Sisteme Administrative Europene

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 211 în total
Cuvinte : 70935
Mărime: 1001.49KB (arhivat)
Publicat de: Corneliu Voinea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Negoita Florin

Extras din curs

Capitolul I. Consideraţii introductive

§ 1. Conceptul de administraţie publică

Abordarea completă şi complexă a diferitelor sisteme de administraţie publică din Europa contemporană ridică numeroase probleme de drept comparat public, atât constituţional cât şi administrativ, deoarece abordarea problematicii executive trebuie realizată în contextul legilor fundamentale ce guvernează respectivele societăţi, inclusiv statul acestora, cât şi prin prisma regimurilor politice existente, desigur democratice, mai vechi sau relativ noi, care îşi exercită prerogativele de putere în armonie cu drepturile şi libertăţile cetăţeneşti fundamentale.

Pe de altă parte, este imperios necesar să cunoaştem şi evoluţia dreptului administrativ european, începând cu geneza sa din Evul Mediu până în zilele noastre, când asistăm la un evident proces de constituţionalizare a acestuia, dar şi de uniformizare în contextul integrării europene comunitare.

O primă abordare introductivă trebuie făcută sub aspect conceptual în sensul definirii administraţiei publice prin prisma înţelesului dat respectivei noţiuni în unele state europene1, pentru a marca şi, în acest fel, diferenţele existente faţă de sensul conferit de legislaţia şi doctrina românească.

Într-adevăr, pornind de la principiul separaţiei puterilor în stat în conformitate cu care într-un stat funcţionează trei sisteme fundamentale de autorităţi, respectiv puterea legislativă, creatoare a legilor, puterea executivă, chemată să le aplice, şi puterea judecătorească, investită cu atributul sancţionării încălcării acestora, ajungem la concluzia existenţei unei poziţii proprii şi intermediare a administraţiei între celelalte două sisteme.

Cum acest principiu constituie o creaţie a epocii moderne, prefigurat de teoreticienii premergători şi justificatori ai revoluţiilor burgheze, din secolele XVIII şi XIX care reprezintă şi perioada cristalizării noţiunii moderne a administraţiei - deşi nimeni nu poate contesta că fenomenul executiv în sine, văzut ca instituţie fundamentală a statului, a

existat şi s-a manifestat din plin cu mult înainte, începând chiar cu primele forme de organizare statală cunoscute din antichitatea orientală sau din cea greco-romană, ceea ce a permis formularea unor consideraţii teoretice, deşi incipiente, din partea unor gânditori sau reformatori precum Solon, Platon, Aristotel, Cicero, Iustinian - , iar mai târziu Machiavelli, Bodin, Grotius, Pascal, etc., au dezvoltat gândirea politico-juridică din acest domeniu.

Crearea primelor regimuri şi state democratice a condus la înscăunarea principiului separaţiei puterilor în stat, dar cu nuanţări, mai ales, practice, foarte variate de la stat la stat, de unde şi o evoluţie diferită a conceptului de putere executivă sau de administraţie publică.

În general, noţiunea de administraţie văzută în sens organizaţional sau instituţional, excludea din conţinutul său chiar guvernul conceput, mai degrabă, ca un factor de conducere (guvernare), în timp ce „administraţia" în mod concret se concentra pe activitatea administrativă de aplicare a legilor care-i limitau acţiunile fie prin acte de autoritate ale puterii publice respective, fie prin acte de gestionare şi administrare ce ţineau de dreptul privat.

Mai mult, la finele sec. XIX şi începutul sec. XX se pune accentul pe noţiunea de „serviciu public” prestat de administraţie în beneficiul resortisanţilor săi, iar nu pe „puterea publică”.

În acelaşi sens, interesul general sau public al colectivităţii naţionale sau locale devine scopul principal pentru care acţionează administraţia prin exercitarea competenţelor sale2.

Dacă aceasta este viziunea franceză, în optica germană „administraţia este activitatea statului pentru realizarea obiectivelor sale în interiorul sistemului juridic, cu excepţia puterii judiciare”3 , sau, cu alte cuvinte, orice activitate a statului sau a altui purtător al puterii publice, separată de puterea legislativă şi cea judiciară reprezintă administraţie, într-o definiţie negativistă.

În Anglia, preocupările privind executivul sunt mai mult pragmatice decât doctrinare, această putere fiind identificată cu guvernul care, împreună cu partenerul său

administraţia, exercită funcţia executivă subordonată instituţiei legislative, respectiv parlamentului care este suveran şi deasupra oricărui control juridic.

În ţări ca Belgia, Luxemburg, România şi Italia se resimte influenţa şcolii franceze, iar în Danemarca şi Olanda a celei germane, în Irlanda a celei engleze.

În doctrina românească actuală există două mari tendinţe în definirea conţinutului acestui concept.

Într-o primă opinie4 puterea executivă este sinonimă cu statul sau autorităţile sale publice centrale şi teritoriale, respectiv guvern, ministere, precum şi structurile acestora din teritoriu, adică prefect şi serviciile publice deconcentrate, în vreme ce administraţia locală (consilii locale şi judeţene, respectiv primarii) reprezintă o cu totul altă instituţie fundamentală ce nu poate fi inclusă în puterea executivă, neîndeplinind o funcţie executivă.

Preview document

Sisteme Administrative Europene - Pagina 1
Sisteme Administrative Europene - Pagina 2
Sisteme Administrative Europene - Pagina 3
Sisteme Administrative Europene - Pagina 4
Sisteme Administrative Europene - Pagina 5
Sisteme Administrative Europene - Pagina 6
Sisteme Administrative Europene - Pagina 7
Sisteme Administrative Europene - Pagina 8
Sisteme Administrative Europene - Pagina 9
Sisteme Administrative Europene - Pagina 10
Sisteme Administrative Europene - Pagina 11
Sisteme Administrative Europene - Pagina 12
Sisteme Administrative Europene - Pagina 13
Sisteme Administrative Europene - Pagina 14
Sisteme Administrative Europene - Pagina 15
Sisteme Administrative Europene - Pagina 16
Sisteme Administrative Europene - Pagina 17
Sisteme Administrative Europene - Pagina 18
Sisteme Administrative Europene - Pagina 19
Sisteme Administrative Europene - Pagina 20
Sisteme Administrative Europene - Pagina 21
Sisteme Administrative Europene - Pagina 22
Sisteme Administrative Europene - Pagina 23
Sisteme Administrative Europene - Pagina 24
Sisteme Administrative Europene - Pagina 25
Sisteme Administrative Europene - Pagina 26
Sisteme Administrative Europene - Pagina 27
Sisteme Administrative Europene - Pagina 28
Sisteme Administrative Europene - Pagina 29
Sisteme Administrative Europene - Pagina 30
Sisteme Administrative Europene - Pagina 31
Sisteme Administrative Europene - Pagina 32
Sisteme Administrative Europene - Pagina 33
Sisteme Administrative Europene - Pagina 34
Sisteme Administrative Europene - Pagina 35
Sisteme Administrative Europene - Pagina 36
Sisteme Administrative Europene - Pagina 37
Sisteme Administrative Europene - Pagina 38
Sisteme Administrative Europene - Pagina 39
Sisteme Administrative Europene - Pagina 40
Sisteme Administrative Europene - Pagina 41
Sisteme Administrative Europene - Pagina 42
Sisteme Administrative Europene - Pagina 43
Sisteme Administrative Europene - Pagina 44
Sisteme Administrative Europene - Pagina 45
Sisteme Administrative Europene - Pagina 46
Sisteme Administrative Europene - Pagina 47
Sisteme Administrative Europene - Pagina 48
Sisteme Administrative Europene - Pagina 49
Sisteme Administrative Europene - Pagina 50
Sisteme Administrative Europene - Pagina 51
Sisteme Administrative Europene - Pagina 52
Sisteme Administrative Europene - Pagina 53
Sisteme Administrative Europene - Pagina 54
Sisteme Administrative Europene - Pagina 55
Sisteme Administrative Europene - Pagina 56
Sisteme Administrative Europene - Pagina 57
Sisteme Administrative Europene - Pagina 58
Sisteme Administrative Europene - Pagina 59
Sisteme Administrative Europene - Pagina 60
Sisteme Administrative Europene - Pagina 61
Sisteme Administrative Europene - Pagina 62
Sisteme Administrative Europene - Pagina 63
Sisteme Administrative Europene - Pagina 64
Sisteme Administrative Europene - Pagina 65
Sisteme Administrative Europene - Pagina 66
Sisteme Administrative Europene - Pagina 67
Sisteme Administrative Europene - Pagina 68
Sisteme Administrative Europene - Pagina 69
Sisteme Administrative Europene - Pagina 70
Sisteme Administrative Europene - Pagina 71
Sisteme Administrative Europene - Pagina 72
Sisteme Administrative Europene - Pagina 73
Sisteme Administrative Europene - Pagina 74
Sisteme Administrative Europene - Pagina 75
Sisteme Administrative Europene - Pagina 76
Sisteme Administrative Europene - Pagina 77
Sisteme Administrative Europene - Pagina 78
Sisteme Administrative Europene - Pagina 79
Sisteme Administrative Europene - Pagina 80
Sisteme Administrative Europene - Pagina 81
Sisteme Administrative Europene - Pagina 82
Sisteme Administrative Europene - Pagina 83
Sisteme Administrative Europene - Pagina 84
Sisteme Administrative Europene - Pagina 85
Sisteme Administrative Europene - Pagina 86
Sisteme Administrative Europene - Pagina 87
Sisteme Administrative Europene - Pagina 88
Sisteme Administrative Europene - Pagina 89
Sisteme Administrative Europene - Pagina 90
Sisteme Administrative Europene - Pagina 91
Sisteme Administrative Europene - Pagina 92
Sisteme Administrative Europene - Pagina 93
Sisteme Administrative Europene - Pagina 94
Sisteme Administrative Europene - Pagina 95
Sisteme Administrative Europene - Pagina 96
Sisteme Administrative Europene - Pagina 97
Sisteme Administrative Europene - Pagina 98
Sisteme Administrative Europene - Pagina 99
Sisteme Administrative Europene - Pagina 100
Sisteme Administrative Europene - Pagina 101
Sisteme Administrative Europene - Pagina 102
Sisteme Administrative Europene - Pagina 103
Sisteme Administrative Europene - Pagina 104
Sisteme Administrative Europene - Pagina 105
Sisteme Administrative Europene - Pagina 106
Sisteme Administrative Europene - Pagina 107
Sisteme Administrative Europene - Pagina 108
Sisteme Administrative Europene - Pagina 109
Sisteme Administrative Europene - Pagina 110
Sisteme Administrative Europene - Pagina 111
Sisteme Administrative Europene - Pagina 112
Sisteme Administrative Europene - Pagina 113
Sisteme Administrative Europene - Pagina 114
Sisteme Administrative Europene - Pagina 115
Sisteme Administrative Europene - Pagina 116
Sisteme Administrative Europene - Pagina 117
Sisteme Administrative Europene - Pagina 118
Sisteme Administrative Europene - Pagina 119
Sisteme Administrative Europene - Pagina 120
Sisteme Administrative Europene - Pagina 121
Sisteme Administrative Europene - Pagina 122
Sisteme Administrative Europene - Pagina 123
Sisteme Administrative Europene - Pagina 124
Sisteme Administrative Europene - Pagina 125
Sisteme Administrative Europene - Pagina 126
Sisteme Administrative Europene - Pagina 127
Sisteme Administrative Europene - Pagina 128
Sisteme Administrative Europene - Pagina 129
Sisteme Administrative Europene - Pagina 130
Sisteme Administrative Europene - Pagina 131
Sisteme Administrative Europene - Pagina 132
Sisteme Administrative Europene - Pagina 133
Sisteme Administrative Europene - Pagina 134
Sisteme Administrative Europene - Pagina 135
Sisteme Administrative Europene - Pagina 136
Sisteme Administrative Europene - Pagina 137
Sisteme Administrative Europene - Pagina 138
Sisteme Administrative Europene - Pagina 139
Sisteme Administrative Europene - Pagina 140
Sisteme Administrative Europene - Pagina 141
Sisteme Administrative Europene - Pagina 142
Sisteme Administrative Europene - Pagina 143
Sisteme Administrative Europene - Pagina 144
Sisteme Administrative Europene - Pagina 145
Sisteme Administrative Europene - Pagina 146
Sisteme Administrative Europene - Pagina 147
Sisteme Administrative Europene - Pagina 148
Sisteme Administrative Europene - Pagina 149
Sisteme Administrative Europene - Pagina 150
Sisteme Administrative Europene - Pagina 151
Sisteme Administrative Europene - Pagina 152
Sisteme Administrative Europene - Pagina 153
Sisteme Administrative Europene - Pagina 154
Sisteme Administrative Europene - Pagina 155
Sisteme Administrative Europene - Pagina 156
Sisteme Administrative Europene - Pagina 157
Sisteme Administrative Europene - Pagina 158
Sisteme Administrative Europene - Pagina 159
Sisteme Administrative Europene - Pagina 160
Sisteme Administrative Europene - Pagina 161
Sisteme Administrative Europene - Pagina 162
Sisteme Administrative Europene - Pagina 163
Sisteme Administrative Europene - Pagina 164
Sisteme Administrative Europene - Pagina 165
Sisteme Administrative Europene - Pagina 166
Sisteme Administrative Europene - Pagina 167
Sisteme Administrative Europene - Pagina 168
Sisteme Administrative Europene - Pagina 169
Sisteme Administrative Europene - Pagina 170
Sisteme Administrative Europene - Pagina 171
Sisteme Administrative Europene - Pagina 172
Sisteme Administrative Europene - Pagina 173
Sisteme Administrative Europene - Pagina 174
Sisteme Administrative Europene - Pagina 175
Sisteme Administrative Europene - Pagina 176
Sisteme Administrative Europene - Pagina 177
Sisteme Administrative Europene - Pagina 178
Sisteme Administrative Europene - Pagina 179
Sisteme Administrative Europene - Pagina 180
Sisteme Administrative Europene - Pagina 181
Sisteme Administrative Europene - Pagina 182
Sisteme Administrative Europene - Pagina 183
Sisteme Administrative Europene - Pagina 184
Sisteme Administrative Europene - Pagina 185
Sisteme Administrative Europene - Pagina 186
Sisteme Administrative Europene - Pagina 187
Sisteme Administrative Europene - Pagina 188
Sisteme Administrative Europene - Pagina 189
Sisteme Administrative Europene - Pagina 190
Sisteme Administrative Europene - Pagina 191
Sisteme Administrative Europene - Pagina 192
Sisteme Administrative Europene - Pagina 193
Sisteme Administrative Europene - Pagina 194
Sisteme Administrative Europene - Pagina 195
Sisteme Administrative Europene - Pagina 196
Sisteme Administrative Europene - Pagina 197
Sisteme Administrative Europene - Pagina 198
Sisteme Administrative Europene - Pagina 199
Sisteme Administrative Europene - Pagina 200
Sisteme Administrative Europene - Pagina 201
Sisteme Administrative Europene - Pagina 202
Sisteme Administrative Europene - Pagina 203
Sisteme Administrative Europene - Pagina 204
Sisteme Administrative Europene - Pagina 205
Sisteme Administrative Europene - Pagina 206
Sisteme Administrative Europene - Pagina 207
Sisteme Administrative Europene - Pagina 208
Sisteme Administrative Europene - Pagina 209
Sisteme Administrative Europene - Pagina 210
Sisteme Administrative Europene - Pagina 211

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Administrative Europene.pdf

Alții au mai descărcat și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Principiul subsidiarității în administrația publică românească

INTRODUCERE Principiul subsidiarităţii reprezintă o modalitate de organizare politică de proximitate, care îmbină necesitatea suveranităţii cu...

Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale

INTRODUCERE « În perspectivă istorică , până extrem de recent, autonomia locală a reprezentat o chestiune exclusiv internă a statelor, un domeniu...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Descentralizarea Administrativă în România

Aspecte introductive Organizarea sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină administer traducându-se...

Conceptul de Administrație Publică

1. Conceptul de administraţie publică Abordarea completă şi complexă a diferitelor sisteme de administraţie publică din Europa contemporană ridică...

Dreptul Familiei - Note de Curs

Obiectivele cursului: Cunoasterea dispozitiilor legale cu privire la raporturile personale si patrimoniale specifice familiei sau asimilate...

Dreptul Familiei

Sectiunea 1 - Notiunea de familie Definirea exacta a notiunii de familie comporta, indiscutabil, dificultati determinate, pe de-o parte, de...

Te-ar putea interesa și

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Incidența idealului modelului european de administrație asupra spațiului administrativ din România

Introducere Actualitatea temei investigate. Reforma Administraţiei Publice din România, este o prioritate de necontestat a oricărei guvernări....

Sisteme administrative europene - comparație Portugalia și Belgia

1. Titlul lucrarii si justificarea acestuia Sistemul administrativ al UE cuprinde 27 de state, după inceputul anului 2007, când s-a conturat...

Sisteme europene de organizare și administrare publică a serviciilor și utilităților publice din Macedonia

I. Prezentare Macedonia Denumirea oficiala: Numele oficial al statului este Republica Macedonia insa, acesta nu este recunoscut de catre...

Administrația națională vs administrația europeană

1.INTRODUCERE: In aceasta lucrare am incercat sa raspundem la intrebarea: “Administratia nationala versus administratia europeana?” Clarificarea...

Administrația Publică în Franta și Germania

1 FRANTA Franţa se caracterizează printr-un înalt grad de centralizare administrativă, cu vechi rădăcini în istoria ţării, păstrat şi accentuat...

Sistemele administrative contemporane europene - similitudini, diferențe

INTRODUCERE Problema regimurilor politice este vitală pentru organizarea şi fundamentarea vieţii sociale. De natura regimurilor politice depinde...

Sistemul Administrativ German

Managementul european reprezintă o însumare de modele manageriale proprii ţărilor europene, diferenţele specifice în materie de management fiind...

Ai nevoie de altceva?