Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 12144
Mărime: 82.73KB (arhivat)
Publicat de: Leonidas Iancu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Panaitescu M

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I: Analiza activităţii economico-financiare: esenţa, rolul şi indicatorii financiari.
 3. 1.1. Aspecte teoretice şi conţinutul analizei activităţii economico-financiare
 4. 1.2 Esenţa şi clasificarea indicatorilor analizei financiar-economice
 5. 1.3 Rolul analizei economico-financiare şi utilizatorii rezultatelor acesteia
 6. Capitolul II: Caracteristica condiţiilor de dezvoltare economico-financiară a întreprinderii agricole.
 7. 2.1. Condiţiile organizatorice şi naturale ale S.R.L. “Romalin Grup”
 8. 2.2. Caracteristica dezvoltării economico-financiare a S.R.L. „Romalin Grup”.
 9. Capitolul III: Analiza activităţii economico-financiare în cadrul SRL Romalin Grup.
 10. 3.1. Analiza patrimoniului S.R.L. „Romalin Grup”
 11. 3.2 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii S.R.L ,,Romalin Grup”
 12. 3.3 Analiza rentabilităţii S.R.L ,,Romalin Grup”
 13. Concluzii şi propuneri.
 14. Bibliografia

Extras din licență

Introducere

În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi deosebite pentru a însănătoşi economia ţării, de a realiza reconstrucţia şi restructurarea acesteia.

O data cu apariţia treptată a instituţiilor de drept, finanţele ţării se integrează hotărîtor în susţinerea programelor economice curente şi de perspectivă pentru a aşeza economia pe baze noi, sănătoase, în măsură să creeze condiţiile intrării ţării noastre în rîndul ţărilor cu economia de piată.

În acest context se impune adoptarea unor măsuri radicale vizînd restructurarea activităţii financiare la nivel de micro şi macroeconomie, abandonarea unor reglementări şi restricţii nefundamentate economic şi dăunătoare intereselor cetăţenilor; în acelaşi timp sunt necesare norme juridice pe baza cărora să se întreprindă acţiuni şi măsuri care să lichideze blocajele care se manifestă în circuitele monetare, financiare şi valutare, să creeze cadrul favorabil fundamentării premiselor teoretice şi practice pentru reconstrucţia sistemului financiar-bancar.

În Republica Moldova finanţele constituie un ansamblu de relaţii băneşti, de investiţii, instrumente, tehnici şi reglementările juridice prin intermediul cărora se constituie, repartizează şi utilizează fondurile băneşti ale societaţii(stat,agenţi economici,populaţie) pentru sporirea susţinută a producţiei materiale, modernizarea structurilor de producţie, promovarea largă a activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi introducerea progresului etnic, dezvoltarea învăţămîntului, culturii, ocrotirii sănătăţii, protecţiei sociale, funcţionarea organelor judecătoreşti şi procuraturii, apărării naţionale.

Finanţele la nivel de întreprindere alcătuiesc un subsistem de relaţii economice între agenţii economici, între aceştia şi stat, bănci, alte instituţii financiare prin care se formează şi se repartizează fondurile băneşti necesare procesului de reproducţie în întreprinderi, în vederea realizării profitului, se satisfac nevoi sociale ale salariaţilor.

Conţinutul de bază al analizei financiare constă în aprecierea rezultatelor şi stării financiare a întreprinderii în baza dărilor de seamă şi rapoartelor financiare.

Scopul lucrării constă în cercetarea procesului de analiză economico-financiară în cadrul Societăţii cu Răspundere Limitată “Romalin Grup”, aprecierea situaţiei financiare reale a întreprinderii, compararea rezultatelor obţinute cu rezultatele perioadei anterioare.

Ca subiect de studiu al analizei financiare efectuată în continuare este Societatea cu Răspundere Limitată “Romalin Grup”.

Lucrarea este studiata în trei capitole:

Capitolul I - cuprinde partea teoretică a lucrării de curs unde este indicat esenţa, rolul şi indicatorii financiari utilizaţi în analiza unor rezultate financiare a întreprinderii.

Capitolul II - reflectă o caracteristică generală a întreprinderii, analiza situaţiei economico-financiare a întreprinderii.

Capitolul III - analiza activităţii economico-financiare în cadrul S.R.L. “Romalin Grup”

Activitatea sa o petrece in macromediul viticulturii practicind urmatoarele genuri de activitate:

-cultura strugurilor;

-fabricarea vinului;

-pastrarea si comercializarea angro a produselor alcoolice;

-comertul cu ridicata al materialelor lemnoase,al materialelor de constructive si echipamentului sanitar;

-comertul cu amanuntul al articolelor de fierarie,al vopselelor si sticlei;

Evidenţa contabilă la Societatea cu Răspundere Limitată “Romalin Grup” se efectuează conform:

-legii contabilităţii, art. 13 aliniatul 3(b);

- standartelor naţionale de contabilitate;

- alte documente legislative şi normative ţinînd seama de modificările şi completările

Bibliografie

Finanţe, credit, contabilitate-1999-nr.5, pag. 22-31.

Finanţe, credit, contabilitate-1997-nr.9, pag.15-26.

Botnari Nadejda “Finanţele întreprinderii”, ASEM, Chişinău 2006.

Cojocaru C. “Analiza economico-finaniară a exploataţiilor agricole şi silvice”, Editura Economică, Bucureşti, 1997.

Georgescu N., Robu V. “Analiza economico-finaniară”, Editura ASE, Bucureşti, 2001.

Gheorghiu A. “Analiza activităţii economice a întreprinderii”, Editura didactică şi Pedagocică, Bucureşti, 2002.

Isfănescu A., Robu V., Hristea A. M., Vasilescu C. “Analiza economico-finaniară”, Editura ASE, Bucureşti, 2002.

Mărgulescu D. “Analiza economico-finaniară”, Editura Tribuna Economică, Bucureşti 1994.

Niculescu M. ” Diagnostic economic”, Editura Economică, Bucureşti 2003.

Statutul S.R.L. “Romalin Grup’.

Preview document

Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 1
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 2
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 3
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 4
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 5
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 6
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 7
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 8
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 9
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 10
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 11
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 12
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 13
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 14
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 15
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 16
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 17
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 18
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 19
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 20
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 21
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 22
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 23
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 24
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 25
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 26
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 27
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 28
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 29
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 30
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 31
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 32
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 33
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 34
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 35
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 36
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 37
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 38
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 39
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 40
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 41
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 42
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 43
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 44
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 45
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 46
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 47
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 48
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 49
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 50
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 51
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 52
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 53
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 54
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 55
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 56
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 57
Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Analiza Activitatii Economico-Financiare a Intreprinderii si Rolul Ei in Dezvoltarea Economiei Nationale.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL

INTRODUCERE Creşterea gradului de complexitate a activitãţii economice a întreprinderilor , în contextul mecanismelor pieţei,are implicaţii...

Analiza Bilanțului Financiar

Analiza financiară se realizează cu ajutorul unor indicatori sintetici şi caracterizează starea de „sănătate financiară” a întreprinderii. Plecând...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTELE TEORETICO – METODOLOGICE ŞI SURSELE INFORMAŢIONALE ALE ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE Analiza este o metodă a...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de Perfecționare a Managementului Finanțării Întreprinderilor Românești

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind managementul intreprinderii 1.1. Funcţiile şi principiile managementului întreprinderii În prezent, vorbim...

Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii

Introducere « Capacitatea unei organizaţii de a învăţa, şi de a transforma învăţarea în acţiune, rapid, este avantajul competitiv suprem » Jack...

Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate

INTRODUCERE Dezvoltarea economico – sociala este condiţionată de existenţa permanenta a unui consum de bunuri materiale şi servicii care se...

Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European

Introducere Actualitatea temei . Oricare ramură a activităţii omului are istoria sa. „Fără trecut nu există viitor”, iar fără înţelegerea clară a...

Analiza Rentabilității Societăților Comerciale

Introducere În acest secol al informaţiei şi al informatizării, procesul de conducere nu se mai poate baza doar pe intuiţie şi pe rutină, ci pe o...

Analiza economico-financiară la SC Izocon MC SRL

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Importanţa securităţii alimentare Este una din cele mai frecvente preocupări în industria alimentară a fiecărei...

Analiza Mijloacelor Bănești și a Datoriilor pe Termen Lung

Întroducere Diagnosticul financiar presupune identificarea punctelor tari si a punctelor slabe din mediul intern al companiei, prin prisma...

Analiza Rapoartelor Financiare

INTRODUCERE Piaţa ca mecanism de reglare a funcţionării economiei are un impact complex şi permanent asupra deciziilor libere şi autonome ale...

Ai nevoie de altceva?