Raportul Juridic Civil

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 15806
Mărime: 67.31KB (arhivat)
Publicat de: Dionisie Bota
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Definiţie

Raportul juridic civil este o relaţie socială patrimonială sau nepatrimonială reglementată de o normă juridică civilă.

2. Caractere

• Raportul juridic civil are un caracter social, în sensul că se stabileşte între oameni, persoane fizice sau persoane juridice.

• Raportul juridic civil are un caracter voliţional, în sensul că relaţia socială devine raport juridic civil prin edictarea normei juridice civile care o reglementează de către organul legiuitor, deci prin voinţa acestuia (voinţa de stat). Atunci când raportul juridic civil are ca izvor actul juridic civil, (actul juridic civil este manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, de a naşte, modifica sau stinge un raport juridic) intervine şi voinţa uneia sau ambelor părţi între care se stabileşte raportul juridic (adică, dacă acestea îşi manifestă voinţa, raportul juridic ia naştere, se modifică sau se stinge); prin urmare, în acest caz, raportul juridic civil are un dublu caracter voliţional.

• Raportul juridic civil se caracterizează prin aceea că părţile (subiectele) au o poziţie de egalitate juridică, în sensul că nici una dintre ele nu-şi poate impune voinţa faţă de cealaltă sau celelalte; fiecare parte (subiect) îşi manifestă voinţa (sau nu) în direcţia pe care i-o dictează propriul interes. Dacă nu se realizează acordul de voinţă al părţilor, raportul juridic civil nu ia fiinţă.

3. Structura raportului juridic civil

Raportul juridic civil, sub aspect structural, este alcătuit din următoarele trei elemente, care trebuie să existe cumulativ:

subiectele (partile)(1),

conţinutul (2) şi

obiectul (3).

Subiectele (părţile) raportului juridic civil sunt persoanele fizice şi persoanele juridice, ca titulare de drepturi şi obligaţii civile (1).

Conţinutul raportului juridic civil este format din drepturile şi obligaţiile subiectelor (părţilor) (2).

Obiectul raportului juridic civil constă în conduita subiectelor, adică în acţiunile sau inacţiunile acestora (3).

Subiect (7)Părţile raportului juridic civil.Definiţie.Determinarea părţilor.

3.1 Partile raportului juridic civil

a) Noţiune

Prin noţiunea de subiect al raportului juridic civil se înţelege calitatea de a fi titular de drepturi şi obligaţii civile. Subiecte ale raportului juridic civil sunt persoanele fizice şi persoanele juridice.

Persoana fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi şi obligaţii civile.

Persoana juridică reprezintă colectivul de oameni, care odată cu îndeplinirea condiţiilor cerute de lege, este titular de drepturi şi obligaţii civile.

b) Determinarea partilor raportului juridic civil

De regulă, raportul juridic civil se stabileşte între două persoane (fizice sau juridice), dintre care:

- una este titulară de drepturi civile şi poartă denumirea de subiect activ,

- iar cealaltă îşi asumă obligaţii civile şi poartă denumirea de subiect pasiv.

În cazul unui drept subiectiv civil absolut adică un drept real sau un drept nepatrimonial,

-subiectul activ este determinat şi el este titularul dreptului subiectiv civil

- subiectul pasiv, în cadrul unui asemenea raport, nu este individualizat, ci el este reprezentat de toate celelalte subiecte de drept care au obligaţia negativă şi generală de a se abţine de la săvârşirea oricăror acte sau fapte care să aducă atingere dreptului subiectiv al cărui titular este subiectul activ.

(Dreptul subiectiv civil absolut este acela în temeiul căruia titularul său poate avea el însuşi o anumită conduită şi produce efecte faţă de toate persoanele fizice şi juridice)

(Dreptul real este acel drept în temeiul căruia, titularul îşi poate exercita prerogativele asupra unui lucru determinat, în mod direct, fără a fi necesară intervenţia unei alte persoane (de exemplu, titularul dreptului de proprietate, sau dezmembrămintelor dreptului de proprietate),)

De exemplu, într-un raport care are în conţinutul său dreptul de proprietate, subiectul activ, determinat, este titularul dreptului de proprietate, adică proprietarul, iar subiectul pasiv, nedeterminat, sunt toate celelalte subiecte de drept, care au obligaţia generală şi negativă de a se abţine să-l deranjeze pe proprietar în exercitarea prerogativelor sale, pe care i le conferă calitatea de proprietar, şi anume: posesia, folosinţa şi dispoziţia; în momentul în care o persoană fizică sau juridică încalcă dreptul de proprietate al subiectului activ, se individualizează subiectul pasiv, iar raportul dintre ele devine unul obligaţional: subiectul pasiv va fi obligat să repare prejudiciul cauzat subiectului activ, astfel încât subiectul pasiv va deveni debitorul reparării prejudiciului, iar subiectul activ, creditorul acestuia.

In cazul unui drept subiectiv civil relativ adică un drept de creanţă:

- subiectul activ se numeşte creditor,

- subiectul pasiv se numeşte debitor,

iar raportul juridic se numeşte obligaţional.

Creditorul are un drept de creanţă (sau o creanţă), iar debitorul are obligaţia corelativă (datoria) de a da, a face sau a nu face ceva. (ceea ce pentru creditor este creanţă, pentru debitor este datorie).

(Dreptul subiectiv civil relativ este acela în temeiul căruia titularul său – subiectul activ – poate pretinde subiectului pasiv o anumită conduită, adică să dea, să facă sau să nu facă ceva; el produce efecte numai între titularul său, ca subiect activ şi una sau mai multe persoane individualizate, ca subiect pasiv)

De exemplu, într-un contract de împrumut de folosinţă, creditorul este împrumutătorul, care are dreptul de a pretinde împrumutatului restituirea lucrului, şi debitor este împrumutatul, care are obligaţia corelativă de a restitui împrumutătorului lucrul.

În majoritatea raporturilor juridice civile, subiectele au o dublă calitate, atât de creditor, cât şi de debitor. Este cazul raporturilor care izvorăsc din contractele bilaterale, din care rezultă drepturi şi obligaţii reciproce pentru subiectele lor.

De exemplu, într-un contract de vânzare-cumpărare, vânzătorul este creditorul preţului şi debitorul predării lucrului, iar cumpărătorul este creditorul predării lucrului şi debitorul preţului.

Preview document

Raportul Juridic Civil - Pagina 1
Raportul Juridic Civil - Pagina 2
Raportul Juridic Civil - Pagina 3
Raportul Juridic Civil - Pagina 4
Raportul Juridic Civil - Pagina 5
Raportul Juridic Civil - Pagina 6
Raportul Juridic Civil - Pagina 7
Raportul Juridic Civil - Pagina 8
Raportul Juridic Civil - Pagina 9
Raportul Juridic Civil - Pagina 10
Raportul Juridic Civil - Pagina 11
Raportul Juridic Civil - Pagina 12
Raportul Juridic Civil - Pagina 13
Raportul Juridic Civil - Pagina 14
Raportul Juridic Civil - Pagina 15
Raportul Juridic Civil - Pagina 16
Raportul Juridic Civil - Pagina 17
Raportul Juridic Civil - Pagina 18
Raportul Juridic Civil - Pagina 19
Raportul Juridic Civil - Pagina 20
Raportul Juridic Civil - Pagina 21
Raportul Juridic Civil - Pagina 22
Raportul Juridic Civil - Pagina 23
Raportul Juridic Civil - Pagina 24
Raportul Juridic Civil - Pagina 25
Raportul Juridic Civil - Pagina 26
Raportul Juridic Civil - Pagina 27
Raportul Juridic Civil - Pagina 28
Raportul Juridic Civil - Pagina 29
Raportul Juridic Civil - Pagina 30
Raportul Juridic Civil - Pagina 31
Raportul Juridic Civil - Pagina 32
Raportul Juridic Civil - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Raportul Juridic Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Vamal

Curs 1 Noţiuni generale despre dreptul vamal Noţiunea dreptului vamal În evoluţia dreptului românesc, tratamentul reglementărilor şi...

Medicină legală - pentru juriști

Curs I si Cursul II 1. Notiuni introductive MEDICINA LEGALA – este o disciplina medicala care isi pune cunostintele sale in slujba justitiei ori...

Regimurile Matrimoniale

REGIMURI MATRIMONIALE (ART 312 – 372) Regimul matrimonial – desemneaza totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile dintre soti...

Degradarea Mediului Înconjurător

Introducere Realităţile zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri şi transformări ale civilizaţiei omeneşti,...

Raportul juridic în dreptul internațional privat

Dreptul internațional privat este ramura de drept formată din normele juridice care reglementează relațiile sociale cu element de extraneitate,...

Introducere în Drept European

CURSUL NR. 1 ISTORICUL ŞI EVOLUŢIA UNIUNII EUROPENE. IDEEA DE UNIUNE EUROPEANĂ OBIECTIVELE CURSULUI NR. 1 - Prezentarea etapelor istorice de...

Detectarea Disimulării prin Folosirea Echipamentelor Speciale

Cea mai sigură modalitate de detectare a minciunii constă în identificarea acesteia în baza modificării unor parametri fiziologici. Fundamentul...

Dreptul Material al Uniunii Europene

I. FAZELE INTEGRÃRII ECONOMICE EUROPENE A. Zona de liber schimb (ZLS) Zona de liber schimb constituie un spatiu în interiorul cãruia statele...

Te-ar putea interesa și

Raportul juridic civil

Introducere Pornind de la ideea că fiecare știință studiază în materie anumite fenomene, dreptul la rîndul său studiază fenomenele juridice, care...

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Raportul juridic civil - prezentare generală

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 1. NOTIUNEA DE RAPORT JURIDIC CIVIL Pentru definirea notiunii de raport juridic...

Subiectele Raportului Juridic Civil

I. Subiectele raportului juridic I.1.Notiune Prin subiect al raportului juridic civil se intelege calitatea persoanelor fizice sau juridice de a...

Raportul Juridic de Drept Administrativ și Raportul Juridic de Drept Civil

1. Noţiuni generale despre dreptul administrativ și dreptul civil Dreptul administrativ este acea ramură a dreptului care cuprinde ansamblul...

Noțiunea, caracterele și structura raportului juridic civil

1. Noţiunea raportului juridic civil Definiţie Plecând de la definiţia raportului juridic, în general, ca fiind o relaţie socială reglementată...

Obiectul Raportului Juridic Civil

Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii vieţii sociale,...

Conținutul raportului juridic civil

Argumentul Dreptul civil este o ramura de drept care reglementeaza relatiile intre persoanele fizice si juridice aflate pe pozitii de egalitate...

Ai nevoie de altceva?