Introducere în Drept European

Curs
8.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 10 fișiere: pdf
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 47185
Mărime: 1.25MB (arhivat)
Publicat de: Cleopatra Rădoi
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian Voicu

Extras din curs

În conformitate cu art. 7 din Tratatul CE, sarcinile încredintate Comunitatii sunt

realizate de:

- un Parlament european

- un Consiliu

- o Comisie

- o Curte de justitie

- o Curte de conturi,

fiecare institutie actionând în limitele atributiunilor care îi sunt conferite prin tratat.

Initial, prin tratatele de instituire a Comunitatilor europene s-au creat organe

paralele cu atributiuni asemanatoare. Ele au fost unificate prin Tratatul de fuziune, astfel

ca, începând cu 1 iulie 1967 cele trei Comunitati au dispus de institutii comune.

1. Parlamentul European

1.1. Constituire

Parlamentul European, compus din reprezentanti ai popoarelor reunite în

Comunitate, exercita puterile care îi sunt conferite prin Tratat (art. 189). Aceste dispozitii

legale au o dubla semnificatie: prima – în sensul ca de vreme ce membrii Parlamentului

reprezinta popoarele respective, ei nu pot sa fie mandatati de guvernele statelor lor spre

a îndeplini anumite instructiuni si nici nu pot sa fie tinuti de vreo obligatie de consultare;

a doua – în sensul ca statele sunt reunite în Comunitate, ceea ce releva o comuniune de

interese si aspiratii, potrivit obiectivelor ce le stabilesc. Mai mult, s-a afirmat ca membrii

Parlamentului reprezinta nu numai propriile lor popoare, ci si alte popoare ale

comunitatii, având în vedere formarea grupurilor de partide politice.

Numarul total al reprezentantilor alesi este în prezent de 626, din care 99 revin

Germaniei, câte 87 revine Frantei, Italiei si Marii Britanii, 64 Spaniei, 31 Olandei, câte 25

pentru Belgia, Grecia si Portugalia, Suediei 22, Austriei 21, câte 16 Danemarcei si

Finalandei, 15 Irlandei si numai 6 pentru Luxembrug, fata de totalul de 567 la alegerile

din 1994 si 518 anterior.

Parlamentul se întruneste în sesiune anuala ordinara care este prevazuta sa

înceapa în a doua zi de marti a lunii martie, dar el se poate întruni si în sesiune

extraordinara, la cererea unei majoritati a membrilor sai ori la cererea Consiliului sau a

Comisiei. El îsi alege presedintele si biroul dintre membrii sai (art. 197 CE). Daca nu

este prevazut altfel în Tratat, Parlamentul va actiona pe baza unei majoritati absolute a

voturilor exprimate. Regulile de procedura determina cvorumul (art. 198).

Organele de conducere ale Parlamentului sunt: Biroul, Conferinta presedintilor,

Conferinta presedintilor birourilor permanente si temporare, Conferinta sefilor tuturor

delegatiilor interparlamentare (chestorii au functii consultative).

Parlamentul îsi îndeplineste atributiile daca este realizat un cvorum de o treime

din membrii sai. Dreptul de vot este personal, votul prin procura fiind interzis. Dezbaterile

sunt publice, afara daca Parlamentul nu decide altfel cu o majoritate de doua treimi din

voturile exprimate.

1.2. Atributii

1.2.1. Definirea atributiilor

În conformitate cu art. 192 din Tratat, în masura în care acesta din urma prevede,

Parlamentul European participa la procesul ce conduce la adoptarea de acte

comunitare, exercitând atributiile sale în cadrul procedurilor definite la art. 251 si art.

252; el da avize conforme si avize consultative (alin. 1).

1.2.2. Atributii decizionale legislative

Dupa enuntarea acestor atributii, s-ar putea discuta în ce masura Parlamentul

European are o competenta decizionala de natura legislativa comunitara. Textul art. 192

alin. 1 enunta un principiu, acela al participarii la procesul ce duce la adoptarea de acte

comunitare prin doua modalitati:

1. exercitarea atributiilor sale în cadrul procedurilor definite la art. 251 si art. 252,

si

2. emiterea de avize conforme si formularea de avize consultative.

Un drept de cooperare al Parlamentului în luarea deciziilor este instituit în virtutea

art. 252 în putine cazuri (de exemplu, art. 99 par. 5, art. 103 par. 2, o buna parte dintre

trimiterile la art. 252 [fostul art. 189 C introdus prin TMs], fiind înlocuite cu trimiteri la art.

251 [fostul art. 189 B introdus prin TMs], urmare a modificarilor aduse prin TA).

Un drept decizional individual este acordat numai în materie bugetara – art. 272

si art. 273 CE.

Atributiile specifice cu caracter decizional mai pot reveni Parlamentului numai în

cazuri strict determinate, cum ar fi cele privind propria organizare interna si functionarea

sa, aprobarea amendamentelor ce-i sunt înaintate dupa ce s-a obtinut avizul Curtii de

justitie în cazul revizuirii Tratatului CECO (art. 95 alin. ultim), elaborarea de propuneri în

scopul de a se permite alegerile prin vot universal direct potrivit unei proceduri uniforme

în toate statele membre si luarea unor decizii privind alegerile.

1.2.3. Atributii de ancheta si de avocat

al poporului

Parlamentul, poate, la cererea unui sfert dintre membrii sai, sa constituie o

comisie temporara de ancheta pentru a examina, sub rezerva atributiilor conferite prin

Tratat altor institutii sau organisme, afirmatiile de infractiune sau de rea-administrare în

aplicarea dreptului comunitar, afara daca faptele afirmate sunt în discutie în fata unui

organ de jurisdictie si, de asemenea, cât timp procedura jurisdictionala nu este

terminata.

Pe de alta parte, este asigurat si un drept de petitionare, potrivit art. 194 si art.

195 CE, pentru orice cetatean al Uniunii, precum si pentru orice persoana fizica sau

juridica rezidenta sau având sediul sau statutar într-un stat membru. Acest drept este un

element de noutate absoluta în dreptul comunitar, ca urmare a modificarilor aduse prin

Tratatul de la Maastricht (art. 21 CE).

O pozitie importanta în valorificarea dreptului la petitionare este detinuta de

mediatorul numit de Parlament si abilitat sa primeasca plângerile ce provin de la

persoanele mentionate si care sunt relative la cazurile de rea-administrare în actiunea

institutiilor sau organismelor comunitare, cu exceptia Curtii de justitie si Curtii de prima

instanta în exercitarea functiilor lor jurisdictionale (art. 195 par. 1).

Preview document

Introducere în Drept European - Pagina 1
Introducere în Drept European - Pagina 2
Introducere în Drept European - Pagina 3
Introducere în Drept European - Pagina 4
Introducere în Drept European - Pagina 5
Introducere în Drept European - Pagina 6
Introducere în Drept European - Pagina 7
Introducere în Drept European - Pagina 8
Introducere în Drept European - Pagina 9
Introducere în Drept European - Pagina 10
Introducere în Drept European - Pagina 11
Introducere în Drept European - Pagina 12
Introducere în Drept European - Pagina 13
Introducere în Drept European - Pagina 14
Introducere în Drept European - Pagina 15
Introducere în Drept European - Pagina 16
Introducere în Drept European - Pagina 17
Introducere în Drept European - Pagina 18
Introducere în Drept European - Pagina 19
Introducere în Drept European - Pagina 20
Introducere în Drept European - Pagina 21
Introducere în Drept European - Pagina 22
Introducere în Drept European - Pagina 23
Introducere în Drept European - Pagina 24
Introducere în Drept European - Pagina 25
Introducere în Drept European - Pagina 26
Introducere în Drept European - Pagina 27
Introducere în Drept European - Pagina 28
Introducere în Drept European - Pagina 29
Introducere în Drept European - Pagina 30
Introducere în Drept European - Pagina 31
Introducere în Drept European - Pagina 32
Introducere în Drept European - Pagina 33
Introducere în Drept European - Pagina 34
Introducere în Drept European - Pagina 35
Introducere în Drept European - Pagina 36
Introducere în Drept European - Pagina 37
Introducere în Drept European - Pagina 38
Introducere în Drept European - Pagina 39
Introducere în Drept European - Pagina 40
Introducere în Drept European - Pagina 41
Introducere în Drept European - Pagina 42
Introducere în Drept European - Pagina 43
Introducere în Drept European - Pagina 44
Introducere în Drept European - Pagina 45
Introducere în Drept European - Pagina 46
Introducere în Drept European - Pagina 47
Introducere în Drept European - Pagina 48
Introducere în Drept European - Pagina 49
Introducere în Drept European - Pagina 50
Introducere în Drept European - Pagina 51
Introducere în Drept European - Pagina 52
Introducere în Drept European - Pagina 53
Introducere în Drept European - Pagina 54
Introducere în Drept European - Pagina 55
Introducere în Drept European - Pagina 56
Introducere în Drept European - Pagina 57
Introducere în Drept European - Pagina 58
Introducere în Drept European - Pagina 59
Introducere în Drept European - Pagina 60
Introducere în Drept European - Pagina 61
Introducere în Drept European - Pagina 62
Introducere în Drept European - Pagina 63
Introducere în Drept European - Pagina 64
Introducere în Drept European - Pagina 65
Introducere în Drept European - Pagina 66
Introducere în Drept European - Pagina 67
Introducere în Drept European - Pagina 68
Introducere în Drept European - Pagina 69
Introducere în Drept European - Pagina 70
Introducere în Drept European - Pagina 71
Introducere în Drept European - Pagina 72
Introducere în Drept European - Pagina 73
Introducere în Drept European - Pagina 74
Introducere în Drept European - Pagina 75
Introducere în Drept European - Pagina 76
Introducere în Drept European - Pagina 77
Introducere în Drept European - Pagina 78
Introducere în Drept European - Pagina 79
Introducere în Drept European - Pagina 80
Introducere în Drept European - Pagina 81
Introducere în Drept European - Pagina 82
Introducere în Drept European - Pagina 83
Introducere în Drept European - Pagina 84
Introducere în Drept European - Pagina 85
Introducere în Drept European - Pagina 86
Introducere în Drept European - Pagina 87
Introducere în Drept European - Pagina 88
Introducere în Drept European - Pagina 89
Introducere în Drept European - Pagina 90
Introducere în Drept European - Pagina 91
Introducere în Drept European - Pagina 92
Introducere în Drept European - Pagina 93
Introducere în Drept European - Pagina 94
Introducere în Drept European - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Curs12DREPT EURO.pdf
  • Curs1DREPT EUROPEAN.pdf
  • Curs2DREPT EUROPEAN.pdf
  • Curs3DREPT EUROPEAN.pdf
  • Curs4DREPT EURO.pdf
  • Curs7DREPT EURO.pdf
  • Curs8DREPT EURO.pdf
  • Cursuri%2013-14DREPT EURO.pdf
  • Cursuri%205-6DREPT EURO.pdf
  • Cursuri%209-10-11DREPR EURO.pdf

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului

Pindar: "nu admira puterea, nu urî duşmanul şi nu-i dispreţui pe cei care suferă". 1. Instituţia ombudsmanului 1.1. Introducere În legătură cu...

Drept Social și European

1. Aspecte generale Libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor reprezintă mai mult decât simplul obiectiv comercial urmărit prin Tratatul de...

Principiile fundamentale ale Dreptului Uniunii Europene

1. PRINCIPIUL ATRIBUIRII (PRINCIPIUL IMPUTERNICIRII SPECIALE LIMITATE) Competențele comunitare au la bază restrângerea competențelor statelor...

Administrația Publică Locală

În esenţă, în afara competenţelor exclusive ale Uniunii, principiul subsidiarităţii prevăzut de alineatul (3) al noului articol 5 TUE, presupune că...

Drept Administrativ European 2008

Capitolul 1 Uniunea Europeană şi dreptul administrativ Cuprins: - Obiectiv general - Obiective operaţionale - Conceptul de administraţie şi de...

Protecția drepturilor în sistemul constituțional românesc

1. INTRODUCERE Primele documente constituţionale au apărut în Anglia, Magna Charta Libertatum – dată de regele Ioan fără de Ţară, în 1215, în urma...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Scopul lucrării este cercetarea teoretică a reglementărilor de drept internaţional public referitoare la populaţia statelor ( tratate...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

Introducere Dreptul administrativ european este strans legat de notiunea de administratie publica europeana.Astfel, administratia publica...

Regulile aplicabilității dreptului UE în raport cu dreptul intern al statelor membre

INTRODUCERE Comunitatea Europeană a instituit o ordine de drept autonomă, care este expresia unei conştiinţe deosebite a valorilor, impregnate de...

Prezentarea și analiza pandemiei de covid 19 din perspectiva dreptului internațional public

INTRODUCERE ÎN DREPTUL INTRENAȚIONAL PUBLIC Dreptul internațional public reprezintă o ramură a dreptului , un ansamblu de norme juridice și...

Directiva - izvor derivat al dreptului european

Cap 1. Directiva – izvor derivat al dreptului european 1.1. Introducere Reglementata, asemenea regulamentului, in art. 249 alin. (3) din Tratatul...

Ai nevoie de altceva?