Poluarea și protecția mediului

Curs
8.9/10 (7 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 13 fișiere: pdf
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 38096
Mărime: 3.23MB (arhivat)
Publicat de: Iuliana Grigoraș
Puncte necesare: 0

Extras din curs

I MEDIUL ÎNCONJURÃTOR sI ACtIUNEA UMANÃ

1. Notiuni introductive

Definitii

>Mediul înconjurãtor (mediu, mediu ambiant, mediu de viatã) reprezintã totalitatea

factorilor fizici, chimici, meteorologici, biologici dintr-un loc dat (areal) cu care un organism vine în

contact.

>Dupã Legea nr.265 /2006 pentru aprobarea ordonantei de urgentã a Guvernului nr.195/

22.12.2005 privind protectia mediului, mediul înconjurãtor reprezintã : „Ansamblu de conditii si

elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului,

toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele

naturale în interactiune cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si

spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunãstarea si sãnãtatea omului.”

Tipuri de mediu

1.dupã consistentã (biotop) si organismele care-l populeazã (biocenozã) deosebim 3 tipuri de

mediu:

¦ mediu acvatic: mediu de viatã al organismelor acvatice, care constituie biotopul biocenozelor

acvatice; este reprezentat de râuri, fluvii, lacuri, bãlti, oceane;

¦ terestru: litosfera: biotopul pentru numeroase biocenoze terestre;

¦ aerian: învelisul atmosferic aerian al pãmântului, în care pãtrund radiatiile solare necesare

climatului si vietii terestre populat de aeroplancton (sporii bacteriilor, ciupercilor, alge, ciuperci

microscopice, polenul plantelor superioare, insecte, pãsãri) este un spatiu cuprins între 2,8-5 km.

2.dupã influenta umanã deosebim:

¦ mediu natural: zone ale scoartei terestre pe care fenomenele se desfãsoarã în cadrul unor

parametri putin modificati de om.

¦ mediu artificializat: este creat de om, omul adãugând elementelor naturale, noi elemente create

prin activitatea socialã (unelte, locuinte, produse cu diverse destinatii, etc.), care modificã ansamblul

caracteristic al mediului natural.

Mediul locuit de oameni este spatiul constituit dintr-un mozaic de medii naturale si artificiale,

alcãtuind „oikomenul”(la vechii greci „oikomenul denumea lumea locuitã, habitatul uman special).

Unitãtile mediului

Mediul înconjurãtor are urmãtoarele unitãti:

>Biotopul (ecotopul): o portiune elementarã de mediu reprezentatã printr-un spatiu în care factorii

ecologici realizeazã un ansamblu relativ omogen. De biotop se ataseazã o comunitate de

organisme (biocenoza) care exprimã în mare mãsurã gradul de omogenitate al biotopului.

>Habitatul:

. în sens restrâns: o portiune de mediu în care trãieste un individ biologic.

2

. în sens larg: o portiune de mediu (conditii ecologice) în care trãieste o specie.

Aceste notiuni sunt oarecum similare, însã tendinta actualã este de a utiliza termenul habitat (când

se descrie mediul de viatã al unui sistem biologic individual (individ) si termenul biotop : când se

descrie mediul de viatã al unui sistem biologic supraindividual (populatie, biocenozã).

În studiile de vegetatie se foloseste notiunea de statiune care este sinonim cu biotopul.

Biosfera – ecosfera

>Este un termen introdus în stiintã de Eduard Suess si provine din cuvintele „bios”-viatã si

”spharein” – sferã.

Din punct de vedere biologic: biosfera este sistemul viu, care include în sine toate

vietuitoarele Pãmântului, este stratul sau învelisul viu al Planetei, cuprinzând si societatea umanã.

Din punct de vedere ecologic: biosfera include toate ecosistemele adicã biocenozele si

mediul abiotic al acestora. De aceea paralel cu biosfera se utilizeazã termenul de ecosferã,

deoarece biosfera include si mediu abiotic.

În sens restrâns:

biosfera = totalitatea vietuitoarelor si comunitãtilor vii (biocenoza)

ecosfera: = vietuitoarele si mediul de trai al acestora.

Termenii nu sunt sinonimi, termenul de ecosferã este mai potrivit deoarece el semnificã unitate

dintre biocenoze si biotop.

Unitãtile de lucru ale ecosferei

Sunt reprezentate de ecosisteme (Fig. 1).

2.Factorii de degradare ai ecosferei

Se clasificã în douã categorii: naturali si antropici.

a. Factorii naturali: provoacã adevãrate catastrofe naturale:

>seismele: provoacã falii, ridicãri de munti, etc.

>eruptiile vulcanice: prin scurgerile de lavã si noroi acoperã si distrug viata pe mari suprafete;

>cicloanele (uraganele): provoacã pagube, distrug vegetatia, produc inundatii schimbând cursul

râurilor, arhitectura oceanului, alunecãri de teren, etc.

b. Factorii antropici sunt reprezentati de:

b.1 factorii tehnologici;

b.2 cresterea demograficã;

b.3 poluarea.

Preview document

Poluarea și protecția mediului - Pagina 1
Poluarea și protecția mediului - Pagina 2
Poluarea și protecția mediului - Pagina 3
Poluarea și protecția mediului - Pagina 4
Poluarea și protecția mediului - Pagina 5
Poluarea și protecția mediului - Pagina 6
Poluarea și protecția mediului - Pagina 7
Poluarea și protecția mediului - Pagina 8
Poluarea și protecția mediului - Pagina 9
Poluarea și protecția mediului - Pagina 10
Poluarea și protecția mediului - Pagina 11
Poluarea și protecția mediului - Pagina 12
Poluarea și protecția mediului - Pagina 13
Poluarea și protecția mediului - Pagina 14
Poluarea și protecția mediului - Pagina 15
Poluarea și protecția mediului - Pagina 16
Poluarea și protecția mediului - Pagina 17
Poluarea și protecția mediului - Pagina 18
Poluarea și protecția mediului - Pagina 19
Poluarea și protecția mediului - Pagina 20
Poluarea și protecția mediului - Pagina 21
Poluarea și protecția mediului - Pagina 22
Poluarea și protecția mediului - Pagina 23
Poluarea și protecția mediului - Pagina 24
Poluarea și protecția mediului - Pagina 25
Poluarea și protecția mediului - Pagina 26
Poluarea și protecția mediului - Pagina 27
Poluarea și protecția mediului - Pagina 28
Poluarea și protecția mediului - Pagina 29
Poluarea și protecția mediului - Pagina 30
Poluarea și protecția mediului - Pagina 31
Poluarea și protecția mediului - Pagina 32
Poluarea și protecția mediului - Pagina 33
Poluarea și protecția mediului - Pagina 34
Poluarea și protecția mediului - Pagina 35
Poluarea și protecția mediului - Pagina 36
Poluarea și protecția mediului - Pagina 37
Poluarea și protecția mediului - Pagina 38
Poluarea și protecția mediului - Pagina 39
Poluarea și protecția mediului - Pagina 40
Poluarea și protecția mediului - Pagina 41
Poluarea și protecția mediului - Pagina 42
Poluarea și protecția mediului - Pagina 43
Poluarea și protecția mediului - Pagina 44
Poluarea și protecția mediului - Pagina 45
Poluarea și protecția mediului - Pagina 46
Poluarea și protecția mediului - Pagina 47
Poluarea și protecția mediului - Pagina 48
Poluarea și protecția mediului - Pagina 49
Poluarea și protecția mediului - Pagina 50
Poluarea și protecția mediului - Pagina 51
Poluarea și protecția mediului - Pagina 52
Poluarea și protecția mediului - Pagina 53
Poluarea și protecția mediului - Pagina 54
Poluarea și protecția mediului - Pagina 55
Poluarea și protecția mediului - Pagina 56
Poluarea și protecția mediului - Pagina 57
Poluarea și protecția mediului - Pagina 58
Poluarea și protecția mediului - Pagina 59
Poluarea și protecția mediului - Pagina 60
Poluarea și protecția mediului - Pagina 61
Poluarea și protecția mediului - Pagina 62
Poluarea și protecția mediului - Pagina 63
Poluarea și protecția mediului - Pagina 64
Poluarea și protecția mediului - Pagina 65
Poluarea și protecția mediului - Pagina 66
Poluarea și protecția mediului - Pagina 67
Poluarea și protecția mediului - Pagina 68
Poluarea și protecția mediului - Pagina 69
Poluarea și protecția mediului - Pagina 70
Poluarea și protecția mediului - Pagina 71
Poluarea și protecția mediului - Pagina 72
Poluarea și protecția mediului - Pagina 73
Poluarea și protecția mediului - Pagina 74
Poluarea și protecția mediului - Pagina 75
Poluarea și protecția mediului - Pagina 76
Poluarea și protecția mediului - Pagina 77
Poluarea și protecția mediului - Pagina 78
Poluarea și protecția mediului - Pagina 79
Poluarea și protecția mediului - Pagina 80
Poluarea și protecția mediului - Pagina 81
Poluarea și protecția mediului - Pagina 82
Poluarea și protecția mediului - Pagina 83
Poluarea și protecția mediului - Pagina 84
Poluarea și protecția mediului - Pagina 85
Poluarea și protecția mediului - Pagina 86
Poluarea și protecția mediului - Pagina 87
Poluarea și protecția mediului - Pagina 88
Poluarea și protecția mediului - Pagina 89
Poluarea și protecția mediului - Pagina 90
Poluarea și protecția mediului - Pagina 91
Poluarea și protecția mediului - Pagina 92
Poluarea și protecția mediului - Pagina 93
Poluarea și protecția mediului - Pagina 94
Poluarea și protecția mediului - Pagina 95
Poluarea și protecția mediului - Pagina 96
Poluarea și protecția mediului - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Poluarea si Protectia Mediului
  • c 10.pdf
  • c1 st.pdf
  • c2st.pdf
  • c3 st.pdf
  • c4st.pdf
  • c5 st.pdf
  • c6 st.pdf
  • c7 st.pdf
  • c8.pdf
  • curs 11.pdf
  • curs 12.pdf
  • curs 13.pdf
  • Curs 9.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiecte de educație ecologică în Județul Bistrița Năsăud

INTRODUCERE De ce se pune accent pe educaţie de mediu? Pentru că, în prezent, mai mult de 5.3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu...

Indicatori de Calitate ai Mediului

ARGUMENT Am pornit de la notiunea de calitate si am incercat sa prezint atat aspectele negative cat si pe cele pozitive cu privire la cunoastea...

Monitorizare calității aerului

1. Introducere Prin poluarea aerului se înţelege prezenţa în atmosferă a unor substanţe care, în funcţie de concentraţie şi/sau timp de acţiune,...

Sistemul de monitorizare a calității aerului

1. SISTEM DE MONITORING INTEGRAT AL CALITĂTII AERULUI Monitorizarea, într-un sens larg, semnifică supravegherea evolutiei în timp si spatiu a unui...

Factorul Demografic și Poluarea Mediului

Factorul demografic si poluarea mediului 1. Introducere În condiţiile epocii actuale, acţiunea necontrolată a omului asupra mediului,...

Curs Ecologie 2010

1 Consideraţii introductive 1.1. Ecologie. Definiţie, obiect, domenii, importanţă Termenul de ecologie, din punct de vedere etimologic, are la...

Protecția mediului

I. DEFINIŢII. PROPRIETĂŢI FIZICO -CHIMICE ALE AERULUI. Mediul – noţiune des utilizată, fără un sens juridic précis, desemnează natura...

Te-ar putea interesa și

Studiu Geografic Complex

INTRODUCERE Calitatea mediului este o notiune complexa, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natura. Utilizând acest termen se are...

Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol

CAPITOLUL I – Generalitati 1.1 Cadrul legislativ actual privind protectia mediului in Romania CADRUL LEGISLATIV - Strategia Protectiei Mediului...

Economia Protecției Mediului - Poluarea Fonică

≈ Poluarea fonică ≈ ≈ Introducere Îmbunătăţirea standardelor de viaţă reprezintă o prioritate a societăţii moderne, mediul înconjurător fiind un...

Poluarea aerului în orașul Ploiești

2 Protectia mediului Realitatile zilelor noastre arata ca secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri si transformari ale civilizatiei...

Protecția mediului natural - componentă a politicii dezvoltării durabile

Introducere “Daca noi nu putem dovedi ca o societate moderna poate prospera in armonie cu locul unde ea traieste, fragmentele de natura salbatica...

Poluarea și protecția mediului înconjurător

Poluarea si protectia mediului inconjurator Prin capacitatea sa de a descoperi, inventa si crea, omul s-a dovedit apt sa realizeze modificari...

Metode de prevenire a poluării mediului

CAP I Poluarea – concept si elemente intorductive Problematica complexă a mediului a urcat sensibil în topul actual al preocupărilor ştiinţifice,...

Protecția mediului în UE - studiu de caz - poluarea în Municipiul București

Capitolul 1 Probleme actuale ale mediului 1.1. Conceptul de mediu înconjurător Mediul natural, adică aerul, oceanele, mările, lacurile, apele...

Ai nevoie de altceva?