Dreptul comerțului internațional

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 176 în total
Cuvinte : 48414
Mărime: 831.74KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

În conditiile evolutiei tehnico-stiintifice contemporane,

producerea în aceeasi tarã a tuturor mãrfurilor si serviciilor

necesare este imposibilã, statele lumii fiind determinate

obiectiv sã participe la circuitul de valori.

Dreptul comertului international disciplineazã raporturile

care se stabilesc în sfera comertului mondial (în sensul cel

mai cuprinzãtor).

Dreptul comertului international nu constituie o ramurã

distinctã a sistemelor juridice nationale ori a ordinii juridice

internationale, ci o materie juridicã interdisciplinarã si pluridisciplinarã,

aflatã la granita dintre sistemele nationale de drept

si dreptul international (natura interdisciplinarã) si care

cuprinde reglementãri variate care, pentru fiecare stat în parte,

disciplineazã comertul exterior: norme de drept constitutional,

fiscal, vamal, comercial, civil, penal, drept international public

si privat (natura pluridisciplinarã).

În literatura juridicã1 s-a considerat cã dreptul comertului

international cuprinde reglementãri de naturã variatã,

reunite prin obiectul lor social si juridic si care constã în

disciplinarea raporturilor ce se stabilesc în sfera comertului

mondial, în sfera schimbului de valori materiale si spirituale, ca

si în cooperarea economicã si tehnico-stiintificã internationalã

1 A se vedea Brîndusa Stefãnescu, Ion Rucãreanu, Dreptul comertului

international, Ed. Didacticã si Pedagogicã, Bucuresti, 1983, pag.5; Victor

Babiuc, Dreptul comertului international,, Ed. Sylvi, Bucuresti 2002, pag. 13.

DREPTUL COMER³ULUI INTERNA³IONAL

între state si/sau organizatii internationale, între state pe de-o

parte si persoane fizice sau juridice pe de altã parte, precum si

între comercianti persoane fizice sau juridice din diferite state.

Desi dreptul comertului international este un ansamblu

de norme juridice, el nu se prezintã ca o simplã juxtapunere

mecanicã a acestora, ci ca o materie de sine stãtãtoare, având

un obiect propriu de reglementare si metode de reglementare

specifice.

Obiectul sãu de reglementare constã în raporturile ce se

stabilesc în sfera comertului mondial, în sens larg – raporturi

juridice de comert international.

2. Particularitãti ale raporturilor juridice de dreptul

comertului international

Ca expresie a specificitãtii dreptului comertului

international, raporturile juridice de comert international se

particularizeazã fatã de alte raporturi juridice prin prezenta

concomitentã a douã trãsãturi:

a) comercialitatea,

b) internationalitatea.

a) Calificarea notiunii de comercialitate apartine

dreptului intern al fiecãrei tãri si se face dupã criterii proprii.

Criteriul subiectiv sau conceptia subiectivã de definire a

comercialitãtii o regãsim în unele legislatii nationale care fac sã

depindã caracterul comercial sau civil al actului ori faptului

juridic de calitatea autorului, a subiectului: actul sau faptul

juridic fiind comercial dacã este sãvârsit de un comerciant, iar

calitatea de comerciant rezultând din lege sau din înscrierea

într-un anumit registru (de regulã, înscrierea în registrul

comertului).2 În aceste sisteme de drept înmatricularea firmei

în registrul comertului are efect constitutiv.

Preview document

Dreptul comerțului internațional - Pagina 1
Dreptul comerțului internațional - Pagina 2
Dreptul comerțului internațional - Pagina 3
Dreptul comerțului internațional - Pagina 4
Dreptul comerțului internațional - Pagina 5
Dreptul comerțului internațional - Pagina 6
Dreptul comerțului internațional - Pagina 7
Dreptul comerțului internațional - Pagina 8
Dreptul comerțului internațional - Pagina 9
Dreptul comerțului internațional - Pagina 10
Dreptul comerțului internațional - Pagina 11
Dreptul comerțului internațional - Pagina 12
Dreptul comerțului internațional - Pagina 13
Dreptul comerțului internațional - Pagina 14
Dreptul comerțului internațional - Pagina 15
Dreptul comerțului internațional - Pagina 16
Dreptul comerțului internațional - Pagina 17
Dreptul comerțului internațional - Pagina 18
Dreptul comerțului internațional - Pagina 19
Dreptul comerțului internațional - Pagina 20
Dreptul comerțului internațional - Pagina 21
Dreptul comerțului internațional - Pagina 22
Dreptul comerțului internațional - Pagina 23
Dreptul comerțului internațional - Pagina 24
Dreptul comerțului internațional - Pagina 25
Dreptul comerțului internațional - Pagina 26
Dreptul comerțului internațional - Pagina 27
Dreptul comerțului internațional - Pagina 28
Dreptul comerțului internațional - Pagina 29
Dreptul comerțului internațional - Pagina 30
Dreptul comerțului internațional - Pagina 31
Dreptul comerțului internațional - Pagina 32
Dreptul comerțului internațional - Pagina 33
Dreptul comerțului internațional - Pagina 34
Dreptul comerțului internațional - Pagina 35
Dreptul comerțului internațional - Pagina 36
Dreptul comerțului internațional - Pagina 37
Dreptul comerțului internațional - Pagina 38
Dreptul comerțului internațional - Pagina 39
Dreptul comerțului internațional - Pagina 40
Dreptul comerțului internațional - Pagina 41
Dreptul comerțului internațional - Pagina 42
Dreptul comerțului internațional - Pagina 43
Dreptul comerțului internațional - Pagina 44
Dreptul comerțului internațional - Pagina 45
Dreptul comerțului internațional - Pagina 46
Dreptul comerțului internațional - Pagina 47
Dreptul comerțului internațional - Pagina 48
Dreptul comerțului internațional - Pagina 49
Dreptul comerțului internațional - Pagina 50
Dreptul comerțului internațional - Pagina 51
Dreptul comerțului internațional - Pagina 52
Dreptul comerțului internațional - Pagina 53
Dreptul comerțului internațional - Pagina 54
Dreptul comerțului internațional - Pagina 55
Dreptul comerțului internațional - Pagina 56
Dreptul comerțului internațional - Pagina 57
Dreptul comerțului internațional - Pagina 58
Dreptul comerțului internațional - Pagina 59
Dreptul comerțului internațional - Pagina 60
Dreptul comerțului internațional - Pagina 61
Dreptul comerțului internațional - Pagina 62
Dreptul comerțului internațional - Pagina 63
Dreptul comerțului internațional - Pagina 64
Dreptul comerțului internațional - Pagina 65
Dreptul comerțului internațional - Pagina 66
Dreptul comerțului internațional - Pagina 67
Dreptul comerțului internațional - Pagina 68
Dreptul comerțului internațional - Pagina 69
Dreptul comerțului internațional - Pagina 70
Dreptul comerțului internațional - Pagina 71
Dreptul comerțului internațional - Pagina 72
Dreptul comerțului internațional - Pagina 73
Dreptul comerțului internațional - Pagina 74
Dreptul comerțului internațional - Pagina 75
Dreptul comerțului internațional - Pagina 76
Dreptul comerțului internațional - Pagina 77
Dreptul comerțului internațional - Pagina 78
Dreptul comerțului internațional - Pagina 79
Dreptul comerțului internațional - Pagina 80
Dreptul comerțului internațional - Pagina 81
Dreptul comerțului internațional - Pagina 82
Dreptul comerțului internațional - Pagina 83
Dreptul comerțului internațional - Pagina 84
Dreptul comerțului internațional - Pagina 85
Dreptul comerțului internațional - Pagina 86
Dreptul comerțului internațional - Pagina 87
Dreptul comerțului internațional - Pagina 88
Dreptul comerțului internațional - Pagina 89
Dreptul comerțului internațional - Pagina 90
Dreptul comerțului internațional - Pagina 91
Dreptul comerțului internațional - Pagina 92
Dreptul comerțului internațional - Pagina 93
Dreptul comerțului internațional - Pagina 94
Dreptul comerțului internațional - Pagina 95
Dreptul comerțului internațional - Pagina 96
Dreptul comerțului internațional - Pagina 97
Dreptul comerțului internațional - Pagina 98
Dreptul comerțului internațional - Pagina 99
Dreptul comerțului internațional - Pagina 100
Dreptul comerțului internațional - Pagina 101
Dreptul comerțului internațional - Pagina 102
Dreptul comerțului internațional - Pagina 103
Dreptul comerțului internațional - Pagina 104
Dreptul comerțului internațional - Pagina 105
Dreptul comerțului internațional - Pagina 106
Dreptul comerțului internațional - Pagina 107
Dreptul comerțului internațional - Pagina 108
Dreptul comerțului internațional - Pagina 109
Dreptul comerțului internațional - Pagina 110
Dreptul comerțului internațional - Pagina 111
Dreptul comerțului internațional - Pagina 112
Dreptul comerțului internațional - Pagina 113
Dreptul comerțului internațional - Pagina 114
Dreptul comerțului internațional - Pagina 115
Dreptul comerțului internațional - Pagina 116
Dreptul comerțului internațional - Pagina 117
Dreptul comerțului internațional - Pagina 118
Dreptul comerțului internațional - Pagina 119
Dreptul comerțului internațional - Pagina 120
Dreptul comerțului internațional - Pagina 121
Dreptul comerțului internațional - Pagina 122
Dreptul comerțului internațional - Pagina 123
Dreptul comerțului internațional - Pagina 124
Dreptul comerțului internațional - Pagina 125
Dreptul comerțului internațional - Pagina 126
Dreptul comerțului internațional - Pagina 127
Dreptul comerțului internațional - Pagina 128
Dreptul comerțului internațional - Pagina 129
Dreptul comerțului internațional - Pagina 130
Dreptul comerțului internațional - Pagina 131
Dreptul comerțului internațional - Pagina 132
Dreptul comerțului internațional - Pagina 133
Dreptul comerțului internațional - Pagina 134
Dreptul comerțului internațional - Pagina 135
Dreptul comerțului internațional - Pagina 136
Dreptul comerțului internațional - Pagina 137
Dreptul comerțului internațional - Pagina 138
Dreptul comerțului internațional - Pagina 139
Dreptul comerțului internațional - Pagina 140
Dreptul comerțului internațional - Pagina 141
Dreptul comerțului internațional - Pagina 142
Dreptul comerțului internațional - Pagina 143
Dreptul comerțului internațional - Pagina 144
Dreptul comerțului internațional - Pagina 145
Dreptul comerțului internațional - Pagina 146
Dreptul comerțului internațional - Pagina 147
Dreptul comerțului internațional - Pagina 148
Dreptul comerțului internațional - Pagina 149
Dreptul comerțului internațional - Pagina 150
Dreptul comerțului internațional - Pagina 151
Dreptul comerțului internațional - Pagina 152
Dreptul comerțului internațional - Pagina 153
Dreptul comerțului internațional - Pagina 154
Dreptul comerțului internațional - Pagina 155
Dreptul comerțului internațional - Pagina 156
Dreptul comerțului internațional - Pagina 157
Dreptul comerțului internațional - Pagina 158
Dreptul comerțului internațional - Pagina 159
Dreptul comerțului internațional - Pagina 160
Dreptul comerțului internațional - Pagina 161
Dreptul comerțului internațional - Pagina 162
Dreptul comerțului internațional - Pagina 163
Dreptul comerțului internațional - Pagina 164
Dreptul comerțului internațional - Pagina 165
Dreptul comerțului internațional - Pagina 166
Dreptul comerțului internațional - Pagina 167
Dreptul comerțului internațional - Pagina 168
Dreptul comerțului internațional - Pagina 169
Dreptul comerțului internațional - Pagina 170
Dreptul comerțului internațional - Pagina 171
Dreptul comerțului internațional - Pagina 172
Dreptul comerțului internațional - Pagina 173
Dreptul comerțului internațional - Pagina 174
Dreptul comerțului internațional - Pagina 175
Dreptul comerțului internațional - Pagina 176

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Comertului International.pdf

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional 1. Introducere Izvorul dreptului comerțului internațional este forma prin care conținutul perceptiv...

Noțiunea și caracterele arbitrajului

Introducere Relativa autonomizare a arbitrajului (conceput ca ansamblul normelor juridice care reglementează instituţia şi procedura...

Arbitrajul Comercial

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAȚIONAL 1. Notiune, avantaje Ca orice altă activitate socială, si...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Contractul de Transport Aerian Internațional de Mărfuri

Încă de la descoperirea şi lansarea în trafic a primelor aparate, transportul aerian a constituit un mijloc care a polarizat atenţia comunităţii...

Contractul de Lohn

Conform dicţionarului juridic, Contractul de Lohn reprezintă : un tip de contract international prin care un producator (executant) se obliga sa...

Contractul de Transport Aerian Internațional de Mărfuri

1 Noţiunea şi încheierea contractului Contractul de transport aerian internaţional de mărfuri se incheie sub forma scrisorii de transport...

Dreptul comerțului internațional

C1 Introducere Comerțul international= notiune completă care care e definita in 2 moduri: 1. Stricto sensu = cuprinde totaliattea operatiunilor...

Te-ar putea interesa și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Evoluția Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni generale. Drepul comerţuşui internaţional a apărut în evul mediu. Importantele valori şi riscuri pe care le angajează relaţiile...

Dreptul comerțului internațional

Dreptul comertului international este format dintr-un ansamblu de norme conflictuale, norme de drept civil, de drept comercial si norme de drept...

Obiectul Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I Enunţarea obiectului; enumerarea caracterelor Dreptul comerţului internaţional are ca obiect de reglementare rapoarte juridice de...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Dreptul comerțului internațional 2

INTERNATIONAL Cap I Obiectul dreptului com. internat. Def: Este un ansamblu de norme juridice care reglementeaza rel. comerciale si de...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Ai nevoie de altceva?