Audit Extern

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 42727
Mărime: 1.76MB (arhivat)
Publicat de: Giorgian Muntean
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dudureanu Gabriel

Cuprins

 1. CAP. I - Conceptul de audit extern
 2. 1.1. Definire
 3. 1.2.Obiectivele şi sfera de aplicare a auditului extern
 4. CAP II. - Organizarea şi exercitarea auditului public extern în România
 5. 2.1. Instituţii publice auditate
 6. 2.2. Curtea de Conturi a României – instituţie de control şi audit extern
 7. 2.2.1.Rolul şi atribuţiile Curţii de Conturi
 8. 2.2.2.Auditul financiar şi auditul performanţei în sectorul public
 9. 2.2.3.Organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 10. CAP III. - Organizarea activităţii de audit financiar-contabil în România
 11. 3.1.Camera Auditorilor Financiari din România
 12. 3.2.Obţinerea calităţii de auditor financiar
 13. 3.3.Auditul situaţiilor financiare
 14. CAP IV. - Organizarea activităţii de audit extern în Uniunea Europeană
 15. 4.1.Instituţiile Uniuniii Europene
 16. 4.2.Curtea de Conturi Europeană – instituţie de reglementare a activităţii de audit extern
 17. 4.2.1.Scurt istoric
 18. 4.2.2.Concepte şi noţiuni de bază
 19. 4.2.3.Organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi Europene
 20. 4.2.4.Controlul efectuat de Curtea de Conturi Europeană:auditul financiar şi auditul performanţei.
 21. 4.3.Auditul extern al organismelor Uniunii Europene efectuat de Curtea de Conturi Europeană
 22. 4.4.Auditul fondurilor structurale şi de coeziune efectuat de Curtea de Conturi Europeană
 23. 4.5.Organizarea auditului public extern în ţările din Uniunea Europeană
 24. CAP V - Reglementări internaţionale privind contabilitatea şi auditul
 25. 5.1.Standarde I.F.A.C.
 26. 5.1.1.Standarde internaţionale de raportare financiară (IAS-IFRS-SIC)
 27. 5.2.Standarde internaţionale de audit al situaţiilor financiare (ISA)
 28. 5.3.Standarde internaţionale pentru controlul calităţii(ISQC)

Extras din curs

Evolutia auditului a fost determinata de dezvoltarea continua a mediului economic, de amploarea complexitatii operatiunilor economice si de tranzactiile efectuate de entitati. Auditul reprezinta examinarea de catre o persoana independenta si competenta a fidelitatii reprezentarilor contabile si financiare. Auditul a inceput de la corectarea fraudelor in documentele financiar-contabile si a continuat cu aprecierea globala de fidelitate a situatiilor (rapoartelor) emise de entitatile economice, cu analiza critica a structurilor acestora si cu evaluarea procedurilor utilizate la intocmirea situatiilor (auditul financiar), in prezent, auditul este orientat spre evaluarea modului de respectare, de catre managementul entitatilor, a principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii in utilizarea resurselor financiare (auditul performantei). In literatura de specialitate, evolutia auditului este sintetizata prin prezen¬tarea etapelor semnificative pe care le-a parcurs, astfel: Perioada Ordonatori de audit Auditori Obiectivele auditului Pana in 1700 Regi, imparati, biserici si state Clerici, scriitori regali Pedepsirea hotilor pentru de deturnarea fondurilor Protejarea patrimoniului 1700-1850 State, tribunale comerciale si actionari Contabili Reprimarea fraudelor si pe pedepsirea autorilor Protejarea patrimoniului 18501900 State si actionari Profesionisti contabili, juristi Evitarea fraudelor si erorilor si atestarea fiabilitatii situatiilor financiare istorice 19001940 State si actionari Profesionisti in audit si contabilitate Evitarea fraudelor si atestarea fiabilitatii bilantului 19401970 State, actionari, banci Profesionisti in audit si contabilitate Atestarea sinceritatii si regulari¬tatii situatiilor financiare istorice 19702000 State, actionari, banci, terti Profesionisti in audit, contabilitate si consiliere Atestarea sinceritatii situaiilor financiare si calitatii controlului intern Respectarea normelor contabile si de audit Din datele prezentate mai sus se observa in mod clar trei etape fundamentale in evolutia auditului. De la aparitie pana in 1850: - auditul se caracterizeaza prin aceea ca obiectivele principale le-au constituit: protejarea patrimoniului impotriva hotilor, reprimarea fraudelor si eliminarea erorilor. De la 1850 la 1940: - auditul a avut ca obiectiv si atestarea fiabilitatii, sinceritatii si regularitatii situatiilor financiare. in aceasta etapa s-a dezvoltat profesia contabila si cadrul contabil conceptual si s-a accentuat executarea auditului de catre profesionisti in contabilitate si audit. O influenta deosebita asupra dezvoltarii auditului a avut-o evolutia economica si sociala care a determinat beneficiari (state, actionari, banci) sa comande lucrari de audit pentru examinarea riguroasa a situatiilor si rapoartelor emise de diverse entitati economice. De la 1940 pana in prezent: - are loc o extindere a obiectivelor si tipurilor de audit. Apar obiective noi, cum ar fi:

- atestarea controlului intern; - respectarea cadrului conceptual contabil (postulate, principii si reguli de evaluare); - conformitatea cu reglementarile legale in vigoare. Parlamentele doresc sa cuantifice modul in care guvernele utilizeaza fondurile alocate prin legile bugetare din punct de vedere al economicitatii, eficientei si eficacitatii, punandu-se astfel bazele auditului performantei care a luat o amploare deosebita in anumite state. Auditul nu mai pune accentul pe latura sanctionatorie, ci pe latura de evaluare a calitatii managementului, a deciziilor acestuia si chiar pe formularea de recomandari catre conducerea entitatilor auditate, in vederea imbunatatirii activitatilor desfasurate de acestea. Institutional, se constituie si se dezvolta organisme nationale si internationale cu atributii de organizare, coordonare si indrumare metodologica a auditului finantelor publice. La nivel national se creeaza oficii nationale de audit, curti de conturi, iar la nivel international Organizatia Internationala a Institutiilor Supreme de Audit (INTOSAI), care elaboreaza standarde nationale, respectiv internationale de audit. Auditul isi largeste si perfectioneaza metodologia de audit de la procedeele clasice (examenul documentar, inspectii etc.) la procedee moderne, cum ar fi: sondajul, chestionarea, grupurile de dezbatere, interviurile, analiza cost-eficacitate, tehnici statistice, tehnici previzionale etc. Auditorii sunt selectati din randul specialistilor cu o pregatire teoretica superioara, cu o vasta experienta practica, cu autoritate si competenta recunoscuta. Definirea conceptului de audit Auditul reprezinta procesul desfasurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate, numite auditori, prin care se analizeaza si evalueaza, in mod profesional, informatii legate de o anumita entitate, utilizand tehnici si procedee specifice, in scopul obtinerii de dovezi, numite probe de audit, pe baza carora auditorii emit intr-un document, numit raport de audit si o opinie responsabila si independenta, prin apelarea la criterii de evaluare care rezulta din reglementarile legale sau din buna practica recunoscuta unanim in domeniul in care isi desfasoara activitatea entitatea auditata. Definitia de mai sus impune cateva precizari, si anume: - procesul de audit, numit si misiune de audit, se deruleaza pe baza unor standarde nationale sau internationale; - auditorii sunt persoane care dobandesc aceasta calitate in conditiile strict reglementate de legislatia in vigoare; - entitatea auditata poate fi: o unitate patrimoniala (societate comerciala,regie autonoma etc.), guvernul in ansamblu, ministere sau dupa caz departamente ministeriale, programe, actiuni, tranzactii, operatiuni; - analiza informatiilor in misiunea de audit se face pe baza unor procedee si tehnici unanim recunoscute in domeniu, care furnizeaza auditorului probe de audit, pe baza carora el isi fundamenteaza opinia; - evaluarea si interpretarea rezultatelor obtinute se efectueaza in conditiile existentei si luarii in consideratie a unor criterii de evaluare care au la baza referinte contabile identificate (norme contabile nationale sau internationale sau referinte con¬tabile recunoscute unanim in domeniu) sau principiile sanatoase de management, respectiv buna practica manageriala recunoscuta de specialistii in domeniu. Tipuri fundamentale de audit atestarea controlului intern; - respectarea cadrului conceptual contabil (postulate, principii si reguli de evaluare); - conformitatea cu reglementarile legale in vigoare. Parlamentele doresc sa cuantifice modul in care guvernele utilizeaza fondurile alocate prin legile bugetare din punct de vedere al economicitatii, eficientei si eficacitatii, punandu-se astfel bazele auditului performantei care a luat o amploare deosebita in anumite state. Auditul nu mai pune accentul pe latura sanctionatorie, ci pe latura de evaluare a calitatii managementului, a deciziilor acestuia si chiar pe formularea de recomandari catre conducerea entitatilor auditate, in vederea imbunatatirii activitatilor desfasurate de acestea. Institutional, se constituie si se dezvolta organisme nationale si internationale cu atributii de organizare, coordonare si indrumare metodologica a auditului finantelor publice. La nivel national se creeaza oficii nationale de audit, curti de conturi, iar la nivel international Organizatia Internationala a Institutiilor Supreme de Audit (INTOSAI), care elaboreaza standarde nationale, respectiv internationale de audit. Auditul isi largeste si perfectioneaza metodologia de audit de la procedeele clasice (examenul documentar, inspectii etc.) la procedee moderne, cum ar fi: sondajul, chestionarea, grupurile de dezbatere, interviurile, analiza cost-eficacitate, tehnici statistice, tehnici previzionale etc. Auditorii sunt selectati din randul specialistilor cu o pregatire teoretica superioara, cu o vasta experienta practica, cu autoritate si competenta recunoscuta. Definirea conceptului de audit Auditul reprezinta procesul desfasurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate, numite auditori, prin care se analizeaza si evalueaza, in mod profesional, informatii legate de o anumita entitate, utilizand tehnici si procedee specifice, in scopul obtinerii de dovezi, numite probe de audit, pe baza carora auditorii emit intr-un document, numit raport de audit si o opinie responsabila si independenta, prin apelarea la criterii de evaluare care rezulta din reglementarile legale sau din buna practica recunoscuta unanim in domeniul in care isi desfasoara activitatea entitatea auditata. Definitia de mai sus impune cateva precizari, si anume: - procesul de audit, numit si misiune de audit, se deruleaza pe baza unor standarde nationale sau internationale; - auditorii sunt persoane care dobandesc aceasta calitate in conditiile strict reglementate de legislatia in vigoare; - entitatea auditata poate fi: o unitate patrimoniala (societate comerciala,regie autonoma etc.), guvernul in ansamblu, ministere sau dupa caz departamente ministeriale, programe, actiuni, tranzactii, operatiuni; - analiza informatiilor in misiunea de audit se face pe baza unor procedee si tehnici unanim recunoscute in domeniu, care furnizeaza auditorului probe de audit, pe baza carora el isi fundamenteaza opinia;audit.

Preview document

Audit Extern - Pagina 1
Audit Extern - Pagina 2
Audit Extern - Pagina 3
Audit Extern - Pagina 4
Audit Extern - Pagina 5
Audit Extern - Pagina 6
Audit Extern - Pagina 7
Audit Extern - Pagina 8
Audit Extern - Pagina 9
Audit Extern - Pagina 10
Audit Extern - Pagina 11
Audit Extern - Pagina 12
Audit Extern - Pagina 13
Audit Extern - Pagina 14
Audit Extern - Pagina 15
Audit Extern - Pagina 16
Audit Extern - Pagina 17
Audit Extern - Pagina 18
Audit Extern - Pagina 19
Audit Extern - Pagina 20
Audit Extern - Pagina 21
Audit Extern - Pagina 22
Audit Extern - Pagina 23
Audit Extern - Pagina 24
Audit Extern - Pagina 25
Audit Extern - Pagina 26
Audit Extern - Pagina 27
Audit Extern - Pagina 28
Audit Extern - Pagina 29
Audit Extern - Pagina 30
Audit Extern - Pagina 31
Audit Extern - Pagina 32
Audit Extern - Pagina 33
Audit Extern - Pagina 34
Audit Extern - Pagina 35
Audit Extern - Pagina 36
Audit Extern - Pagina 37
Audit Extern - Pagina 38
Audit Extern - Pagina 39
Audit Extern - Pagina 40
Audit Extern - Pagina 41
Audit Extern - Pagina 42
Audit Extern - Pagina 43
Audit Extern - Pagina 44
Audit Extern - Pagina 45
Audit Extern - Pagina 46
Audit Extern - Pagina 47
Audit Extern - Pagina 48
Audit Extern - Pagina 49
Audit Extern - Pagina 50
Audit Extern - Pagina 51
Audit Extern - Pagina 52
Audit Extern - Pagina 53
Audit Extern - Pagina 54
Audit Extern - Pagina 55
Audit Extern - Pagina 56
Audit Extern - Pagina 57
Audit Extern - Pagina 58
Audit Extern - Pagina 59
Audit Extern - Pagina 60
Audit Extern - Pagina 61
Audit Extern - Pagina 62
Audit Extern - Pagina 63
Audit Extern - Pagina 64
Audit Extern - Pagina 65
Audit Extern - Pagina 66
Audit Extern - Pagina 67
Audit Extern - Pagina 68
Audit Extern - Pagina 69
Audit Extern - Pagina 70
Audit Extern - Pagina 71
Audit Extern - Pagina 72
Audit Extern - Pagina 73
Audit Extern - Pagina 74
Audit Extern - Pagina 75
Audit Extern - Pagina 76
Audit Extern - Pagina 77
Audit Extern - Pagina 78
Audit Extern - Pagina 79
Audit Extern - Pagina 80
Audit Extern - Pagina 81
Audit Extern - Pagina 82
Audit Extern - Pagina 83
Audit Extern - Pagina 84
Audit Extern - Pagina 85
Audit Extern - Pagina 86
Audit Extern - Pagina 87
Audit Extern - Pagina 88
Audit Extern - Pagina 89
Audit Extern - Pagina 90
Audit Extern - Pagina 91
Audit Extern - Pagina 92
Audit Extern - Pagina 93
Audit Extern - Pagina 94
Audit Extern - Pagina 95
Audit Extern - Pagina 96
Audit Extern - Pagina 97
Audit Extern - Pagina 98
Audit Extern - Pagina 99
Audit Extern - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Audit Extern.pdf

Alții au mai descărcat și

Relația dintre auditul intern și auditul extern

Analizând evoluţia procesului de audit intern, de la începuturile sale şi până în prezent, am se poate observa cu uşurinţă că funcţia de audit...

Controlul financiar intern la instituțiile publice

Controlul intern la institutiile publice este reglementat de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.119/1999, modificata si completata prin legea...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Parlamentul Uniunii Europene

INTRODUCERE Instituţiile Uniunii Europene au fost create pentru a da expresie unei apropieri din ce în ce mai reale a naţiunilor europene în...

Guvernanță Corporativă

CAPITOLUL 1 DATE DE IDENTIFICARE ALE COMPANIEI 1.1. INFORMAŢII GENERALE - Denumirea entităţii emitente: S.C. VRANCART S.A. - Sediul social:...

Cum se poate obține finanțare din fonduri europene

Cum obţinem o finanţare? Economie şi politici de dezvoltare regională 13 decembrie 2009 Pasul 1: identificarea ideii de proiect; Pasul 2:...

Instrumente de Finanțare a Dezvoltării Regionale

6.1.Fondurile structurale 6.1.1. Principiile fondurilor structurale. Există cinci principii generale pe baza cărora operează Fondurile...

Finanțarea imm-urilor

Obiectivele principale ale unitãtii de învãtare nr. 1: Dupã studiul unitãtii de învãtare nr. 1, vei fi capabil: - sã definesti IMM-urile; - sã...

Te-ar putea interesa și

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Planul de Marketing al Hypermarketului Real

1 . Scurt istoric al hypermarket-urilor Hypermarket-urile sunt puncte de vânzare care au suprafata de peste 2500mp. Gama sortimentala cuprinde...

Audit intern - audit extern - guvernanță corporatistă

I. Auditul intern 1. Studiu asupra tendintelor in Auditul Intern: - 62% dintre companii folosesc conceptul de Outsourcing in diverse forme...

Paralelă audit intern, audit extern, control intern

Conceptele de control intern si audit intern, desi diferite, au o serie de elemente care le apropie si altele care le diferentiaza, ceea ce creeaza...

Auditul extern al creanțelor și plăților ln avans la SC Trim-Line SRL

I. ABSTRACT External audit work program is a complex and difficult exercise, which depends on several factors, among which are considered...

Relația dintre auditul intern și auditul extern

Analizând evoluţia procesului de audit intern, de la începuturile sale şi până în prezent, am se poate observa cu uşurinţă că funcţia de audit...

Proiect Audit

Am analizat in detaliu capitolul 1 in prima parte a referatului, si am continuat in cea de-a doua parte cu tratarea unei cerinte din celorlalte 29...

Auditul sistemului informatic la firma SC Brațul de Fier SRL

Prezentare firma 1.Numele societati: Bratul de Fier 2. Obiect de activitate: 9313 – Activitati ale centrelor de fitnes 3. Datele de identificare...

Ai nevoie de altceva?