Urmărirea Penală

Curs
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 53034
Mărime: 153.44KB (arhivat)
Publicat de: Mugurel Rădulescu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ
 3. 1. Noţiunea, obiectul şi limitele urmăririi penale
 4. 2. Trăsăturile caracteristice urmăririi penale
 5. 3. Organele de urmărire penală şi competenţa lor
 6. 4. Condiţiile generale ale urmăririi penale
 7. CAPITOLUL II
 8. ÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE
 9. 1. Consideraţii generale
 10. 2. Sesizarea organelor de urmărire penală
 11. 3. Actele de constatare
 12. 4. Ordinea procesuală de începere a urmăririi penale
 13. 5. Pornirea urmăririi penale în baza plângerii victimei
 14. 6. Circumstanţele care exclud urmărirea penală
 15. CAPITOLUL III
 16. DESFĂŞURAREA URMĂRIRII PENALE
 17. 1. Consideraţii generale
 18. 2. Efectuarea actelor de urmărire penală
 19. 3. Ordinea procesuală de punere sub învinuire
 20. CAPITOLUL IV
 21. APLICAREA MĂSURILOR PROCESUALE DE CONSTRÎNGERE
 22. 1. Consideraţii generale
 23. 2. Reţinerea
 24. 3. Măsurile preventive
 25. 4. Alte măsuri procesuale de constrângere
 26. CAPITOLUL V
 27. TERMINAREA URMĂRIRII PENALE ŞI TRIMITEREA CAUZEI ÎN JUDECATĂ
 28. 1. Terminarea urmăririi penale şi trimiterea cauzei procurorului
 29. 2. Prezentarea materialelor de urmărire penală
 30. 3. Rechizitoriul. ( Actul de acuzare )
 31. 4. Controlul legalităţii acţiunilor organului de urmărire penală
 32. CAPITOLUL VI
 33. STINGEREA PROCESULUI PENAL ÎN FAZA DE URMĂRIRE PENALĂ
 34. 1. Consideraţii generale
 35. 2. Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală
 36. 3. Încetarea urmăririi penală
 37. 4. Clasarea cauzei penale
 38. 5. Reluarea urmăririi penale
 39. ANEXE. ( modele de acte procesuale )
 40. BIBLIOGRAFIE

Extras din curs

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ

1. Noţiunea, obiectul şi limitele urmăririi penale

2. Trăsăturile caracteristice urmăririi penale

3. Organele de urmărire penală şi competenţa lor

4. Condiţiile generale ale urmăririi penale

1. Noţiunea, obiectul şi limitele urmăririi penale

Noţiunea. Urmărirea penală este prima faza a procesului penal, prevăzută în Partea specială, Titlul I, Capitolul I din Codul de procedură penală al R. Moldova, care constă în activitatea desfăşurată de organele de urmărire penală, în limitele căreia sunt administrate şi verificate probele necesare privind existenţa infracţiunii, identificarea făptuitorilor, stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul a se dispune trimiterea acestora în judecată.

Organele de urmărire penală au o competenţă bine determinată de lege. Prin activitatea pe care o desfăşoară, aceste organe permanent urmăresc aflarea adevărului cu privire la faptă şi făptuitor, împiedicând astfel tragerea la răspundere penală a celor nevinovaţi, asigurând în acelaşi timp, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Urmărirea penală este considerată ca fiind „sufletul procesului penal”. Importanţa şi necesitatea urmăririi penale rezultă tocmai din faptul, că organele de urmărire penală trebuie să constate la timp şi în mod complet faptele comise, să-i identifice pe făptuitori şi să pună la dispoziţia instanţelor de judecată materialul probator necesar pentru stabilirea vinovăţiei făptuitorilor în vederea sancţionării lor conform legii.

Necesitatea urmăririi penale decurge şi din faptul, că în cadrul procesului penal există lipsa de probe, iar de multe ori infractorii nu sunt cunoscuţi, pentru ce efectuarea actelor de urmărire penală având tocmai menirea de a proba existenţa componenţei de infracţiune şi a-i identifica pe făptuitori.

Conform C.P.P., urmărirea penală are un conţinut şi o desfăşurare riguros limitată. Potrivit dispoziţiilor legale, urmărirea penală este o fază obligatorie în majoritatea cauzelor penale, când procesul penal se prezintă sub forma sa tipică. Dar sunt situaţii când procesul penal apare sub forma sa atipică şi anume în cazul procedurii de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante, care nu este supusă urmăririi penale.

Obiectul urmăririi penale. Urmărirea penală are ca obiect acumularea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea făptuitorilor şi la stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata dacă este oportună sau nu trimiterea în judecată.

Din această prevedere legală rezultă că obiectul urmăririi penale constă în efectuarea actelor de urmărire penală şi a măsurilor operative de investigaţii, scopul descoperirii indicilor infracţiunii şi persoanelor care au săvârşit-o.

Activităţile care se desfăşoară în cadrul urmăririi penale au un conţinut complex, bine determinat de specificul problemelor ce se impun a fi rezolvate în fiecare cauză penală

La „acumularea probelor necesare” se referă acele operaţii de descoperire, adunare, examinare şi apreciere a probelor, pentru a se constata dacă sunt sau nu temeiuri suficiente pentru a se putea trimite cauza în faza de judecată.

Prin „existenţa infracţiunilor” legea are în vedere orice infracţiune, indiferent de etapa în care a ajuns aceasta – infracţiune consumată sau tentativă.

Prin expresia „identificarea făptuitorului” se înţelege stabilirea tuturor datelor de identitate şi a antecedentelor penale a bănuitului, precum şi la stabilirea tuturor formelor de participaţie penală (autor, instigator, complice) a celor ce caracterizează şi individualizează personalitatea şi a datelor privind starea lor civilă.

Prin „stabilirea răspunderii făptuitorului” se are în vedere faptul, că probele adunate în cursul urmăririi penale trebuie să contribuie nu numai la lămurirea aspectelor privind fapta penală, ci să elucideze şi aspectele legate de vinovăţia făptuitorului, respectiv dacă acesta poate sau nu să fie subiect al răspunderii penale. Soluţia trebuie să fie întemeiată pe un material probator complet, care să ducă la stabilirea adevărului şa la aplicarea corectă a legii.

Deşi art. 252 C.P.P. al Republicii Moldova are referinţă la identificarea făptuitorului, în literatura de specialitate s-au exprimat opinii, în sensul că din obiectul urmăririi penale face parte şi identificarea părţii vătămate, activitate ce este necesară pentru rezolvarea laturii penale şi a laturii civile a cauzei. Această obligaţie rezultă şi din dispoziţiile art. 254 al. 1 C.P.P. al Republicii Moldova, în care este menţionat că organul de urmărire penală este obligat să i-a toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă a circumstanţelor cauzei pentru stabilirea adevărului. Astfel nu putem considera că urmărirea penală este completă, atâta timp câtă vreme nu s-a procedat la identificarea părţii vătămate.

Pentru a realiza sarcinile impuse de obiectul urmăririi penale, alături de administrarea probelor, organele de urmărire penală alpaca în condiţiile legii, ori de cît ori este necesar, diferite măsuri cu ar fi, măsuri asigurătorii privind indisponibilitatea bunurilor învinuitului sau inculpatului, ori ale părţii civilmente responsabile.

Limitele urmăririi penale. Ca fază a procesului penal, urmărirea penală are o determinare strictă, atât de pe poziţia desfăşurării ei în timp, cît şi de pe poziţia activităţilor desfăşurate pe parcursul ei. Referitor la aspectul desfăşurării în timp, urmărirea penală se situează între două limite: o limită iniţială şi o limită finală.

Limita iniţială a urmăririi penale corespunde începerii urmăririi penale şi determină începutul raporturilor juridice procesuale între părţi şi alte persoane care participă în procesul. Ea este materializată în actul de începere a urmăririi penale, care poate fi: procesul-verbal sau rezoluţia, în funcţie de modul de sesizare.

Preview document

Urmărirea Penală - Pagina 1
Urmărirea Penală - Pagina 2
Urmărirea Penală - Pagina 3
Urmărirea Penală - Pagina 4
Urmărirea Penală - Pagina 5
Urmărirea Penală - Pagina 6
Urmărirea Penală - Pagina 7
Urmărirea Penală - Pagina 8
Urmărirea Penală - Pagina 9
Urmărirea Penală - Pagina 10
Urmărirea Penală - Pagina 11
Urmărirea Penală - Pagina 12
Urmărirea Penală - Pagina 13
Urmărirea Penală - Pagina 14
Urmărirea Penală - Pagina 15
Urmărirea Penală - Pagina 16
Urmărirea Penală - Pagina 17
Urmărirea Penală - Pagina 18
Urmărirea Penală - Pagina 19
Urmărirea Penală - Pagina 20
Urmărirea Penală - Pagina 21
Urmărirea Penală - Pagina 22
Urmărirea Penală - Pagina 23
Urmărirea Penală - Pagina 24
Urmărirea Penală - Pagina 25
Urmărirea Penală - Pagina 26
Urmărirea Penală - Pagina 27
Urmărirea Penală - Pagina 28
Urmărirea Penală - Pagina 29
Urmărirea Penală - Pagina 30
Urmărirea Penală - Pagina 31
Urmărirea Penală - Pagina 32
Urmărirea Penală - Pagina 33
Urmărirea Penală - Pagina 34
Urmărirea Penală - Pagina 35
Urmărirea Penală - Pagina 36
Urmărirea Penală - Pagina 37
Urmărirea Penală - Pagina 38
Urmărirea Penală - Pagina 39
Urmărirea Penală - Pagina 40
Urmărirea Penală - Pagina 41
Urmărirea Penală - Pagina 42
Urmărirea Penală - Pagina 43
Urmărirea Penală - Pagina 44
Urmărirea Penală - Pagina 45
Urmărirea Penală - Pagina 46
Urmărirea Penală - Pagina 47
Urmărirea Penală - Pagina 48
Urmărirea Penală - Pagina 49
Urmărirea Penală - Pagina 50
Urmărirea Penală - Pagina 51
Urmărirea Penală - Pagina 52
Urmărirea Penală - Pagina 53
Urmărirea Penală - Pagina 54
Urmărirea Penală - Pagina 55
Urmărirea Penală - Pagina 56
Urmărirea Penală - Pagina 57
Urmărirea Penală - Pagina 58
Urmărirea Penală - Pagina 59
Urmărirea Penală - Pagina 60
Urmărirea Penală - Pagina 61
Urmărirea Penală - Pagina 62
Urmărirea Penală - Pagina 63
Urmărirea Penală - Pagina 64
Urmărirea Penală - Pagina 65
Urmărirea Penală - Pagina 66
Urmărirea Penală - Pagina 67
Urmărirea Penală - Pagina 68
Urmărirea Penală - Pagina 69
Urmărirea Penală - Pagina 70
Urmărirea Penală - Pagina 71
Urmărirea Penală - Pagina 72
Urmărirea Penală - Pagina 73
Urmărirea Penală - Pagina 74
Urmărirea Penală - Pagina 75
Urmărirea Penală - Pagina 76
Urmărirea Penală - Pagina 77
Urmărirea Penală - Pagina 78
Urmărirea Penală - Pagina 79
Urmărirea Penală - Pagina 80
Urmărirea Penală - Pagina 81
Urmărirea Penală - Pagina 82
Urmărirea Penală - Pagina 83
Urmărirea Penală - Pagina 84
Urmărirea Penală - Pagina 85
Urmărirea Penală - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Urmarirea Penala.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Dreptul la un proces echitabil, jurisprudența CEDO și jurisprudența împotriva României

INTRΟDUCЕRЕ Cοnvеnția pеntru apărarеa drеpturilοr οmului și libеrtățilοr fundamеntalе, еlabοrată în cadrul Cοnsiliului Еurοpеi, dеschisă pеntru...

Urmărirea penală

Întroducere În vechime procesul penal se defăşoară mai mult la instanţă sau aproape în exclusivitate în faţa acestei. Nu există decît în forme...

Activitatea Procurorului în Cadrul Urmăririi Penale - Reglementare și Implicații Practice

1. Competenţa procurorului Potrivit art. 201 din Cod pr. pen., urmărirea penală se efectuează de către procuror şi de către organele de cercetare...

Te-ar putea interesa și

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Actele organelor de urmărire penală

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ 1.1 Noțiunea, obiectul și principiile urmăririi penale În cadrul procesului penal, pot...

Reglementarea dreptului de apărare în faza de urmărire penală și cercetare judecătorească

CAPITOLUL I DREPTUL LA APARARE. SCURT ISTORIC. LEGISLATIE. CARACTERISTICI Declansarea actiunii penale are ca finalitate tragerea la raspundere si...

Urmărirea penală

Întroducere În vechime procesul penal se defăşoară mai mult la instanţă sau aproape în exclusivitate în faţa acestei. Nu există decît în forme...

Reconstituirea și Experimentul

INTRODUCERE Procesul de reformare a legislaţiei procesual penale în RM a trezit, în mod inevitabil, interesul de a studia experienţa pozitivă ce...

Noțiunea și ordinea efectuării acțiunii de urmărire penală

Notiunea şi ordinea efectuarii acţiunii urmaririi penale Introducere În literatura de specialitate numerosi autori au subliniat necesitatea si...

Urmărirea Penală

CAPITOLUL I ISTORICUL URMARIRII PENALE SECTIUNEA I ASPECTE GENERALE Privit din perspective istorice ca fiind un litigiu dintre victima si...

Teste rezolvate la criminologie

TEST nr. 1 Subiectul I: Istoria apariţiei criminalisticii. 1.1 (3) Indicaţi premisele şi condiţiile istorice de apariţie a cunoştinţelor cu...

Ai nevoie de altceva?