Contenciosul Administrativ în Republica Moldova

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 30025
Mărime: 121.65KB (arhivat)
Publicat de: Lili Marinescu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Iordan

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I Controlul exercitat asupra activităţii administraţiei publice 5
 3. 1.1 Administraţia publică. Esenţa şi necesitatea organizării controlului
 4. asupra activităţii sale 5
 5. 1.2 Forme de control exercitat asupra activităţii administraţiei publice 8
 6. 1.3 Contenciosul administrativ –una din formele controlului judecătoresc
 7. asupra activităţii administraţiei publice 16
 8. Capitolul II Conceptul şi evoluţia istorică a instituţiei contenciosului administrativ 22
 9. 2.1 Noţiunea ,constituirea şi evoluţia intituţiei contenciosului administrativ 22
 10. 2.2 Instituţia contenciosului administrativ în drept comparat 26
 11. 2.3 Instituţia contenciosului administrativ în reglementările Convenţiei
 12. Europene pentru apărarea Drepturilor Omului 30
 13. Capitolul III Instituţia contenciosului administrativ în Republica Moldova 35
 14. 3.1 Reglementarea contenciosului administrativ în legislaţia Republicii
 15. Moldova 35
 16. 3.2 Acţiunea în contencios administrativ. Obiectul acţiunii 38
 17. 3.3 Actele administrative exceptate de la controlul judecatoresc 45
 18. 3.4 Subiecţi cu drept de sesizare în instanţa de contencios administrativ 50
 19. 3.5 Competenţa în materie de contencios administrativ 58
 20. 3.6 Procedura examinării acţiunii în materie de contencios administrativ 62
 21. Încheiere 68
 22. Bibliografie 71

Extras din proiect

Introducere

Actualitatea lucrarii

Începînd cu anii ’90 , Republica Moldova, odată cu căderea regimului sovietic, a trecut pe o nouă cale de dezvoltare, exprimată prin naşterea unor noi raporturi economice, social-politice, noi reforme capabile să înscrie în societate o nouă mentalitate democratică, în special în domeniul apărării drepturilor omului.

Evident că societatea a simţit necesitatea de a constitui o instituţie juridică nouă a contenciosului administrativ, legitimată de semnificaţia pe care ea o are pentru statul de drept, reprezentînd un instrument important prin intermediul căruia , omul de rînd exponent al poporului , se poate apăra împotriva abuzurilor comise de autorităţile publice , prin acte administrative ilegale ce lezează grav drepturile şi interesele legitime.

Considerăm ca tema de cercetare rezultă în sporirea responsabilităţii pentru controlul de legalitate a actelor administrative emanate de la autoritatile publice, revizuirea interesului naţional pe care statul îl promovează cît şi a responsabilităţii judecatorilor pentru judecarea ilegală a litigiilor de contencios administrativ.

Studierea instituţiei date, este actuală şi din punctul de vedere a asigurării realizării unor drepturi, cum ar fi dreptul la liberul acces la justiţie, dreptul de petiţionare, de repunere în drepturi şi despăgubiri a persoanelor, în cazul în care ele se consideră lezate în drepturi în urma unor abuzuri comise de către autorităţile emitente prin adoptarea actelor administrative.

Am putea menţiona şi faptul prezenţei interesului din partea unor autorităţi publice, în funcţionalitatea acestei instanţe specializate. În acest mod, apare posibilitatea verificării rezultatelor prestaţiilor sale publice societăţii prin intermediul serviciilor şi instituţiilor publice

subordonate, şi în special, de către unii funcţionari cu funcţii de răspundere, pentru a avea

posibilitatea de a omite consecinţele nedorite ale acestor prestări.

Actualitatea problemei mai este determinată şi de aspiraţiile Republicii Moldova la procesul de integrare europeană, proces ce necesită coordonare de idei şi solutii pe plan Uniunea Europeană – Republica Moldova, mai ales în domeniul asigurării înfăptuirii justiţiei administrative pe plan intern, garantarea accesului cetăţenilor la justiţia naţională şi asigurarea unui proces echitabil, iar în cazurile epuizării căilor interne de soluţionare, dreptul la un recurs internaţional.

Scopul principal al lucrării a fost determinat de necesitatea studierii profunde a tendinţelor de dezvoltare doctrinară a dreptului naţional şi internaţional, în problema răspunderii publice administrativ-patrimoniale, dezvoltarea şi implementarea în doctrina noastră a dreptului administrativ.

Pentru a obţine o abordare cît mai deplină a problemei date, este nevoie de prezentat în lucrare, consecvent şi explicat, informaţii şi studii de caz împletite pe baza următoarelor obiective:

- reliefarea evoluţiei istorice a contenciosului administrativ, evidenţierea particularităţilor de evolutie, tendinţelor de dezvoltare

- cercetarea fenomenului de interacţiune între puterile publice sub aspectul respectării

limitelor de competenţă

- studierea problemelor existente în efectuarea controlului jurisdicţional al actelor administrative şi controlului de legalitate, a răspunderii autorităţilor administraţiei publice

- studierea metodelor de sporire a eficienţei controlului de legalitate a actelor administrative emise de către autorităţile administraţiei publice cu propunerea unor măsuri de redresare de ordin metodologic

- studierea practicii existente în judecarea litigiilor de contencios administrativ în Republica Moldova, prin aprecierea atît a dinamicii creşterii litigiilor examinate de către aceste instanţe, cît şi a clasificării tipurilor acestora, stabilirea gradului de separare a jurisdicţiei administrative de cea civilă. Aprecierea aspectelor de influenţă a hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în judecarea cauzelor de către instanţele naţionale

- examinarea contenciosului administrativ sub aspect organizatoric şi procesual

Însemnătatea stiinţifică şi practică

Semnificaţia teoretică a lucrării se determină prin faptul, că toate concluziile elaborate în lucrare sînt bazate pe o analiză ştiinţifică a problemelor şi fenomenelor cercetate şi pot înlătura considerabil coliziunile existente în doctrina naţională.

Vom încerca să explicăm necesitatea primordială a ideilor reformatoare ce, posibil,vor contribui la dezvoltarea rolului contenciosului administrativ în calitatea sa de instanţă specializată în judecarea litigiilor administrative, la delimitarea lui de jurisdicţia comună, va servi drept garanţie pentru efectuarea unei justiţii echitabile atît pentru victime cît şi pentru însăşi autorităţile administraţiei publice.

Prin lucrarea dată , ţinem să evidenţiem rolul rolul instanţelor naţionale, strategie ce va contribui într-o măsură oarecare la rezolvarea litigiilor la nivel naţional, cu reducerea adresărilor cetăţenilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în special, în cazurile în care se solicită despăgubirea prejudiciului.

Preview document

Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 1
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 2
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 3
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 4
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 5
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 6
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 7
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 8
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 9
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 10
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 11
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 12
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 13
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 14
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 15
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 16
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 17
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 18
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 19
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 20
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 21
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 22
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 23
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 24
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 25
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 26
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 27
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 28
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 29
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 30
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 31
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 32
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 33
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 34
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 35
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 36
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 37
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 38
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 39
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 40
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 41
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 42
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 43
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 44
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 45
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 46
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 47
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 48
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 49
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 50
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 51
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 52
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 53
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 54
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 55
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 56
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 57
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 58
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 59
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 60
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 61
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 62
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 63
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 64
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 65
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 66
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 67
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 68
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 69
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 70
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 71
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 72
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 73
Contenciosul Administrativ în Republica Moldova - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Contenciosul Administrativ in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Contenciosul Administrativ

Introducere Dezvoltarea democratică a societăţii civile după anii 90 ai secolului trecut, noile raporturi politice, social-economice,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Parlamentul european

Ideea unei Comunităţi europene nu este nouă, statele şi cetăţenii Europei subliniind de-a lungul timpului, în diferite forme şi...

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Reglementarea Juridică a Transportului de Persoane

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: La momentul actual, atît pentru legislaţia Republicii Moldova, cît şi pentru legislaţia fostelor republici...

Particularitățile contractului comercial de transport internațional

Introducere Actualitatea cercetării. Deplasarea mărfurilor de la producător la cumpărător și cumpărătorii din altă țară este asigurată prin...

Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice

INTRODUCERE În condiţiile actuale complexe ale proceselor sociale, în efortul de edificare a unui stat de drept real democratic se impune o...

Actul administrativ în Republica Moldova

INTRODUCERE Activitatea organelor administraţiei publice este realizată prin acte administrative, a căror calitate determină eficienţa întregului...

Comunicarea în administrația publică

INTRODUCERE O problemă importantă cu care se confruntă societatea modernă, ce afectează direct şi imediat, dar şi indirect, pe termen nederminat,...

Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Jurisdicţia reprezintă una dintre funcţiile statale – aceea de a aplica dreptul în cazul unui litigiu sau în...

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Pregătirea profesională și dezvoltarea carierei funcționarilor publicii

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea activităţii funcţionarilor publici în administraţia...

Ai nevoie de altceva?