Raportul juridic civil

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 17105
Mărime: 65.55KB (arhivat)
Publicat de: Alin-Vivi S.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere ... 3
 2. Capitolul I. Considerații introductive privind raportul juridic civil .. 4
 3. 1.1. Definirea raportului juridic civil 4
 4. 1.2. Izvoarele raportului juridic civil 4
 5. 1.2.1. Contractul civil . 4
 6. 1.2.2. Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii .. 6
 7. 1.2.3. Faptele juridice licite . 6
 8. 1.2.4. Evenimentele . 6
 9. 1.3. Caracterele raportului juridic civil . 7
 10. 1.4. Structura raportului juridic civil . 8
 11. Capitolul II. Părțile raportului juridic civil .. 9
 12. 2.1. Noțiunea de parte și categoriile subiectelor de drept civil .. 11
 13. 2.2. Categoria subiectelor de drept civil 12
 14. 2.3. Determinarea, pluralitatea și schimbarea subiectelor raportului juridic civil . 12
 15. Capitolul III. Pluralitatea subiectelor raportuui juridic civil .. 16
 16. 3.1. Pluralitatea subiectelor în cadrul raporturilor juridice reale ... 16
 17. 3.1.1. Coproprietatea . 16
 18. 3.1.2. Devălmășia ... 26
 19. 3.1.3. Indiviziunea .. 28
 20. 3.2. Pluralitatea subiectelor în cadrul raporturilor juridice obligaționale .. 30
 21. 3.2.1. Obligațiile divizibile 31
 22. 3.2.2. Prezumția de divizibilitate. Excepții 33
 23. 3.2.3. Solidaritatea și indivizibilitatea 35
 24. 3.2.4. Obligațiile solidare între creditori 38
 25. 3.2.5. Obligațiile solidare între debitori . 39
 26. 3.3. Pluralitatea subiectelor în cadrul raporturilor juridice nepatrimoniale ... 42
 27. 3.3.1. Opera comună .. 42
 28. 3.3.2. Opera colectivă 44
 29. Concluzii ... 46
 30. Bibliografie ... 48

Extras din licență

Introducere

Pornind de la ideea că fiecare știință studiază în materie anumite fenomene, dreptul la rîndul său studiază fenomenele juridice, care implică realități. Legiuitorul prin normele juridice adaptează faptele umane și le legiferează din punct de vedere juridic. Astfel, relațiile și conexiunea indivizilor întruchipează într-un fel sau altul voința legiuitorului, respectiv comportamentul dintre oameni ia aspectul relațiilor sociale, iar dreptul la rîndul lui, prin scopul de realizare a funcției de organizare a conduitei oamenilor, condiționează reglementarea acestora prin norme juridice.

Această sarcină a dreptului se realizează prin aceea că, în relațiile reglementate pe calea juridică, oamenii sînt impuși să se comporte conform legii. Aceste raporturi sau relații sociale capătă caracter de raporturi sau relații juridice. Ele se numesc „juridice”, deoarece sunt create și rezultă din acțiunea dreptului, spre deosebire de relațiile politice, morale, religioase etc., care sunt rezultatul acțiunii altor norme sociale, cum ar fi cele politice, etice, religioase etc.; prin intermediul reglementării juridice, relațiile sociale capătă o structură specifică și devin raporturi juridice. Prin urmare, putem spune că raportul juridic este o relație socială reglementată prin norme juridice a căror formare, modificare și desființare se produce, de regulă, prin intervenția unui fapt juridic și în cadrul cărora părțile apar ca titulare de drepturi și obligații a căror realizare este asigurată, la nevoie, prin forța de constrîngere a statului.

Iar dacă e să explicăm mai simplu, raportul juridic este o relație socială reglementată de o normă juridică.

Raportul juridic are un caracter volitiv, deoarece ia naștere între oameni și reprezintă exteriorizarea de voință a subiecților de drept. Natura volițională a raporturilor juridice se manifestă:

1. în faptul că ele sînt rezultatul reglementării relațiilor sociale incluse în normele juridice care exprimă voința statală și în acest fel, în orice raport juridic drepturile și obligațiile juridice ale subiecților de drept iau naștere și se desfășoară potrivit voinței legiuitorului;

2. subiecții de drept participanți la raportul juridic își exprimă mai mult sau mai puțin activ și propria lor voință, în condițiile și limitele indicate de norma juridică.

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND RAPORTUL JURIDIC CIVIL

1.1. Definirea raportului juridic civil

Încă de la începutul acestei analize trebuie specificat faptul că „raportul juridic civil” este o specie de „raport juridic”.

Așadar, în definirea raportului juridic civil trebuie pornit de la ceea ce înseamnă raport juridic la modul general.

În literatura de specialitate este admis că raportul juridic înseamnă o relație socială . reglementată de norma de drept.

Așadar, raportul juridic civil este o relație socială - patrimonială ori nepatrimonială reglementată de norma de drept civil .

În legătură cu această trebuie remarcate două idei esențiale, respectiv condiția

sine qua non a raportului juridic civil o reprezintă reglementarea unei relații sociale prin norme ce intră în conținutul dreptului civil. Prin urmare, dacă orice raport juridic civil este o relație socială, nu orice relație socială, prin ea însăși, este raport juridic civil; pentru a avea această calitate se impune ca aceasta să “îmbrace haina juridică” , ceea ce se realizează prin reglementarea ei de către norma de drept civil.

Apoi, fiind reglementată prin norma de drept civil, relația socială nu-și pierde calitatea sa primordială - aceea de a fi un raport social - adică o legătură între oameni.

1.2. Izvoarele raportului juridic civil

1.2.1. Contractul civil

Contractul civil este o specie a actului juridic civil.

Literatura de specialitate a încercat să dea contractului o definiție mai completă, arătând, de pildă, că acesta este “acordul de voință realizat între două sau mai multe persoane pentru a crea un raport juridic - dând naștere unei obligații sau constituind un drept real-modifică sau stinge un raport preexistent.

Contractul este, alături de faptul juridic ilicit, unul dintre principalele izvoare ale raportului civil.

Însă, în același timp el este și un însemnat izvor al raporturilor de drept de consumație, de muncă.

Astfel, cât privește determinarea contractelor civile, trebuie observat că, pe lângă contractele fsențialmente civile, cum sunt cele cu titlu gratuit, și a celor pe care legea le declară, expres sau implicit, ca necomerciale-ca, de exemplu, acelea prin care producătorii agricoli individuali vând propriile produse agricole sau agroalimentare, care au ca obiect bunuri imobile-, atunci când, printr-o dispoziție a legii sau prin trăsăturile sale particulare, un anumit contract nu este calificat ori nu poate fi calificat ca fiind unul comercial, de muncă, administrativ etc., acel contract trebuie considerat ca fiind un contract civil.

Bibliografie

I. Doctrină

1) Almășan, A. Obligațiile plurale, Editura C.H. Beck, București 2007

2) Fl.A Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul cod civil, Editura C.H.Beck, București 2012

3) Bîrsan, C. Drept civil. Drepturile reale principale, ediția a III-a, revozută și adăugită, Editura Hamangiu, București 2008,

4) Beleiu, Ghe. Drept civil român, Editura Universul Juridic, București 2007

5) Cărpenaru, St., Drept civil. Contracte speciale.Dreptul de autoi. Dreptul de moștenire, Tipografia Universității București, 1983

6) Deak, Fr. Tratat de drept succesoral, ediția a II-a, completată și actualizată, Editura Universul Juridic,București 2002

7) Ionașcu, A. N. Comșa, M. Mureșan, Dreptul de autor în România, Editura Academiei Române, București 1999

8) Macovei, I., Tratat de drept al proprietășii intelectuale, Editura C. H. Beck, București 2010

9) Popa, N. Teoria gernerală a dreptului, Editura Actami, București, 1998

10) Pop, Liviu Teoria generală a obligațiilor, Editura Lumina Lex, București 2000

11) Titulescu, N. Observațiuni asupra reorganizării facultăților de drept, București 1904

12) Reghini, I., Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, ediția a 2-a, revăzută și adăugită, Colecția Universitară, Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2008

13) Stătescu, C, C. Bîrsan, Drept civil, Teoria generală a obligațiilor, ediția a IX.-a, Editura Hamangiu, București 2008

14) Stoica, V. Drept civil. Drepturile reale principale, Editura C.H. Beck, București 2009

15) Ungureanu, O. C. Munteanu, Tratat de drept civil, Bunurile, Drepturile reale principale, Editura Hamangiu, București 2008

II. Legislație

1) Constituția României

2) Noul Cod Civil

Preview document

Raportul juridic civil - Pagina 1
Raportul juridic civil - Pagina 2
Raportul juridic civil - Pagina 3
Raportul juridic civil - Pagina 4
Raportul juridic civil - Pagina 5
Raportul juridic civil - Pagina 6
Raportul juridic civil - Pagina 7
Raportul juridic civil - Pagina 8
Raportul juridic civil - Pagina 9
Raportul juridic civil - Pagina 10
Raportul juridic civil - Pagina 11
Raportul juridic civil - Pagina 12
Raportul juridic civil - Pagina 13
Raportul juridic civil - Pagina 14
Raportul juridic civil - Pagina 15
Raportul juridic civil - Pagina 16
Raportul juridic civil - Pagina 17
Raportul juridic civil - Pagina 18
Raportul juridic civil - Pagina 19
Raportul juridic civil - Pagina 20
Raportul juridic civil - Pagina 21
Raportul juridic civil - Pagina 22
Raportul juridic civil - Pagina 23
Raportul juridic civil - Pagina 24
Raportul juridic civil - Pagina 25
Raportul juridic civil - Pagina 26
Raportul juridic civil - Pagina 27
Raportul juridic civil - Pagina 28
Raportul juridic civil - Pagina 29
Raportul juridic civil - Pagina 30
Raportul juridic civil - Pagina 31
Raportul juridic civil - Pagina 32
Raportul juridic civil - Pagina 33
Raportul juridic civil - Pagina 34
Raportul juridic civil - Pagina 35
Raportul juridic civil - Pagina 36
Raportul juridic civil - Pagina 37
Raportul juridic civil - Pagina 38
Raportul juridic civil - Pagina 39
Raportul juridic civil - Pagina 40
Raportul juridic civil - Pagina 41
Raportul juridic civil - Pagina 42
Raportul juridic civil - Pagina 43
Raportul juridic civil - Pagina 44
Raportul juridic civil - Pagina 45
Raportul juridic civil - Pagina 46
Raportul juridic civil - Pagina 47
Raportul juridic civil - Pagina 48
Raportul juridic civil - Pagina 49
Raportul juridic civil - Pagina 50
Raportul juridic civil - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Raportul juridic civil.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Raportul juridic civil - prezentare generală

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 1. NOTIUNEA DE RAPORT JURIDIC CIVIL Pentru definirea notiunii de raport juridic...

Subiectele Raportului Juridic Civil

I. Subiectele raportului juridic I.1.Notiune Prin subiect al raportului juridic civil se intelege calitatea persoanelor fizice sau juridice de a...

Raportul Juridic de Drept Administrativ și Raportul Juridic de Drept Civil

1. Noţiuni generale despre dreptul administrativ și dreptul civil Dreptul administrativ este acea ramură a dreptului care cuprinde ansamblul...

Noțiunea, caracterele și structura raportului juridic civil

1. Noţiunea raportului juridic civil Definiţie Plecând de la definiţia raportului juridic, în general, ca fiind o relaţie socială reglementată...

Obiectul Raportului Juridic Civil

Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii vieţii sociale,...

Conținutul raportului juridic civil

Argumentul Dreptul civil este o ramura de drept care reglementeaza relatiile intre persoanele fizice si juridice aflate pe pozitii de egalitate...

Drepturile subiective civile și obligațiile civile - elemente structurale ale raportului juridic civil

Introducere 1. Definitia dreptului civil Dreptul civil este acea ramura de drept privat care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si...

Ai nevoie de altceva?