Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 259 în total
Cuvinte : 89468
Mărime: 1.79MB (arhivat)
Publicat de: Remus Petcu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Acad.Prof.Dr. Ion Dogaru

Extras din curs

CAPITOLUL I

1. Consideraţii generale. De-a lungul timpului au existat mijloace de plată şi de credit proprii vieţii afacerilor, care au avut rolul de a satisface exigenţele acesteia, inclusiv asigurarea celerităţii operaţiunilor comerciale.

Dezvoltarea actuală a comerţului nu ar fi fost posibilă fără existenţa creditului, instrumentele cele mai frecvent întâlnite sunt titlurile comerciale de valoare cu natura lor dublă, de plată şi de credit1.

Instrumentele de plată şi de credit aparţin unei categorii vaste, aceea a instrumentelor de plată scripturale.

Un instrument de plată este mecanismul prin care se asigură executarea unei obligaţii de plată a unei sume de bani. Un instrument de credit este mecanismul care amână în timp plata datoriei, asigurând mobilizarea creditului şi dând posibilitatea posesorului de a obţine un titlu care să-i asigure realizarea creanţei la scadenţă2

Terminologie. Pe fondul lipsei unei legislaţii în domeniu, care să definească unitar

titlurile comerciale de valoare, întâlnim în literatura juridică o serie de denumiri: titluri de credit, efecte de comerţ, instrumente financiare negociabile, valori mobiliare sau titluri de valoare etc.

Denumirea generică de titluri de credit este considerată a fi prea largă, deoarece, pe de o parte, unele dintre aceste titluri nu implică o creditare, iar pe de altă parte, obiectul documentelor reprezentative de mărfuri îl formează nu o creanţă, ci un

drept real asupra unor bunuri aflate în depozit sau în curs de transport. Din aceste

motive se consideră mai corectă folosirea, ca noţiune de gen, a denumirii de titluri comerciale de valoare3.

De asemenea se mai utilizează şi noţiunea de efecte de comerţ, deoarece acestea apar şi se utilizează mai cu seamă în domeniul comerţului4. În această categorie incluzându-se numai titlurile de credit propriu-zise, respectiv cele care dau dreptul posesorilor legitimi la o prestaţie din partea debitorului (spre exemplu cambia, biletul la ordin).

Denumirea de efecte de comerţ n-a fost acceptată de literatura noastră juridică pe motivul că asemenea înscrisuri nu se utilizează întotdeauna numai în sfera comerţului5 şi că, în raport cu funcţia acestor titluri, se reţine lipsa de semantică a termenului „efecte6” sau denumirea de instrumente negociabile evidenţiază doar un caracter al titlurilor de credit.

Efectele comerciale au în mod obligatoriu drept cauză un act de comerţ, fiind create fie pentru a reprezenta o livrare de marfă, fie o promisiune viitoare de plată a unei sume de bani sau de prestare de servicii. Efectele comerciale se deosebesc de efectele financiare. Efectele financiare sunt titluri create prin practica bancară, în scopul de a regla o operaţiune pur bancară de credit, şi nu o operaţiune comercială, aceste instrumente neavând drept cauză un act de comerţ7.

Titlurile de credit pot servi la stingerea unei obligaţii băneşti, îndeplinind un rol

asemănător biletelor de bancă, dar având avantajul să evite o deplasare în numerar. Astfel, în timp ce titlurile de credit pot fi emise de orice persoană, reprezentând creanţe determinate, biletele de bancă pot fi emise numai de instituţia care deţine

monopolul în acest domeniu, fără a reprezenta o creanţă a acesteia. Biletele de

bancă având un curs legal nu pot fi refuzate drept plată, în schimb creditorii nu pot fi obligaţi să accepte, ca instrumente de plată, titluri de credit.

Trăsături caracteristice8

Din punct de vedere economic, creditul este o operaţiune care se caracterizează printr-o prestaţie actuală a unei persoane, care se încrede în contraprestaţia viitoare a celuilalt cocontractant. O caracteristică a creditului este aceea ca acesta poate circula dintr-un patrimoniu în altul, de pe o piaţă pe alta sau chiar dintr-o ţară în alta.

Creditul îndeplineşte o funcţie care înlesneşte tranzacţiile încheiate între comercianţi sau necomercianţi, acesta fiind un avantaj pe care îl oferă titlurile de credit9.

Preview document

Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 1
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 2
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 3
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 4
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 5
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 6
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 7
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 8
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 9
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 10
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 11
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 12
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 13
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 14
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 15
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 16
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 17
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 18
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 19
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 20
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 21
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 22
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 23
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 24
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 25
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 26
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 27
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 28
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 29
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 30
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 31
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 32
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 33
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 34
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 35
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 36
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 37
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 38
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 39
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 40
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 41
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 42
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 43
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 44
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 45
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 46
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 47
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 48
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 49
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 50
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 51
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 52
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 53
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 54
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 55
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 56
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 57
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 58
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 59
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 60
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 61
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 62
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 63
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 64
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 65
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 66
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 67
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 68
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 69
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 70
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 71
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 72
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 73
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 74
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 75
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 76
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 77
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 78
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 79
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 80
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 81
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 82
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 83
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 84
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 85
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 86
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 87
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 88
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 89
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 90
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 91
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 92
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 93
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 94
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 95
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 96
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 97
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 98
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 99
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 100
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 101
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 102
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 103
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 104
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 105
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 106
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 107
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 108
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 109
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 110
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 111
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 112
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 113
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 114
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 115
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 116
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 117
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 118
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 119
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 120
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 121
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 122
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 123
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 124
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 125
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 126
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 127
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 128
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 129
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 130
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 131
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 132
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 133
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 134
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 135
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 136
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 137
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 138
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 139
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 140
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 141
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 142
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 143
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 144
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 145
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 146
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 147
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 148
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 149
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 150
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 151
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 152
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 153
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 154
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 155
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 156
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 157
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 158
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 159
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 160
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 161
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 162
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 163
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 164
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 165
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 166
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 167
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 168
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 169
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 170
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 171
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 172
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 173
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 174
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 175
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 176
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 177
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 178
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 179
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 180
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 181
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 182
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 183
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 184
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 185
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 186
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 187
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 188
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 189
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 190
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 191
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 192
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 193
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 194
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 195
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 196
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 197
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 198
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 199
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 200
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 201
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 202
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 203
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 204
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 205
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 206
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 207
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 208
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 209
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 210
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 211
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 212
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 213
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 214
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 215
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 216
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 217
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 218
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 219
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 220
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 221
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 222
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 223
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 224
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 225
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 226
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 227
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 228
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 229
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 230
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 231
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 232
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 233
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 234
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 235
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 236
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 237
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 238
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 239
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 240
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 241
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 242
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 243
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 244
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 245
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 246
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 247
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 248
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 249
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 250
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 251
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 252
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 253
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 254
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 255
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 256
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 257
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 258
Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare - Pagina 259

Conținut arhivă zip

  • Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Sisteme Societare. Uniunile de Persoane Juridice, Concernele, Grupurile Financiar-Industriale

7.1. Dispozitii generale Concentrarea capitalului si expansiunea activitatii de intreprinzator pe teritoriul intregului stat si chiar peste hotare...

Sisteme Administrative Europene

Capitolul I. Consideraţii introductive § 1. Conceptul de administraţie publică Abordarea completă şi complexă a diferitelor sisteme de...

Contractul de Credit Bancar

Secţiunea I Sediul materiei Principala reglementare a contractelor de credite o constituie O U G nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi...

Psihologie Juridică

Cursul 1 CULTURA SI DREPTUL 1.1 NORMELE SOCIALE SI NORMA JURIDICA. 1.2 VALORILE. Sociologia acorda o importanta aparte normelor , adica...

Precizări preliminare. poziția procesuală a părților

Partile Precizari preliminare. Pozitia procesuala a partilor Actiunea, pe de o parte, si fiecare mijloc procesual ce intra in componenta...

Puterea de Lucru de Judecat

Prezentare Una dintre cele mai importante exceptii de procedura este aceea a puterii lucrului judecat^1 . Elementele lucrului judecat sunt acelea...

Cererea reconvențională

Cererea reconventionala In procesul civil, paratul nu adopta intotdeauna o pozitie defensiva, de aparare, ci poate avea si o atitudine agresiva,...

Ai nevoie de altceva?