Parlamentul Uniunii Europene

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5200
Mărime: 214.46KB (arhivat)
Publicat de: Claudiu Z.
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. INTRODUCERE.3
  2. CAPITOLUL 1: PARLAMENTUL EUROPEAN – PREZENTARE GENERALĂ.4
  3. CAPITOLUL 2: MODUL DE ORGANIZARE AL PARLAMENTULUI EUROPEAN.7
  4. CAPITOLUL 3: COMPETENŢELE ŞI PROCEDURILE PARLAMENTULUI EUROPEAN.12
  5. CAPITOLUL 4: PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI ROLUL ACESTUIA ÎN RELAŢIILE EXTERNE ALE UE.19
  6. CONCLUZII.21
  7. BIBLIOGRAFIE.23

Extras din referat

INTRODUCERE

Instituţiile Uniunii Europene au fost create pentru a da expresie unei apropieri din ce în ce mai reale a naţiunilor europene în cadrul unei cooperări mai strânse ca niciodată. Pe măsură ce responsabilităţile Uniunii s-au largit, Instituţiile Uniunii Europene s-au dezvoltat, devenind mai numeroase. În primii douăzeci de ani de viaţă ai Uniunii Europene, procesul decizional a fost mai simplu: Comisia Europeană propunea, Parlamentul dădea avizul, Consiliul de Miniştri decidea, iar Curtea Europeană de Justiţie dădea interpretarea legală necesară.

Parlamentul European este instituţia Uniunii Europene aleasă prin sufragiu universal, reprezentând o jumătate de miliard de cetăţeni din 27 de state membre ale Uniunii. Este un forum în care au loc dezbateri politice intense. Deciziile sale se referă la chestiuni care privesc pe toţi cetăţenii Europei.

De la prima sa alegere prin sufragiu universal în 1979, puterile Parlamentului au crescut continuu, atât în calitate de colegislator alături de Consiliul Uniunii Europene dar mai ales ca autoritate bugetară.

Parlamentul European veghează asupra respectării drepturilor omului şi îşi foloseşte puterile în interesul şi spre binele cetăţenilor, în vederea clădirii unui viitor mai bun comun.

Pe plan internaţional, Parlamentul European participă la politica externă a UE, avizul său conform fiind solicitat atunci când UE negociază tratate internaţionale, precum şi pentru aderarea la UE a unor noi state. Parlamentul European organizează în mod regulat dezbateri pe tema drepturilor omului şi trimite observatori în toate colţurile lumii pentru a urmări desfăşurarea liberă şi corectă a alegerilor.

Uniunea Europeană reprezintă un model de viaţă şi de societate unic în felul său, bazat pe egalitate şi solidaritate, pe valorile comune ale cetăţenilor, în special pe respectarea demnităţii umane, libertate, democraţie şi respectul legii.

Parlamentul European este vocea care, dincolo de frontierele Uniunii Europene, apără aceste drepturi în întreaga lume. În numeroase ţări, chiar din afara Uniunii Europene, vocea Parlamentului European are o mare autoritate morală.

Lucrarea de față este structurată pe patru capitole teoretice, și are ca obiective principale: prezentarea generală și înțelegerea conceptului de „Parlament European”, modul de organizare al Parlamentului, competențele și procedurile acestuia, precum și rolul Parlamentului European în relațiile externe ale Uniunii Europene.

Capitolul 1. Parlamentul European – prezentare generală

Parlamentul European este instituţia care reprezintă, politic, popoarele statelor reunite în Uniunea Europeană, aproximativ 500 milioane de cetăţeni europeni. Tratatele iniţiale îl definesc ca pe o adunare alcătuită din: „reprezentanţi ai popoarelor statelor reunite în comunitate”.

Parlamentul European este singura adunare parlamentară multinaţională din lume aleasă prin vot universal şi singura instituţie a Uniunii Europene supusă, din iunie 1979, votului direct al cetăţenilor. Alegerile au loc o dată la cinci ani. Cele din iunie 2009 au coincis cu a 30-a aniversare a primelor alegerilor europene prin sufragiu universal direct. În urma acestui scrutin, Parlamentul numără 736 de deputaţi din 27 de ţări, organizaţi în grupuri formate pe baza afinităţilor politice şi nu a cetăţeniei.

Sediul oficial al Parlamentului European se află la Strasbourg, la frontiera dintre Franţa şi Germania, ceea ce simbolizează reconcilierea Europei după cele două războaie mondiale. Aşa cum a fost decis de către statele membre ale UE, Parlamentul organizează anual la Strasbourg 12 sesiuni plenare. Comisiile parlamentare se reunesc la Bruxelles, unde pot fi organizate sesiuni plenare suplimentare. Dezbaterile în plen se desfăşoară în toate limbile oficiale ale UE, reflectând astfel importanţa pe care o acordă Parlamentul unei Uniuni diverse şi multiculturale „unite în diversitate”!

Asemenea tuturor parlamentelor naţionale, Parlamentul European discută şi adoptă legi. Acest lucru poate să pară normal şi totuşi, pentru o lungă perioadă de timp, lucrurile nu au stat aşa. La început, deputaţii europeni nu puteau decât să-şi exprime părerea cu privire la propunerile legislative ale Comisiei Europene; Consiliul de Miniştri, reprezentând guvernele statelor membre, era întotdeauna cel care avea ultimul cuvânt în adoptarea legilor.

Însă, din 1979 tratatele europene succesive au extins competenţele Parlamentului European. În prezent, acesta are aceeaşi importanţă ca şi Consiliul de Miniştri (care reprezintă guvernele statelor UE) în elaborarea bugetului comunitar şi a legilor care vizează facilitarea circulaţiei persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor şi a capitalurilor în cadrul UE sau protecţia mediului şi a consumatorilor. Parlamentul are, de asemenea, atribuţia de a aproba şi de a destitui Comisia Europeană.

Preview document

Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 1
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 2
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 3
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 4
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 5
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 6
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 7
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 8
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 9
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 10
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 11
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 12
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 13
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 14
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 15
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 16
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 17
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 18
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 19
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 20
Parlamentul Uniunii Europene - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Parlamentul Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Politica Socială a Uniunii Europene

Cap.1 Politica socială şi de ocupare 1.1. Concepte de bază privind politica socială Cu o istorie relativ scurtă, de aproximativ un secol, cu un...

Audit Extern

Evolutia auditului a fost determinata de dezvoltarea continua a mediului economic, de amploarea complexitatii operatiunilor economice si de...

Te-ar putea interesa și

Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European

CAPITOLUL I. EUROPA Şl CONSTRUCŢIA COMUNITARĂ "Actul unic european, prima revedere generală a tratatelor comunitare, confirmă că, indiferent de...

Parlamentul Uniunii Europene

Baza normativa a activităţii Parlamentului European Capitolul 1 Istoricul Parlamentului European 1.1.Apariţia Parlamentului European În opinia...

Mecanisme de Decizie în Uniunea Europeană

1. Definirea procesului decizional la nivelul Uniunii Europene Spre deosebire de sistemele naţionale unde Parlamentul este forul legislativ, în...

Instituțiile și organismele Uniunii Europene

I. SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI ÎN TIMP A UNIUNII EUROPENE Uniunea Europeană (UE) este unică. Ea nu este un stat federal, ca Statele Unite ale...

Parlamentul Uniunii Europene

1. Importanţa temei Parlamentul European este instituţia comunitară care reprezintă popoarele statelor membre ale Uniunii Europene. Lucrările...

Instituții Europene

Introducere Uniunea Europeană își are originile în Comunitatea Europeană a Oțelului și Cărbunelui, înființată în 1951 prin Tratatul de la Paris și...

Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona

I.Introducere 1.Scurt istoric: de la Laeken la Lisabona Inspirat de moştenirea culturală, religioasă şi umanistă europeană, din care s-au...

Sistemul Instituțional al Uniunii Europene

Capitolul 1 Prezentarea şi structura sistemului instituţional al Uniunii Europene Cadrul instituţional al unei societăţi oferă structura care...

Ai nevoie de altceva?