Dreptul Proprietății Intelectuale

Curs
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 38046
Mărime: 131.97KB (arhivat)
Publicat de: Demetra Olteanu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anca Vizitiu

Cuprins

 1. CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 7
 2. 1.1. Obiectul dreptului de proprietate intelectuală 7
 3. 1.2. Definirea dreptului de proprietate intelectuală 7
 4. 1.3. Natura juridică a dreptului de proprietate intelectuală 7
 5. 1.4. Izvoarele dreptului de proprietate intelectuală 8
 6. 1.5. Principiile dreptului de proprietate intelectuală 11
 7. CAP. II. MĂRCILE 14
 8. 1.1. Noţiuni generale privind mărcile 14
 9. 1.2. Semnele care pot constitui mărci 14
 10. 1.3. Clasificarea mărcilor 18
 11. 1.4. Funcţiile mărcii 22
 12. 1.5. Condiţii privind protecţia mărcilor 23
 13. 1.6. Subiectul dreptului la marcă 26
 14. 1.7. Dobândirea dreptului la marcă 27
 15. 1.8. Transmiterea dreptului la marcă 32
 16. 1.9. Stingerea dreptului la marcă 34
 17. 1.10. Apărarea dreptului la marcă 36
 18. CAP. III. INDICAŢIILE GEOGRAFICE ŞI NUMELE COMERCIAL 39
 19. Secţiunea 1 - Indicaţiile geografice 39
 20. 1.1. Condiţii privind indicaţiile geografice 39
 21. 1.2. Dobândirea dreptului asupra indicaţiilor geografice 39
 22. 1.3. Drepturile conferite asupra indicaţiilor geografice 40
 23. 1.4. Încetarea drepturilor asupra indicaţiilor geografice 40
 24. 1.5. Apărarea drepturilor asupra indicaţiilor geografice 41
 25. 1.6. Regimul internaţional 41
 26. Secţiunea 2 - Numele comercial 42
 27. 2.1. Compunere, funcţii 42
 28. 2.2. Condiţii de fond şi formă 43
 29. 2.3. Dobândire, transmitere 43
 30. 2.4. Mijloace de apărare 44
 31. 2.5. Regimul internaţional 44
 32. CAP. IV. BREVETELE DE INVENŢII 45
 33. 1.1. Noţiuni generale privind brevetele de invenţie 45
 34. 1.2. Brevetabilitatea invenţiilor 47
 35. 1.3. Creaţii nebrevetabile ca invenţii 49
 36. 1.4. Brevetarea invenţiilor secrete 49
 37. 1.5. Brevetare invenţiilor în străinătate 49
 38. 1.6. Subiectele protecţiei juridice a invenţiilor 49
 39. 1.7. Titlurile de protecţie a invenţiilor 50
 40. 1.8. Brevetul de invenţie 52
 41. 1.9. Transmiterea drepturilor privind invenţiile 60
 42. 1.10. Încetarea drepturilor privind invenţiile 62
 43. 1.11. Apărarea drepturilor privind invenţiile 63
 44. 1.12. Protecţia internaţională invenţiilor 65
 45. CAP. V. MODELELE DE UTILITATE, DESENELE ŞI MODELELE INDUSTRIALE 68
 46. Secţiunea 1 - Modelele de utilitate 68
 47. 1.1. Noţiuni introductive 68
 48. 1.2. Protecţia modelelor de utilitate 68
 49. 1.3. Regimul internaţional 68
 50. Secţiunea 2 - Desenele şi modelele industriale 68
 51. 2.1. Noţiuni introductive 68
 52. 2.2. Definirea obiectului protecţiei 69
 53. 2.3. Natura juridică 69
 54. 2.4. Sisteme de protecţie 69
 55. 2.5. Corelaţia desenelor şi modelelor industriale cu alte drepturi intelectuale 70
 56. 2.6. Subiectele protecţiei 71
 57. 2.7. Condiţiile de fond ale protecţiei 72
 58. 2.8. Desenele şi modelele excluse de la protecţie 73
 59. 2.9. Procedura de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale 73
 60. 2.10. Drepturi şi obligaţii 77
 61. 2.11. Transmiterea drepturilor privind desenele şi modelele industriale 78
 62. 2.12. Încetarea drepturilor asupra desenelor şi modelelor industriale 80
 63. 2.13. Apărarea drepturilor asupra desenelor şi modelelor industriale 80
 64. 2.14. Protecţia internaţională a desenelor şi modelelor industriale 82
 65. CAP. VI. DREPTURILE DE AUTOR 83
 66. 1.1. Noţiuni introductive 83
 67. 1.2. Subiectul dreptului de autor 83
 68. 1.3. Obiectul dreptului de autor 83
 69. 1.4. Conţinutul dreptului de autor 84
 70. 1.5. Limitele exercitării dreptului de autor 85
 71. 1.6. Transmiterea dreptului de autor 86
 72. 1.7. Apărarea dreptului de autor 87
 73. BIBLIOGRAFIE 88

Extras din curs

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

1.1. Obiectul dreptului de proprietate intelectuală

Dreptul de proprietate intelectuală este format din dreptul de proprietate industrială şi dreptul de autor. Proprietatea industrială, ca instituţie juridică, reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile referitoare la creaţiile intelectuale aplicabile în industrie şi la semnele distinctive ale acestei activităţi.

După o altă clasificare, obiectele proprietăţii intelectuale sunt încadrate în trei grupe distincte. La cele două categorii de obiecte de proprietate industrială, creaţiile noi şi semnele distinctive, se adaugă încă una, reprimarea concurenţei neloiale. Libertatea şi moralitatea activităţii economice se asigură printr-un ansamblu de dispoziţii care protejează practicile cinstite în materia industrială şi comercială.

Dreptul de autor, ca instituţie publică, reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile referitoare la realizarea unei opere literare, artistice sau ştiinţifice. Pentru a fi protejată, opera trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie rezultatul unei activităţi creatoare a autorului; să îmbrace o formă concretă de exprimare, perceptibilă simţurilor; să fie susceptibilă de aducere la cunoştinţa publicului. În cadrul dreptului de autor, elementul caracteristic al creaţiei intelectuale constă în originalitatea operei.

1.2. Definirea dreptului de proprietate intelectuală

Prin dreptul de proprietate intelectuală se înţelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile privind protecţia creaţiei intelectuale în domeniile industrial, ştiinţific, literar şi artistic, precum şi semnele distinctive ale activităţii de comerţ.

Aspectul pozitiv constă în dreptul titularului de a fi singurul îndreptăţit să exploateze obiectul dreptului său de proprietate intelectuală. Prerogativa folosinţei se exercită de titular în mod direct şi nemijlocit.

Aspectul negativ constă în dreptul titularului de a interzice altor persoane orice folosinţă a bunului, fără încuviinţarea sa. Prin opunerea de către titular a folosinţei bunului, terţii au obligaţia de a nu face nimic de natură a aduce atingere exercitării dreptului de proprietate intelectuală

1.3. Natura juridică a dreptului de proprietate intelectuală

Natura juridică a dreptului de proprietate intelectuală reprezintă una din cele mai controversate probleme. În funcţie de clasificările folosite, punctele de vedere susţinute în literatura de specialitate pot fi grupate în două mari teorii. Dreptul asupra proprietăţii intelectuale este apreciat ca un drept de proprietate, sau ca un drept distinct ce formează o categorie specială.

După o primă opinie, dreptul de creaţie intelectuală este caracterizat ca un drept de proprietate, conform dreptului natural. În această concepţie, creaţia intelectuală este considerată cea mai personală, cea mai legitimă, cea mai sacră şi cea mai inatacabilă dintre toate proprietăţile.

Teoria drepturilor intelectuale a preconizat ideea unei noi categorii de drepturi. La diviziunea clasică a drepturilor în personale, obligaţionale şi reale, consacrată de dreptul roman, Edmond Picard a adăugat încă o grupare a drepturilor intelectuale. Ideea drepturilor intelectuale, ca o categorie specială, s-a bucurat de un succes deosebit. Ea a fost preluată şi susţinută în diverse variante.

Drepturile intelectuale au un caracter patrimonial, conferă titularului un monopol de exploatare şi sunt opozabile erga omnes. Spre deosebire de drepturile reale, drepturile intelectuale au ca obiect activitatea şi gândirea omului.

Drepturile intelectuale au o valoare pecuniară, fără să aibă ca obiect bunuri corporale şi fără să constituie creanţe în raporturile cu debitorii. Ele sunt formate din creaţiile intelectuale, literare, artistice, invenţiile, desenele şi modelele, semnele de atragere a clientelei, numele comercial, emblema, mărcile de fabrică, apelaţiunile de origină, drepturile asupra clientelei, ca cele recunoscute reprezentaţilor, agenţilor de asigurări, membrilor unor profesii liberale. Prin opozabilitatea erga omnes şi caracterul lor imediat, drepturile intelectuale se înrudesc cu drepturile reale.

După o teorie, dreptul asupra creaţiei intelectuale este un drept complex, care cuprinde în conţinutul său atributele personale nepatrimoniale şi atribute patrimoniale. Aceste prerogative personale nepatrimoniale şi patrimoniale sunt indisolubil legate între ele, fără să existe un primat al unora asupra celorlalte.

După o altă teorie, dreptul asupra creaţiei intelectuale este un drept personal nepatrimonial ce dă naştere, pe cale de consecinţă, şi la drepturi de ordin patrimonial. Drepturile de ordin patrimonial, fiind împletite organic cu cele de ordin personal nepatrimonial, formează un tot unitar.

1.4. Izvoarele dreptului de proprietate intelectuală

Dreptul de proprietate intelectuală are două categorii de izvoare: interne şi internaţionale. Protecţia creaţiei intelectuale este asigurată pe plan internaţional de dispoziţiile Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 1883 şi Convenţiei de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 1881. Convenţiile cuprind reguli aplicabile prin intermediul legilor naţionale ale ţărilor membre, precum şi reguli uniforme aplicabile pe teritoriul Uniunii de la Paris şi Uniunii de la Berna.

1.4.1. Izvoarele interne

Principalele izvoare interne, care pot fi grupate, în funcţie de obiectele protecţiei juridice, sunt următoarele:

a) în domeniul invenţiilor:

- Legea nr.64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie, republicată în 2002;

- Hotărârea Guvernului nr.499 din l8 aprile 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.64 din l99l privind brevetele de invenţie, republicată;

- Legea nr.93 din 20 mai 1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie;

- Normele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci nr. 211 din 22 septembrie 1998 de aplicare a Legii nr.93 din 1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie;

- Normele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci nr. 242 din 18 februarie 1999 privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti, modificate şi completate prin Normele nr. 318 din 4 ianuarie 2000.

b) în domeniul desenelor şi modelelor industriale:

- Legea nr.129 din 29 decembrie 1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată în 2002;

- Hotărârea Guvernului nr.1171 din 2 octombrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129 din 1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată;

c). în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice:

- Legea nr. 84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice;

- Hotărârea Guvernului nr. 833 din 19 noiembrie 1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice;

d). în domeniul numelui comercial:

- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale republicată în 2004;

- Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comerţului, republicată în 1998;

e). în domeniul dreptului de autor:

- Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

- Hotărârea Guvernului nr. 779 din 25 iulie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri;

- Hotărârea Guvernului nr. 1287 din 13 noiembrie 2002 privind numirea corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

Preview document

Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 1
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 2
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 3
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 4
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 5
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 6
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 7
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 8
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 9
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 10
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 11
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 12
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 13
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 14
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 15
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 16
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 17
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 18
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 19
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 20
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 21
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 22
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 23
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 24
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 25
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 26
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 27
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 28
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 29
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 30
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 31
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 32
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 33
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 34
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 35
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 36
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 37
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 38
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 39
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 40
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 41
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 42
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 43
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 44
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 45
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 46
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 47
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 48
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 49
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 50
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 51
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 52
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 53
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 54
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 55
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 56
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 57
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 58
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 59
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 60
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 61
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 62
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 63
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 64
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 65
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 66
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 67
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 68
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 69
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 70
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 71
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 72
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 73
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 74
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 75
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 76
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 77
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 78
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 79
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 80
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 81
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 82
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 83
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 84
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 85
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 86
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 87
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 88
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 89
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 90
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 91
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Proprietatii Intelectuale.doc

Alții au mai descărcat și

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Brevetul de Invenție

1. Noțiuni generale Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă drepturile intelectuale pe care le califică...

Participarea Procurorului la Judecarea Cauzelor Penale

1. Introducere Ministerul Public îndeplineşte un rol social în societăţile contemporane, cu deosebite semnificaţii în apărarea şi consolidarea...

Dreptul proprietății intelectuale - desene și modele industriale

INTRODUCERE Tot ce ne inconjoara este creatie, divina sau umana. Lumea inconjuratoare este o opera de arta. In centrul acestei opera se afla omul,...

Dreptul proprietății intelectuale - drepturile morale ale autorului

Noțiunea de drept de autor Dreptul de autor, ca instituție juridică, reprezintă ansamblul normelor juridice ce reglementează relațiile sociale ce...

Dreptul de proprietate industrială

Subiectele, obiectul si continutul dreptului de inventator Subiectele protecţiei prin brevet de invenţie Subiectele primare stricto-sensu: -...

Te-ar putea interesa și

Dreptul proprietății intelectuale

Rezumat Această lucrare conține 5 capitole: În primul capitol: Conceptul de proprietate intelectuală - au fost definite și afirmate drepturile...

Dreptul proprietății intelectuale - desene și modele industriale

INTRODUCERE Tot ce ne inconjoara este creatie, divina sau umana. Lumea inconjuratoare este o opera de arta. In centrul acestei opera se afla omul,...

Dreptul Proprietății Intelectuale - Autoritatea vamală în cazul protejării drepturilor de proprietate intelectuală-

Drepturile de proprietate intelectuală Acestea, sunt drepturi juridice care au ca scop protejarea creațiilor minții umane, acestea includ o gamă...

Drept proprietate intelectuală

OBIECTUL DREPTULUI PROPRIETĂȚII INTELECTUALE Dreptul proprietății intelectuale desemnează totalitatea drepturilor legate de protecția creației...

Dreptul Proprietătii Intelectuale

1. Dreptul proprietăţii intelectuale reprezintă acea ramură de drept care studiază normele juridice care reglementează: a. creaţiile intelectuale...

Dreptul Proprietății Intelectuale

Considerații introductive Prin dreptul de proprietate intelectuală se înțelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile privind...

Dreptul Proprietății Intelectuale 2019

Cu privire la ceea ce poate face obiectul protectiei juridice in materia proprietatii intelectuale: - Culegerile de legislatie pot face obiectul...

Dreptul proprietații intelectuale

~Cursul 1 Doua pixuri de firme diferite = o inventie cu 2 modele tehnice industriale diferite => 2 drepturi de proprietate intelectuala. Toate...

Ai nevoie de altceva?