Contenciosul Administrativ

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 28423
Mărime: 104.49KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I. TITLUL EXECUTORIU ÎN MATERIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 5
 3. I.1. Consideratii preliminare 5
 4. II.2. Obligaţia publicării hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au anulat acte administrative cu caracter normativ 7
 5. I.3. Aspecte de ordin procedural in materia contenciosului administrativ 11
 6. I.3.1. Fazele procedurii contenciosului administrativ 11
 7. I.3.2. Căile de atac impotriva sentinţelor pronunţate de instanţele de contencios administrativ 17
 8. I.3.3. Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele de contencios administrativ 23
 9. CAPITOLUL II . OBLIGAŢIA EXECUTĂRII HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE 26
 10. II.1. Precizări prealabile 26
 11. II.2. Consideraţii privind executarea şi efectele actului administrativ unilateral 29
 12. II.3. Executarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în condiţiile Legii nr. 554/2004 34
 13. II.4.Instanţa de executare 42
 14. CAPITOLUL III . EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI PRONUNŢATE DE CĂTRE ALTE INSTANŢE DECÂT INSTANŢELE ORDINARE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 45
 15. III.1. Consideraţii privind actele administrative emise de către autorităţi publice cu atribuţii în materia fondului funciar 45
 16. II.2. Executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către instanţele speciale de contencios administrativ 53
 17. C A P I T O L U L IV. PRACTICA JUDICIARĂ ÎN MATERIA EXCEPŢIEI DE NELEGALITATE 60
 18. IV.1. Excepţia de nelegalitate. Ordinele nr.1090/2003 şi nr.716/2004 emise de Ministrul Finanţelor Publice 60
 19. IV.2. Condiţia existenţei unei legături între fondul pricinii şi excepţia de nelegalitate 64
 20. IV.3.Excepţie de nelegalitate privind un act administrativ cu caracter normativ 67
 21. CONCLUZII 70
 22. BIBLIOGRAFIE 73

Extras din licență

INTRODUCERE

Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine ordinea şi pacea socială. Beneficiilor respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale le sunt asociate, corelativ şi anumite îndatoriri sau obligaţii, având în vedere că libertatea fiecărui membru al unei comunităţi (locale, naţionale sau mai largi) se întinde până la limita încălcării drepturilor şi libertăţilor altor membri ai acesteia. În cazul depăşirii acestei limite, echilibrul şi pacea socială sunt afectate, apărând conflicte, ceea ce este considerat ca o injustiţie şi impune o acţiune de restabilire a ordinii.

Repararea aceste nedreptăţi se poate face prin bună comunicare şi înţelegere, pe cale amiabilă, sau dacă nu, in extremis, se poate ajunge să fie solicitată intervenţia unei terţe persoane, care să pronunţe asupra adevărului şi a consecinţelor privind fiecare parte în litigiu.

Problema capătă un caracter aparte atunci când una din părţi a acţionat nu în numele ei, ci al unui interes mai larg, comunitar, scop în care a apărut şi îşi desfăşoară activitatea, parte definită ca autoritate publică.

În această calitate, pe baza puterii discreţionare cu care a fost investită, în scopul realizării obiectivului sus-menţionat, ea este abilitată, în baza legii - stricto sensu, să acţioneze în sensul organizării asigurării executării legii (prin completarea corespunzătoare a cadrului legal), precum şi al executării în concret a legii - lato sensu.

Activitatea sa trebuie să se desfăşoare, însă, în condiţiile respectării principiilor funcţionării instituţiilor într-un stat democrat, prima regulă de bază fiind cea a legalităţii.

Este posibil ca, datorită unor cauze obiective ( caracterul flexibil al unor legi, imperfecţiunile sau scăpările acestora) şi invocând principiul de drept că „ceea ce legea nu interzice, este permis”, sau datorită altor cauze – subiective, autoritatea administrativa să ajungă să acţioneze în limita excesului de putere.

Mai mult, dacă aceasta adoptă sau emite acte administrative cu nerespectarea legii, sau dacă desfăşoară activităţi în scopul executării legii, dar în condiţii procedurale nelegale, ea se plasează în situaţia abuzului de putere.

În acest moment, considerăm că apare clară importanţa deosebită a cunoaşterii şi aplicării funcţiei, formelor şi procedurilor de control în sistemul public, în scopul menţinerii ordinii de drept.

Acesta nu trebuie să devină excesiv, nu trebuie să „sufoce” sistemul.

Funcţia prevederii este necesar să devină principalul instrument în prevenirea apariţiei, dezvoltării şi externalizării situaţiilor confictuale, autoritatea însăşi având obligaţia de a asigura, în paralel şi un autocontrol ( controlul intern ) al activităţii sale.

Tot cu caracter preponderent preventiv, este organizat şi aşa numitul control extern, respectiv controlul autorităţilor administrative de către alte autorităţi publice, abilitate prin lege, în acest sens.

Alte forme, în continuă extindere, sunt cele ale participării şi implicării cetăţenilor în procesul administrativ şi chiar legislativ, prin formele binecunoscute, ca o garanţie a creşterii calităţii acestuia, precum şi cea a controlului cetăţenilor, care poate fi exercitat, de asemenea, sub cele mai variate forme.

Pentru situaţii bine determinate, legea şi doctrina prevăd, în continuare, soluţionarea unor litigii, chiar de către unele autorităţi administrative, abilitate cu competenţă specific judecătorească, prin exercitarea controlului administrativ – jurisdicţional.

Formele de control prezentate mai contribuie - în plus - la respectarea şi a principiilor operativităţii, eficienţei, eficacităţii şi economicităţii, care împreună definesc performanţa sistemului administrativ.

În situaţia menţinerii părţilor pe poziţii divergente, după îndeplinirea formelor de control precizate anterior, care de regulă trebuie să ducă la soluţionarea conflictului, mai este posibilă, procedura care de drept este de excepţie, dar ar trebui să devină şi de fap, calea de soluţionare a litigiului de către puterea judecătorească, prin instanţele sale specifice.

În acest caz, sistemul, cu regulile, procedurile şi soluţiile date, au o anume specificitate (determinată de primatul “binelui comun”, al interesului public general, în faţa intereselor particularului), contribuind, în ansamblul lor, la definirea contenciosului administrativ.

Chiar şi în acest caz, legea prevede obligativitatea îndeplinirii unei proceduri pre-contencioase, reîntoarcerea către autoritatea publică şi consumarea procedurilor prealabile, recursurile administrative.

Doar dacă şi după această etapă litigiul persistă, instanţa de judecată poate admite acţiunea, bineînţeles cu îndeplinirea şi a altor condiţii legale.

Cunoaşterea elementelor de bază, teoretice şi procedurale, referitoare la acest domeniu, considerăm că are o dublă motivaţie: întâi, în calitate de subiect în relaţia cu administratia publică, dar, mai important, în calitate de reprezentant al unei autorităţi publice, situaţie în care trebuie acţionat în realizarea interesului public.

Preview document

Contenciosul Administrativ - Pagina 1
Contenciosul Administrativ - Pagina 2
Contenciosul Administrativ - Pagina 3
Contenciosul Administrativ - Pagina 4
Contenciosul Administrativ - Pagina 5
Contenciosul Administrativ - Pagina 6
Contenciosul Administrativ - Pagina 7
Contenciosul Administrativ - Pagina 8
Contenciosul Administrativ - Pagina 9
Contenciosul Administrativ - Pagina 10
Contenciosul Administrativ - Pagina 11
Contenciosul Administrativ - Pagina 12
Contenciosul Administrativ - Pagina 13
Contenciosul Administrativ - Pagina 14
Contenciosul Administrativ - Pagina 15
Contenciosul Administrativ - Pagina 16
Contenciosul Administrativ - Pagina 17
Contenciosul Administrativ - Pagina 18
Contenciosul Administrativ - Pagina 19
Contenciosul Administrativ - Pagina 20
Contenciosul Administrativ - Pagina 21
Contenciosul Administrativ - Pagina 22
Contenciosul Administrativ - Pagina 23
Contenciosul Administrativ - Pagina 24
Contenciosul Administrativ - Pagina 25
Contenciosul Administrativ - Pagina 26
Contenciosul Administrativ - Pagina 27
Contenciosul Administrativ - Pagina 28
Contenciosul Administrativ - Pagina 29
Contenciosul Administrativ - Pagina 30
Contenciosul Administrativ - Pagina 31
Contenciosul Administrativ - Pagina 32
Contenciosul Administrativ - Pagina 33
Contenciosul Administrativ - Pagina 34
Contenciosul Administrativ - Pagina 35
Contenciosul Administrativ - Pagina 36
Contenciosul Administrativ - Pagina 37
Contenciosul Administrativ - Pagina 38
Contenciosul Administrativ - Pagina 39
Contenciosul Administrativ - Pagina 40
Contenciosul Administrativ - Pagina 41
Contenciosul Administrativ - Pagina 42
Contenciosul Administrativ - Pagina 43
Contenciosul Administrativ - Pagina 44
Contenciosul Administrativ - Pagina 45
Contenciosul Administrativ - Pagina 46
Contenciosul Administrativ - Pagina 47
Contenciosul Administrativ - Pagina 48
Contenciosul Administrativ - Pagina 49
Contenciosul Administrativ - Pagina 50
Contenciosul Administrativ - Pagina 51
Contenciosul Administrativ - Pagina 52
Contenciosul Administrativ - Pagina 53
Contenciosul Administrativ - Pagina 54
Contenciosul Administrativ - Pagina 55
Contenciosul Administrativ - Pagina 56
Contenciosul Administrativ - Pagina 57
Contenciosul Administrativ - Pagina 58
Contenciosul Administrativ - Pagina 59
Contenciosul Administrativ - Pagina 60
Contenciosul Administrativ - Pagina 61
Contenciosul Administrativ - Pagina 62
Contenciosul Administrativ - Pagina 63
Contenciosul Administrativ - Pagina 64
Contenciosul Administrativ - Pagina 65
Contenciosul Administrativ - Pagina 66
Contenciosul Administrativ - Pagina 67
Contenciosul Administrativ - Pagina 68
Contenciosul Administrativ - Pagina 69
Contenciosul Administrativ - Pagina 70
Contenciosul Administrativ - Pagina 71
Contenciosul Administrativ - Pagina 72
Contenciosul Administrativ - Pagina 73
Contenciosul Administrativ - Pagina 74
Contenciosul Administrativ - Pagina 75
Contenciosul Administrativ - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Contenciosul Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Contenciosul Administrativ

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice...

Contenciosul Administrativ în Republica Moldova

Introducere Actualitatea lucrarii Începînd cu anii ’90 , Republica Moldova, odată cu căderea regimului sovietic, a trecut pe o nouă cale de...

Excepția de nelegalitate. excepția de neconstituționalitate

1. Preliminarii. Excepţia de nelegalitate este un mijloc de apărare tradiţional, reprezentând o formă de control indirect al actelor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Parlamentul european

Ideea unei Comunităţi europene nu este nouă, statele şi cetăţenii Europei subliniind de-a lungul timpului, în diferite forme şi...

Contencios Administrativ

Curs I Aspecte referitoare la controlul activităţii autorităţilor administraţiei publice. Formele de control exercitate asupra administraţiei...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Ai nevoie de altceva?