Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 7233
Mărime: 39.51KB (arhivat)
Publicat de: Iacob Boca
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorina Racoviceanu

Extras din curs

0. Introducere

Pentru a răspunde problemelor urbane curente, generate de competiţia urbană şi de creşterea continuă a cererii pentru servicii şi bunuri publice, este necesar un mod nou de guvernare şi administrare a oraşelor, orientat către cerinţele pieţei, orientat către acţiune şi rezultat. Aceasta înseamnă o reorientare a atitudinii autorităţilor locale de la “administrare” la “management”, împrumutând aspecte de gestiune din filozofia sectorului privat. Sarcina managementului urban este de a îmbunătăţi atractivitatea oraşului şi poziţia competitivă a acestuia într-un mod integral, armonios şi durabil.

Administratorii locali sunt, în consecinţă, confruntaţi cu managementul oraşelor în sensul obţinerii maximei atractivităţi pentru grupurile de populaţie avute în vedere. Managementul urban, prin instrumentele sale, trebuie să amplifice cât mai mult atractivitatea acestora ca locuri de viaţă pentru populaţie, ca localizare pentru întreprinderi, oportunitate pentru investiţii, ca punct de atracţie pentru turişti.

Obiectivul lucrării este acela de a defini conceptul managementului urban şi de a sublinia rolul său în competiţia inter-urbană. In acest sens vor fi prezentate instrumentele cu care acesta operează şi rolul lor specific în creşterea competitivităţii oraşelor.

Lucrarea este structurată pe următoarele capitole:

- Capitolul 1 introduce conceptul managementului urban şi defineşte instrumentele acestuia;

- Capitolul 2 prezintă conceptul planificării strategice orientate spre piaţă, ca instrument al managementului urban;

- Capitolul 3 abordează cel de-al doilea instrument, marketingul urban, şi arată prin câteva experienţe la nivel naţional care sunt tendinţele europene de utilizare a acestui instrument;

- Capitolul 4 abordează cel de-al treilea instrument, finanţarea avansată.

1. Management urban – abordare şi concept

Dezvoltarea urbană reclamă, într-un sistem de competiţie între oraşe, un management urban eficient şi mai apropiat de atitudinea sectorului privat. Mai mult ca înainte, un oraş trebuie gestionat asemeni unei întreprinderi, prin decizii adecvate prefacerilor pe care le trăieşte. In acest sens, managementul urban trebuie să dezvolte o strategie integratoare, care să ia în considerare relaţiile dintre cererea de servicii şi funcţiuni urbane, planificarea locuinţelor, birourilor, zonelor industriale, centrelor comerciale, infrastructurii, etc. şi finanţarea acestor operaţiuni. Este necesar astfel, un management urban pro-activ, văzut ca o activitate de integrare şi coordonare a tuturor activităţilor publice şi private la nivel urban (van Dijk, Nientied, 1993).

Banca Mondială, în cooperare cu UNCHS a promovat această abordare prin Programul de Management Urban, al cărui obiectiv principal este îmbunătăţirea performanţelor în zone cheie ale planificării dezvoltării urbane. Programul susţine şi finanţează operaţiuni integrate de dezvoltare ce se referă la infrastructură, managementul terenurilor şi managementul mediului. Prin acest program, Banca Mondială şi UNCHS promovează de asemeni ideea că oraşele sunt motoare economice ale dezvoltării, dezvoltarea economică fiind văzută ca un obiectiv cheie de dezvoltare, iar managementul urban este o condiţie esenţială.

Managementul urban este procesul de dezvoltare, execuţie, coordonare şi evaluare a strategiilor integrate, cu ajutorul actorilor urbani relevanţi, în concordanţă cu interesul public şi ţelurile sectorului privat, în cadrul politicilor naţionale de dezvoltare, cu scopul de a identifica, de a crea şi exploata potenţialul urban în vederea unei dezvoltări economice durabile (Bramezza, van Klink, 1994). Managementul urban este activitatea prin care se încearcă mobilizarea diverselor resurse pentru a le face să acţioneze într-o manieră cooperantă în domeniul planificării, programării, întocmirii bugetelor şi implementării, dar şi domeniul exploatării şi întreţinerii, în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare a oraşului (Davidson, 1996).

Comun tuturor definiţiilor enunţate este faptul că managementul urban presupune un nivel de decizie şi o structură organizaţională care să poată coordona actorii urbani relevanţi, pentru a formula şi implementa o strategie de dezvoltare, folosind instrumentele care-i stau la dispoziţie. Instrumentele managementului urban sunt marketingul urban, planificarea strategică şi finanţarea avansată.

Marketingul urban reprezintă alinierea politicilor urbane la cererile factorilor deja existenţi în economia locală şi la speranţele şi aşteptările celor ce operează în afara acesteia, cu scopul promovării economiei locale (Corsico, 1994). Elementele care apar ca esenţiale în marketing se referă la analiza grupurilor de actori implicaţi în dezvoltarea urbană şi la analiza competitorilor existenţi într-un anumit segment al pieţei. Abordarea dezvoltării urbane din perspectiva conceptului de marketing presupune o suprapunere a celor două elemente – oraşul şi piaţa – şi orientarea tuturor acţiunilor la nivel urban către piaţă.

Planificarea strategică poate fi definită ca procesul managerial ce are ca scop dezvoltarea şi menţinerea unei corespondenţe reale între obiectivele şi resursele oraşului şi oportunităţile din mediul înconjurător acestuia (Corsico, 1994). Ea reprezintă un proces participativ de dezvoltare a unui plan pe termen mediu sau lung, pentru a atinge obiective strategice stabilite de principalii factori implicati şi include aspecte fizice, financiare şi instituţionale.

Când planificarea strategică şi marketingul urban se suprapun în practica deciziei la nivelul dezvoltării urbane, planificarea se orientează către creşterea competitivităţii oraşelor şi, în consecinţă, către cererea actorilor urbani existenţi în piaţă şi, deci, avem de-a face cu o planificare strategică orientată spre piaţă

Finanţarea avansată reprezintă mecanisme de management financiar menite să asigure implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare urbană. In funcţie de mărimea şi caracteristicile acestora, mecanismele de finanţare pot merge de la finanţări locale - bugete pe programe, până la credite municipale, fonduri internaţionale neranbursabile, sau parteneriate cu sectorul privat.

Preview document

Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 1
Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 2
Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 3
Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 4
Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 5
Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 6
Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 7
Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 8
Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 9
Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 10
Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 11
Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 12
Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 13
Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 14
Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Managementul Urban si Competitivitatea Oraselor.doc

Alții au mai descărcat și

Dizolvarea și încetarea activității societăților comerciale în baza Legii

§ 1. Noţiuni generale În Republica Moldova, procedura de insolvabilitate se intentează şi are loc în concordanţă cu Legea insolvabilităţii...

Contencios Administrativ

Curs I Aspecte referitoare la controlul activităţii autorităţilor administraţiei publice. Formele de control exercitate asupra administraţiei...

Nulitatea actului juridic al căsătoriei

Nulitatea actului juridic al casatoriei I. Definitie si notiune Nulitatea actului juridic al casatoriei este actiunea civila care intervine ca...

Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului

CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI ŞI CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertaăţilor...

Contencios Administrativ

- noţiunea de contencios administrativ a fost definită de doctrină şi de legislaţie, legea actuală a contenciosului administrativ (554/2004)...

Drept Administrativ

I. DREPTUL ADMINISTRATIV – RAMURĂ A DREPTULUI PUBLIC 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Având drept scop realizarea unor interese...

Bazele statului și dreptului

Tema 1: Originea si esenta statului si dreptului 1. Dispozitii generale cu privire la aparitia si evolutia statului Statul este organizatia care...

Excepțiile Procesuale

Aspecte noţionale Încă din dreptul roman, „excepţia” – ca instituţie juridică – a reprezentat o „obiecţie” a pârâtului, menită „să deraieze”...

Te-ar putea interesa și

Politică de dezvoltare urbană în România

În prezenta lucrare îmi propun să prezint situaţia dezvoltării urbane, atăt la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul naţional şi local. Am...

Serviciul de apă și canalizare oferit de Apa Nova Municipiului București

Serviciul de apa si canalizare oferit de APA NOVA Municipiului Bucuresti PREZENTARE APA NOVA BUCURESTI Incepand cu anul 2000, ApaNova Bucuresti...

Managementul Public

INTRODUCERE Lucrarea cuprinde informaţii referitoare la activitatea pe care o desfăşoară Consiliul Local. Se pune un accent deosebit pe importanţa...

Cateringul

Argument Evoluţia spectaculoasă pe care a înregistrat-o turismul în ultimele decenii, precum şi multiplele efecte pozitive pe care acesta le are...

Analiza Pieței Construcțiilor

Introducere Termenul de investiţie a început să fie utilizat în mod curent de populaţie. Dar prin folosirea în vorbirea uzuală a cuvântului...

Marketingul Urban

MARKETINGUL URBAN Ultimul deceniu al secolului XX se caracterizează prin amplificarea provocărilor economice, sociale, politice, pe care...

Competitivitatea în Comert, Turism și Servicii

1. Ce este competitivitatea Conceptul de competitivitate este unul complex, regasindu-se in literatura de specialitate explicat in diverse moduri...

Animația urbană și periurbană

1. Conceptul şi particularităţile turismului urban si periurban Intr-o acceptiune foarte larga, turismul urban reprezinta petrecerea timpului...

Ai nevoie de altceva?