Drept român

Curs
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 29698
Mărime: 737.17KB (arhivat)
Publicat de: Sandu Luca
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Gabriela Lupsan

Cuprins

 1. Modulul I – INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI ROMAN
 2. 1. Importanţa dreptului roman
 3. 2. Diviziunile dreptului roman
 4. 3. Izvoarele dreptului roman
 5. Modulul II. PERSONALITATEA ÎN DREPTUL ROMAN
 6. 1. Noţiuni generale
 7. 2. Dobândirea capacităţii juridice
 8. 3. Pierderea capacităţii juridice (capitis deminutio)
 9. Modulul III. STATUS LIBERTATIS
 10. 1. Despre libertate
 11. 2. Despre sclavie
 12. 3. Stările de semilibertate
 13. Modulul IV. STATUS CIVITATIS
 14. 1. Precizări prealabile privind împărţirea locuitorilor statului roman
 15. 2. Cetăţenii romani
 16. 3. Latinii
 17. 4. Peregrinii
 18. Modulul V. STATUS FAMILIAE
 19. 1. Aspecte introductive
 20. 2. Puterea părintească (patria potestas)
 21. 3. Căsătoria
 22. 4. Concubinatul
 23. 5. Adrogarea
 24. 6. Adopţia
 25. 7. Legitimarea
 26. Modulul VI. TUTELA ŞI CURATELA
 27. 1. Apariţia şi dezvoltarea tutelei şi curatelei
 28. 2. Tutela impuberilor
 29. 3. Tutela femeilor
 30. 4. Curatela

Extras din curs

MODULUL I.

ÎNTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI ROMAN

Obiective specifice:

- Definirea dreptului roman;

- Cunoaşterea principiilor de drept roman;

- Dobândirea cunoştinţelor necesare introducerii în studiul dreptului roman.

Rezultate aşteptate:

- Înţelegerea importanţei dreptului roman în cadrul sistemului de drept universal;

- Identificarea categoriilor de locuitori ai Romei;

- Explicarea modalităţilor de interpretare a dreptului roman.

Competenţe dobândite:

- Clasificarea ramurilor de drept;

- Cunoaşterea istoriei Romei şi a poporului roman.

Timpul mediu necesar pentru asimilarea modulului: 4 ore

1. IMPORTANŢA ŞI DEFINIŢIA DREPTULUI ROMAN

1.1. Importanţa dreptului roman

Dreptul roman, sistem de coeziune socială în vigoare între anii 754 î. H. şi 565 d. H., a

stat la baza creării şi dezvoltării tuturor sistemelor de drept din lume.

Prezentul curs pune accentual pe dreptul privat roman, care reglementează relaţiile dintre

particulari. Prezentarea unei reguli sau norme de drept, a unei instituţii juridce se face, în mod

istoric, parcurgîndu-se, astfel, epocile dreptului roman, respectiv, străvechiul şi vechiul ius civile,

dreptul clasic şi dreptul din timpul lui Justinian.

Dreptul roman se remarcă prin formularea ştiinţifică a normelor şi regulilor juridice,

exercitând o puternică influenţă asupra societăţii romane, cât şi asupra celorlalte societăţi care au

urmat societatea feudală şi societatea burgheză.

Reglementările dreptului roman se caracterizează prin trăsături specifice oricărui tip de stat,

dovedind o vitalitate impresionantă şi o eficienţă practică care a eclipsat sistemele de drept

contemporane, prin construcţiile juridice adaptate fiecărei perioade istorice.

Dreptul roman a reuşit să fundamenteze proprietatea privată, iar normele sale au

supravieţuit prăbuşirii Romei, fiind aplicate cu modificările de rigoare de-a lungul secolelor care

au urmat, constituind un permanent izvor de inspiraţie pentru codurile civile. Astfel, reglementarea

proprietăţii, a materiei obligaţiilor şi moştenirilor din aceste coduri, are la bază construcţiile

juridice romane.

O importanţă deosebită o are dreptul roman din punctul de vedere al ştiinţei juridice. Multe

din principalele concepte şi categorii juridice actuale, se prezintă sub aspectul lor formal, asemenea

celor romane. Şi astăzi operăm cu noţiuni şi categorii romane: persoană, capacitate juridică,

adopţie, tutelă, curatelă, dotă, divorţ, obligaţie, contract, termen, condiţie, reprezentare, bunuri,

revendicare, moştenire legală, testamentară, acţiuni etc.

Se cuvine să subliniem importanţa didactică a dreptului roman în formarea viitorului jurist.

Într-adevăr, operele jurisconsulţilor romani se caracterizează printr-o logică remarcabilă şi printr-o

mare putere de analiză.

Cercetarea şi studiul perseverent al acestor opere ajută pe cei ce îmbrăţişează cariera

dreptului să-şi formeze deprinderi care să le înlesnească o analiză profundă a fenomenului juridic,

o folosire corectă a judecăţilor logice, o interpretare veridică a normelor de drept şi o soluţionare

echitabilă a speţelor.

1.2. Definiţia dreptului roman

Dreptul roman a fost definit în literature de specialitate ca fiind sistemul de coeziune socială

în vigoare la Roma, între anii 754 î.e.n. şi 565 e.n. Sau, într-o altă opinie, dreptul roman cuprinde

totalitatea normelor de conduită instituite şi sancţionate de statul roman, ce constituie un sistem

extrem de vast şi complex, format din numeroase ramuri şi instituţii juridice, aflate într-un proces

continuu de transformare şi intercondiţionare.

Bibliografie

1. Ion M. ANGHEL, Dreptul roman, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002

2. Gheorghe BICHICEAN, Drept roman. Instituţii. Izvoare. Jurisdicţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008

3. Mircea-Dan BOCŞAN, Testamentul. Evoluţia succesiunii testamentare în dreptul roman, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000

4. Jérôme CARCOPINO, Viaţa cotidiană în Roma la apogeul imperiului, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1979

5. Valerius M. CIUCĂ, Lecţii de drept roman, vol. I-IV, Ed. Polirom, Iaşi, 1998-2000

6. Valerius M. CIUCĂ, Liviu MIHAI, Proprietatea şi posesia-două instituţii rivale?, în Eseuri de hermeneutică juridică, vol. II, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2005

7. Valerius M. CIUCĂ, Condiţia juridică oamenilor (status hominis) în evoluţia dreptului privat, Sensul istoric al noţiunii de caput, Elementele individualizării fiinţei în evoluţia dreptului privat european, în Lecţii de Drept privat comparat, vol.III. Instituţii de drept privat comparat. Persoanele, coordonator Valerius M. Ciucă, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2009

8. Stefan COCOŞ, Drept roman, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998

9. GAIUS, Instituţiunile, traducere. de Aurel POPESCU, Ed. Academiei R.S.R, Bucureşti, 1982

10. Jean GAUDEMET, Droit privé romain, Montchrestien, Paris, 1998

11. Jean GAUDEMET, Les institutions de l’antiquité, ed.a 7-a, Montchrestien, Paris, 2002

12. Andreea GIARDINI, Omul roman, Ed.Polirom, Iaşi, 2003

13. Romulus GIDRO, Oana MIHUŢIU, Drept roman, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1995

14. C. HAMANGIU, M.G.NICOLAU, Drept roman, I, Ed. Librărieie Soccec&Co., Societate anonimă, Bucureşti, 1930

15. Vladimir HANGA, Drept privat roman. Tratat, Ed. Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 1978

16. Vladimir HANGA, Iustiniani Institutiones. Institutiile lui Justinian, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999

17. Vladimir HANGA, Mircea Dan BOCŞAN, Curs de drept privat roman, ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008

18. Mihail JAKOTĂ, Drept roman, vol. I şi II, Ed. Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1993

19. Emil MOLCUŢ, Drept privat roman, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007

20. Indro MONTANELLI, Roma. O istorie inedită., Editura Artemis, Bucureşti, 2001

21. Dan OANCEA, Drept roman, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1998

22. Andreea RIPEANU, Drept roman. Curs universitar, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009

23. Peter STEIN, Roman law in european history, Cambridge University Press, 2002

24. Constantin STOICESCU, Curs elementar de drept roman, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

25. Constantin TOMULESCU, Drept privat roman, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1973

Preview document

Drept român - Pagina 1
Drept român - Pagina 2
Drept român - Pagina 3
Drept român - Pagina 4
Drept român - Pagina 5
Drept român - Pagina 6
Drept român - Pagina 7
Drept român - Pagina 8
Drept român - Pagina 9
Drept român - Pagina 10
Drept român - Pagina 11
Drept român - Pagina 12
Drept român - Pagina 13
Drept român - Pagina 14
Drept român - Pagina 15
Drept român - Pagina 16
Drept român - Pagina 17
Drept român - Pagina 18
Drept român - Pagina 19
Drept român - Pagina 20
Drept român - Pagina 21
Drept român - Pagina 22
Drept român - Pagina 23
Drept român - Pagina 24
Drept român - Pagina 25
Drept român - Pagina 26
Drept român - Pagina 27
Drept român - Pagina 28
Drept român - Pagina 29
Drept român - Pagina 30
Drept român - Pagina 31
Drept român - Pagina 32
Drept român - Pagina 33
Drept român - Pagina 34
Drept român - Pagina 35
Drept român - Pagina 36
Drept român - Pagina 37
Drept român - Pagina 38
Drept român - Pagina 39
Drept român - Pagina 40
Drept român - Pagina 41
Drept român - Pagina 42
Drept român - Pagina 43
Drept român - Pagina 44
Drept român - Pagina 45
Drept român - Pagina 46
Drept român - Pagina 47
Drept român - Pagina 48
Drept român - Pagina 49
Drept român - Pagina 50
Drept român - Pagina 51
Drept român - Pagina 52
Drept român - Pagina 53
Drept român - Pagina 54
Drept român - Pagina 55
Drept român - Pagina 56
Drept român - Pagina 57
Drept român - Pagina 58
Drept român - Pagina 59
Drept român - Pagina 60
Drept român - Pagina 61
Drept român - Pagina 62
Drept român - Pagina 63
Drept român - Pagina 64
Drept român - Pagina 65
Drept român - Pagina 66
Drept român - Pagina 67
Drept român - Pagina 68
Drept român - Pagina 69
Drept român - Pagina 70
Drept român - Pagina 71
Drept român - Pagina 72
Drept român - Pagina 73
Drept român - Pagina 74
Drept român - Pagina 75
Drept român - Pagina 76
Drept român - Pagina 77
Drept român - Pagina 78
Drept român - Pagina 79
Drept român - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Drept roman.pdf

Alții au mai descărcat și

Căsătoria și Divorțul în Dreptul Roman și Contemporan

Căsătoria în dreptul roman I.Căsătoria romană În epoca romană întemeierea familiei era un eveniment de o importanţă deosebită.Cu toate acestea,...

Legislația cu Caracter Reformator a Lui Alexandru Ioan Cuza

I. CINE A FOST ALEXANDRU IOAN CUZA? Născut în Bârlad, Cuza a aparținut clasei tradiționale de boieri din Moldova, fiind fiul ispravnicului Ioan...

Conflictul de Interese

Problema conflictului de interese este una delicata si importanta pentru orice stat, intrucat persoanele care sunt numite sau alese in functii sau...

Dreptul de proprietate privată în dreptul român față de dreptul contemporan

Capitolul 1. Proprietatea în dreptul roman În dreptul roman proprietatea desemna dreptul care aparținea unei persoane de a se folosi de un lucru...

Procedura civilă romană

PROCEDURA CIVILĂ ROMANĂ 1. CONSIDERAȚII GENERALE Procedura se ocupă cu studiul mijloacelor formale care tind să aigure și să ocrotească...

Medierea - modalitate de soluționare a conflictelor de interese

Voi incepe cu o scurtă definiție a noțiunii de conflicte de interse. Atât Legea 169/1999, precum și Codul Muncii ,in art.248 alin.(2), definesc...

Legea celor XII Table

1. REPUBLICA „În anul 509 î.e.n. când s-a instaurat republica, regii au fost înlocuiti de consuli, care erau alesi pe o durata de un an, în numar...

Organizarea Judecătorească și Reformele din Timpul Domniei lui Alexandru Ioan Cuza

“Alexandru Cuza s-a născut la 20 martie 1820 şi, ca mulţi tineri de rangul său, a urmat cursurile unui pension francez din Iaşi, şi apoi a plecat...

Te-ar putea interesa și

Receptarea Dreptului Roman în Evul Mediu

Introducere Istoria omenirii a fost segmentată în cîteva epoci: antică, medievală, modernă, contemporană. Concomitent cu societatea a evoluat şi...

Participația Penală în Dreptul Penal Român

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA INSTITUŢIEI PARTICIPAŢIEI ÎN DREPTUL PENAL 1.1. Noţiune şi caractere Denumirea de participaţie penală...

Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor

Introducere Tema lucrării noastre de licenţă o reprezintă „Contractul de vânzare-cumpărare în dreptul roman”. Deşi studiul unei legislaţii vechi...

Analiza comparativă cu privire la dreptul de proprietate și modalitățile juridice de garantare ale acestuia în dreptul român și în dreptul românesc actual

INTRODUCERE Principalele momente în evoluţia dreptului de proprietate se confundă cu aceea a civilizaţiei omeneşti, această instituţie juridică...

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept român

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Tutelă și curatelă în dreptul român

NOŢIUNI GENERALE Ideea de incapacitate apare la Roma destul de târziu. Ceea ce numim instituţii de ocrotire a incapabililor, şi anume tutela si...

Scurtă prezentare a dreptului român

I. Definiţia Dreptului Roman A da o definiție concisă Dreptului roman nu este de ajuns, asta ar însemna să răpim din complexitatea acestei stiințe...

Ai nevoie de altceva?