Managementul Personalului

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 43042
Mărime: 774.15KB (arhivat)
Publicat de: Bernard Roman
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. CARMEN NOVAC
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Extras din curs

Cursul 1.

Noþiuni introductive

1.1. Crearea unui Plan de resurse umane

Procesul de planificare a Resurselor Umane în cadrul unei organizaþii conþine ºase faze.

Acestea, prezentate sintetic, sunt urmãtoarele:

Faza

Investigare

Prognozã

Planificare

Implementare

Monitorizare

Evaluare

Sarcini principale

Conºtientizarea situaþiei personalului în cadrul organizaþiei, în special prin

identificarea problemelor cheie, a oportunitãþilor ºi a grupelor de personal

cãrora va trebui sã li se acorde prioritate în activitatea de planificare.

Efectuarea unor prognoze, în special examinarea diferitelor posibilitãþi de

acþiune, fiecare bazatã pe un anumit set de ipoteze. Activitatea depusã în

aceastã fazã poate oferi indicaþii asupra necesitãþii unor analize mai

detaliate în faza de investigare. Din aceastã fazã rezultã un plan iniþial, care

este supus discuþiei directorilor.

Stabilirea de obiective de plan de RU ºi stabilirea de prioritãþi. Acordul

asupra strategiilor posibile pentru declanºarea unei evoluþii viitoare

favorabile a recrutãrii. Pentru fiecare obiectiv se alocã un anumit termen în

care acesta trebuie atins ºi un anumit volum de resurse. Înainte de trecerea

la acþiune sunt identificate variabilele care vor mãsura gradul de succes al

îndeplinirii planului. Strategiile care acoperã un mare numãr de domenii

sunt verificate din punct de vedere al coerenþei ºi gradului lor de

intercorelare.

Utilizarea resurselor conform planificãrii efectuate, în scopul atingerii

obiectivelor propuse.

Strângerea de date si informarea conducerii asupra modului în care are loc

implementarea planului.

Mãsurarea succesului / insuccesului aplicãrii planului.

1. Notiuni introductive

Managementul personalului

1.2. Nevoia inventarului personalului din cadrul organizatiei

O evidentã a personalului clasificã numãrul total de angajati din organizatie în functie de

ocupatia acestora, gradatii, departamente, vârstã, vechime în serviciu, calificãri si sex. Dacã

urmeazã ca pe viitor sã aibã loc investigatii si analize, care sã rãspundã la întrebãrile

fundamentale referitoare la starea prezentã si viitoare a resurselor umane ale companiei,

efectuarea unui asemenea inventar al personalului este esentialã.

Realizarea unui inventar al personalului organizatiei necesitã culegerea si sinteza unui set

de informatii personale referitoare la angajatii din cadrul companiei, folosind un mare numãr de

surse, cum ar fi:

- dosare de personal / baze de date de personal;

- formulare de recrutare si selectie;

- evidente referitoare la formare, instruire si traseul carierei: instruirea efectuatã,

promovãrile si transferurile obtinute;

- formulare de evaluare;

- documente de platã a salariilor.

Dosarul de personal al unui angajat reprezintã sursa primarã de informatii si, din fericire,

contine o mare parte din informatiile prezente în sursele amintite mai sus. Continutul tipic al

unui asemenea dosar este prezentat în Anexa J. Dacã organizatia utilizeazã un sistem

computerizat de evidentã a personalului, acesta usureazã enorm activitatea de cãutare si sintezã.

Sistemele manuale vor necesita un efort, exprimat în oameni*ore, mai mare.

Pentru a stabili tendintele în timp sau valorile medii ale variabilelor reprezentând

personalul cheie ce va fi utilizat în faza de prognozã, este importantã întocmirea unei evidente

de personal care sã continã datele istorice de personal pentru mai multi ani. Pentru un inventar

nou creat trebuie sã se accepte si un anumit grad de inconsecventã a informatiilor, pânã în

momentul în care toate datele istorice devin disponibile. Pentru aceste noi inventare, dacã

înregistrãrile trecute nu oferã suficiente date istorice pentru activitatea de prognozã, trebuie

acceptatã presupunerea cã aceste "date istorice" vor fi disponibile cândva în viitor.

Compararea datelor prelucrate în timp dupã categorii specifice domeniului personal,

permite identificarea de tendinte sau valori medii care pot fi utile în realizarea unor prognoze.

Asemenea tendinte sau valori medii subliniazã problemele sau oportunitãtile specifice

domeniului resurselor umane pe care le întâmpinã organizatia respectivã.

Preview document

Managementul Personalului - Pagina 1
Managementul Personalului - Pagina 2
Managementul Personalului - Pagina 3
Managementul Personalului - Pagina 4
Managementul Personalului - Pagina 5
Managementul Personalului - Pagina 6
Managementul Personalului - Pagina 7
Managementul Personalului - Pagina 8
Managementul Personalului - Pagina 9
Managementul Personalului - Pagina 10
Managementul Personalului - Pagina 11
Managementul Personalului - Pagina 12
Managementul Personalului - Pagina 13
Managementul Personalului - Pagina 14
Managementul Personalului - Pagina 15
Managementul Personalului - Pagina 16
Managementul Personalului - Pagina 17
Managementul Personalului - Pagina 18
Managementul Personalului - Pagina 19
Managementul Personalului - Pagina 20
Managementul Personalului - Pagina 21
Managementul Personalului - Pagina 22
Managementul Personalului - Pagina 23
Managementul Personalului - Pagina 24
Managementul Personalului - Pagina 25
Managementul Personalului - Pagina 26
Managementul Personalului - Pagina 27
Managementul Personalului - Pagina 28
Managementul Personalului - Pagina 29
Managementul Personalului - Pagina 30
Managementul Personalului - Pagina 31
Managementul Personalului - Pagina 32
Managementul Personalului - Pagina 33
Managementul Personalului - Pagina 34
Managementul Personalului - Pagina 35
Managementul Personalului - Pagina 36
Managementul Personalului - Pagina 37
Managementul Personalului - Pagina 38
Managementul Personalului - Pagina 39
Managementul Personalului - Pagina 40
Managementul Personalului - Pagina 41
Managementul Personalului - Pagina 42
Managementul Personalului - Pagina 43
Managementul Personalului - Pagina 44
Managementul Personalului - Pagina 45
Managementul Personalului - Pagina 46
Managementul Personalului - Pagina 47
Managementul Personalului - Pagina 48
Managementul Personalului - Pagina 49
Managementul Personalului - Pagina 50
Managementul Personalului - Pagina 51
Managementul Personalului - Pagina 52
Managementul Personalului - Pagina 53
Managementul Personalului - Pagina 54
Managementul Personalului - Pagina 55
Managementul Personalului - Pagina 56
Managementul Personalului - Pagina 57
Managementul Personalului - Pagina 58
Managementul Personalului - Pagina 59
Managementul Personalului - Pagina 60
Managementul Personalului - Pagina 61
Managementul Personalului - Pagina 62
Managementul Personalului - Pagina 63
Managementul Personalului - Pagina 64
Managementul Personalului - Pagina 65
Managementul Personalului - Pagina 66
Managementul Personalului - Pagina 67
Managementul Personalului - Pagina 68
Managementul Personalului - Pagina 69
Managementul Personalului - Pagina 70
Managementul Personalului - Pagina 71
Managementul Personalului - Pagina 72
Managementul Personalului - Pagina 73
Managementul Personalului - Pagina 74
Managementul Personalului - Pagina 75
Managementul Personalului - Pagina 76
Managementul Personalului - Pagina 77
Managementul Personalului - Pagina 78
Managementul Personalului - Pagina 79
Managementul Personalului - Pagina 80
Managementul Personalului - Pagina 81
Managementul Personalului - Pagina 82
Managementul Personalului - Pagina 83
Managementul Personalului - Pagina 84
Managementul Personalului - Pagina 85
Managementul Personalului - Pagina 86
Managementul Personalului - Pagina 87
Managementul Personalului - Pagina 88
Managementul Personalului - Pagina 89
Managementul Personalului - Pagina 90
Managementul Personalului - Pagina 91
Managementul Personalului - Pagina 92
Managementul Personalului - Pagina 93
Managementul Personalului - Pagina 94
Managementul Personalului - Pagina 95
Managementul Personalului - Pagina 96
Managementul Personalului - Pagina 97
Managementul Personalului - Pagina 98
Managementul Personalului - Pagina 99
Managementul Personalului - Pagina 100
Managementul Personalului - Pagina 101
Managementul Personalului - Pagina 102
Managementul Personalului - Pagina 103
Managementul Personalului - Pagina 104
Managementul Personalului - Pagina 105
Managementul Personalului - Pagina 106
Managementul Personalului - Pagina 107
Managementul Personalului - Pagina 108
Managementul Personalului - Pagina 109
Managementul Personalului - Pagina 110
Managementul Personalului - Pagina 111
Managementul Personalului - Pagina 112
Managementul Personalului - Pagina 113
Managementul Personalului - Pagina 114
Managementul Personalului - Pagina 115
Managementul Personalului - Pagina 116
Managementul Personalului - Pagina 117
Managementul Personalului - Pagina 118
Managementul Personalului - Pagina 119
Managementul Personalului - Pagina 120
Managementul Personalului - Pagina 121
Managementul Personalului - Pagina 122
Managementul Personalului - Pagina 123
Managementul Personalului - Pagina 124
Managementul Personalului - Pagina 125
Managementul Personalului - Pagina 126
Managementul Personalului - Pagina 127
Managementul Personalului - Pagina 128
Managementul Personalului - Pagina 129
Managementul Personalului - Pagina 130
Managementul Personalului - Pagina 131
Managementul Personalului - Pagina 132
Managementul Personalului - Pagina 133
Managementul Personalului - Pagina 134
Managementul Personalului - Pagina 135
Managementul Personalului - Pagina 136
Managementul Personalului - Pagina 137
Managementul Personalului - Pagina 138
Managementul Personalului - Pagina 139
Managementul Personalului - Pagina 140

Conținut arhivă zip

  • Managementul Personalului.pdf

Alții au mai descărcat și

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Sisteme Societare. Uniunile de Persoane Juridice, Concernele, Grupurile Financiar-Industriale

7.1. Dispozitii generale Concentrarea capitalului si expansiunea activitatii de intreprinzator pe teritoriul intregului stat si chiar peste hotare...

Sisteme Administrative Europene

Capitolul I. Consideraţii introductive § 1. Conceptul de administraţie publică Abordarea completă şi complexă a diferitelor sisteme de...

Contractul de Credit Bancar

Secţiunea I Sediul materiei Principala reglementare a contractelor de credite o constituie O U G nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi...

Psihologie Juridică

Cursul 1 CULTURA SI DREPTUL 1.1 NORMELE SOCIALE SI NORMA JURIDICA. 1.2 VALORILE. Sociologia acorda o importanta aparte normelor , adica...

Precizări preliminare. poziția procesuală a părților

Partile Precizari preliminare. Pozitia procesuala a partilor Actiunea, pe de o parte, si fiecare mijloc procesual ce intra in componenta...

Puterea de Lucru de Judecat

Prezentare Una dintre cele mai importante exceptii de procedura este aceea a puterii lucrului judecat^1 . Elementele lucrului judecat sunt acelea...

Cererea reconvențională

Cererea reconventionala In procesul civil, paratul nu adopta intotdeauna o pozitie defensiva, de aparare, ci poate avea si o atitudine agresiva,...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului

INTRODUCERE Ideea realizarii unui studiu privind managementul vânzãrilor, mai corect a posibilitãtilor de rationalizare a acestuia a fost...

Motivația personalului, obiectiv important al managementului resurselor umane

LUCRARE DE LICENŢĂ INTRODUCERE Dezvoltarea umană este definită ca un proces care conduce la extinderea gamei de posibilităţi ce se oferă fiecărui...

Managementul participativ și motivația complexă a personalului la SC Hotel Banatul SA Timișoara

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul, ca...

Recrutarea și selecția în cadrul Urban și Asociații SRL

INTRODUCERE Resursele umane aparţin sferei largi a resurselor (economice şi extraeconomice). În economie noţiunea de resursă este introdusă...

Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului

CAP.I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI .4 CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1. Obiectul de studiu...

Managementul personalului și politica de îmbunătățire a calificării acestora

INTRODUCERE Organizaţiile se nasc, se dezvoltă, devin mature, intră într-o perioadă de declin şi dispar. Acest ciclu al vieţii unei organizaţii...

Managementul personalului bancar

Capitolul 1. Managementul personalului bancar Capitolul 1.1. Personalul bancar Potrivit dicționarului explicativ al limbii române personalul este...

Managementul Personalului Didactic de Către Director

Ca şi în celelalte domenii de activitate, paradoxul forţei de muncă din învăţământ ,ne intrebam : „ce îi determină pe oameni să aibă satisfacţie în...

Ai nevoie de altceva?