Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3603
Mărime: 28.09KB (arhivat)
Publicat de: Gicu Neagu
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. REZUMAT. pag. 3
 2. CUVINTE CHEIE. 3
 3. CAP. I CONDIȚII ALE ACȚIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV. 4
 4. 1.1 Noțiunea de contencios administrativ. 4
 5. 1.2 Condițiile de admisibilitate ale acțiunii în justiție. 4
 6. 1.3 Procedura de soluționare a cererilor. 5
 7. CAP. II TERMENELE DE INTRODUCERE ALE ACȚIUNII
 8. ȘI OBIECTUL ACȚIUNII. 6
 9. 2.1 Introducerea acțiunii. 6
 10. 2.2 Data de la care curg termenele prevăzute de legea.
 11. contenciosului administrativ. 6
 12. CAP. III PĂRȚILE LITIGIULUI ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV. 7
 13. 3.1 Recalmantul. Acte probatorii. 7
 14. 3.2 Pârâtul. 8
 15. 3.3 Obiectul acțiunii. 8
 16. CAP. IV SOLUȚIONAREA ACȚIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV. 10
 17. 4.1 Instanțele de contencios administrativ. 10
 18. 4.2 Instanța competentă. 10
 19. 4.3 Soluţiile pe care le poate da instanţa. 12
 20. CAP.V CONCLUZII. 14
 21. BIBLIOGRAFIE. 15

Extras din proiect

REZUMAT

Conținutul și sfera contenciosului administrativ au variat de la o țară la alta, în aceeași țară de la o perioadă la alta, de la un autor la altul. Aceste orientări diferite ale doctrinei sunt determinate, în principal de interrelațiile fundamentate între sensul material și sensul formal-organic al contenciosului administrativ.

În țara noastră contenciosul a avut o evoluție istorică deosebită, determinată de schimbările care au intervenit de-a lungul timpului. Noua lege a contenciosului administrativ a fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004 și a intrat în vigoare după 30 de zile. Legea contenciosului administrativ (554/2004) îl definește ca fiind”activitatea de soluționare, de către instanțele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor în care cel puțin una dintre părți este o autoritate public, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluționarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.”(art.2)

Această nouă lege a contenciosului administrativ păstrează în bună parte trăsăturile legii anterioare, înscriindu-se, prin esența sa, în tradiția româneascădin perioada interbelică a contenciosului administrativ.

CUVINTE CHEIE: contencios administrativ;

acţiuni de contencios administrativ;

instanţă de contencios administrativ;

instanță competentă;

părțile litigiului;

CAPITOLUL I - CONDIȚII ALE ACȚIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

1.1 Noțiunea de contencios administrativ

Contencios –ul administrativ are două sensuri principale:

- Un sens material, referitor la activitatea de soluţionare a unor conflicte de interese sau a unor conflicte juridice, implicând natura litigiilor propuse spre soluţionare;

- Un sens organic/formal, referitor la organele competente să soluţioneze asemenea conflicte, respectiv totalitatea instanţelor judecătoreşti abilitate să verifice, prin secţiile de contencios administrativ, legalitatea actelor şi faptelor administrative contestate.

În acest sens, Constituţia României prevede, în articolul 52, alin.1 că „persoana vătămată într-un drept ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea la termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.”

1.2 Condițiile de admisibilitate ale acțiunii în justiție

Acţiunea în justiţie – pe baza prevederilor Legii 554/2004 actualizată– trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1. Actul contestat să fie un act administrativ;

2. Refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a rezolva o cerere privitoare la un drept recunoscut de lege;

3. Actul să aducă atingere unui drept subiectiv sau unui interes legitim;

4. Actul atacat să fie emis de o autoritate administrativă;

5. Procedura prealabilă sesizării instanţei de contencios administrativ;

6. Sesizarea instanţei în termen de 30 de zile;

7. Actul contestat să intre sub incidenţa legii 554/2004;

Contenciosul administrativ trebuie precizat că are două grade de jurisdicție: fondul si recursul, ambele date în competența secțiilor de contencios administrativ şi fiscal.

Preview document

Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ - Pagina 1
Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ - Pagina 2
Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ - Pagina 3
Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ - Pagina 4
Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ - Pagina 5
Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ - Pagina 6
Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ - Pagina 7
Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ - Pagina 8
Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ - Pagina 9
Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ - Pagina 10
Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ - Pagina 11
Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ - Pagina 12
Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ - Pagina 13
Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Solutionarea Actiunii in Contencios Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢIA ADMINISTRATIVĂ 1. Noţiune Termenul de „contencios” provine din latină, de la verbul „contendre”, care...

Contenciosul

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Contenciosul Administrativ

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice...

Obiectul acțiunii în contencios administrativ conform legii 554-2004

1.FORME ALE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV Noţiunea contenciosului administrativ a fost definită de Legea nr. 554/2004 , în art. 2 alin. 1 lit. e,...

Condițiile acțiunii directe în contenciosul administrativ

CONDITIILE ACTIUNII DIRECTE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV Intr-un stat intemeiat pe ordinea de drept, institutia contenciosului administrativ...

Acțiunea directă în contencios administrativ - excepția de ilegalitate - studiu comparativ

1)Parte introductive In mod traditional, in doctrina administrativa au fost identificate o serie de conditii ale actiunii directe la instanta de...

Aplicarea Actelor Administrative de Autoritate

Abstract: Paper regarding the application of administrative acts of authority. The current doctrine sustains that the suspension of an...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Condițiile acțiunii directe în baza Constituției României și a legii nr. 554 pe 200

Rezumat Contenciosul administrativ, ca element esenţial şi indispensabil al statului de drept, reprezintă, în fapt, o concretizare a principiului...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Controlul în administrația publică

Introducere Controlul asupra administraţiei publice este o necesitate veche de când există lumea; scrierile anticilor relevau lupta împotriva...

Contencios Administrativ

Introducere Cuvântul “contencios” vine de la cuvântul francez contentieux ,care, la rândul lui, se trage din latinescul contentiosus ( certăreţ ),...

Ai nevoie de altceva?