Contabilitate consolidată

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 13473
Mărime: 117.47KB (arhivat)
Publicat de: Didina Popescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alin Monea

Extras din curs

CAPITOLUL 1

Aspecte generale privind grupurile şi conturile consolidate

1.1. Necesitatea grupurilor de societăţi

Apariţia grupurilor este legată de strategia de dezvoltare a entităţilor. Astfel, atunci când prezenţa pe pieţele externe (străine) se intensifică sau când producţia se diversifică foarte mult, entităţile pot să aleagă una dintre următoarele două posibilităţi: fie îşi conservă unitatea juridică şi creează departamente sau sucursale, fie creează noi societăţi, care au propria personalitate juridică, dar care se află sub controlul societăţii-mamă.

Dezvoltarea externă prin constituirea de noi societăţi sau prin preluarea controlului asupra unor societăţi deja existente stă la baza apariţiei grupurilor de societăţi.

Grupul de societăţi este un ansamblu de societăţi aparent autonome, dar care sunt supuse unei direcţii economice unitare asumate de una sau mai multe dintre ele.

Deşi organizarea societăţilor pe activităţi contribuie la o gestiune mai eficientă la nivelul fiecărei activităţi sau ţări, totuşi, uneori, ea maschează realitatea economică. De exemplu, societatea-mamă poate avea interesul să achiziţioneze o întreprindere nerentabilă a cărei gestiune este deficitară, dar care prezintă un potenţial de producţie interesant pe termen lung. în cazul acesta, din punctul de vedere al creditorilor, dacă este analizată independent, o asemenea întreprindere prezintă un risc destul de important, în timp ce o analiză a acestei întreprinderi în contextul ansamblului din care face parte s-ar putea să evidenţieze o imagine mai atractivă şi justă a situaţiei sale reale.

Pentru a elimina această dificultate de apreciere de către terţi a situaţiei financiare şi a rentabilităţii întreprinderilor unui grup, este necesară întocmirea conturilor consolidate (conturilor de grup).

Complementare conturilor individuale (sociale), conturile consolidate, întocmite de societatea-mamă, ţinând cont de legăturile capital pe care le are aceasta cu celelalte societăţi din cadrul grupului, prezintă informaţii care permit o analiză a structurii financiare şi a rentabilităţii grupului.

Într-un context economic concurenţîal, în care principalul obiectiv al grupurilor internaţionale cotate îl reprezintă crearea de valoare pentru acţionari conturile consolidate reprezintă un instrument esenţial de informare pentru :

• creditori, deoarece permit aprecierea solvabilităţii şi îndatorări societăţilor grupului în ansamblul lor; de asemenea, pe baza informaţiilor dir conturile consolidate, băncile pot să verifice dacă politica stabilită la nivelu grupului este eficace şi operaţiile finanţate sunt viabile, deşi situaţia financiari individuală a unei filiale nu este tocmai favorabilă;

• asociaţii majoritari, care găsesc în conturile consolidate informaţii care le permit o apreciere cât mai corectă a valorii societăţii-mamă;

• asociaţii minoritari, deoarece reprezintă unicul mijloc de apreciere a modului în care le sunt gestionate interesele.

Cu toate că avantajele conturilor consolidate (conturilor de grup) sun de necontestat, trebuie menţionat că acestea nu prezintă nici o informaţii despre fluxurile care intervin între societăţile din cadrul grupului, deş cunoaşterea fluxurilor interne poate să fie utilă în cunoaşterea strategiei ş organizării grupului.

1.2. Legiferarea grupurilor

Deşi primele grupuri au apărut încă din prima jumătate a secolului a XIX-lea , reglementările cu privire la conturile consolidate au apărut mult nu târziu.

Primele reglementări contabile referitoare la conturile consolidate a apărut în Statele Unite ale Americii. De fapt, în această ţară, criza economic din perioada 1929-1933 a scos în evidenţă necesitatea unei proceduri mi formalizate de normalizare contabilă. Astfel, Comisia Valorilor Mobiliar (SEC - Securities and Exchange Commission), organism învestit cu puterea de a exercita controlul asupra comerţului cu valori mobiliare, a cerut societăţilor de grup cotate la bursă, începând cu anul 1934, să adauge la conturile individuale şi situaţiile financiare consolidate.

În Marea Britanie, în anul 1939, bursa de la Londra a emis primele dispoziţii cu privire la conturile consolidate, dispoziţii prin. intermediul cărora societăţile cotate erau obligate să întocmească conturi consolidate.

În Franţa, reglementările contabile referitoare la conturile consolidate apar mult mai târziu, respectiv în anul 1968. în acest an, Comisia operaţiunilor bursiere (COB - Commission de operation en bourse) cere societăţilor ce fac apel public la economii să publice situaţii financiare consolidate. De asemenea, în lipsa unui cadru conceptual clar, COB a considerat că este necesar ca situaţiile financiare consolidate să fie însoţite de informaţii complementare cu privire la metodele de consolidare şi de evaluare utilizate pentru întocmirea acestor documente. Cu toate acestea, societăţile franceze vor dispune de un referenţial contabil coerent cu privire la conturile consolidate o dată cu asimilarea Directivei a VH-a europene în cadrul legislativ francez .

La nivel european, încercările de armonizare a reglementărilor contabile naţionale ale ţărilor membre ale Uniunii Europene cu privire la conturile consolidate s-au concretizat în publicarea Directivei a VII-a europene, în 1983.

Această directivă ce vizează întocmirea şi publicarea conturilor consolidate cuprinde referiri cu privire la: societăţile ce au obligaţia de a întocmi conturi consolidate, societăţile care intră în perimetrul de consolidare, eliminările din perimetrul de consolidare, metodele de consolidare, controlul conturilor consolidate etc.

Actualmente, marile grupuri de societăţi cotate la principalele burse de valori folosesc fie referenţialul contabil american (USGAAP- principiile contabile general admise din SUA), fie referenţialul internaţional (standardele internaţionale de raportare financiară elaborate de IASB (Consiliul Standardelor Contabile Internaţionale).

Preview document

Contabilitate consolidată - Pagina 1
Contabilitate consolidată - Pagina 2
Contabilitate consolidată - Pagina 3
Contabilitate consolidată - Pagina 4
Contabilitate consolidată - Pagina 5
Contabilitate consolidată - Pagina 6
Contabilitate consolidată - Pagina 7
Contabilitate consolidată - Pagina 8
Contabilitate consolidată - Pagina 9
Contabilitate consolidată - Pagina 10
Contabilitate consolidată - Pagina 11
Contabilitate consolidată - Pagina 12
Contabilitate consolidată - Pagina 13
Contabilitate consolidată - Pagina 14
Contabilitate consolidată - Pagina 15
Contabilitate consolidată - Pagina 16
Contabilitate consolidată - Pagina 17
Contabilitate consolidată - Pagina 18
Contabilitate consolidată - Pagina 19
Contabilitate consolidată - Pagina 20
Contabilitate consolidată - Pagina 21
Contabilitate consolidată - Pagina 22
Contabilitate consolidată - Pagina 23
Contabilitate consolidată - Pagina 24
Contabilitate consolidată - Pagina 25
Contabilitate consolidată - Pagina 26
Contabilitate consolidată - Pagina 27
Contabilitate consolidată - Pagina 28
Contabilitate consolidată - Pagina 29
Contabilitate consolidată - Pagina 30
Contabilitate consolidată - Pagina 31
Contabilitate consolidată - Pagina 32
Contabilitate consolidată - Pagina 33
Contabilitate consolidată - Pagina 34
Contabilitate consolidată - Pagina 35
Contabilitate consolidată - Pagina 36
Contabilitate consolidată - Pagina 37
Contabilitate consolidată - Pagina 38
Contabilitate consolidată - Pagina 39
Contabilitate consolidată - Pagina 40
Contabilitate consolidată - Pagina 41
Contabilitate consolidată - Pagina 42
Contabilitate consolidată - Pagina 43
Contabilitate consolidată - Pagina 44
Contabilitate consolidată - Pagina 45
Contabilitate consolidată - Pagina 46
Contabilitate consolidată - Pagina 47
Contabilitate consolidată - Pagina 48
Contabilitate consolidată - Pagina 49
Contabilitate consolidată - Pagina 50
Contabilitate consolidată - Pagina 51
Contabilitate consolidată - Pagina 52
Contabilitate consolidată - Pagina 53
Contabilitate consolidată - Pagina 54
Contabilitate consolidată - Pagina 55
Contabilitate consolidată - Pagina 56
Contabilitate consolidată - Pagina 57
Contabilitate consolidată - Pagina 58
Contabilitate consolidată - Pagina 59
Contabilitate consolidată - Pagina 60
Contabilitate consolidată - Pagina 61
Contabilitate consolidată - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Consolidata.doc

Alții au mai descărcat și

Indicatorii situațiilor financiare consolidate

INTRODUCERE Un grup este un ansamblu de societăţi, fiecare având personalitate juridică distinctă (proprie), dar cu un centru unic de decizie,...

Aplicație privind Măsurile de Optimizare a Programului Elaborat Utilizând Metoda Drumului Critic

1. Aspecte generale privind modelarea sistemică si metode caracteristice. Sistemul este un ansamblu de părţi, de obiecte în interacţiune, capabil...

Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor

INTRODUCERE În viața economică a diferitelor țări se întâlnesc atât agenți economici care își desfășoară activitatea ca entități juridice...

Metoda drumului critic

Metoda drumului critic 1.Introducere Cercetarea operațională a apărut ca disciplină de sine stătătoare , în timpul celui de-al doilea război...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Organizarea și Derularea Procesului de Consolidare a Conturilor

INTRODUCERE Prin grupul de societăţi se înțelege un ansamblu de societăţi cu personalitate juridică proprie pentru fiecare dintre ele, dar cu un...

Contabilitatea instituțiilor de credit

OBIECTIVELE Cursului Principalele obiective ale Cursului sunt: 1.1. Legislatia care reglementeaza contabilitatea institutiilor de credit si a...

Bazele Contabilității

Din cele mai vechi timpuri, omul s-a straduit să cunoască lucrurile şi fenomenele petrecute în mediul înconjurator, să-şi explice modul lor de...

Analiză financiară aprofundată

Capitolul I: ROLUL ŞI IMPORTANŢA SITUAŢIILOR FINANCIARE PENTRU ANALIZA FINANCIARĂ 1.1. Comunicarea financiară. Mediul informaţiei financiare...

Te-ar putea interesa și

Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank

1.MEDIUL BANCAR ROMÂNESC 1.1. Sistemul bancar Românesc Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor

INTRODUCERE În viața economică a diferitelor țări se întâlnesc atât agenți economici care își desfășoară activitatea ca entități juridice...

Studiu de caz privind întocmirea și prezentarea bilanțului contabil consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Metodele contabilității consolidate

1. Introducere Obiectivul acestui proiect este de a intelege mai bine metodele de consolidare, atat partea teoretica cat si partea practica si sa...

Modificări ale contabilității japoneze după 1997

OPORTUNITATEA TEMEI ALESE Lumea nu are încredere în raportările financiare prezentate de către companiile japoneze. O serie de falimente şi...

Contabilitate consolidată

CONTABILITATEA SOCIETĂŢILOR DE GRUP 1. Conceptul de grup şi caracteristicile sale D.p.d.v. financiar-contabil, grupul reprezintă un ansamblu de...

Necesitatea normalizării contabilității consolidate

CAPITOLUL I Introducere Societǎţile contemporane evolueazǎ într-un mediu economic dinamic impus de accentuarea competivitǎţii economice tehnico...

Ai nevoie de altceva?