Drept Administrativ European 2008

Curs
8.9/10 (8 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 186 în total
Cuvinte : 94321
Mărime: 529.47KB (arhivat)
Publicat de: Daniela E.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ivanoff Ivan

Cuprins

 1. Capitolul 1 - Uniunea Europeană şi dreptul administrativ
 2. Obiectiv general
 3. Obiective operaţionale
 4. 1.1. Conceptul de administraţie şi de drept administrativ în Uniunea Europeană
 5. 1.2. Structura politico-administrativă a Uniunii Europene
 6. 1.2.1. Instituţiile politice
 7. 1.2.2. Structurile administrative
 8. 1.3. Izvoarele dreptului administrativ european
 9. 1.3.1. Izvoarele scrise
 10. 1.3.2. Dreptul cutumiar
 11. 1.3.3. Jurisprudenţa ca izvor de drept
 12. Bibliografie selectivă
 13. Temă de reflexie
 14. Teste
 15. Răspunsuri şi comentarii la teste
 16. Capitolul 2 – Spaţiul administrativ european (SAE)
 17. Obiectiv general
 18. Obiective operaţionale
 19. 2.1. Spaţiul Administrativ European componentă a Spaţiului Public European
 20. 2.2. Convergenţe administrative europene
 21. 2.3. Elementele componente ale Spaţiului Administrativ European
 22. 2.3.1. Elementele componente ale Spaţiului Administrativ European în legislaţia primară
 23. 2.3.2. Elementele componente ale Spaţiului Administrativ European în legislaţia secundară
 24. Bibliografie selectivă
 25. Temă de reflexie
 26. Teste
 27. Răspunsuri şi comentarii la teste
 28. Capitolul 3 – Principiile generale ale dreptului administrativ european
 29. Obiectiv general
 30. Obiective operaţionale
 31. 3.1. Explicaţii introductive
 32. 3.2. Încredere şi previzibilitate
 33. 3.3. Deschidere şi transparenţă
 34. 3.4. Răspunderea delictuală a administraţiei comunitare
 35. 3.5. Eficienţă şi eficacitate
 36. Bibliografie selectivă
 37. Temă de reflexie
 38. Teste
 39. Răspunsuri şi comentarii la teste
 40. Capitolul 4 – Procesul decizional în Uniunea Europeană între restricţiile legale şi libertatea de decizie
 41. Obiectiv general
 42. Obiective operaţionale
 43. 4.1. Explicaţii preliminare
 44. 4.2. Căile de contestare a deciziilor administrative ilegale
 45. 4.3. Limitele controlului realizat de Curtea Europeană de Justiţie asupra deciziilor cu caracter discreţionar ale instituţiilor comunitare
 46. 4.4. Limitele libertăţii de decizie a administraţiei publice în domeniile specifice dreptului comunitar
 47. 4.4.1. Limitele puterii discreţionare în dreptul funcţiei publice comunitare
 48. 4.4.2. Limitele puterii discreţionare în Dreptul comunitar al concurenţei
 49. 4.4.3. Limitele puterii discreţionare în cadrul Politicii comerciale comune. Prevederi antidumping
 50. 4.4.4. Limitele puterii discreţionare în cadrul Politicii agricole comune
 51. 4.4.5. Limitele puterii discreţionare în cadrul Uniunii Vamale
 52. 4.4.6. Limitele puterii discreţionare în Dreptul social comunitar
 53. 4.5. Principiul proporţionalităţii în practica decizională a instituţiilor Uniunii Europene
 54. 4.5.1. Conţinutul principiului proporţionalităţii în dreptul comunitar
 55. 4.5.2. Diferenţierea principiului proporţionalităţii în funcţie de domeniul de aplicare şi de forma luată de acţiunea oficială
 56. 4.5.3. Aplicarea principiului proporţionalităţii în domeniile de activitate comunitară
 57. Bibliografie selectivă
 58. Temă de reflexie
 59. Teste
 60. Răspunsuri şi comentarii la teste
 61. Capitolul 5 – Principiul egalităţii şi nediscriminarea - reguli fundamentale ale dreptului administrativ european
 62. Obiectiv general
 63. Obiective operaţionale
 64. 5.1. Consideraţii privind transformarea ideii de egalitate în principiu fundamental de drept
 65. 5.2. Conţinutul conceptelor egalitate şi nediscriminare
 66. 5.2.1. Legislaţia şi jurisprudenţa comunitară privind principiul egalităţii şi nediscriminării
 67. 5.2.2. Mijloacele prin care principiul egalităţii şi nediscriminarea devin realitate în acţiunea de guvernare în statele membre ale Uniunii europene
 68. 5.3. Dreptul administrativ european cu privire la libera circulaţie a persoanelor
 69. 5.3.1. Cadrul normativ general
 70. 5.3.2. Libera circulaţie prin efectuarea de călătorii turistice
 71. 5.3.3. Politica în domeniul vizelor
 72. 5.3.4. Libera circulaţie a forţei de muncă
 73. Bibliografie selectivă
 74. Temă de reflexie
 75. Teste
 76. Răspunsuri şi comentarii la teste

Extras din curs

Capitolul 1

Uniunea Europeană şi dreptul administrativ

Cuprins:

- Obiectiv general

- Obiective operaţionale

- Conceptul de administraţie şi de drept administrativ în Uniunea Europeană

- Structura politico-administrativă a Uniunii Europene

- Izvoarele dreptului administrativ european

- Bibliografie selectivă

- Temă de reflexie

- Teste

- Răspunsuri şi comentarii la teste

Obiectiv general: Adaptarea administraţie publice din România la cerinţele impuse de U.E. în vederea integrării României in U.E.

Obiective operaţionale: Însuşirea unor noţiuni de bază privind administraţia publică europeană şi provocările la care este supusă administraţia publică din România.

1.1. Conceptul de administraţie şi de drept administrativ în Uniunea Europeană

Dreptul administrativ european este strâns legat de noţiunea administraţiei publice europene. Astfel, administraţia publica europeană formează obiectul de cercetare ştiinţifică al ştiinţei dreptului administrativ european.

După crearea Comunităţilor Europene mulţi autori de drept administrativ

şi-au pus problema dacă asistăm la naşterea unei noi administraţii sau numai a unui mecanism vizând asigurarea cooperării între administraţiile naţionale .

Astăzi Uniunea Europeană trece printr-o fază în care nu se mai poate spune că vechile state suverane mai există în forma lor clasică, dar nici nu se poate vorbi de o reală integrare. A fost creat un sistem în devenire, situat din punct de vedere juridic undeva între organizaţie internaţională şi stat federal. De altfel, Léontin Jean Constantinesco (specialist francez în drept comunitar de origine română) caracteriza juridic Comunitatea Europeană ca fiind: „o organizaţie integrată cu caracter evolutiv” .

Dreptul administrativ european

Tradiţional, dreptul administrativ, ca ramură a dreptului şi ca disciplină ştiinţifică s-a limitat aproape în întregime la aspectul teoretic al ordinii legale administrative exclusiv interne, fiind studiat ca un sistem şi o sursă închise de cunoştinţe.

Dreptul administrativ a apărut din „sâmburele” izolării sale la nivel naţional .

Poziţia actuală a dreptului administrativ naţional în Uniunea Europeană este aceea a integrării într-un sistem global de îndepliniri de sarcini, în condiţiile în care nu mai operează prezumţia competenţei exclusive a statului în privinţa îndeplinirii sarcinilor faţă de populaţie. Principiul subsidiarităţii joacă un rol esenţial în repartizarea competenţelor între diversele niveluri de realizare a sarcinilor autorităţilor. Suntem astfel martorii dezvoltării conceptului de „stat constituţional deschis”, ale cărui caracteristici, în opinia lui Stefan Hobe, sunt: inexistenţa unei competenţe exclusive privind îndeplinirea sarcinilor; intercondiţionarea dintre acţiunea internaţională de restructurare a profilului intern al statului şi directivele statale privind configurarea profilului organizaţiilor internaţionale; monopolul forţei („monopolul exercitării violenţei legitime” rămâne în continuare în mâna statului), crearea identităţii (crearea unui sentiment al apartenenţei la comunitatea europeană) şi „deschiderea” ca scop al statului .

În interiorul ordinii juridice europene a apărut necesar să se privească dincolo de frontierele naţionale şi să se încerce să se răspundă la întrebarea: care sunt punctele comune şi diferenţele de soluţii reţinute de sistemele de drept administrativ naţionale, nu doar din interes teoretic şi de drept comparat, ci şi din necesităţi practice. S-a afirmat că, „ordine juridică în devenire, dreptul comunitar european are nevoie de a fi completat şi dezvoltat într-o manieră pertinentă” .

J. Schwarze arată că dreptul comunitar este format în primul rând din norme de drept administrativ, în particular de drept administrativ economic şi management public. Aceasta deoarece vizează pe de o parte organizarea şi funcţionarea instituţiilor comunitare, actele emise de acestea şi conformitatea lor cu tratatele de bază ale comunităţii şi reglementările derivate iar, pe de altă parte vizează rolul de mijlocitor al administraţiilor publice naţionale în realizarea politicilor comunitare . Din această perspectivă, în opinia aceluiaşi autor, sintagma „comunitate de drept” folosită de Curtea Europeană de Justiţie pentru a desemna comunităţile europene ar putea avea semnificaţia de „comunitate de drept administrativ”.

Trebuie subliniat faptul că nu putem disocia, în principiu, dreptul administrativ european într-un drept administrativ aplicabil doar instituţiilor comunitare şi un drept administrativ propagat în exterior şi aplicabil instituţiilor administrative din ţările membre. Dezbaterea publică europeană creează curente şi opinii care străbat întreaga Uniune. Astfel Codul bunei conduite administrative adoptat de Parlamentul European la 6 septembrie 2001 la propunerea Mediatorului european cuprinde reguli şi principii pe care instituţiile comunitare trebuie să le respecte în raporturile cu cetăţenii europeni.

Preview document

Drept Administrativ European 2008 - Pagina 1
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 2
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 3
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 4
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 5
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 6
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 7
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 8
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 9
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 10
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 11
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 12
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 13
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 14
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 15
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 16
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 17
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 18
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 19
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 20
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 21
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 22
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 23
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 24
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 25
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 26
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 27
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 28
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 29
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 30
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 31
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 32
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 33
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 34
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 35
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 36
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 37
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 38
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 39
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 40
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 41
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 42
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 43
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 44
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 45
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 46
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 47
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 48
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 49
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 50
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 51
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 52
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 53
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 54
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 55
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 56
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 57
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 58
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 59
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 60
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 61
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 62
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 63
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 64
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 65
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 66
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 67
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 68
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 69
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 70
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 71
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 72
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 73
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 74
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 75
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 76
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 77
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 78
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 79
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 80
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 81
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 82
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 83
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 84
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 85
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 86
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 87
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 88
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 89
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 90
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 91
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 92
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 93
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 94
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 95
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 96
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 97
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 98
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 99
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 100
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 101
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 102
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 103
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 104
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 105
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 106
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 107
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 108
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 109
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 110
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 111
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 112
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 113
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 114
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 115
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 116
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 117
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 118
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 119
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 120
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 121
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 122
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 123
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 124
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 125
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 126
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 127
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 128
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 129
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 130
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 131
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 132
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 133
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 134
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 135
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 136
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 137
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 138
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 139
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 140
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 141
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 142
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 143
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 144
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 145
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 146
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 147
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 148
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 149
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 150
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 151
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 152
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 153
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 154
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 155
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 156
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 157
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 158
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 159
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 160
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 161
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 162
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 163
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 164
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 165
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 166
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 167
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 168
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 169
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 170
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 171
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 172
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 173
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 174
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 175
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 176
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 177
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 178
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 179
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 180
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 181
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 182
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 183
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 184
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 185
Drept Administrativ European 2008 - Pagina 186

Conținut arhivă zip

 • Drept Administrativ European 2008.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Funcția publică în actualul context european

CONSIDERAŢII GENERALE Instituţia administraţiei publice, parte a dreptului administrativ poate să funcţioneze ca un organism viu numai prin...

Noile tendințe în dreptul social european

Extinderea Uniunii Europene, includerea noilor state membre, dincolo de faptul ca reprezinta un pas istoric pentru Europa si ca ofera noi proiecte...

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene

1.1. Contextul politic şi ecomonic Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Drepturile și îndatoririle funcționarului public și răspunderea funcționarului public

Functia publica si functionarul public In sens traditional , expresia “functie publica” este folosita pentru a numi atat functionarul public, cat...

Proceduri de Transparență Decizională

INTRODUCERE Lucrarea de făţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la transparenţa decizională reglementată în legislaţia prezentă atât în...

Te-ar putea interesa și

Rolul mediatorului european

Lucrarea abordează tema „Rolul Mediatorului European” pornind de la considerentul că rolul său în Uniunea Europeană dezvoltă cel mai mare interes...

Drepturile social-economice ale funcționarului public - excepția de nelegalitate

Introducere În ultimii ani s-au scris multe despre administraţia publică şi rolul acesteia în transformarea unei ţări aflată în tranziţie. Astăzi,...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Atribuțiile Președintelui României

INTRODUCERE Pentru a argumenta motivul pentru care am ales să abordez această lucrare, consider că cel mai potrivit ar fi să citez din Vasile...

Funcționarul Public European

1. Noţiuni introductive Dreptul administrativ comparat studiază totalitatea regulilor şi normelor juridice care reglementează relaţiile sociale...

Depolitizarea Structurilor Administrației Publice și Eliminarea Clientelismului Politic

Societatea românească se află într-un continuu proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au cunoscut o...

Supravegherea bancară și rolul său în asigurarea stabilității financiare

1.1. Funcții și responsabilități ale băncilor centrale Banca centrală este instituția responsabilă de conducerea politicii monetare a unei țări,...

Ai nevoie de altceva?