Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 8675
Mărime: 35.10KB (arhivat)
Publicat de: Fiodor Chiriță
Puncte necesare: 9
Universitatea Al. I. Cuza Facultatea de Economie si Administratrea Afacerilor Administratie Publica

Cuprins

 1. 1. Noţiune
 2. Istoric
 3. Definiţie
 4. Evoluţia instituţiei în dreptul românesc
 5. Trasături specifice contenciosului administrativ actual
 6. 2. Condiţiile acţiunii directe
 7. Condiţia ca actul atacat să fie administrativ
 8. Condiţia: „vătămarea” unui drept sau interes recunoscut de lege
 9. Condiţia ca actul să emane de la o autoritate publică
 10. Condiţia îndeplinirii procedurii administrative prealabile
 11. Condiţia introducerii acţiunii în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii administraţiei
 12. Condiţia: actul atacat să nu fie anterior Legii contenciosului administrativ (1990)
 13. 3. Actele exceptate de la controlul judecătoresc
 14. Actele politice ale parlamentului, guvernului si preşedintelui
 15. Actele de gestiune ale organelor de conducere din parlament
 16. Actele referitoare la siguranţa naţională a României
 17. Actele diplomatice
 18. Actele emise în regim de asediu sau regim de urgenţă
 19. Actele de comandament cu caracter militar
 20. Actele administrative pentru care legi speciale stabilesc alte proceduri de control
 21. Actele de gestiune săvârşite de stat sau pentru administrarea patrimoniului său
 22. Actele emise în exercitarea atribuţiilor de control ierarhic
 23. 4. Judecarea acţiunilor de contencios administrativ
 24. 5. Hotărârile pronunţate în acţiunile de contencios administrativ
 25. 6. Jurisdicţia administrativă

Extras din referat

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢIA ADMINISTRATIVĂ

1. Noţiune

Termenul de „contencios” provine din latină, de la verbul „contendre”, care înseamnă luptă, confruntare.

În doctrină, termenul de „contencios” a fost utilizat în principal pentru a face distincţia dintre căile de atac împotriva actelor administrative şi recursurile administrative. Un recurs dobândea caracterul de „contencios” atunci când instituţiile care soluţionau litigiile dintre adminiatraţie şi cetăţeni aveau competenţa de a anula acte ilegale.

În sens organic, contenciosul desemna instituţiile care soluţionau litigiile dintre admnistraţie şi cetăţeni.

În sens material, contenciosul se defineşte prin calitatea unor subiecte de drept, precum şi prin regulile speciale de judecată.

Istoric

În evoluţia institiţiei contenciosului admnistrativ au existat, din punct de vedere formal, trei sisteme mari:

- sistemul potrivit căruia a judeca administraţia era totuna cu a administra (s-a menţinut până la revoluţia burgheză din Franţa);

- sistemul jurisdicţiei speciale, care se bazează pe separaţia netă dintre activitatea administrativă şi activitatea de jurisdicţie (acestă activitate de jurisdicţie se desfăşoară prin intermediul tribunalelor administrative);

- sistemul controlului judecătoresc de drept comun, specific dreptului anglo-saxon (potrivit acestui sistem, instanţele de drept comun soluţionau şi litigiile de natură administrativă potrivit normelor de drept civil).

1.2 Definiţie

În perioada interbelică, definiţia contenciosului pleca de la sfera normelor juridice aplicabile unui litigiu administrativ, indiferent de instituţia care soluţiona litigiul. În acest sens avem definiţia dată de prof. C. Rarincescu: „Totalitatea litigiilor născute între particulari si Administraţiile publice şi în care sunt puse în cauză reguli, principii şi situaţiuni juridice aparţinând dreptului public.”

În ceea ce priveşte reglementările în vigoare prof. dr. A. Iorgovan afirmă: „Vom înţelege prin contencios administrativ numai litigiile din competenţa instanţelor judecătoreşti, dintre un organ al administraţiei publice, respectiv un funcţionar public sau, după caz, o structură autorizată să presteze un serviciu public, pe de o parte, şi alt subiect de drept, pe de altă parte.”

1.3 Evoluţia instituţiei în dreptul românesc

Prima etapă în evoluţia contenciosului admnistrativ a constituit-o înfiinţarea Consiliului de Stat în anul l864.

Consiliul avea competenţa de a soluţiona litigii în baza legii sale de constituire, precum şi în baza altor legi speciale, precum şi competenţa de interpretare a legii.

A doua etapă se caracterizează prin abandonarea modelului francez şi preluarea modelului anglo-saxon, caracterizat prin competenţa instanţelor civile de a soluţiona litigiile administrative.

În anul 1866 s-a desfiinţat Consiliul de Stat, înfiinţat în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.

Practic, instanţele judecătoreşti s-au declarat competente să soluţioneze numai actele de gestiune, plecând de la ideea că sunt de natură contractuală, dar nu şi actele de autoritate.

În anul 1905 s-a înfiinţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Se reconoaşte dreptul particularilor de a ataca actele ilegale ale admnistraţiei publice în mod direct, pe calea recursului.

Se înfiinţează secţiunea de contencios administrativ a Curţii, pentru judecarea acestei categorii de litigii (s-a desfiinţat în 1910).

Prin adoptarea Constituţiei din 1923, respectiv a Legii din 1925:

- contenciosul administrativ devine, aşadar, instituţie de ordin constituţional;

- puteau fi atacate actele administrative care aduceau atingerea drepturilor subiective;

- contenciosul avea deplină jurisdicţie asupra actelor de gestiune, precum şi dreptul de anulare a actelor de autoritate.

Apariţia Decretului nr. 128/1948 a dus la desfiinţarea instanţelor de contencios administrativ (care era subordonată politic).

- plecându-se de la principiul comunist al unicităţii putrii de stat s-a interzis controlul judecătoresc asupra administraţiei;

- nu se puteau admite ca actele de autoritate să fie contestate de cetăţeni şi nici dreptul acestora de a chema în judecată statul;

- se realiza însă un control judecătoresc asupra actelor administrative în mod îndirect atunci ce soluţionau principii de natură civilă izvore administrative ilegale.

Constituţia din 1965 şi Legea nr.1/1967 privind judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale

Preview document

Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 1
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 2
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 3
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 4
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 5
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 6
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 7
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 8
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 9
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 10
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 11
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 12
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 13
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 14
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 15
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 16
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 17
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 18
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 19
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 20
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 21
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 22
Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa.doc

Alții au mai descărcat și

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Contenciosul

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Contenciosul Administrativ

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Condițiile acțiunii directe în contenciosul administrativ

CONDITIILE ACTIUNII DIRECTE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV Intr-un stat intemeiat pe ordinea de drept, institutia contenciosului administrativ...

Acțiunea directă în contencios administrativ - excepția de ilegalitate - studiu comparativ

1)Parte introductive In mod traditional, in doctrina administrativa au fost identificate o serie de conditii ale actiunii directe la instanta de...

Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ

REZUMAT Conținutul și sfera contenciosului administrativ au variat de la o țară la alta, în aceeași țară de la o perioadă la alta, de la un autor...

Contencios Administrativ

Introducere Cuvântul “contencios” vine de la cuvântul francez contentieux ,care, la rândul lui, se trage din latinescul contentiosus ( certăreţ ),...

Te-ar putea interesa și

Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale

INTRODUCERE Am ales aceasta tema întrucât utilitatea unei astfel de abordari a fenomenului militar din perspectiva stiintelor juridice este...

Acte Administrative Jurisdicționale

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV 1.1. Concept şi trăsături 1.1.1. Noţiune Definirea principalelor acte juridice ale...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Contencios Administrativ

Introducere Dreptul în general se grupeaza pe ramuri distincte în functie de obiectul de reglementare. Studiul administratiei publice ca si...

Contenciosul Administrativ în Republica Moldova

Introducere Actualitatea lucrarii Începînd cu anii ’90 , Republica Moldova, odată cu căderea regimului sovietic, a trecut pe o nouă cale de...

Drept Contencios

PRELIMINARII Conform principiului separării puterilor în stat iniţiat de Montesquieu (1689-1755) în Franţa ,la nivelul unui stat de drept există...

Contencios Administrativ

1.Notiuni introductive Termenul de contencios inseamna o confruntare , actiuni contradictorii, prin care fiecare parte implicata intr-un litigiu...

Drept Administrativ

1. Obiectul administraţiei publice. Administraţia publică are ca scop realizarea valorilor care exprimă interesele statului sau ale unei...

Ai nevoie de altceva?