata organizarea si funcţionarea camerelor parlamentare

- prin conceptual de majoritate nu se înţelege in mod strict suma “aritmetica” a parlamentarilor aparţinând unei anumite formaţiuni politice, ci se poate estima ca exista diverse tipuri de majoritati in funcţie de caracterul deciziei parlamentare (lege organica sau ordinara), ceea ce face practice sa poată fi exprimate puncte convergente ale mai multor grupuri parlamentare.

3. Principiul transparentei

- decurge din regulile de baza ale democraţiei, asigurând ca activitatea parlamentului sa se desfasoara sub ochii opiniei publice,

- se realizează in primul rând prin publicitatea dezbaterilor votul deputaţilor si senatorilor care in majoritatea cazurilor este un vot deschis, posibilitatea diverselor organisme ale societatii civile de a participa la numite lucrări ale comisiilor parlamentare

Preview document

Drept Parlamentar - Pagina 1
Drept Parlamentar - Pagina 2
Drept Parlamentar - Pagina 3
Drept Parlamentar - Pagina 4
Drept Parlamentar - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Drept Parlamentar.doc

Alții au mai descărcat și

Eficiența Controlului Parlamentar în România

1. Controlul parlamentar și formele de manifestare 1.1. Principalele trăsături ale controlului parlamentar Pentru îndeplinirea scopului său,...

Parlamentul

I. Generalităţi. Caracterizarea parlamentului În istoria constituţională a lumii, istorie îndelungată şi tumultoasă, s-a impus, ca o realitate...

Parlamentul României

Istoria parlamentară în România începe în anul 1831 când în Ţara Românească a fost adoptat un act cu caracter constituţional denumit "Regulamentul...

Organizarea parlamentară și funcționalitatea sa în România

1. Organizarea Parlamentului in sistemul politic cel institutional al puterii de stat Institutia Parlamentului are origini indepartate.Islanda...

Etica academică a studenților și masteranzilor

1. Chestiuni generale privind etica Preocupări referitoare la etică ori la integritate în universități au fost de-a lungul timpului în domenii...

Acte de Drept Administrativ

ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV Executarea actelor de drept administrativ 1. Obiectul executării administrative Pentru înfăptuirea sarcinilor sale...

Dreptul Muncii

Dr. muncii, ca ramura de drept, rerprezinta ansamblul normelor juridice prin care sunt reglementate raporturi juridice individuale si collective de...

Drept Execuțional Penal

I. DREPT EXECUȚIONAL PENAL 1.1. Noțiune și obiect Profesorul Ioan Oancea definește dreptul execuțional penal ca fiind “ramura de drept alcătuită...

Te-ar putea interesa și

Mandatul Parlamentar

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Parlamentul are principalul rol de a adopta dispoziţiile cele mai importante pentru organizarea vieţii sociale şi de stat, de...

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Eficiența Controlului Parlamentar în România

1. Controlul parlamentar și formele de manifestare 1.1. Principalele trăsături ale controlului parlamentar Pentru îndeplinirea scopului său,...

Drept parlamentar - imunitatea parlamentară

Dreptul parlamentar reglementeaza ansamblul normelor juridice care privesc activitatea Parlamentului. Privit din acest punct de vedere, dreptul...

Parlamentul

I. Generalităţi. Caracterizarea parlamentului În istoria constituţională a lumii, istorie îndelungată şi tumultoasă, s-a impus, ca o realitate...

Imunitatea parlamentară

INTRODUCERE În structurarea acestei teme, „Imunitatea parlamentară”, am manifestat o preocupare constantă pentru înțelegerea mai amplă a...

Controlul Politic și Administrativ

CAP I. Notiunea,necesitatea si rolul controlului exercitat asupra administratiei publice.p.1 CAP II. Controlul politic(parlamentar).p.3 •...

Drept Parlamentar

MULTIPLE CHOICE 1) Dreptul Parlamentar institutional se refera la: 1 organele de lucru ale Parlamentului 2 regulile specifice procesului de...

Ai nevoie de altceva?