Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 24087
Mărime: 91.30KB (arhivat)
Publicat de: Barbu Sava
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Definiţia dreptului

Dreptul este sistemul normelor de conduita, elaborate sau recunoscute de stat, care orientează comportamentul persoanei in conformitate cu valorile sociale ale societatii respective, stabilind drepturi si obligaţii juridice a cărora respectare obligatorie este asigurata, la nevoie de forţa coercitiva a statului {puteri publice}

Izvoarele dreptului

Prin izvoare ale dreptului se înţelege acea modalitatea prin care i-a naştere sau se formează factorii de determinare si creare ai dreptului, astfel se face distincţie intre izvoarele materiale si cele formale

izvoarele materiale sau cutuma desemnează faptul social sau factorii care configurează dreptul, adică geneza dreptului, se are in vedere uzuantele comerciale

izvoarele formale sau legislative au in vedere mijlocul prin care se exprima izvorul material, forma pe care o imbraca dreptul in ansamblul normelor sale.

Izvoarele formale ale dreptului sunt :

Constituţia ca si lege fundamentala are forţa juridica superioara celorlalte legi, reglementează in mod sistematic atât principiile structurii social-economice, cat si cele ale organizări si funcţionarii statului bazat pe acesta, garantează material drepturile fundamentale cetatenesti si stabileşte datoriile corespunzătoare acestor drepturi.

Legea este actul normativ cu valoare juridica superioara, fiind cel mai important izvor juridic al dreptului ce emana de la Parlament.

Legile sunt impartite in doua categorii :

legi organice, care ca si importanta sunt situate intre constituţie si legile ordinare, acestea se refera la organizarea si funcţionarea diferitelor organe sau structuri ale statului. Legile organice se adopta cu votul majoritarii fiecărei camere.

legile ordinare sunt menite sa reglementeze relaţiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurării, menţinerii, si exercitării puterii. Legile ordinare se adopta cu votul membrilor prezenţi ai fiecărei camere.

Legile pot fi clasificate in:

generale, sunt acele legi care reglementează relaţiile sociale dintr-un anumit domeniu

speciale, aceasta lege intervine cu o reglementare aparte, deosebita, particulara fata de reglementările legii generale, in concurs cu legea generala legea speciala se aplica cu prioritate conform principiului „lex speciali derogat generali”

excepţionale, se dau in situaţii cu totul deosebite, ele stabilind consecinţele juridice ale aplicări lor.

Hotărâri de guvern, sunt acte emise de guvern pe baza si in executarea legilor

Ordonanţele de guvern, se emit in temeiul unei legi temporare de abilitare, in condiţiile delegării legislative, in domenii ce ţin de legile ordinare, aceste acte sunt supuse ulterior aprobării prin lege.

Instrucţiunile, ordinele si alte asemenea acte cu caracter normativ emise de miniştri si celorlalţi conducători ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

Hotărâri ale organelor locale, sunt acte emise de Consiliile Judeţene sau Consiliile Locale, si se adresează doar acelei unitati teritorial administrative

Condiţiile de validitate ale acestor acte, sunt necesare a fi îndeplinite in mod cumulativ:

- sa fie emise in conformitate cu constituţia ( principiul legalităţii)

- sa fi emisa de organul competent (principiul specialităţii)

- prioritatea unui act cu o valoare superioara fata de un alt act ( prevederile din constituţie se aplica cu prioritate fata de lege) (principiul prioritatii)

Izvoarele neformale sunt uzanţele, ele reprezintă norme de conduita născute din practica, prin repetabilitate, constanta si continuitate si care sunt respectate întocmai ca o norma juridica obligatorie, acestea tind sa aibă o importanta redusa in contextul actual.

Norma juridica

Definiţie

Ca element constitutiv al dreptului este o regula de conduita, instituita de puterea publica sau recunoscuta de aceasta, a cărei respectare este asigurata de , la nevoie, prin forţa coercitiva a statului.

Clasificare

normele principii – sunt cele care nu au o regula de conduita in mod aparent, ci se manifesta sub forma stabilirii unor principii cu caracter general, care pot viza întregul sistem al dreptului sau anumite ramuri.

normele definiţii – sunt cele care definesc anumite concepte dintr-un act normativ, aceste definiţii au si ele un caracter normativ întrucât, in interpretarea lor trebuie sa tina seama de sensul ce i-sa dat prin definiţia din legea respectiva.

normele sarcini- sunt cele prin care se stabilesc componentele, atribuţiile sau sarcinile unor organe.

Preview document

Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 1
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 2
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 3
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 4
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 5
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 6
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 7
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 8
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 9
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 10
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 11
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 12
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 13
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 14
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 15
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 16
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 17
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 18
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 19
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 20
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 21
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 22
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 23
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 24
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 25
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 26
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 27
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 28
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 29
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 30
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 31
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 32
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 33
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 34
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 35
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 36
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 37
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 38
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 39
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 40
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 41
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 42
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 43
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 44
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 45
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 46
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 47
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 48
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 49
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 50
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 51
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 52
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 53
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 54
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 55
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 56
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 57
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 58
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 59
Noțiuni Introductive despre Sistemul de Drept și a Autoritatilor Statale din România - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Notiuni Introductive despre Sistemul de Drept si a Autoritatilor Statale din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Sisteme Societare. Uniunile de Persoane Juridice, Concernele, Grupurile Financiar-Industriale

7.1. Dispozitii generale Concentrarea capitalului si expansiunea activitatii de intreprinzator pe teritoriul intregului stat si chiar peste hotare...

Sisteme Administrative Europene

Capitolul I. Consideraţii introductive § 1. Conceptul de administraţie publică Abordarea completă şi complexă a diferitelor sisteme de...

Contractul de Credit Bancar

Secţiunea I Sediul materiei Principala reglementare a contractelor de credite o constituie O U G nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi...

Psihologie Juridică

Cursul 1 CULTURA SI DREPTUL 1.1 NORMELE SOCIALE SI NORMA JURIDICA. 1.2 VALORILE. Sociologia acorda o importanta aparte normelor , adica...

Precizări preliminare. poziția procesuală a părților

Partile Precizari preliminare. Pozitia procesuala a partilor Actiunea, pe de o parte, si fiecare mijloc procesual ce intra in componenta...

Puterea de Lucru de Judecat

Prezentare Una dintre cele mai importante exceptii de procedura este aceea a puterii lucrului judecat^1 . Elementele lucrului judecat sunt acelea...

Cererea reconvențională

Cererea reconventionala In procesul civil, paratul nu adopta intotdeauna o pozitie defensiva, de aparare, ci poate avea si o atitudine agresiva,...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să dezbată modul în care s-a derulat procesul de descentralizare la nivel general şi cum anume a fost...

Ai nevoie de altceva?