Drept Penal European

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 13544
Mărime: 62.95KB (arhivat)
Publicat de: Vlaicu Oancea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vidaicu M.

Extras din curs

Subiectul I: Dreptul penal şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

1.1. Numiţi drepturile şi libertăţile protejate prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Conform Conventiei Europeane Privind Drepturile Omului sunt protejate urmatoarele drepturi si libertati:

1)dreptul la viata;

2)dreptul la libertate si siguranta;

3)dreptul la un process echitabil;

4)dreptul la respectare vietii private si familiale;

5)dreptul la casatorie;

6)dreptul la un recurs efectiv;

7)Libertatea de gindire,de constiinta si de religie:

8)Libertatea la exprimare;

9)Libertatea de intrunieresi de asociere;

10)Interzicerea torturii;

11)Interzicerea sclaviei si a muncii fortate;

12)Nici o pedeapsa fara lege;

13)Interziceraea descriminarii;

14)Derogarea in caz de sare de urgenta;

15)Restrictii ale activitatii politice a strainilor;

16)Interzicerea abuzului de drept;

17)Limitarea aplicarii restringerilor drepturilor;

18)Obligatia de a respecta drepturile omului;

1.2. Determinaţi elementele noţiunii de „legalitate” în sensul Convenţiei şi a jurisprudenţei CEDO.

Conform Conventiei European a Drepturilor Omului, nimeni nu poate fi condamnat pentru o actiune sau o omisiune care, la momentul la care a fost comisa, nu constituia infractiune conform dreptului national sau international. Este modalitatea de consacrare conventionala a principiului legalitatii incriminarii si pedepsei, unul dintre pilonii dreptului international.

In jurisprudenta Curtii , principiul legalitatii incriminarii obliga autoritatile legislative ale statului sa legifereze prin texte precise, lipsite de echivoc. Infractiunea trebuie sa fie clar precizata, altfel spus, pornind de la definirea actiunilor sau omisiunilor care angajeaza raspunderea penala, trebuie sa fie posibila definirea actiunilor sau inactiunilor care angajeaza raspunderea penala, chiar daca aceasta definitie este data de instantele care interpreteaza dispozitia in cauza.

Asa cum a fost conceput si interpretat de catre organele Conventiei, principiul legalitatii incriminarii si pedepselor apare ca un principiu cardinal al dreptului penal, unul dintre fundamentele statului democratic. In definitiv, acest principiu este o aplicare particulara a principiului fondator al oricarui stat de drept, acela de a avertiza inainte de a lovi . Principiul legalitatii este o protectie impotriva arbitrariului, ceea ce explica forta sa de consacrare si, corelativ, slabiciunea unor eventuale limitari.

1.3.Estimaţi justeţea raportului dintre interpretarea „torturii” prin prisma CEDO şi interpretarea noţiunii de „tortură” în legislaţia penală a RM.

1. Conform CEDO, termenul „tortură" desemnează orice act prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice, de natură fizică sau psihică, în special, cu scopul de a obţine, de la această persoană sau de la o persoană terţă, informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis sau este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiune asupra unei terţe persoane sau pentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau suferinţă sunt provocate de către un agent al autorităţii publice sau orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau la instigarea sau cu consimţământul expres sau tacit al unor asemenea persoane.

Conform codului penal tortura reprezinta supunerea pri orice metode,la tortura sau tratamente inhumane pentru a cauza in mod intentionat mari suferinte sau vatamari grava integritarii corporale sau sanatatii ranitilor,bolnavilor,prizonierilor,personelor civile ,membrilor personalului sanitary civil sau al crucii rosii si al organizatiilor assimilate acesteea ,neufragiatilor,precum si oricarei alte personae cazute sub puterea adversarului,ori supunerea acestora la experiente medicale ,biologice sau stiintifice care nu sunt justificate de un tratament medical in interesul lor.

Subiectul II: Asistenţa juridică secundară în materie penală.

2.1. Identificaţi condiţiile extrădării.

Conditiile extradarii sunt:

-Conditii privitoare la persoana;

-Conditii privitoare la fapt/infractiune;

-Conditii privitoare la pedeapsa;

-Conditii privitoare ls competenta;

- Conditii privitoare la procedura.

2.2. Determinaţi exigenţele condiţiilor privind infracţiunea în cazul extrădării.

Conditiile privind infractiunea in cazul extradarii are urmatoarele exigente:

Dubla incriminare-Extradarea poate fi admisa numai daca fapta pentru care este invinuita sau a fost condamnata persoana a carei extradare se cere este prevazuta ca infractiune atit de legea statului solicitant,cit si de legea statului solicitat.

Infractiuni militare-Extradarea motivata de infaractiuni militare care nu constituie infractiuni de drept comun este exclusa din cimpul de aplicare a legii.

Infractiuni plitice-Extradare nu se acorda daca infractiunea pentru care este ceruta extradarea este considerata de statul solicitat ca infractiune politica sau ca fapta conexa unei asemenea infractiuni.Atentatul la viata a unui sef de stat sau a unui membru al familiei sale nu este considerata infractiune politica.Nu sunt considerate infractiuni politice:crimele impotriva umanitatii si alte violari similare ale legii razboiului,precum nici un act de natura terorista.

Infractiuni fiscale-In materie de taxe si impozite,de vama si de schimb valutar,extradarea va fi acordata intre statele parti la Conventia Europeana de extradare si la protocoalele sale.

2.3. Argumentaţi caracterul indispensabil al dublei incriminări la extrădare.

Diferenţele existente între calificarea juridică şi denumirea date aceleiaşi infracţiuni de legile celor două state nu prezintă relevanţă, dacă prin convenţie internaţională sau, în lipsa acesteia, prin declaraţie de reciprocitate nu se prevede altfel. Extrădarea este considerată expresia cea mai vie a asistenţei juridice în domeniul dreptului penal. Certitudinea că fuga nu poate asigura sustragerea de la răspunderea penală este o condiţie indispensabilă a eficacităţii normelor penale.

Vorbind despre definiţia acestei noţiuni, menţionăm că extrădarea este actul prin care statul pe al cărui teritoriu s-a refugiat o persoană urmărită penal sau condamnată într-un alt stat remite, la cererea statului interesat, pe acea persoană pentru a fi judecată sau pentru a executa pedeapsa la care a fost condamnată. Din această definiţie se desprind următoarele trăsături care pun în lumină aspectele specifice ale instituţiei extrădării:

- act de suveranitate intervenit în relaţiile dintre două state;

- act jurisdicţional solicitat şi acordat exclusiv în scopul realizării represiunii, persoana extrădată fiind un inculpat sau un condamnat penal;

- act de asistenţă juridică internaţională.

Astfel, extrădarea are o natură juridică mixtă. Ea nu este numai un simplu act de asistenţă juridică, ci şi un act de suveranitate şi un act jurisdicţional

(1) Extrădarea poate fi admisă numai dacă fapta pentru care este învinuită sau a fost condamnată persoana a cărei

extrădare se solicită este prevăzută ca infracţiune atât de legea statului solicitant, cât şi de legea română.

(2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), extrădarea poate fi acordată şi dacă fapta respectivă nu este prevăzută de

legea română, dacă pentru această faptă este exclusă cerinţa dublei incriminări printr-o convenţie internaţională la care România este parte.

(3) Diferenţele existente între calificarea juridică şi denumirea dată aceleiaşi infracţiuni de legile celor două state nu

prezintă relevanţă, dacă prin convenţie internaţională sau, în lipsa acesteia, prin declaraţie de reciprocitate nu se prevede

altfel. TEST 2

Sub.1 Aspecte generale privind dr.penal European

1.1 Numiti directiile de cercetare ale dr. penal European

Dr penal European reprezinta ansamblul normelor penale(substantiale,procedural,penetenciare)

comune mai multor state europene in vederea luptei impotriva criminalitatii si in special contra criminalitatii transnationale organizate.

Cursul dr penal european isi propune in calitate de obiectiv stabilirea unui cadru restrins de reglementare,care urmeaza a fi cercetat.Aceasta disciplina urmareste in special atingerea obiectivelor de aplikare in procesul didactic prin metoda studiilor de caz,si anume,a cercetarilor jurisprudentei europene.Fiind o disciplina noua,dr penal European se fundameneaza pe studiul si interpretarea actelor internationale in materie penala care vizeaza domeniul asistentei juridice,a protectiei drepturilor omului si a dreptului comunitar.

1.2Analizati conceptul de unitate al dr penal European

Cele 3 parti ale DPE nu-i stirbesc din unitatea sa,astfel DPE are urmatoarele particularitati:

-este un drept conventional ceea ce inseamna ca la baza are tratate legi si tratate contracte.Tratate legi se inchee intre state si au la baza principiul reciprocitatii.Tratate contracte se refera la tratatele de comert si alianta si nu creaza un drept nou.

-are la baza in principal tratate legi.

-are un rol de virf in izvoarele nationale de drept.

-scopul DPE este de a promova si proteja dreptul omului.

Preview document

Drept Penal European - Pagina 1
Drept Penal European - Pagina 2
Drept Penal European - Pagina 3
Drept Penal European - Pagina 4
Drept Penal European - Pagina 5
Drept Penal European - Pagina 6
Drept Penal European - Pagina 7
Drept Penal European - Pagina 8
Drept Penal European - Pagina 9
Drept Penal European - Pagina 10
Drept Penal European - Pagina 11
Drept Penal European - Pagina 12
Drept Penal European - Pagina 13
Drept Penal European - Pagina 14
Drept Penal European - Pagina 15
Drept Penal European - Pagina 16
Drept Penal European - Pagina 17
Drept Penal European - Pagina 18
Drept Penal European - Pagina 19
Drept Penal European - Pagina 20
Drept Penal European - Pagina 21
Drept Penal European - Pagina 22
Drept Penal European - Pagina 23
Drept Penal European - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal European.doc

Alții au mai descărcat și

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu...

Drogurile

Capitolul I TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI (PREVENIREA) 1.1 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi...

Dreptul la un proces echitabil

1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Dreptul la Viață în Practica CEDO

1. Aspecte generale asupra Drepturilor Omului Fundamentul drepturilor omului: respectarea dreptului la viață al fiecărei persoane și a demnității...

Amprenta creierului - o nouă tehnologie în criminalistică

1. Notiuni introductive: Criminalistica ca stiinta s-a bucurat de-a lungul anilor de o dezvoltare impresionanta ca de exemplu: 1247 -...

Dreptul Penal European și Dreptul European al Drepturilor Omului

CAP.I DREPT PENAL EUROPEAN Secţiunea nr. 1 A. Noţiunea dreptului penal european Doctrina europeană de specialitate a reţinut existenţa dreptului...

Te-ar putea interesa și

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Delincvența Juvenilă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DELINCVENŢA JUVENILĂ 1.1. Clarificări conceptuale Conceptul de „delincvenţă juvenilă” cuprinde două...

Noțiunea și Efectele Prezumției de Nevinovăție în Sfera Dreptului Penal European

ABREVIERI Art = articol; Alin = alineat; Dec = decizie; Ed = editura; Nr = numar; Op.cit. = opera citata; L. = lege; Pag = pagina; Pct =...

Mandatul European de Arestare

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale. Circulaţia liberă a persoanelor în...

Dreptul Penal European și Dreptul European al Drepturilor Omului

CAP.I DREPT PENAL EUROPEAN Secţiunea nr. 1 A. Noţiunea dreptului penal european Doctrina europeană de specialitate a reţinut existenţa dreptului...

Politici naționale și europene în materia dreptului penal aportul dintre dreptul penal european și ordinea juridică internă română

INTRODUCERE Conceptul de spatiu penal european implică depăşirea principiilor de bază ale dreptului internanional, acela al teritorialității şi...

Izvoarele Dreptului Penal European

Dreptul european sau comunitar constituie un ansamblu de norme juridice ierarhizate care guvernează raporturile stabilite de către Comunitățile...

Ai nevoie de altceva?