Activitatea Economică

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 12523
Mărime: 146.16KB (arhivat)
Publicat de: Atanasio Alexe
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Capitolul 1

Activitatea economică este ansamblul comportamentelor indivizilor privind atragerea şi folosirea resurselor economice rare (adică a resurselor care evoluează mai încet decât nevoile lor), concretizate în decizii referitoare la producerea, distribuţia, schimbului sau consumului de bunuri şi servicii în funcţie de nevoile şi interesele lor.

Microeconomia este ramura economiei care studiază ansamblul proceselor şi comportamentelor participanţilor individuali la activitatea economică a unui stat. Participanţii individuali pot fi firmele, companiile, gospodăriile individuale, băncile, adiminstraţiile şi alte entităţi pe care le numim, în mod curent, organizaţii. În plus, microeconomia, este un obiect de studiu, care are în vedere şi relaţiile care se stabilesc între organizaţii în plan economic.

Metode, tehnici şi instrumente de analiză economică

Sistemul metodologic al economiei este format din:

a) unitatea inducţie – deducţie;

b) principiul caeteris paribus;

c) unitatea analiză – sinteză;

d) unitatea dintre analiza istorică şi analiza actuală;

e) unitatea analiză cantitativă – analiză calitativă.

Unitatea inducţie – deducţie se referă la:

- inducţie – mod de abordare, care trece de la particular la general, de la aspecte concrete la generalizări teoretice;

- deducţie – mod de abordare, care trece de la general la particular, explicând cazurile particulare prin prisma principiilor generale.

Principiul caeteris paribus (toate celelalte rămân neschimbate), conform căruia unele dintre datele analizei economice se modifică, în timp ce altele sunt stabile, ceea ce permite analiza celor care variază în raport cu cele stabile.

Unitatea analiză – sinteză înseamnă legarea efortului de descompunere a unui proces în secvenţe, faze, aspecte, dimensiuni etc. şi al celui de asamblare a elementelor, datelor, aspectelor, determinărilor etc. într-un ansamblu coerent.

Unitatea dintre analiza istorică şi analiza actuală reprezintă un ansamblu delicat, pentru că principiile, teoriile şi practicilor promovate de înaintaşi nu mai sunt întotdeauna de actualitate. Ştiinţele economice sunt în continuă schimbare odată cu schimbările sociale, politice şi culturale.

Este locul să-i amintim aici pe cei care, în timp, în lucrările lor, au formulat cele mai importante principii, teorii, legi şi norme privind economia, şi, în particular, microeconomia:

Adam Smith, supranumit părintele ştiinţelor economice, 1776 – Avuţia naţiunilor;

David Ricardo, 1817 – Despre principiile economiei politice şi ale impunerii;

Thomas Malthus, 1798 – Eseu asupra principiului populaţiei şi 1820 – Principii ale economiei politice;

John Stuart Mill, 1836 – Despre definiţia economiei politice şi metoda ei caracteristică de investigare şi 1848 – Principiile economiei politice;

Karl Marx, 1867-1893 – Capitalul, operă în trei volume, autorul fiind considerat un fondator al unei noi şcoli în economie;

Vilfredo Pareto, 1906 – Manual de economie politică;

Alfred Marshall, 1890 – Principii ale economiei politice şi 1923 – Banii, creditul şi comerţul;

John Maynard Keynes, 1936 – Teoria generală a folosirii mâinii de lucru. Opera lui a condus la o dezvoltare fără precedent a teoriilor şi practicilor moderne privind economia, în general şi macroeconomia, în special.

Milton Friedman, 1953 – Eseuri privind economia pozitivă, 1965 – Capitalism şi libertate, 1969 – Teoria cantitativă a monedei.

Preview document

Activitatea Economică - Pagina 1
Activitatea Economică - Pagina 2
Activitatea Economică - Pagina 3
Activitatea Economică - Pagina 4
Activitatea Economică - Pagina 5
Activitatea Economică - Pagina 6
Activitatea Economică - Pagina 7
Activitatea Economică - Pagina 8
Activitatea Economică - Pagina 9
Activitatea Economică - Pagina 10
Activitatea Economică - Pagina 11
Activitatea Economică - Pagina 12
Activitatea Economică - Pagina 13
Activitatea Economică - Pagina 14
Activitatea Economică - Pagina 15
Activitatea Economică - Pagina 16
Activitatea Economică - Pagina 17
Activitatea Economică - Pagina 18
Activitatea Economică - Pagina 19
Activitatea Economică - Pagina 20
Activitatea Economică - Pagina 21
Activitatea Economică - Pagina 22
Activitatea Economică - Pagina 23
Activitatea Economică - Pagina 24
Activitatea Economică - Pagina 25
Activitatea Economică - Pagina 26
Activitatea Economică - Pagina 27
Activitatea Economică - Pagina 28
Activitatea Economică - Pagina 29
Activitatea Economică - Pagina 30
Activitatea Economică - Pagina 31
Activitatea Economică - Pagina 32
Activitatea Economică - Pagina 33
Activitatea Economică - Pagina 34
Activitatea Economică - Pagina 35
Activitatea Economică - Pagina 36
Activitatea Economică - Pagina 37
Activitatea Economică - Pagina 38
Activitatea Economică - Pagina 39
Activitatea Economică - Pagina 40
Activitatea Economică - Pagina 41
Activitatea Economică - Pagina 42
Activitatea Economică - Pagina 43
Activitatea Economică - Pagina 44
Activitatea Economică - Pagina 45
Activitatea Economică - Pagina 46
Activitatea Economică - Pagina 47
Activitatea Economică - Pagina 48
Activitatea Economică - Pagina 49
Activitatea Economică - Pagina 50
Activitatea Economică - Pagina 51
Activitatea Economică - Pagina 52
Activitatea Economică - Pagina 53
Activitatea Economică - Pagina 54
Activitatea Economică - Pagina 55
Activitatea Economică - Pagina 56
Activitatea Economică - Pagina 57
Activitatea Economică - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Activitatea Economica .doc

Alții au mai descărcat și

Macroeconomie

Content of the course* Introduction to macroeconomics: the circular flow of income and national accounts Economic growth Saving and investment;...

Economia Întreprinderii

CAPITOLUL I ÎNTREPRINDEREA ŞI ECONOMIA NAŢIONALĂ 1.1. Complexul economic naţional Procesul de dezvoltare economică a unei naţiuni a condus la...

Metodologia de Creditare

Prelegere (2 ore): 1. Etapele procesului de creditare. 2. Etapa preliminară privind informarea – documentarea reciprocă banca – solicitant. 3....

Curs tehnici promoționale

Tema 1. Rolul şi conţinutul comunicaţiilor de marketing ale întreprinderii 1. Obiectivele şi conţinutul comunicaţiilor de marketing 2. Factorii -...

Monedă și Credit

CAPITOLUL I MONEDA SI ROLUL SÃU ÎN VIATA ECONOMICO-SOCIALÃ 1.1. Concept, definire, forme Nu se poate aborda chestiunea monedei fãrã a face mai...

Monedă

Capitolul 1 NATURA MONEDEI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ Conceptul de monedă este unul dintre cele mai controversate. În zilele noastre, când Europa...

Economia construcției

1. Noţiunea şi clasificarea izvoarelor legislaţiei cadastrale. Izvor de drept al legislaţiei cadastrale este forma în care se materializează şi se...

Politica Ocupării Forței de Muncă

CAPITOLUL 1 PIAŢA MUNCII 1.1. Conceptul de piaţă a muncii. Componentele şi tipurile pieţei muncii Piaţa muncii sau piaţa forţei de muncă, poate...

Te-ar putea interesa și

Infracțiuni Economice

Întroducere Actualitatea temei investigate, în această perioadă de tranziţie spre economia de piaţă cunoaşterea unor instrumente juridice de...

SC Alro SRL

CAPITOLUL I EFICIENŢA ACTIVITĂŢII ECONOMICE Eficienţa Economică – concept, definire, rol. Din punct de vedere economic o întreprindere, ca agent...

Creșterea eficienței activității economice la SC Alro SA Slatina

1.1 – Eficienţa Economică – concept , definire , rol. Din punct de vedere economic o întreprindere, ca agent economic, indiferent de dimensiune,...

Politici Regionale

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTELE ECONOMIEI SPAŢIALE Ştiinţa regională, ca disciplină de sine stătătoare, nu are o istorie prea lungă deşi, ca excepţii,...

Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole

Analiza activităţii economice – instrument al managementului exploataţiilor agricole vegetale 1.1. Conţinutul procesului de analiză. Tipuri de...

Leadership. leadership-ul activităților economice

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să trateze problematica leadership-ului în contextul activităţilor economice actuale, să surprindă...

Administrarea Optimă a Taxelor Vamale în Vederea Creșterii Activității Economice Externe

Introducere Noile cerinţe pe plan mondial asupra relaţiilor dintre ţări impun schimbări semnificative în toate activităţile: cultural, politic şi...

Raport de practică - Intur SRL

INTRODUCERE Conform Legii Turismului în R M , Turismul reprezintă : ”domeniu al economiei naţionale, cu funcţii complexe, ce reuneşte un ansamblu...

Ai nevoie de altceva?