Aspecte ale Analizei Economice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 151 în total
Cuvinte : 36438
Mărime: 589.58KB (arhivat)
Publicat de: Catalin B.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Cuzman

Extras din curs

1. Conţinutul analizei economice

1.1. Obiectul de studiu

Studierea proceselor şi fenomenelor economice ce au loc în mediul extern şi intern al unei întreprinderi (tratată ca şi o afacere) presupune în mod necesar cunoaşterea factorilor care concură la formarea şi respectiv modificarea rezultatelor economice. Cunoaşterea în sine a factorilor nu ar avea nici un rost dacă prin demersul ştiinţific al analizei economice nu s-ar determina sensul şi intensitatea acţiunii factorilor.

Dar nu numai atât. Putem observa că între factori pot exista legături sistemice.

De altfel, o viziune secvenţială asupra unei întreprinderi economice nu ne poate conduce spre observaţii şi concluzii pertinente. Chiar dacă procesul de analiză presupune descompunerea proceselor şi fenomenelor economice în elemente componente, până la urmă este importantă concluzia sintetică asupra rezultatelor obţinute de o întreprindere în ansamblul său. Desigur că rezultatele ce se prezintă ca şi indicatori economici pot fi ierarhizate ca şi importanţă. Dezvoltarea sistemelor de indicatori se poate face după diferite scheme piramidale, circulare ş.a.m.d.

Se încearcă din ce în ce mai mult, atât din partea practicienilor cât şi din partea cercetătorilor, să se creeze o imagine holistică asupra întreprinderilor economice. Comportamentul economic al întreprinderilor devine tot mai complex în cadrul economiilor concurenţiale care se regionalizează sau mono

O viziune canteziană cu priviri de la cauze la efect nu mai satisface exigenţele. De multe ori între cauze, între factori apar legături greu de cuantificat. Chiar mai mult direcţia de la cauză la efect se inversează şi efectul devine cauză pentru fenomenul economic studiat sau pentru alte fenomene.

Consider că întreprinderea economică nu poate fi abordată decât sistemic, ţinând cont de puternicele interdependenţe dintre funcţiunile sale şi de faptul că managementul trebuie să satisfacă exigenţele performanţelor pe care le aşteaptă în primul rănd acţionarii societăţii comerciale pe care o tratăm ca o întreprindere economică, ca şi o afacere.

Chiar dacă este necesar ca în cadrul analizei economice să ne formăm o imagine cât mai cuprinzătoare asupra performanţelor unei întreprinderi economice, trebuie să acceptăm şi abordări secvenţiale atât a fenomenelor şi proceselor economice, cât şi a factorilor şi cauzelor care contribuie la obţinerea rezultatelor ce trebuiesc tratate ca şi obiective

Putem aprecia că obiectul de studiu al analizei economice îl reprezintă rezultatele şi performanţele economice ce se obţin în cadrul unei întreprinderi în legătură cu factorii şi cauzele ce se pot identifica ca având o legătură cu procesele şi fenomenele cercetate.

În demersul său, analiza activităţii economice foloseşte toate informaţiile de care dispune şi care au legătură directă sau indirectă cu întreprinderea analizată

1.2. Analiza economică – instrument al managementului

Expresia de „management” a devenit atât de frecventă în vorbirea economică încât asocierea ei cu procesul de conducere este nu numai firească ci chiar şi subînţeleasă.

Nu mi-am propus să susţin un demers de explicare etimologică a acestui concept pentru că el poate fi uşor lămurit cu ajutorul literaturii de specialitate.

Ceea ce consider că este important, este să abordăm problematica economică a unei întreprinderi.

Fără a ne îndepărta de la viziunea sistemică asupra întreprinderii economice, putem avea două modalităţi de abordare a acesteia :

- una mecanicistă sau

- una organicistă

Prima modalitate de abordare, deşi uşurează demersul cercetării asupra proceselor şi fenomenelor economice prin faptul că delimitările între elementele componente devin mai clare. Elementele componente pot fi mai uşor izolate, măsurate, determinate, dar nu pot fi cercetate suficient în legătură cu factorii subiectivi de influenţă.

Abordarea organicistă deşi mai complexă şi mai dificilă prin faptul că nu poate formula concluzii exclusiviste, dar poate lua în considerare factori care ţin de comportamentul uman şi poate nu în ultimul rând de cultura organizaţională, înţeleasă ca şi o capacitate de autoinovare, de adaptare la un mediu extern în mod deosebit din punct de vedere concurenţial.

Pornind de la această abordare organicistă putem identifica, pe lângă funcţiunile clasice ale unei întreprinderi, şi o serie de activităţi omogene ce se delimitează nu întodeauna foarte puternic, cum ar fi :

- activitatea de producţie

- activitatea economică

- activitatea socială

- activitatea culturală

- altele posibile

Indiscutabil totul se leagă cu totul. Şi totul este format din părţi.

Graniţele şi delimitările dintre activităţi sau dintre funcţiunile unei întreprinderi trebuie să le tratăm în sensul sugerat de Georgescu R. în volumul „Entropia şi procesul economic”, ca şi penumbre.

Fără posibilitatea abordării complete a activităţii economice a unei întreprinderi recunoaştem că activitatea economică se identifică şi exprimă prin rezultatele economice ce pot fi comensurate prin unităţi fizice şi monetare. Exprimarea are loc prin intermediul mărimilor economice şi a indicatorilor economici care vizează alocarea, asigurarea şi consumul resurselor şi rezultatele economice generale.

Preview document

Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 1
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 2
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 3
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 4
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 5
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 6
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 7
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 8
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 9
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 10
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 11
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 12
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 13
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 14
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 15
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 16
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 17
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 18
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 19
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 20
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 21
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 22
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 23
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 24
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 25
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 26
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 27
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 28
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 29
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 30
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 31
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 32
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 33
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 34
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 35
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 36
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 37
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 38
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 39
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 40
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 41
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 42
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 43
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 44
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 45
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 46
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 47
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 48
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 49
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 50
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 51
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 52
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 53
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 54
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 55
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 56
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 57
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 58
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 59
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 60
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 61
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 62
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 63
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 64
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 65
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 66
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 67
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 68
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 69
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 70
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 71
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 72
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 73
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 74
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 75
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 76
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 77
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 78
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 79
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 80
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 81
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 82
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 83
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 84
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 85
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 86
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 87
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 88
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 89
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 90
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 91
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 92
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 93
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 94
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 95
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 96
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 97
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 98
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 99
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 100
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 101
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 102
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 103
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 104
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 105
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 106
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 107
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 108
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 109
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 110
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 111
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 112
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 113
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 114
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 115
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 116
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 117
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 118
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 119
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 120
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 121
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 122
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 123
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 124
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 125
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 126
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 127
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 128
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 129
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 130
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 131
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 132
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 133
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 134
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 135
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 136
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 137
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 138
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 139
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 140
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 141
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 142
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 143
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 144
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 145
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 146
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 147
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 148
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 149
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 150
Aspecte ale Analizei Economice - Pagina 151

Conținut arhivă zip

  • Aspecte ale Analizei Economice.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Informatice Economice

În general Definiţia 1.1. Informaţia = conţinutul unui mesaj Tipuri de mesaje Olfactive; Vizuale; Tactile; Audio; Gustative. Mesaj –...

Microeconomie

1. ECONOMIA ŞI ŞTIINŢA ECONOMICĂ. METODA DE CUNOAŞTERE ÎN ŞTIINŢA ECONOMICĂ 1.1 Economia faptică şi economia teoretică 1.2 Obiectul, metoda şi...

Instituțiile europene, studiu de caz și creditul bancar

1. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE Cuvinte cheie: Microeconomie, macroeconomie, previziune macroeconomică 1.1. Originea macroeconomiei...

Investiții internaționale

Investiţia străină directă (ISD) are câteva caracteristici inconfundabile, care o delimitează de investiţia de portofoliu. Dintre acestea reţinem...

Marketing-ul Serviciilor

Cap. I. Conţinutul conceptului de marketing în servicii 1.1. Conceptul, caracteristicile si tipologia serviciilor 1.2. Sistemul de prestaţie a...

Audit

Auditul financiar se defineşte ca fiind activitatea complexă efectuată de experţi independenţi în vederea exprimării unei opinii motivate cu...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII Aplicaţia 1 Determinaţi indicatorii de echilibru financiar patrimonial de la...

Economie internațională

Conformitatea temei alese Structura logică a lucrării Modul de redare al referinţelor Aspectul general Contribuţia proprie a autorului la...

Te-ar putea interesa și

Comportamentul clientului față de bănci

INTRODUCERE Luând în considerare slaba dezvoltare a pieţei de capital din România şi nevoia crescătoare de capitaluri a agenţilor economici, se...

Rentabilitate - SC Leather Fashion

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE Activitatea de bază a societăţii S.C. LEATHER FASHION o constituie...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Analiza Ratelor Financiare și Clasificarea Clienților Băncii Comerciale Române

INTRODUCERE Luând în considerare slaba dezvoltare a pieţei de capital din România şi nevoia crescătoare de capitaluri a agenţilor economici, se...

Riscul de Țară și Modalități de Gestionare a Acestuia

INTRODUCERE Comerţul în sistem deschis, libertatea circulaţiei capitalului, cooperarea în dezvoltare sunt subiecte foarte abordate în economia...

Posibilități de obținere a profitului pe piața valutară

Introducere În lucrarea dată voi analiza mai detaliat evoluţia posibilităţilor de obţinere a profitului pe piaţa valutară internaţională şi în R....

Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale

Introducere În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi...

Impozitul pe Salariu

Motivatia temei Impozitarea capitalului uman contribuie la constituirea unor importante surse de venit la bugetul general consolidat. In primii...

Ai nevoie de altceva?