Contencios Administrativ

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 16 fișiere: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 46017
Mărime: 208.15KB (arhivat)
Publicat de: Iacob Boca
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stoica Constantin
Wste un suport de curs la contencios administrativ, de la specializarea administratie publica din cadrul Universitati Ovidius Constanta

Extras din curs

Curs I

Aspecte referitoare la controlul activităţii autorităţilor administraţiei publice. Formele de control exercitate asupra administraţiei publice

A)Noţiunea de activitate de control în administraţia publică.

Administraţia publică are drept scop să realizeze anumite valori politice, dar, prin natura sa, necesită să fie supusă la diferite forme de control. Este nevoie de instituirea unui sistem complex şi vast de control asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice.

Tocmai pentru a asigura conformitatea acesteia cu exigenţele stabilite de forurile politice, există o gamă amplă de forme de control al activităţii administraţiei publice; aceasta are un caracter subordonat şi, în funcţie de particularităţile subordonării administraţiei publice, diferă şi formele de control.

Controlul nu trebuie să reprezinte un instrument de presiune şi tensiune, ci un barometru care indică modul în care acţionează cel chemat să aplice decizia, precum şi gradul în care decizia corespunde scopului pentru care a fost emisă.

In lato sensu, noţiunea de control evocă o activitate de verificare a conformităţii unei anumite activităţi(pentru dreptul administrativ se are în vedere activitatea administraţiei publice) cu anumite valori, de regulă cele consacrate de normele de drept.

B) Trăsăturile şi funcţiile controlului administrativ

Cu privire la caracteristicile controlului, putem evidenţia faptul că-i sunt incidente trei categorii de situaţii şi anume :

1. Este o activitate derivată din activitatea principală pe care o verifică şi cu care formează împreună aşa numita administraţie activă a statului, distinctă de jurisdicţia specială din administraţie care alcătuieşte o categorie separată ;

2. Reprezintă o activitate secundară, comparativ cu activitatea supusă verificării ;

3. Este un atribut al conducerii administrative.

Important este să reţinem faptul că, aparte de trăsăturile mai sus indicate, controlul administrativ îndeplineşte următoarele funcţii :

1. Funcţia de constatare- care indică gradul, modul de realizare şi eficienţa activităţii de verificare ;

2. Funcţia preventivă- ce constă în asigurarea evitării abaterilor de la lege ;

3. Funcţia corectivă- care implică îmbunătăţirea activităţii verificate prin alăturarea cauzelor, ce generează sau a condiţiilor care favorizează abaterile de la lege, în sensul reîncadrării ei dacă este cazul în parametrii legali iniţiali şi de perfecţionare a legislaţiei conform nevoilor practice ;

4. Funcţia sancţionatorie- care constă în posibilitatea de a antrena răspunderea juridică a autorilor vinovaţi de încălcările săvârşite şi descoperite în activitatea verificată precum şi de a desfiinţaactele emise sau încheiate prin încălcarea legii.

C)Temeiul constituţional al controlului exercitat asupra administraţiei publice

Legea fundamentală, consacră în mod expres diferite forme de control exercitat asupra administraţiei publice grupate în mai multe categorii :

a) Forme de control necontencios exercitat asupra administraţiei centrale.

Activitatea Preşedintelui, este consacrată în conţinutul mai multor dispoziţii constituţionale, sub controlul Parlamentului. De exemplu, art.92 alin.(2) şi (3) reglementează măsurile pe care Preşedintele le poate dispune în cazul unei ameninţări armate ; art.95 şi art.96 instituie cele două forme de răspundere a Preşedintelui, cea penală şi cea politică ; art.100 consacră un control indirect al Parlamentului asupra Preşedintelui, care rezultă din contrasemnarea unora dintre decretele acestuia de către Primul-Ministru, care alături de Guvern, răspunde politic în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate, inclusiv pentru decretele Preşedintelui pe care le-a contrasemnat.

Art.111 aşează întreaga administraţie publică, împreună cu Guvernul, care este şi el calificat în mod implicit ca un organ al administraţiei publice, sub un control parlamentar, concretizat în obligaţia de a prezenta documentele şi informaţiile cerute de cele două Camere, prin intermediul preşedinţilor lor.

Art.109 are o semnificaţie specială în ceea ce priveşte controlul parlamentar al Guvernului, întrucât el instituie principiul răspunderii politice a Guvernului numai în faţa Parlamentului.

Art.112, 113 şi 114 consacră forme concrete şi directe de exercitare a controlului parlamentar, respectiv sistemul interpelărilor şi al întrebărilor, moţiunea de cenzură şi angajarea răspunderii Guvernului.

b)Forme de control contencios exercitat asupra administraţiei publice centrale.

Art.52 şi art.126 alin.(6) consacră dreptul de control al instanţelor judecătoreşti asupra actelor administrative emise de autorităţile publice, inclusiv de autorităţile administraţiei publice, care sunt o specie de autorităţi publice.

Preview document

Contencios Administrativ - Pagina 1
Contencios Administrativ - Pagina 2
Contencios Administrativ - Pagina 3
Contencios Administrativ - Pagina 4
Contencios Administrativ - Pagina 5
Contencios Administrativ - Pagina 6
Contencios Administrativ - Pagina 7
Contencios Administrativ - Pagina 8
Contencios Administrativ - Pagina 9
Contencios Administrativ - Pagina 10
Contencios Administrativ - Pagina 11
Contencios Administrativ - Pagina 12
Contencios Administrativ - Pagina 13
Contencios Administrativ - Pagina 14
Contencios Administrativ - Pagina 15
Contencios Administrativ - Pagina 16
Contencios Administrativ - Pagina 17
Contencios Administrativ - Pagina 18
Contencios Administrativ - Pagina 19
Contencios Administrativ - Pagina 20
Contencios Administrativ - Pagina 21
Contencios Administrativ - Pagina 22
Contencios Administrativ - Pagina 23
Contencios Administrativ - Pagina 24
Contencios Administrativ - Pagina 25
Contencios Administrativ - Pagina 26
Contencios Administrativ - Pagina 27
Contencios Administrativ - Pagina 28
Contencios Administrativ - Pagina 29
Contencios Administrativ - Pagina 30
Contencios Administrativ - Pagina 31
Contencios Administrativ - Pagina 32
Contencios Administrativ - Pagina 33
Contencios Administrativ - Pagina 34
Contencios Administrativ - Pagina 35
Contencios Administrativ - Pagina 36
Contencios Administrativ - Pagina 37
Contencios Administrativ - Pagina 38
Contencios Administrativ - Pagina 39
Contencios Administrativ - Pagina 40
Contencios Administrativ - Pagina 41
Contencios Administrativ - Pagina 42
Contencios Administrativ - Pagina 43
Contencios Administrativ - Pagina 44
Contencios Administrativ - Pagina 45
Contencios Administrativ - Pagina 46
Contencios Administrativ - Pagina 47
Contencios Administrativ - Pagina 48
Contencios Administrativ - Pagina 49
Contencios Administrativ - Pagina 50
Contencios Administrativ - Pagina 51
Contencios Administrativ - Pagina 52
Contencios Administrativ - Pagina 53
Contencios Administrativ - Pagina 54
Contencios Administrativ - Pagina 55
Contencios Administrativ - Pagina 56
Contencios Administrativ - Pagina 57
Contencios Administrativ - Pagina 58
Contencios Administrativ - Pagina 59
Contencios Administrativ - Pagina 60
Contencios Administrativ - Pagina 61
Contencios Administrativ - Pagina 62
Contencios Administrativ - Pagina 63
Contencios Administrativ - Pagina 64
Contencios Administrativ - Pagina 65
Contencios Administrativ - Pagina 66
Contencios Administrativ - Pagina 67
Contencios Administrativ - Pagina 68
Contencios Administrativ - Pagina 69
Contencios Administrativ - Pagina 70
Contencios Administrativ - Pagina 71
Contencios Administrativ - Pagina 72
Contencios Administrativ - Pagina 73
Contencios Administrativ - Pagina 74
Contencios Administrativ - Pagina 75
Contencios Administrativ - Pagina 76
Contencios Administrativ - Pagina 77
Contencios Administrativ - Pagina 78
Contencios Administrativ - Pagina 79
Contencios Administrativ - Pagina 80
Contencios Administrativ - Pagina 81
Contencios Administrativ - Pagina 82
Contencios Administrativ - Pagina 83
Contencios Administrativ - Pagina 84
Contencios Administrativ - Pagina 85
Contencios Administrativ - Pagina 86
Contencios Administrativ - Pagina 87
Contencios Administrativ - Pagina 88
Contencios Administrativ - Pagina 89
Contencios Administrativ - Pagina 90
Contencios Administrativ - Pagina 91
Contencios Administrativ - Pagina 92
Contencios Administrativ - Pagina 93
Contencios Administrativ - Pagina 94
Contencios Administrativ - Pagina 95
Contencios Administrativ - Pagina 96
Contencios Administrativ - Pagina 97
Contencios Administrativ - Pagina 98
Contencios Administrativ - Pagina 99
Contencios Administrativ - Pagina 100
Contencios Administrativ - Pagina 101
Contencios Administrativ - Pagina 102
Contencios Administrativ - Pagina 103
Contencios Administrativ - Pagina 104
Contencios Administrativ - Pagina 105
Contencios Administrativ - Pagina 106
Contencios Administrativ - Pagina 107

Conținut arhivă zip

 • Contencios Administrativ
  • actele admn exceptate de la controlul judiciar potrivit lg nr.554-2004-controlul instantelor de contencios admn asupra actelor admn jurisdictionale - Copy.doc
  • actele admn exceptate de la controlul judiciar potrivit lg nr.554-2004-controlul instantelor de contencios admn asupra actelor admn jurisdictionale.doc
  • conditile actiunii in contencios admn c5.doc
  • Curs I.doc
  • Curs II.doc
  • Curs III.doc
  • Curs IV.doc
  • Curs VIII.doc
  • exceptia de nelegalitate c13.doc
  • judecarea cererilor c11.doc
  • procedura in fata instantei de contencios admn c10.doc
  • procedura in fata instntei de contencios c9.doc
  • procedura ptralabila sesizarii instnatei de contencios admn-recursul admn c7.doc
  • procedura rxecutari hotararilor c14.doc
  • recursul c12.doc
  • Structura cursuri si bibliografie.doc

Alții au mai descărcat și

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢIA ADMINISTRATIVĂ 1. Noţiune Termenul de „contencios” provine din latină, de la verbul „contendre”, care...

Contenciosul

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Contenciosul Administrativ

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice...

Condițiile acțiunii directe în contenciosul administrativ

CONDITIILE ACTIUNII DIRECTE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV Intr-un stat intemeiat pe ordinea de drept, institutia contenciosului administrativ...

Acțiunea directă în contencios administrativ - excepția de ilegalitate - studiu comparativ

1)Parte introductive In mod traditional, in doctrina administrativa au fost identificate o serie de conditii ale actiunii directe la instanta de...

Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ

REZUMAT Conținutul și sfera contenciosului administrativ au variat de la o țară la alta, în aceeași țară de la o perioadă la alta, de la un autor...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Ai nevoie de altceva?