Dreptul Comunitar al Afacerilor

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 38126
Mărime: 102.15KB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Soare
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sergiu Deleanu

Extras din curs

I. PRELIMINARII

După cel de-al doilea război mondial, 6 state europene s-au grupat în 3 comunităţi: prima comunitate instituită a fost CECO, apărută ca urmare a unui tratat încheiat la Paris în anul 1951. Datorită caracterului experimental al construcţiei europene, acest tratat a fost încheiat pe o perioadă de 50 de ani. În prezent, CECO nu mai este în vigoare.

După succesul obţinut cu aplicarea tratatului CECO, în 1957 au fost încheiate la Roma alte două 2 tratate: Tratatul de Instituire a CEE şi Tratatul de Instituire a CEEA sau Euroatom.

Cele 6 state fondatoare ale Comunităţilor au fost: Franţa, RFG, Belgia, Olanda, Luxemburg, Italia. Tratatul CECO a fost încheiat în principal pentru a se realiza reconcilierea între Franţa şi Germania după cel de-al doilea război mondial.

Cărbunele şi oţelul au fost alese datorită ponderii economice a acestor industrii la momentul încheierii tratatului (Robert Schuman, Jean Monnet).

Ulterior s-au alăturat celor 3 comunităţi Marea Britanie, Islanda şi Danemarca (1973), Grecia (1981), Spania şi Portugalia (1986), Austria, Finlanda şi Suedia (1995), Cehia, Polonia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cipru, Malta, Lituania, Letonia, Estonia (2004), România, Bulgaria (2007).

Prima reformă importantă a Comunităţilor s-a realizat prin Actul Unic European (1986) la Luxemburg şi Haga. Obiectivul central fixat prin Actul Unic European a fost acela al realizării pieţei interne. În prezent, piaţa internă este definită în cadrul Tratatului de Instituire a Comunităţilor Europene, la articolul 14 ca „un spaţiu fără frontiere interioare în care este asigurată libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor, şi a capitalurilor. Denumirea de Act Unic European se explică prin cele două categorii de dispoziţii pe care acesta le conţine: o categorie de dispoziţii prin care se modifică tratatele constitutive; o altă categorie de dispoziţii referitoare la cooperarea între statele membre în domeniul politicii externe. Actul Unic European a permis extinderea competenţelor Comunităţii Economice Europene în noi domenii precum coeziunea economică şi socială, cercetarea şi dezvoltarea tehnologică, mediul înconjurător.

În anul 1992, s-a semnat Tratatul de la Maastricht prin care a fost instituită Uniunea Europeană ca o structură fără personalitate juridică bazată pe trei piloni: Comunităţile, Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC), Cooperarea în Domeniul justiţiei şi al Afacerilor Interne (JAI). Obiectivul principal al Tratatului de la Maastricht l-a constituit instituirea Uniunii Europene. Denumirea Tratatului Comunităţii Economice Europene a fost schimbată în Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene. Această modificare se explică prin aceea că Comunitatea nu mai avea vocaţie exclusiv economică. Prin Tratatul de la Maastricht a fost itrodusă în Tratatul privind instituirea Comunităţii Europene noţiunea de „cetăţenie” a Uniunii Europene. Aceasta nu se substituie noţiunii de cetăţenie a statelor membre. Ea implică însă dreptul persoanelor ce o deţin de a circula şi de a se stabili în mod liber pe teritoriul statelor membre; deptul persoanelor care au această cetăţenie de a alege şi de a fi alese în cadrul alegerilor locale şi a celor europene din statul unde îşi au reşedinţa; dreptul de a beneficia de protecţie diplomatică şi consulară într-o ţară terţă din partea oricărui stat membru dacă propria ţară nu este reprezentată pe plan diplomatic sau consular în respectivul stat. Dreptul de a se adresa mediatorului instituit în conformitate cu dispoziţiile Tratatului C.E.; dreptul de a se adresa oricărei instituţii comunitare în una din limbile Uniunii Europene şi de a primi un răspuns în aceeaşi limbă. Obiectivul principal introdus în cadrul Tratatului C.E. prin Tratatul de la Maastricht l-a constituit realizarea Uniunii Economice şi Monetare. Uniunea Economică implică o coordonare a politicilor economice ale statelor membre. Uniunea Monetară presupune instituirea unor rate de schimb ireversibile între monedele naţionale şi trecerea la moneda unică, euro.

Preview document

Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 1
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 2
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 3
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 4
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 5
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 6
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 7
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 8
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 9
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 10
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 11
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 12
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 13
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 14
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 15
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 16
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 17
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 18
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 19
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 20
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 21
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 22
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 23
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 24
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 25
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 26
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 27
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 28
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 29
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 30
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 31
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 32
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 33
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 34
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 35
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 36
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 37
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 38
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 39
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 40
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 41
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 42
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 43
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 44
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 45
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 46
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 47
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 48
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 49
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 50
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 51
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 52
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 53
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 54
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 55
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 56
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 57
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 58
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 59
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 60
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 61
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 62
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 63
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 64
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 65
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 66
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 67
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 68
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 69
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 70
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 71
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 72
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 73
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 74
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 75
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 76
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 77
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 78
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 79
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 80
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 81
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 82
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 83
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 84
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 85
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 86
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 87
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 88
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 89
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 90
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 91
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 92
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 93
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 94
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 95
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 96
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 97
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 98
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 99
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 100
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 101
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 102
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 103
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 104
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 105
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 106
Dreptul Comunitar al Afacerilor - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Comunitar al Afacerilor.doc

Alții au mai descărcat și

Libertatea de Circulație a Mărfurilor

Piaţa internă europeană Piaţa internă este caracterizată prin eliminarea, între statele membre, a obstacolelor în calea liberei circulaţii a...

Introducere în Drept European

În conformitate cu art. 7 din Tratatul CE, sarcinile încredintate Comunitatii sunt realizate de: - un Parlament european - un Consiliu - o...

Procedură civilă

Conditiile de exercitiu ale actiunii civile. Intrunite cumulativ in nr de 4 : -existenta unui drept -existenta unui interes -capacitate...

Dreptul Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I COMUNITĂŢILE EUROPENE. EVOLUŢIE ISTORICĂ Secţiunea I - Generalităţi. Premise Studiul dreptului comunitar al afacerilor nu poate fi...

Criminologie

PRELEGEREA I – CERCETAREA CRIMINOLOGICA: Obiectul cercetarii criminologice; Modalitati de cunoastere, procedee, finalitate in cercetarea...

Contractul de transport aerian

Înca de la descoperirea si lansarea în trafic a primelor aparate, transportul aerian a constituit un mijloc care a polarizat atentia comunitatii...

Dobândirea și pierderea cetățeniei române

Legea cetateniei romane reglementeaza modurile de dobandire cat si cele de pierdere a cetateniei, stabilind conditiile si procedura dupa care se...

Dreptul de retenție

Spre deosebire de celelalte garantii reale care au o reglementare distincta in Codul Civil sau in alte legi speciale,dreptul de retentie nu este...

Te-ar putea interesa și

Libera circulație

INTRODUCERE UNIUNEA EUROPEANĂ: UN ALT PAS ÎNAINTE Uniunea Europeană a atins un punct critic în procesul dezvoltării ei. Să înghiţi dintr-o dată...

Consiliul Europei

INTRODUCERE Scânteia care a aprins torţa unităţii europene a fost emisă de Winston Churchill, într-un discurs pronunţat la Zürich, în 1946. El a...

Particularități ale Dreptului Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE. SECTIUNEA I: SCURTA INTRIDUCERE. Intreaga istorie a constructiei europene poate fi sintetizata pornind de la...

Interzicerea taxelor vamale la nivelul Uniunii Europene

1. Noțiunea de mărfuri Noțiunea de marfă nu este explicată de tratatul constitutiv al Uniunii Europene, astfel încât a fost definită de Curtea de...

Dreptul Concurenței în Spațiul European

Dreptul concurenţei în spaţiul european Internationalizarea („mondializarea“) vieţii afacerilor este o puternică realitate care impun confruntarea...

Drept Comunitar al Afacerilor

Cetatenia europeana 1. Cetatenia. Notiuni introductive. Termenul « cetatenie » isi are originile in gândirea greaca, fiind preluat de limbile...

Tehnici Juridice Practicate în Dreptul Comunitar al Afacerilor

Noţiunea de drept comunitar al afacerilor Dreptul comunitar al afacerilor a depăşit statutul de ramură de drept experimentală şi nu poate fi...

Drepturile Cetațenilor Europeni

CAPITOLUL 1- Notiuni generale despre drepturile cetatenilor Europeni 1.2. Scurt istoric privind drepturile cetatenilor europeni Popoarele...

Ai nevoie de altceva?