Drept Penal General

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 45072
Mărime: 184.84KB (arhivat)
Publicat de: Gherghina Lupu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Narcis Giurgiu

Extras din curs

PARTEA I

LEGEA PENALĂ ŞI INFRACŢIUNEA

TITLUL I

GENERALITĂŢI PRIVIND DREPTUL PENAL

Preliminarii

Denumirea de „Drept penal” este folosită în două accepţiuni: prima, în aceea de ramură specifică a dreptului, care reuneşte sistemul normelor juridice penale; cea de a doua, în aceea de ştiinţă, de ramură distinctă a ştiinţelor juridice care studiază aceste norme sau de doctrină a dreptului penal.

CAPITOLUL I

DREPTUL PENAL CA RAMURĂ A DREPTULUI

SECŢIUNEA 1

CONCEPT

În literatura noastră, Vintilă Dongoroz – unul dintre cei mai mari penalişti români din toate timpurile – dă conceptului trei accepţiuni diferite, împlinind unghiuri de referire distincte:

- prima, de drept penal pozitiv

- a doua, de drept penal obiectiv

- a treia, de drept penal subiectiv

Considerăm că dreptul penal pozitiv poate fi definit prin acele trăsături care îi determină profilul, conţinutul şi finalitatea proprie în peisajul legislativ şi anume de a reprezenta ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile de apărare socială şi combatere a criminalităţii, prin determinarea acţiunilor şi inacţiunilor care constituie infracţiuni şi a sancţiunilor ce le sunt aplicabile.

SECŢIUNEA 2

OBIECTUL DREPTULUI PENAL ŞI RAPORTUL JURIDIC DE DREPT PENAL

Până la naşterea ipotetică a relaţiilor de conflict cu destinatarii săi, legea penală îndeplineşte o evidentă funcţie formativă, neconflictuală, de recomandare şi pretindere a unei anumite conduite din partea membrilor societăţii faţă de conţinutul preceptelor înscrise în normele juridice penale.

Când obligaţia legală de conformare este respectată de destinatarii legii penale se naşte un raport juridic de conformare, conţinutul acestuia constituindu-l, pe de o parte, dreptul societăţii de a pretinde o anumită conduită, iar pe de altă parte, obligaţia membrilor societăţii de i se conforma. Când, însă, obligaţia cuprinsă în norma penală nu este respectată, săvârşindu-se acte contrarii prescripţiilor legale, se naşte un raport conflictual, care conţine în principal dreptul societăţii de a trage la răspundere şi a sancţiona pe făptuitor şi obligaţia corelativă a acestuia de a se supune rigorii legii penale în condiţiile respectării unor drepturi şi garanţii procesuale strict reglementate pentru ambii subiecţi ai raportului.

SECŢIUNEA 3

SCOPUL DREPTULUI PENAL

Scopul dreptului penal este formulat în art. 1 din Codul penal, identificându-se cu însuşi scopul legii penale, în sensul că „legea penală apără prin mijloace specifice, împotriva infracţiunii, România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept.”

SECŢIUNEA 4

CARACTERELE DREPTULUI PENAL

1. Caracterul de drept public

2. Caracterul de drept represiv

3. Caracterul de drept unitar

SECŢIUNEA 5

IZVOARELE DREPTULUI PENAL

În condiţiile adoptării noii Constituţii din 2003, principalul izvor de drept penal intern îl constituie Legea organică (art.72 pct. 3 lit. g), acesteia alăturându-i-se decretele-legi şi decretele încă în vigoare.

Tratatele şi convenţiile internaţionale pot constitui izvoare ale dreptului penal, în anumite condiţii, vizând domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii pe plan internaţional.

În acest sens, Constituţia din 2003 prevede prin art. 11(2) că tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.

SECŢIUNEA 6

LOCUL DREPTULUI PENAL ÎN SISTEMUL DREPTULUI

Dreptul penal, deşi constituie o ramură autonomă şi specifică în peisajul reglementărilor juridice, se află, prin natura lucrurilor, în legătură cu toate celelalte ramuri ale sistemului de drept, care reglementează relaţiile sociale de tip diferit, dar în scopul ocrotirii aceloraşi valori, in special cu:

1. dreptul constituţional, care stabileşte prin normele sale, valorile sociale esenţiale pentru configurarea ordinii de drept în ansamblul ei.

2. dreptul procesual penal – denumit şi “dreptul penal formal sau “instrumental” – care, subsumându-şi eforturile aceluiaşi front de apărare socială contra criminalităţii, stabileşte regulile de bază formele, activităţile şi actele prin intermediul cărora se organizează descoperirea, urmărirea, judecarea şi sancţionarea celor care săvârşesc infracţiuni.

3. dreptul execuţional penal (cu subramura sa de “dreptul penitenciar”), care reglementează relaţiile sociale de apărare ce se nasc în cursul executării sancţiunilor de drept penal în regim de libertate sau de penitenciar.

Preview document

Drept Penal General - Pagina 1
Drept Penal General - Pagina 2
Drept Penal General - Pagina 3
Drept Penal General - Pagina 4
Drept Penal General - Pagina 5
Drept Penal General - Pagina 6
Drept Penal General - Pagina 7
Drept Penal General - Pagina 8
Drept Penal General - Pagina 9
Drept Penal General - Pagina 10
Drept Penal General - Pagina 11
Drept Penal General - Pagina 12
Drept Penal General - Pagina 13
Drept Penal General - Pagina 14
Drept Penal General - Pagina 15
Drept Penal General - Pagina 16
Drept Penal General - Pagina 17
Drept Penal General - Pagina 18
Drept Penal General - Pagina 19
Drept Penal General - Pagina 20
Drept Penal General - Pagina 21
Drept Penal General - Pagina 22
Drept Penal General - Pagina 23
Drept Penal General - Pagina 24
Drept Penal General - Pagina 25
Drept Penal General - Pagina 26
Drept Penal General - Pagina 27
Drept Penal General - Pagina 28
Drept Penal General - Pagina 29
Drept Penal General - Pagina 30
Drept Penal General - Pagina 31
Drept Penal General - Pagina 32
Drept Penal General - Pagina 33
Drept Penal General - Pagina 34
Drept Penal General - Pagina 35
Drept Penal General - Pagina 36
Drept Penal General - Pagina 37
Drept Penal General - Pagina 38
Drept Penal General - Pagina 39
Drept Penal General - Pagina 40
Drept Penal General - Pagina 41
Drept Penal General - Pagina 42
Drept Penal General - Pagina 43
Drept Penal General - Pagina 44
Drept Penal General - Pagina 45
Drept Penal General - Pagina 46
Drept Penal General - Pagina 47
Drept Penal General - Pagina 48
Drept Penal General - Pagina 49
Drept Penal General - Pagina 50
Drept Penal General - Pagina 51
Drept Penal General - Pagina 52
Drept Penal General - Pagina 53
Drept Penal General - Pagina 54
Drept Penal General - Pagina 55
Drept Penal General - Pagina 56
Drept Penal General - Pagina 57
Drept Penal General - Pagina 58
Drept Penal General - Pagina 59
Drept Penal General - Pagina 60
Drept Penal General - Pagina 61
Drept Penal General - Pagina 62
Drept Penal General - Pagina 63
Drept Penal General - Pagina 64
Drept Penal General - Pagina 65
Drept Penal General - Pagina 66
Drept Penal General - Pagina 67
Drept Penal General - Pagina 68
Drept Penal General - Pagina 69
Drept Penal General - Pagina 70
Drept Penal General - Pagina 71
Drept Penal General - Pagina 72
Drept Penal General - Pagina 73
Drept Penal General - Pagina 74
Drept Penal General - Pagina 75
Drept Penal General - Pagina 76
Drept Penal General - Pagina 77
Drept Penal General - Pagina 78
Drept Penal General - Pagina 79
Drept Penal General - Pagina 80
Drept Penal General - Pagina 81
Drept Penal General - Pagina 82
Drept Penal General - Pagina 83
Drept Penal General - Pagina 84
Drept Penal General - Pagina 85
Drept Penal General - Pagina 86
Drept Penal General - Pagina 87
Drept Penal General - Pagina 88
Drept Penal General - Pagina 89
Drept Penal General - Pagina 90
Drept Penal General - Pagina 91
Drept Penal General - Pagina 92
Drept Penal General - Pagina 93
Drept Penal General - Pagina 94
Drept Penal General - Pagina 95
Drept Penal General - Pagina 96
Drept Penal General - Pagina 97
Drept Penal General - Pagina 98
Drept Penal General - Pagina 99
Drept Penal General - Pagina 100
Drept Penal General - Pagina 101
Drept Penal General - Pagina 102
Drept Penal General - Pagina 103
Drept Penal General - Pagina 104
Drept Penal General - Pagina 105
Drept Penal General - Pagina 106
Drept Penal General - Pagina 107
Drept Penal General - Pagina 108
Drept Penal General - Pagina 109
Drept Penal General - Pagina 110
Drept Penal General - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal General.doc

Alții au mai descărcat și

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Aplicării Legii Penale în Timp

CAPITOLUL I : COSIDERATIUNI GENERALE SECTIUNEA I NOTIUNEA APLICARII LEGII PENALE A) NOTIUNEA SI SCOPUL APLICARII LEGII PENALE Ratiunea de a fi...

Tipuri și catagorii de pedepse penale

Introducerea Ca toate sancţiunile juridice, sancţiunile de drept penal sunt consecinţele coercitive pe care legea le leagă de încălcarea...

Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală

ÎNTRODUCERE Pedeapsa închisorii şi a detenţiunii pe viaţă – rezultă din preocupările existente atât în plan naţional cât şi în plan internaţional...

Instigarea în teoria și practica dreptului penal

Capitolul I Notiuni generale a) Aspecte generale privind participatia penala Dreptul penal ca ansamblu de norme juridice ocroteste valorile...

Tentativa - Formă a Infracțiunii Intenționate

SECTIUNEA I - CONCEPT SI TRASATURI FUNDAMENTALE ALE TENTATIVEI. În evolutia progresiva a procesului infractional, tentativa se încadreaza între...

Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale

1. AMNISTIA Art. 119 din Codul Penal prevede expres efectele amnistiei : “Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită. Dacă...

Punerea în executare a pedepsei închisorii sau detenției pe viață

Capitolul I Sectiunea 1.1 Pedepsele, definitie, trasaturi In cadrul sanctiunilor de drept penal un loc important ocupa pedeapsa care e singura...

Te-ar putea interesa și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Administrarea Probelor în Dreptul Penal General

1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL PENAL 1.1 Noţiune Procesul penal constituie un proces de cunoaştere în care organul judiciar...

Sinteză drept penal general

Raspunderea penala Reprezinta institutia fundamentala a D.P. alaturi de institutia infractiunii si de cea a sanctiunilor penale. Raspunderea...

Drept Penal General 1

1. Prezentul suport de curs reprezinta doar o sinteza a unor notiuni fundamentale, menite sa faciliteze un prim contact cu materia dreptului...

Drept penal - parte generală

PARTEA GENERALĂ TITLUL I LEGEA PENALĂ ŞI LIMITELE DE APLICARE CAPITOLUL I DISPOZIŢII PRELIMINARE Art. 1 – Legea penală apără împotriva...

Drept Penal General

DEFINITIE: Dreptul penal este o ramura de drept public ,alcatuita dintr-un ansamblu de norme juridice prin care se stabilesc faptele ce constituie...

Drept Penal General

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL PENAL ŞI ŞTIINŢA DREPTULUI PENAL Secţiunea I Dreptul penal ca ramură de drept § 1. Consideraţii...

Ai nevoie de altceva?