Drept Vamal

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 33323
Mărime: 180.57KB (arhivat)
Publicat de: Ovidiu Iacob Antal
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. Curs 1 Noţiuni generale despre dreptul vamal 3
  2. Curs 2 Raportul juridic de drept vamal 15
  3. Curs 3 Izvoarele interne şi internaţionale ale dreptului vamal 18
  4. Curs 4 Dreptul vamal în context european 25
  5. Curs 5 Sistemul instituţional actual al autorităţii vamale 50
  6. Curs 6 Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile autorităţii vamale 56
  7. Curs 7 Personalul vamal 67
  8. Curs 8 Direcţia de supraveghere vamală 76
  9. Curs 9 Răspunderea personalului vamal 88

Extras din curs

Curs 1

Noţiuni generale despre dreptul vamal

Noţiunea dreptului vamal

În evoluţia dreptului românesc, tratamentul reglementărilor şi teoretizărilor din domeniul dreptului vamal din cadrul altor discipline s-a justificat până la un anumit punct, justificare bazată prin condiţiile sociale, istorice, economice. La început, reglementările cu caracter de drept vamal au venit în întregirea, completarea regularizării unor relaţii interstatale, astfel că ele aveau un pronunţat caracter politic. Este evident însă că, în prezent, este necesar să existe reglementări clare şi potrivite situaţiilor de fapt create în ceea ce priveşte circulaţia bunurilor şi valorilor în regim internaţional, care să depăşească caracterul de generalitate a unor raporturi de drept comun.

Întrucât s-a vehiculat întrebarea dacă există sau nu un drept vamal, în doctrină părerile au fost împărţite în două idei principale, şi anume afirmându-se într-o primă opinie că activitatea vamală poate fi studiată odată cu celelalte ramuri de drept conexe, cum ar fi dreptul financiar, dreptul comerţului intern şi internaţional, dreptul transporturilor si altele, astfel că nu se poate vorbi despre existenţa unui drept vamal, iar într-o a doua opinie (pe care o împărtăşim) se susţine că există un drept vamal, precum şi raporturi specifice de drept vamal, idee argumentată de volumul mare al reglementărilor juridice în materie, şi totodată, de procedurile vamale deosebit de complexe pentru realizarea cărora devin operante o multitudine de dispoziţii. Un alt argument în susţinerea acestei idei îl constituie existenţa reglementărilor vamale de ordin specific în multe dintre instrumentele juridice internaţionale de natură economică (tratate).

Ţinând seama de cele afirmate se poate spune că „activitatea vamală este formată din multitudinea activităţilor reglementate de lege şi de alte acte normative, desfăşurate de organele competente, cu participarea importatorilor, a exportatorilor sau a reprezentanţilor acestora, cu scopul realizării operaţiilor de import-export, în aşa fel încât acestea să se înfăptuiască cu respectarea întocmai a obligaţiilor ce le au către stat. ”

Astfel, dreptul vamal se poate defini ca o ramură distinctă de drept, care face parte din sistemul dreptului românesc, cu un obiect propriu, o reglementare proprie şi o categorie aparte de raporturi, ce prezintă anumite caracteristici.

Dreptul vamal, ca ramură a sistemului de drept românesc, este format din totalitatea normelor juridice legiferate de puterea legislativă care reglementează activitatea vamală „în scopul realizării actului vamal în bune condiţii pe de o parte, iar pe de altă parte, în scopul prevenirii acţiunilor de evaziune fiscală de natură vamală şi a săvârşirii oricăror infracţiuni din acest domeniu ”.

Codul vamal român a intrat în vigoare în ultima formă la 18 iunie 2006.

Taxa vamală constituie un instrument important al politicii vamale care acţionează asupra preţului mărfurilor importate, în vederea reducerii importurilor şi eliminării sau cel puţin a reducerii deficitului balanţei comerciale.

Pentru producătorii autohtoni, taxele vamale exercită o influenţă pozitivă sau negativă, după caz. Astfel, când taxele vamale sunt mari, producătorii interni sunt protejaţi în raport cu concurenţa externă, taxele mari stimulând sectoarele economice din sfera respectivă de activitate.

Taxele vamale scăzute favorizează pe producătorii străini care înlătură astfel de pe piaţă pe producătorii autohtoni.

Pendularea între taxe vamale ridicate şi scăderea lor depinde de decizia statului care le percepe, nivelul lor fiind impus de strategia economică naţională.

După aderarea la UE, adică după 1 ianuarie 2007, vom asista la suprimarea taxelor vamale la mărfurile ce fac obiectul importurilor din ţările Uniunii.

Natura juridică a taxelor vamale

Taxa vamală reprezintă un impozit care se aplică mărfurilor trecute peste graniţa vamală a unei ţări.

Precizăm:

• natura de impozit indirect

• noţiunea de graniţă sau frontieră vamală

Taxele vamale constituie un impozit întrunind elementele specifice acestuia, respectiv forma bănească, natura de plată generală, caracterul definitiv, elemente de stabilire identificate într-o procedură specială denumită procedura vamală, şi mai ales caracterul unilateral al obligaţiei.

Preview document

Drept Vamal - Pagina 1
Drept Vamal - Pagina 2
Drept Vamal - Pagina 3
Drept Vamal - Pagina 4
Drept Vamal - Pagina 5
Drept Vamal - Pagina 6
Drept Vamal - Pagina 7
Drept Vamal - Pagina 8
Drept Vamal - Pagina 9
Drept Vamal - Pagina 10
Drept Vamal - Pagina 11
Drept Vamal - Pagina 12
Drept Vamal - Pagina 13
Drept Vamal - Pagina 14
Drept Vamal - Pagina 15
Drept Vamal - Pagina 16
Drept Vamal - Pagina 17
Drept Vamal - Pagina 18
Drept Vamal - Pagina 19
Drept Vamal - Pagina 20
Drept Vamal - Pagina 21
Drept Vamal - Pagina 22
Drept Vamal - Pagina 23
Drept Vamal - Pagina 24
Drept Vamal - Pagina 25
Drept Vamal - Pagina 26
Drept Vamal - Pagina 27
Drept Vamal - Pagina 28
Drept Vamal - Pagina 29
Drept Vamal - Pagina 30
Drept Vamal - Pagina 31
Drept Vamal - Pagina 32
Drept Vamal - Pagina 33
Drept Vamal - Pagina 34
Drept Vamal - Pagina 35
Drept Vamal - Pagina 36
Drept Vamal - Pagina 37
Drept Vamal - Pagina 38
Drept Vamal - Pagina 39
Drept Vamal - Pagina 40
Drept Vamal - Pagina 41
Drept Vamal - Pagina 42
Drept Vamal - Pagina 43
Drept Vamal - Pagina 44
Drept Vamal - Pagina 45
Drept Vamal - Pagina 46
Drept Vamal - Pagina 47
Drept Vamal - Pagina 48
Drept Vamal - Pagina 49
Drept Vamal - Pagina 50
Drept Vamal - Pagina 51
Drept Vamal - Pagina 52
Drept Vamal - Pagina 53
Drept Vamal - Pagina 54
Drept Vamal - Pagina 55
Drept Vamal - Pagina 56
Drept Vamal - Pagina 57
Drept Vamal - Pagina 58
Drept Vamal - Pagina 59
Drept Vamal - Pagina 60
Drept Vamal - Pagina 61
Drept Vamal - Pagina 62
Drept Vamal - Pagina 63
Drept Vamal - Pagina 64
Drept Vamal - Pagina 65
Drept Vamal - Pagina 66
Drept Vamal - Pagina 67
Drept Vamal - Pagina 68
Drept Vamal - Pagina 69
Drept Vamal - Pagina 70
Drept Vamal - Pagina 71
Drept Vamal - Pagina 72
Drept Vamal - Pagina 73
Drept Vamal - Pagina 74
Drept Vamal - Pagina 75
Drept Vamal - Pagina 76
Drept Vamal - Pagina 77
Drept Vamal - Pagina 78
Drept Vamal - Pagina 79
Drept Vamal - Pagina 80
Drept Vamal - Pagina 81
Drept Vamal - Pagina 82
Drept Vamal - Pagina 83
Drept Vamal - Pagina 84
Drept Vamal - Pagina 85
Drept Vamal - Pagina 86
Drept Vamal - Pagina 87
Drept Vamal - Pagina 88
Drept Vamal - Pagina 89
Drept Vamal - Pagina 90
Drept Vamal - Pagina 91
Drept Vamal - Pagina 92
Drept Vamal - Pagina 93
Drept Vamal - Pagina 94
Drept Vamal - Pagina 95
Drept Vamal - Pagina 96
Drept Vamal - Pagina 97
Drept Vamal - Pagina 98
Drept Vamal - Pagina 99
Drept Vamal - Pagina 100
Drept Vamal - Pagina 101
Drept Vamal - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Drept Vamal.doc

Alții au mai descărcat și

Codul Vamal

Capitolul I 1.1. Codul Vamal Codul vamal se aplicã schimbului de mãrfuri si bunuri dintre România si alte tãri, fãrã a aduce atingere...

Principiile dreptului vamal

1. CONCEPTUL, ORIGINEA ȘI ESENȚA PRINCIPIILOR DREPTULUI Termenul de principiu își are originea în grecescul arhe care desemnează acțiunea de a...

Dreptul Material al UE

I. OBIECTIVELE CURSULUI I.1. Sub raport didactic Dreptul comunitar reprezintă o ramură nouă a dreptului, desprinsă din dreptul internaţional...

Taxa Vamală

Def: Taxa vamală este o prelevare obligatorie, un impozit indirect, care se aplică doar importurilor, nu şi producţiei naţionale. Motivele...

Dreptul Familiei

Dr familiei reprezinta acea ramura de drept din system care cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile personale si...

Cursuri Drept Vamal și Fiscal

Legislatia fiscala a Uniunii Europene în domeniul impozitelor directe 1. Obiectivele politicii fiscale în UE -înlaturarea obstacolelor în...

Controlul vamal, noțiuni generale

1. Introducere în dreptul vamal şi controlul vamal Cuvântul „vamă” provine din maghiarul „vamă”, semnificând banii pe care trebuie să-i plătească...

Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

I. PRELIMINARII Cursul opţional “Dezmembrămintele dreptului de proprietate”/„Mijloacele de garantare a executării obligaţiilor” reprezintă un...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Infracțiuni la codul vamal

CAP. I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1- NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DREPTULUI VAMAL 1.1. - Noţiunea dreptului vamal Supraveţuirea unamă complicându-se în...

Organizarea Activității Vamale

1. Considerațiuni generale privind sistemul unic al organelor vamale în Republica Moldova Elementul optimal de organizare a activităţii vamale îl...

Principiile dreptului vamal

1. CONCEPTUL, ORIGINEA ȘI ESENȚA PRINCIPIILOR DREPTULUI Termenul de principiu își are originea în grecescul arhe care desemnează acțiunea de a...

Dreptul Proprietății Intelectuale - Autoritatea vamală în cazul protejării drepturilor de proprietate intelectuală-

Drepturile de proprietate intelectuală Acestea, sunt drepturi juridice care au ca scop protejarea creațiilor minții umane, acestea includ o gamă...

Trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor și a mijloacelor de transport de către persoanle fizice a Republicii Moldova

Introducere ‘‘Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident...

Drept Comunitar Vamal

Regimul vamal În Uniunea Europeană La introducerea sau scoaterea de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene a mărfurilor prezentate la birourile...

Drept Vamal

Capitolul I Dreptul vamal ramură distinctă de drept Secţiunea 1. Noţiunea dreptului vamal In evoluţia dreptului românesc, tratamentul...

Ai nevoie de altceva?