Drept Procesual Penal

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 177 în total
Cuvinte : 43766
Mărime: 130.93KB (arhivat)
Publicat de: Cecil Mușat
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grosu Sandu, Ignat Radu
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE DREPT ANUL III IFR

Extras din curs

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL PENAL ŞI DREPTUL PROCESUAL PENAL

Procesul penal este o activitate reglementată de lege, desfăşurată de organele competente cu participarea părţilor şi a altor persoane în scopul constatării la timp şi în mod concret a faptelor ce constituie infracţiuni, astfel încât orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspunderea penală.

Dreptul procesual penal trebuie să conţină reguli exacte de desfăşurare a urmăririi penale, a judecării cauzelor penale şi a punerii în executare a hotărârii judecătoreşti penale.

Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept.

Dreptul procesual penal şi dreptul constituţional - reglementările procesual penale îşi au temeiul legislativ în Constituţie ca lege fundamentală în stat.

În Constituţie sunt înscrise dispoziţii consacrate nemijlocit activităţii de justiţie – referitoare la libertatea persoanei art. 23 pct. 1 – 10 cu referire la măsurile preventive, art. 24 dreptul la apărare, art. 27 – inviolabilitatea domiciliului.

Dreptul penal procesual penal şi dreptul penal – între normele de drept material şi cele de drept procesual există o legătură indisolubilă. Dreptul penal conţine normele ce reglementează dreptul statului de a pedepsi pe infractori iar dreptul procesual penal constituie mijlocul prin care acesta se realizează.

Normele de drept penal fără proces penal sunt fără aplicare iar procesul penal fără norme de drept penal este lipsit de obiect, procesul fiind forma de viaţă a legii.

Inexistenţa raportului juridic penal împiedică stabilirea de raporturi juridice procesual penale.

Dreptul procesual penal si dreptul procesual civil – unele principii care stau la baza activităţii judiciare se manifestă aproape identic în ambele procese ( pentru legalitate , pentru aflarea adevărului, al egalităţii în faţa legii etc.) sau unele principii de ordin organizatoric – cum sunt cele referitoare la activitatea instanţelor, independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai legii, la publicitatea şedinţelor de judecată.

Sunt situaţii când norme ale dreptului procesual civil sunt aplicate în cadrul procesului penal în vederea soluţionării laturii civile.

Între cele două ramuri există şi deosebiri – natura diferită a normelor de drept material.

Dreptul procesual penal şi dreptul civil

Săvârşirea unei infracţiuni atrage pe lângă răspunderea penală şi o răspundere civilă din partea făptuitorului ca urmare a producerii prin infracţiune a unor prejudicii materiale.

Repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune se realizează pe calea unei acţiuni civile în cadrul procesului penal.

Unele instituţii din dreptul procesual penal îşi au originea în reglementări ale dreptului civil – dispoziţiile din dreptul civil referitoare la răspunderea pentru fapta altuia au aplicabilitate şi în dreptul procesual penal şi anume în ceea ce priveşte partea responsabilă civilmente.

Dreptul procesual penal şi dreptul administrativ.

Codul de procedură penală reglementează o serie de activităţi judiciare din sfera procesual penală care sunt înfăptuite prin organe administrative ( înmânarea citaţiilor prin intermediul serviciului poştal, încheierea unor acte de constatare de către organele de stat, efectuare de acte premergătoare începerii urmăririi penale, executarea mandatului de arestare de către poliţie, etc.).

Dreptul procesual penal şi celelalte ramuri de drept.

Dreptul procesual penal poate avea legături cu orice ramură de drept, dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul financiar, etc.

Faptele şi raporturile juridice penale.

Faptele juridice procesual penale – împrejurări de fapt care atrag apariţia, modificarea sau stingerea raporturilor juridice procesuale sau împiedică naşterea lor.

Preview document

Drept Procesual Penal - Pagina 1
Drept Procesual Penal - Pagina 2
Drept Procesual Penal - Pagina 3
Drept Procesual Penal - Pagina 4
Drept Procesual Penal - Pagina 5
Drept Procesual Penal - Pagina 6
Drept Procesual Penal - Pagina 7
Drept Procesual Penal - Pagina 8
Drept Procesual Penal - Pagina 9
Drept Procesual Penal - Pagina 10
Drept Procesual Penal - Pagina 11
Drept Procesual Penal - Pagina 12
Drept Procesual Penal - Pagina 13
Drept Procesual Penal - Pagina 14
Drept Procesual Penal - Pagina 15
Drept Procesual Penal - Pagina 16
Drept Procesual Penal - Pagina 17
Drept Procesual Penal - Pagina 18
Drept Procesual Penal - Pagina 19
Drept Procesual Penal - Pagina 20
Drept Procesual Penal - Pagina 21
Drept Procesual Penal - Pagina 22
Drept Procesual Penal - Pagina 23
Drept Procesual Penal - Pagina 24
Drept Procesual Penal - Pagina 25
Drept Procesual Penal - Pagina 26
Drept Procesual Penal - Pagina 27
Drept Procesual Penal - Pagina 28
Drept Procesual Penal - Pagina 29
Drept Procesual Penal - Pagina 30
Drept Procesual Penal - Pagina 31
Drept Procesual Penal - Pagina 32
Drept Procesual Penal - Pagina 33
Drept Procesual Penal - Pagina 34
Drept Procesual Penal - Pagina 35
Drept Procesual Penal - Pagina 36
Drept Procesual Penal - Pagina 37
Drept Procesual Penal - Pagina 38
Drept Procesual Penal - Pagina 39
Drept Procesual Penal - Pagina 40
Drept Procesual Penal - Pagina 41
Drept Procesual Penal - Pagina 42
Drept Procesual Penal - Pagina 43
Drept Procesual Penal - Pagina 44
Drept Procesual Penal - Pagina 45
Drept Procesual Penal - Pagina 46
Drept Procesual Penal - Pagina 47
Drept Procesual Penal - Pagina 48
Drept Procesual Penal - Pagina 49
Drept Procesual Penal - Pagina 50
Drept Procesual Penal - Pagina 51
Drept Procesual Penal - Pagina 52
Drept Procesual Penal - Pagina 53
Drept Procesual Penal - Pagina 54
Drept Procesual Penal - Pagina 55
Drept Procesual Penal - Pagina 56
Drept Procesual Penal - Pagina 57
Drept Procesual Penal - Pagina 58
Drept Procesual Penal - Pagina 59
Drept Procesual Penal - Pagina 60
Drept Procesual Penal - Pagina 61
Drept Procesual Penal - Pagina 62
Drept Procesual Penal - Pagina 63
Drept Procesual Penal - Pagina 64
Drept Procesual Penal - Pagina 65
Drept Procesual Penal - Pagina 66
Drept Procesual Penal - Pagina 67
Drept Procesual Penal - Pagina 68
Drept Procesual Penal - Pagina 69
Drept Procesual Penal - Pagina 70
Drept Procesual Penal - Pagina 71
Drept Procesual Penal - Pagina 72
Drept Procesual Penal - Pagina 73
Drept Procesual Penal - Pagina 74
Drept Procesual Penal - Pagina 75
Drept Procesual Penal - Pagina 76
Drept Procesual Penal - Pagina 77
Drept Procesual Penal - Pagina 78
Drept Procesual Penal - Pagina 79
Drept Procesual Penal - Pagina 80
Drept Procesual Penal - Pagina 81
Drept Procesual Penal - Pagina 82
Drept Procesual Penal - Pagina 83
Drept Procesual Penal - Pagina 84
Drept Procesual Penal - Pagina 85
Drept Procesual Penal - Pagina 86
Drept Procesual Penal - Pagina 87
Drept Procesual Penal - Pagina 88
Drept Procesual Penal - Pagina 89
Drept Procesual Penal - Pagina 90
Drept Procesual Penal - Pagina 91
Drept Procesual Penal - Pagina 92
Drept Procesual Penal - Pagina 93
Drept Procesual Penal - Pagina 94
Drept Procesual Penal - Pagina 95
Drept Procesual Penal - Pagina 96
Drept Procesual Penal - Pagina 97
Drept Procesual Penal - Pagina 98
Drept Procesual Penal - Pagina 99
Drept Procesual Penal - Pagina 100
Drept Procesual Penal - Pagina 101
Drept Procesual Penal - Pagina 102
Drept Procesual Penal - Pagina 103
Drept Procesual Penal - Pagina 104
Drept Procesual Penal - Pagina 105
Drept Procesual Penal - Pagina 106
Drept Procesual Penal - Pagina 107
Drept Procesual Penal - Pagina 108
Drept Procesual Penal - Pagina 109
Drept Procesual Penal - Pagina 110
Drept Procesual Penal - Pagina 111
Drept Procesual Penal - Pagina 112
Drept Procesual Penal - Pagina 113
Drept Procesual Penal - Pagina 114
Drept Procesual Penal - Pagina 115
Drept Procesual Penal - Pagina 116
Drept Procesual Penal - Pagina 117
Drept Procesual Penal - Pagina 118
Drept Procesual Penal - Pagina 119
Drept Procesual Penal - Pagina 120
Drept Procesual Penal - Pagina 121
Drept Procesual Penal - Pagina 122
Drept Procesual Penal - Pagina 123
Drept Procesual Penal - Pagina 124
Drept Procesual Penal - Pagina 125
Drept Procesual Penal - Pagina 126
Drept Procesual Penal - Pagina 127
Drept Procesual Penal - Pagina 128
Drept Procesual Penal - Pagina 129
Drept Procesual Penal - Pagina 130
Drept Procesual Penal - Pagina 131
Drept Procesual Penal - Pagina 132
Drept Procesual Penal - Pagina 133
Drept Procesual Penal - Pagina 134
Drept Procesual Penal - Pagina 135
Drept Procesual Penal - Pagina 136
Drept Procesual Penal - Pagina 137
Drept Procesual Penal - Pagina 138
Drept Procesual Penal - Pagina 139
Drept Procesual Penal - Pagina 140
Drept Procesual Penal - Pagina 141
Drept Procesual Penal - Pagina 142
Drept Procesual Penal - Pagina 143
Drept Procesual Penal - Pagina 144
Drept Procesual Penal - Pagina 145
Drept Procesual Penal - Pagina 146
Drept Procesual Penal - Pagina 147
Drept Procesual Penal - Pagina 148
Drept Procesual Penal - Pagina 149
Drept Procesual Penal - Pagina 150
Drept Procesual Penal - Pagina 151
Drept Procesual Penal - Pagina 152
Drept Procesual Penal - Pagina 153
Drept Procesual Penal - Pagina 154
Drept Procesual Penal - Pagina 155
Drept Procesual Penal - Pagina 156
Drept Procesual Penal - Pagina 157
Drept Procesual Penal - Pagina 158
Drept Procesual Penal - Pagina 159
Drept Procesual Penal - Pagina 160
Drept Procesual Penal - Pagina 161
Drept Procesual Penal - Pagina 162
Drept Procesual Penal - Pagina 163
Drept Procesual Penal - Pagina 164
Drept Procesual Penal - Pagina 165
Drept Procesual Penal - Pagina 166
Drept Procesual Penal - Pagina 167
Drept Procesual Penal - Pagina 168
Drept Procesual Penal - Pagina 169
Drept Procesual Penal - Pagina 170
Drept Procesual Penal - Pagina 171
Drept Procesual Penal - Pagina 172
Drept Procesual Penal - Pagina 173
Drept Procesual Penal - Pagina 174
Drept Procesual Penal - Pagina 175
Drept Procesual Penal - Pagina 176
Drept Procesual Penal - Pagina 177

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Căile Extraordinare de Atac în Procesul Penal

Căile extraordinare de atac în procesul penal Căile de atac sunt mijloace prevăzute de lege prin care Ministerul Public si persoanele îndrituite...

Căile de Atac Extraordinare

Consideraţii generale În sistemul nostru jurisdicţional, în virtutea principiului autorităţii de lucru judecat, hotărârile judectoreşti rămase...

Drept Civil

CONDITIILE ACTULUI JURIDIC Prin conditiile actului juridic civil se întelege elementele din care este alcatuit un astfel de act. Art. 948 cod...

Cazurile de Revizuire

Raportul juridic este o relaţie socială reglementată de norma de drept, relaţie susceptibilă de a fi apărată pe calea coerciţiei statale....

Drept internațional public

Drept international public MULTIPLE CHOICE 1. Relatiile diplomatice sunt codificate, in prezent prin : a. Conventia adoptata la Viena in anul...

Te-ar putea interesa și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Drept Procesual Penal

DREPT PROCESUAL PENAL MULTIPLE CHOICE 1. Manifestarea de vointa a persoanei vatamate de a participa în procesul penal ca parte vatamata, daca...

Principii fundamentale ale dreptului procesual penal

1. Introducere Infracțiunea este fapta săvârșită de om denumită pedeapsă, care este interzisă de lege sub o sancțiune specifică, represivă....

Drept Procesual Penal

Ministerul public 1. Notiuni introductive Procesul penal reprezinta activitatea reglementata de lege pe care o desfasoara autoritatile publice...

Drept procesual penal - II

1)Procesul penal ca mijloc de realizare a justitiei penale Definitia procesului penal Definim procesul penal ca fiind activitatea reglementata de...

Grilă și răspunsuri - drept procesual penal

Drept procesual penal. Partea speciala 1. Sunt limite ale urmăririi penale: a) punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecată b)...

Drept procesual penal și criminalistică

(BILETUL NR.1) 1.Liberarea provizorie sub control judiciar si pe cautiune a persoanei retinute Liberarea provizorie sub control judiciar poate fi...

Ai nevoie de altceva?