Drept penal european

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 4248
Mărime: 32.10KB (arhivat)
Publicat de: Iuliu Fodor
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Boroi

Extras din curs

Cooperarea judiciară internaționala in materie penala are ca fundament, o serie întreaga de forme in baza cărora se realizează si anume:

1. Extrădarea,

2. Mandatul european de arestare

3. Transferul de proceduri in materie penala

4. Recunoașterea si executarea hot judecătorești si am ordonanțelor penale si a actelor juridice in relația cu statele terțe

5. Transferul persoanelor condamnate

6. Asistenta judiciara in materie penala

7. Alte forme de cooperare judiciare internaționala in materie penala.

1. EXTRADAREA

Legea care reglementează aceste forme de cooperare este Legea 302/2004 mod si completate prin Legea 300/2013.

Extrădarea este un act de asistenta juridica, prin care un stat, pe care s-a refugiat un inculpat sau un condamnat, care nu este cetățean al statului solicitat, il preda pe acesta, la cererea statului de drept al urmări penal, judeca sau supune la executarea condamnării penale.

Extrădarea obișnuita se realizează după procedura obișnuita sau normala, reglementata de Convenția Europeana de Extrădare si de Legea interna, iar persoana a cărei extrădare se solicita, beneficiind de posibilitatea conferita de acesta, de a se apară, împotriva cererii de extrădare, inclusiv prin exercitarea caii de atât a recursului.

Extrădarea voluntară, are loc in cazul in care, dupa procedura obișnuita, reglementata de Convetia Europeana de extrădare, dar atunci cand persoana reclamata renunța la beneficiile conferite de lege, consimtand la extrădare.

Extradarea simplificată se asemenea cu extradarea voluntara, dar in plus, presupune eliminarea cerintei transmiterii unei cereri formale de extradare, in cazul in care persoana extradabila consimte la extradare.

CONDITIILE EXTRADARII:

1 .CONDITII REFERITOARE LA INFRACTIUNE

– sa se fi savarsit o infractiune pe teritoriul statului solicitant sau de catre un cetatean al acestui stat ori prin fapta savarsită să fie lezate interesele acelui stat.

- Fapta savarsita sa fie considerata infractiune atat de legislatia statului solicitant cat si de cea a statului solicitat sa efectueze extradarea, (dubla incriminare).

2. CONDITIA CA INFRACTIUNEA PENTRU CARE SE CERE EXTRADAREA trebuie sa prezinte o anumita gravitate, adică aceasta trebuie sa fie pedepsită de legislația ambelor state cu o pedeapsa privativa de libertate de cel puțin 1 an de închisoare, ori persoana a cărei extradare se cere sa fi fost condamnat printr=o hot def la o pedeapsa privativa de libertate de cel putin 4 luni.

3. CONDITII CE PRIVESC INFRACTORUL: - persoana a cărei extrădare se cere sa fie cetățean străin, - infractorul sa se găsească pe teritoriul statului solicitat.

4. CONDITII PRIVITOARE LA COMPETENTA: - din prisma aceasta se cere ca infracțiunea pentru care se cere extrădarea, sa nu fie comisa in tot sau in parte pe teritoriul României.

5. CONDITII DE ORIDIN PROCEDURAL – sa existe o cerere de extrădare din partea statului care are interesul sa-l pedepsească pe făptuitor, - sa existe o expunere a faptelor pentru care se cere extrădarea, - o copie a dispozițiilor legale aplicabile sau daca nu este cu putința, o declarație asupra dreptului aplicabil, - existenta datelor privind durata pedepsei neexecutate in cazul cererii de extrădare, a unei persoane condamnate, care a executat numai o parte din pedeapsa.

Excepții,

când nu poate opera extrădarea,

1. EXCEPTII PRIVITOARE LA PERSOANA: nu pot fi extradate din Romania urmatoarele categorii de persoane: a. cetatenii romani, daca nu sunt intrunite conditiile prev. in art. 20 din Lege, dar prin modificarea Constitutiei, Legea fundamnetala statueaza că cetatenii romani pot fi extradati in baza Conventiilor internationale, la care Romania este parte, si pe baza de reciprocitate. Acest lucru se poate realiza daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: - persoana extradabila domiciliaza pe teritoriul statului solicitant la data formularii cererii de extradare. – persoana extradabila are si cetatenie statului solicitant, - persoana extradabila a comis fapta pe teritoriul sau impotriva unui cetatean al unui stat membru al UE. De asemenea, cetatenii straini si apatrizii pot fi extradati numai in baza unei Conventii internationale sau in conditii de reciprocitate. B. Persoana carora li s-a acordat dreptul de azil in Romania. C. Persoanele straine care se bucura de imunitate de jurisdictie, in conditiile si in limitele stabilite prin conventii sau prin alte intelegeri internationale, D. persoanele straine citate din strainante in vederea audierii ca parti, martori sau experti in fata unei autoritati judiciare romane, in limitele conferite prin Conventia Internationala.

2. EXCEPTII PRIVITOARE LA FAPTE: extradarea nu se acorda: 1. Statul solicitat are motive temeinice de a crede ca cererea de extradarea motivata printr=o infracțiune de drept comun a fost prezantata in vederea urmaririi sau pedepsirii unei persoane pe considerente de rasa, religie, sex, nationalitate, limba, opinii politice ori ideologice sau apartenenta la un anumit grup social. 2. Infractiunea este una militară. 3. Infractiunea pentru care este ceruta este considerata de statul solicitat ca infracțiune politica sau ca fapta conexa unei asemenea infracțiuni.

3. EXCEPTII PRIVITOARE LA PEDEAPSA: daca pedeapsa pentru fapta, pentru care se cere extradarea este moartea de catre statul solicitant, extrădarea nu va fi acordată decât cu conditia ca statul respectiv sa dea asigurari considerate ca îndestulătoare de către statul Roman, ca pedeapsa capitala nu se va executa.

4. EXCEPTII REFERITOARE LA COMPETENTA: 1. In cazul in care infracțiunea potrivit legislației romane a fost comisa in tot sau in parte pe teritoriul sau. 2 când infracțiunea motivând cererea de extrădare nu putea fi refuzata, numai daca legislația statului roman, nu autorizează urmărirea unei infracțiuni de același fel săvârșite in afara teritoriului sau.

ORDINEA DE PREFERINTA IN ACORDAREA EXTRADARII

Daca extrădarea este ceruta de mai multe state, fie pentru aceeași fapta, fie pentru fapte diferite, statul roman hotărăște ținând seama de toate împrejurările si in mod deosebit, de gravitatea si de locul săvârșirii infracțiunilor după datele depunerii cererilor de extrădare, apoi de naționalitatea persoanei reclamate, după aceea de existenta reciprocității de extrădare in raport cu statul roman si de posibilitatea unei extrădări ulterioare către alt stat solicitant.

Preview document

Drept penal european - Pagina 1
Drept penal european - Pagina 2
Drept penal european - Pagina 3
Drept penal european - Pagina 4
Drept penal european - Pagina 5
Drept penal european - Pagina 6
Drept penal european - Pagina 7
Drept penal european - Pagina 8
Drept penal european - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Drept penal european.docx

Alții au mai descărcat și

Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național

1. Evoluția reglementării. România se numără printre primele state care au reglementat recunoașterea hotărârilor penale străine în Codul de...

Procedura mandatului european de arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE, DEFINIŢIE, REGLEMENTARE ŞI DOMENIUL DE APLICARE 1.1 SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei,...

Drept Execuțional Penal

I. DREPT EXECUȚIONAL PENAL 1.1. Noțiune și obiect Profesorul Ioan Oancea definește dreptul execuțional penal ca fiind “ramura de drept alcătuită...

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

O persoană, atunci când săvârşeşte sau participă la comiterea unei infracţiuni sau a unei fapte prevăzute de legea penală devine infractor. Această...

Participanții la Executarea Silită

I. Părţile Executarea silită, ca parte a procesului civil, este o activitate complexă la care iau parte, ca subiecţi procesuali, părţile -...

Cooperare judiciară

Aspectele procesuale ale cooperarii 1. Dpdv conceptual 2. Extradarea 3. Mandatul european de arestare 4. Asistenta judiciara internationala 1....

Drept Procesual Civil

CAPITOLUL I PROCEDURA DE JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ 1. Consideraţii preliminare Procesul civil parcurge două mari faze: judecata şi executarea...

Drept Penal European

Subiectul I: Dreptul penal şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 1.1. Numiţi drepturile şi libertăţile protejate prin Convenţia Europeană a...

Te-ar putea interesa și

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Delincvența Juvenilă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DELINCVENŢA JUVENILĂ 1.1. Clarificări conceptuale Conceptul de „delincvenţă juvenilă” cuprinde două...

Noțiunea și Efectele Prezumției de Nevinovăție în Sfera Dreptului Penal European

ABREVIERI Art = articol; Alin = alineat; Dec = decizie; Ed = editura; Nr = numar; Op.cit. = opera citata; L. = lege; Pag = pagina; Pct =...

Mandatul European de Arestare

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale. Circulaţia liberă a persoanelor în...

Dreptul Penal European și Dreptul European al Drepturilor Omului

CAP.I DREPT PENAL EUROPEAN Secţiunea nr. 1 A. Noţiunea dreptului penal european Doctrina europeană de specialitate a reţinut existenţa dreptului...

Politici naționale și europene în materia dreptului penal aportul dintre dreptul penal european și ordinea juridică internă română

INTRODUCERE Conceptul de spatiu penal european implică depăşirea principiilor de bază ale dreptului internanional, acela al teritorialității şi...

Izvoarele Dreptului Penal European

Dreptul european sau comunitar constituie un ansamblu de norme juridice ierarhizate care guvernează raporturile stabilite de către Comunitățile...

Ai nevoie de altceva?