Noțiunea, natura juridică și importanța contractului colectiv de muncă

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 3028
Mărime: 24.16KB (arhivat)
Publicat de: Hortensia Szekely
Puncte necesare: 0

Extras din curs

SUMMARY

Collective bargaining agreement, as a local legal act, increasingly taking on the traits peculiar labor code designed to regulate labor relations between employees and employers. In this article we undertake a comparative analysis of concepts and legal significance of the collective agreement.

In literatura juridica de specialitate, au fost formulate mai multe definitii ale Contractului colectiv de munca; astfel, s-a considerat ca el este:

- "un fel de reglementare a muncii convenita intre cei doi factori ai productiei: capitalul, reprezentat prin patroni si munca, reprezentata prin lucratori"1;

- "un acord incheiat intre un patron sau un grup de patroni si una sau mai multe organizatii sindicale reprezentative ale salariatilor, in vederea fixarii conditiilor de munca, precum si garantiile sociale. Sarcina sa esentiala este de a substitui grupurile indivizilor in determinarea acestor conditii si a salariilor"2;

- "acordul scris si, in prealabil, negociat, incheiat intre partenerii sociali, la diferite niveluri, care urmareste crearea unui cadru general si unitar de desfasurare a relatiilor de munca si care se refera la conditiile de munca, precum si la orice alte aspecte convenite de parti in legatura directa sau indirecta cu relatia de munca"3.

Notiunea de contract colectiv de munca este definita si in instrumentele internationale. Astfel, Recomandarea Organizatiei Internationale a Muncii nr.91/1951 defineste conventia colectiva de munca ca orice acord scris referitor la conditiile de munca, incheiat intre un angajator, un grup de angajatori sau o asociatie patronala, pe de o parte, si una sau mai multe organizatii reprezentative ale salariatilor, pe de alta parte, reprezentantii salariatilor fiind alesi sau mandatati de catre cei pe care ii reprezinta, conform dispozitiilor din fiecare legislatie nationala (pct.2 alin.(1))4.

In legislatia Republicii Moldova, precum si in cea romana, sunt consfintite definitiile legale ale notiunii de contract colectiv de munca. Astfel, in conformitate cu prevederile art.30 alin.(1) din Codul muncii al Republicii Moldova (in continuare CM RM)5, contractul colectiv de munca este actul juridic care reglementeaza raporturile de munca si alte raporturi sociale in unitate,incheiat in forma scrisa intre salariati si angajator de catre reprezentantii acestora.

Sub aspect retrospectiv, trebuie relatat faptul ca, pana la 1 octombrie 2003, regimul juridic al contractelor colective de munca cadea sub incidenta Legii RM privind contractul colectiv de munca din 25 februarie 1993 (abrogata). Potrivit acestei legi, contractul colectiv de munca a fost definit ca o conventie dintre patroni si salariati in persoana organelor lor reprezentative, iar in unele cazuri si organelor reprezentative ale administratiei publice, prin care se stabilesc, in limitele prevazute de lege, clauze privind conditiile de munca, salarizarea si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Legea RM nr.1303-XII/1993 stipula, in mod expres, ca contractele colective de munca se pot incheia la nivelul unitatilor, grupurilor de unitati, ramurilor de activitate, precum si la nivel national. Asadar, la acea etapa a dialogului social, in sfera muncii nu exista inca o astfel de categorie juridica precum conventie colectiva.

Orice contract colectiv de munca concretiza nu numai prevederile legii, ci si pe cele ale contractului superior. Astfel, daca un contract incheiat la nivel national cuprindea clauze de maxima generalitate, un contract la nivel de unitate cuprindea clauze concrete, specifice acelei unitati.

CM RM consfinteste subinstitutia juridica a conventiei colective. Astfel, pornind de la prevederile art.35 din CM RM, prin conventia colectiva se intelege acel act juridic care stabileste principiile generale de reglementare a raporturilor de munca si a raporturilor social-economice legate nemijlocit de acestea, care se incheie de catre reprezentantii imputerniciti ai salariatilor si ai angajatorilor la nivel national, teritorial si ramural in limitele competentei lor.

In opinia noastra, conventia colectiva de munca prezinta toate caracterele unui act normativ:

1. Este generala, pentru ca stabileste principiile generale de reglementare a raporturilor de munca si a raporturilor social-economice legate nemijlocit de acestea.

2. Este abstracta, pentru ca nu reglementeaza situatia unui anume salariat individual, ci a tuturor salariatilor dintr-un anumit teritoriu sau dintr-o anumita ramura a economiei nationale. In afara de aceasta, conventia colectiva incheiata la nivel national (conventia generala) se extinde asupra tuturor unitatilor din Republica Moldova.

3. Este permanenta, deoarece se aplica de un numar indefinit de ori.

Din prevederile Legii dialogului social, adoptata de Parlamentul Romaniei la 10 mai 20116, prin contract colectiv de munca se intelege conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala si reprezentantii angajatilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile si obligatiile ce decurg din relatiile de munca (art.1). Legiuitorul roman a subliniat in continuare obiectivele care se pun la incheierea contractelor colective de munca, si anume: promovarea si apararea intereselor partilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca, in vederea asigurarii pacii sociale.

Din punctul de vedere al legislatiei romane, termenul de contract este echivalent, sinonim, cu acela de conventie. Autorul roman Alexandru Ticlea a invocat, in acest sens, prevederile art.942 din Codul civil roman, potrivit carora "contractul este acordul dintre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge intre dansii un raport juridic"7. Se impune insa o precizare ca, in majoritatea tarilor cu economie de piata, este utilizata notiunea de conventie, notiune regasita si in documentele Organizatiei Internationale a Muncii. De exemplu, in Franta se face referire la notiunea de conventie, intrucat aceasta are efecte mai extinse (in comparatie cu notiunea de contract) si satisface pe deplin interesul salariatilor.

In legislatia romana, alaturi de notiunea de contract colectiv de munca, este utilizata si alta categorie juridica acordul colectiv, prin care se subintelege conventia incheiata in forma scrisa intre organizatiile sindicale ale functionarilor publici sau ale functionarilor publici cu statut special, reprezentantii acestora si reprezentantii autoritatii ori institutiei publice.

Bibliografie

1 Ghimpu Sanda, Ticlea Alexandru. Dreptul muncii. Bucuresti: Editura All Beck, 2000, p.669; Plastara G. Contractul colectiv de munca in Democratia, nr.10/1919, p.3.

2 Lyon-Caen Gerard, Pelissier Jean, Supiot Alain. Droit du travail. Paris: Dalloz,1998, p.747.

3 Volonciu Magda. Negocierea contractului colectiv de munca. Brasov: Editura Omnia-UNI-S.A.S.D., 1999, p.205.

4 Ghimpu Sanda, Ticlea Alexandru. Op.cit., p.670.

5 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.159-162 din 29.07.03.

6 Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I, nr.322/10.V.2011.

7 Ticlea Alexandru. Dreptul muncii: Curs universitar. Editura Rosetti, 2004, p.135.

8 Cornescu Alexandru. Dreptul sindical. Bucuresti: Editura Hamangiu, 2010, p.100.

9 Monitorul Oficial al Romaniei, nr.365 din 29 mai 2007, modificata prin OUG nr.125/2008 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.694 din 13 octombrie 2008).

10 Monitorul Oficial al Romaniei, nr.279 din 21 aprilie 2003, modificata ulterior.

11 Monitorul Oficial al Romaniei, nr.565 din 16 august 2007.

12 Ticlea Alexandru. Acordurile colective de munca, in Revista romana de dreptul muncii, nr.5/2009, p.10.

13 ???????? ????? ??????: ????????? / ??? ???. ?.?. ??????????, ?.?. ?????????. ??????: ??????, 2004, ?.149.

14 ???????? ????? ??????: ???????, ??? ????????? ?.?. ?????????? ? ?.?. ??????????, ??????: ????????, ?????-?, 2008, ?.120.

15 Conventia; colectiva nr.525 din 20.05.2011. Contractul colectiv de munca (nivel municipal) pe anii 2011-2015 in: Dreptul muncii, nr.7 din 2011, p.3-40.

16 Pantea Oleg, Contractul normativ ca izvor de drept: Autoreferatul tezei de doctor in drept. Chisinau, 2009, p.11. A se vedea: http://www.cnaa.md/files/theses/2009/14640/oleg_pantea_abstract.pdf (accesat la data de 21.05.2011).

17 Ghimpu Sanda, Ticlea Alexandru, op.cit., p.672.

18 Ibidem, p.672-673.

19 Badica Gheorghe, Popescu Andrei. Contractul colectiv de munca. Salarizarea si impozitarea. Editura Forum, 1991, p.40.

20 Ghimpu Sanda, Traian Ion Stefanescu, Beligradeanu Serban, Mohanu Gheorghe. Dreptul muncii. Vol.I, 1978, p.108-109.

Preview document

Noțiunea, natura juridică și importanța contractului colectiv de muncă - Pagina 1
Noțiunea, natura juridică și importanța contractului colectiv de muncă - Pagina 2
Noțiunea, natura juridică și importanța contractului colectiv de muncă - Pagina 3
Noțiunea, natura juridică și importanța contractului colectiv de muncă - Pagina 4
Noțiunea, natura juridică și importanța contractului colectiv de muncă - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Notiunea, natura juridica si importanta contractului colectiv de munca.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul muncii

Dreptul muncii – ramură de drept autonomă. A) Relaţiile sociale cuprind, ca o componentă fundamentală, şi relaţiile de muncă. În cadrul acestora,...

Dreptul afacerilor

8.Conţinutul contractului de societate. Ca act constitutiv, contractul de societate trebuie să conţină un minim de clauze care concretizează...

Drept executional penal 2015-2016

Introducere Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii „Transilvania,Facultatea de Drept, frecventa redusa, având ca finalitate...

Dreptul Afacerilor

Raportul juridic de drept al afacerilor Din punct de vedere terminologic, elementele de drept comercial care fac obiectul disciplinei dreptul...

Instituții politice - prezentare curs

Noţiunea de instituţie publică Caracterul incert al noţiunii, datorită: noţiunea de “instituţie” este greu conturabilă calificarea unor...

Drept administrativ

Cursul 1 Def.: Dreptul administrativ este o ramură a dreptului public care cuprind juridice ce reglementează raporturile sociale referitoare la...

Praxiologia normelor juridice

INTRODUCERE Normele juridice sunt adoptate în vederea transpunerii în viaţă a prevederilor lor. Adoptând un act normativ, legiuitorul urmăreşte...

Drept civil și comercial

CAPITOLUL I NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL ROMAN 1.Noţiunea de drept în general Dreptul ar putea fi definit ca ansamblu de norme sau...

Te-ar putea interesa și

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Contractul Colectic de Munca

1. Consideraţii generale cu privire la noţiunea şi importanţa contractului colectiv de muncă 1.1 Definiţia şi istoricul contractului colectiv de...

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Contractul Colectiv de Muncă

Introducere Instituţiile contractului colectiv de muncă, mai mult, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Național

1.Noţiune,natura juridică şi importanţa contractului colectiv de muncă 1.1.Cadrul legal naţional Anterior anului 1990,contractul colectiv de...

Ai nevoie de altceva?