Analiză financiară aprofundată

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 199 în total
Cuvinte : 71907
Mărime: 1.25MB (arhivat)
Publicat de: Dacian Chira
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorina Popa
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – CONTABILITATEA, AUDITUL ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: ROLUL ŞI IMPORTANŢA SITUAŢIILOR FINANCIARE PENTRU ANALIZA FINANCIARĂ . 4
 2. 1.1. COMUNICAREA FINANCIARĂ. MEDIUL INFORMAŢIEI FINANCIARE . 4
 3. 1.1.1. Informaţia contabilă şi informaţia financiară . 4
 4. 1.1.2. Utilizatorii informaţiei contabile şi financiare. 8
 5. 1.1.3. Calităţi pretinse informaţiei contabile şi financiare . 13
 6. 1.3. INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA MODELĂRII SITUAŢIILOR FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII 14
 7. 1.3.1. Influenţa naturii activităţii . 15
 8. 1.3.2. Influenţa factorilor juridico-economici . 16
 9. 1.3.3. Influenţa relaţiilor cu partenerii de afaceri . 16
 10. 1.3.4. Influenţa dimensiunii întreprinderii. 17
 11. 1.3.5. Influenţa orientărilor strategice . 17
 12. 1.3.6. Influenţa orientărilor tactice şi a condiţiilor conjuncturale . 18
 13. 1.4. FUNCŢIILE SITUAŢIILOR FINANCIARE . 20
 14. CAPITOLUL II: POZIŢIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII – ANALIZA PRIN METODA MASELOR BILANŢIERE . 23
 15. 2.1. INTERPRETĂRI ALE BILANŢULUI . 23
 16. 2.1.1. Definiri ale bilanţului . 23
 17. 2.1.2. Abordări privind bilanţul . 24
 18. 2.1.3. Analiza comparativă a bilanţurilor . 26
 19. 2.2. BILANŢUL PATRIMONIAL . 28
 20. 2.2.1. Structura bilanţului patrimonial . 28
 21. 2.2.2. Rolul şi limitele bilanţului patrimonial . 38
 22. 2.3. BILANŢUL FINANCIAR SAU BILANŢUL LICHIDITATE-EXIGIBILITATE . 42
 23. 2.3.1. Construcţia bilanţului lichiditate-exigibilitate . 42
 24. 2.3.2. Analiza bilanţului lichiditate - exigibilitate . 46
 25. 2.3.3. Rolul şi limitele bilanţului lichiditate-exigibilitate . 52
 26. 2.4. BILANŢUL FUNCŢIONAL . 55
 27. 2.4.1. Construcţia bilanţului funcţional . 55
 28. 2.4.2. Analiza bilanţul funcţional “orizontal” . 60
 29. 2.4.4. Rolul şi limitele bilanţului funcţional . 70
 30. CAPITOLUL III: ANALIZA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII . 73
 31. 3.1. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE: ROL ŞI ABORDĂRI . 74
 32. 3.2. STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE – ÎNTRE REGULI CONTABILE ŞI STANDARDE 76
 33. 3.3. ANALIZA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII ÎN TERMENI DE REZULTAT UTILIZÂND SOLDURILE ÎN CASCADĂ (SOLDURILE INTERMEDIARE DE GESTIUNE) . 81
 34. 3.3.1. Marja comercială . 83
 35. 3.3.2. Producţia exerciţiului . 83
 36. 3.3.3. Valoarea adăugată . 84
 37. 3.3.4. Rezultatul brut al exploatării . 86
 38. 3.3.5. Rezultatul exploatării . 87
 39. 3.3.6. Rezultatul curent . 88
 40. 3.3.7. Rezultatul brut al exerciţiului . 91
 41. 3.3.8. Rezultatul net al exerciţiului. 91
 42. 3.4. ANALIZA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII ÎN TERMENI DE FLUX . 92
 43. 3.4.1. Capacitatea de autofinanţare şi autofinanţarea . 92
 44. 3.4.2. Fluxurile nete de trezorerie (cash-flow-ul) . 96
 45. CAPITOLUL IV: TABLOURILE DE FLUX – INSTRUMENTE DE ANALIZĂ A MODIFICĂRII POZIŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII . 100
 46. 4.1. TIPURI DE FLUXURI ŞI TABLOURI DE FLUX. 101
 47. 4.2. TABLOURI BAZATE PE FLUXURI DE FONDURI . 103
 48. 4.2.1. Construcţia şi interpretarea tablourilor fluxurilor de fonduri . 104
 49. 4.2.2. Tabloul de finanţare prevăzut de Planul Contabil General Francez (PCG 1982) . 110
 50. 4.2.3. Limite ale tablourilor fluxurilor de fonduri . 115
 51. 4.3. TABLOURI BAZATE PE FLUXURI DE TREZORERIE . 116
 52. 4.3.1. Conceptul de trezorerie . 116
 53. 4.3.2. Utilitatea tablourilor fluxurilor de trezorerie . 117
 54. 4.3.3. Conţinutul tabloului fluxurilor de trezorerie . 119
 55. 4.3.4. Interpretarea tabloului fluxurilor de trezorerie . 124
 56. 4.3.5. Limitele tablourilor fluxurilor de trezorerie . 124
 57. CAPITOLUL V: ANALIZA SITUAŢIILOR FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII PRIN METODA RATELOR . 126
 58. 5.1. IMPORTANŢA ANALIZEI PE BAZA RATELOR . 126
 59. 5.1.1. Definirea ratelor . 126
 60. 5.1.2. Utilitatea ratelor . 129
 61. 5.1.3. Limite ale analizei ratelor financiare . 130
 62. 5.1.4. Clasificarea ratelor . 131
 63. 5.2. RATELE DE CARACTERIZARE A MODALITĂŢILOR DE REALIZARE A ECHILIBRULUI FINANCIAR. 134
 64. 5.2.1. Rate de structură calculate pe baza situaţiilor financiare . 134
 65. 5.2.2. Rate de lichiditate şi solvabilitate. 144
 66. 5.2.3. Rate de finanţare. 148
 67. 5.3. RATELE DE GESTIUNE . 150
 68. 5.3.1. Ratele de gestiune generală a activelor şi pasivelor . 151
 69. 5.3.2. Ratele de gestiune a stocurilor . 154
 70. 5.3.3. Ratele de gestiune a clienţilor şi furnizorilor . 158
 71. 5.4. RATELE DE RENTABILITATE . 160
 72. 5.4.1. Rate de marjă . 160
 73. 5.4.2. Rata rentabilităţii economice . 162
 74. 5.4.3. Rata rentabilităţii financiare . 165
 75. 5.5. UTILIZAREA COMBINATĂ A RATELOR ÎN ANALIZA STĂRII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR . 168
 76. 5.5.1. Metoda Credit – Men . 169
 77. 5.5.2. Metoda scorurilor . 171
 78. CAPITOLUL VI: SITUAŢIILE FINANCIARE PREVIZIONATE . 175
 79. 6.1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA SITUAŢIILOR FINANCIARE PREVIZIONATE PENTRU ANALIZA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII . 175
 80. 6.2. ELABORAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PREVIZIONATE . 180
 81. 6.2.1. Previziunea cifrei de afaceri . 181
 82. 6.2.2. Estimarea elementelor contului de rezultate . 185
 83. 6.2.3. Estimarea elementelor bilanţului . 187
 84. 6.2.4. Previziunea fluxurilor de numerar . 191
 85. 6.3. ANALIZA SITUAŢIILOR FINANCIARE PREVIZIONATE . 193
 86. 6.4. ROLUL SIMULĂRII ÎN CREŞTEREA FLEXIBILITĂŢII PREVIZIUNII SITUAŢIILOR FINANCIARE . 194
 87. BIBLIOGRAFIE . 197

Extras din curs

Capitolul I: ROLUL ŞI IMPORTANŢA SITUAŢIILOR FINANCIARE PENTRU ANALIZA FINANCIARĂ

1.1. Comunicarea financiară. Mediul informaţiei financiare

1.1.1. Informaţia contabilă şi informaţia financiară

Globalizarea economică este de mai mult timp un fenomen generat de realităţi de

necontestat, îmbrăcând forme complexe, uneori greu de descifrat. Intensificarea ei în ultima parte

a secolului XX a creat noi probleme, a căror rezolvare nu mai este posibilă folosind acelaşi

instrumentar ştiinţific valabil cu mulţi ani în urmă.

Unul din impulsurile care a determinat într-o oarecare măsură globalizarea economică l-a

constituit apariţia şi dezvoltarea corporaţiilor multinaţionale, acestea fiind considerate în prezent

operatori economico-financiari globali.

Pe fondul diversificării şi globalizării producţiei, valoarea adăugată creată în activităţile

desfăşurate în străinătate a crescut în ritmuri mai susţinute decât cea obţinută pe piaţa internă,

rezultând aşa numitele “megafirme” care realizează vânzări în străinătate ce depăşesc un miliard

de dolari. În aceste condiţii, administrarea corectă şi eficientă a activelor deţinute în străinătate a

devenit pentru corporaţiile multinaţionale un obiectiv extrem de important, de care depinde în

mod nemijlocit viteza cu care îşi fac simţită prezenţa pretutindeni în lume.

Obiectivul major al corporaţiilor se intersectează cel mai adesea cu cerinţele specifice ale

referenţialelor contabile astfel încât rezultanta – situaţiile financiare – să poată furniza

informaţiile contabile solicitate de proprietarii acestora şi alţi utilizatori.

Apare în acest mod fenomenul de comunicare financiară definit ca posibilitatea de a

furniza informaţii contabile şi financiare cu ajutorul situaţiilor financiare şi analizei financiare,

astfel încât mediul extern al întreprinderii să fie satisfăcut.

Din acest mod de definire al comunicării financiare se desprind următoarele trăsături:

a) comunicarea financiară furnizează informaţii contabile şi financiare – doi produşi diferiţi

atât ca sursă de furnizare cât şi ca finalitate;

b) sursele de furnizare a informaţiilor le constituie situaţiile financiare pentru informaţiile

contabile şi sistemele de indicatori economico-financiari pentru informaţiile financiare;

c) destinaţia informaţiilor o reprezintă mediul extern al întreprinderii format pe de o parte din

proprietarii de întreprinderi, salariaţi, stat etc. iar pe de altă parte din instituţiile financiare

care “furnizează” capitalul acestora.

În situaţia corporaţiilor multinaţionale care şi-au extins producţia şi marketingul dincolo

de graniţele unei ţări comunicarea financiară este determinată de furnizarea de informaţii între

sediul corporaţiei şi filialele sale. Producţia internaţională reprezintă o activitate creatoare de

valoare adăugată, aflată sub proprietatea, controlul şi organizarea unei firme (sau unui grup de

firme) dincolo de hotarele sale naţionale.1

Comunicarea financiară “furnizează” atât informaţii contabile cât şi informaţii financiare

pentru mediul extern al întreprinderii (fig. nr. 1.1.)

(contabili)

(analişti financiari)

Fig. nr. 1.1. Reprezentarea grafică a comunicării financiare

Apare în cadrul procesului de comunicare financiară fenomenul de armonizare a

informaţiilor contabile şi financiare determinate de particularităţile referenţialelor contabile, în

cadrul cărora procesul de obţinere a informaţiilor contabile este supus unor tratamente diferite.

Însumarea informaţiilor contabile între sediu şi filiale în cadrul corporaţiilor conduce la

obţinerea situaţiilor financiare consolidate care interesează:

a) proprietarii corporaţiei pentru a analiza rentabilitatea capitalului investit;

b) instituţiile financiare care furnizează capitalul necesar pentru susţinerea strategiilor de

dezvoltare şi extindere a activităţii;

c) investitorii care sunt interesaţi în obţinerea de informaţii pentru rentabilitatea financiară şi

a relaţiei acesteia cu riscul;

d) corporaţia însăşi pentru a-şi cunoaşte posibilităţile de autofinanţare şi a-şi dimensiona

sursele proprii de finanţare.

Preview document

Analiză financiară aprofundată - Pagina 1
Analiză financiară aprofundată - Pagina 2
Analiză financiară aprofundată - Pagina 3
Analiză financiară aprofundată - Pagina 4
Analiză financiară aprofundată - Pagina 5
Analiză financiară aprofundată - Pagina 6
Analiză financiară aprofundată - Pagina 7
Analiză financiară aprofundată - Pagina 8
Analiză financiară aprofundată - Pagina 9
Analiză financiară aprofundată - Pagina 10
Analiză financiară aprofundată - Pagina 11
Analiză financiară aprofundată - Pagina 12
Analiză financiară aprofundată - Pagina 13
Analiză financiară aprofundată - Pagina 14
Analiză financiară aprofundată - Pagina 15
Analiză financiară aprofundată - Pagina 16
Analiză financiară aprofundată - Pagina 17
Analiză financiară aprofundată - Pagina 18
Analiză financiară aprofundată - Pagina 19
Analiză financiară aprofundată - Pagina 20
Analiză financiară aprofundată - Pagina 21
Analiză financiară aprofundată - Pagina 22
Analiză financiară aprofundată - Pagina 23
Analiză financiară aprofundată - Pagina 24
Analiză financiară aprofundată - Pagina 25
Analiză financiară aprofundată - Pagina 26
Analiză financiară aprofundată - Pagina 27
Analiză financiară aprofundată - Pagina 28
Analiză financiară aprofundată - Pagina 29
Analiză financiară aprofundată - Pagina 30
Analiză financiară aprofundată - Pagina 31
Analiză financiară aprofundată - Pagina 32
Analiză financiară aprofundată - Pagina 33
Analiză financiară aprofundată - Pagina 34
Analiză financiară aprofundată - Pagina 35
Analiză financiară aprofundată - Pagina 36
Analiză financiară aprofundată - Pagina 37
Analiză financiară aprofundată - Pagina 38
Analiză financiară aprofundată - Pagina 39
Analiză financiară aprofundată - Pagina 40
Analiză financiară aprofundată - Pagina 41
Analiză financiară aprofundată - Pagina 42
Analiză financiară aprofundată - Pagina 43
Analiză financiară aprofundată - Pagina 44
Analiză financiară aprofundată - Pagina 45
Analiză financiară aprofundată - Pagina 46
Analiză financiară aprofundată - Pagina 47
Analiză financiară aprofundată - Pagina 48
Analiză financiară aprofundată - Pagina 49
Analiză financiară aprofundată - Pagina 50
Analiză financiară aprofundată - Pagina 51
Analiză financiară aprofundată - Pagina 52
Analiză financiară aprofundată - Pagina 53
Analiză financiară aprofundată - Pagina 54
Analiză financiară aprofundată - Pagina 55
Analiză financiară aprofundată - Pagina 56
Analiză financiară aprofundată - Pagina 57
Analiză financiară aprofundată - Pagina 58
Analiză financiară aprofundată - Pagina 59
Analiză financiară aprofundată - Pagina 60
Analiză financiară aprofundată - Pagina 61
Analiză financiară aprofundată - Pagina 62
Analiză financiară aprofundată - Pagina 63
Analiză financiară aprofundată - Pagina 64
Analiză financiară aprofundată - Pagina 65
Analiză financiară aprofundată - Pagina 66
Analiză financiară aprofundată - Pagina 67
Analiză financiară aprofundată - Pagina 68
Analiză financiară aprofundată - Pagina 69
Analiză financiară aprofundată - Pagina 70
Analiză financiară aprofundată - Pagina 71
Analiză financiară aprofundată - Pagina 72
Analiză financiară aprofundată - Pagina 73
Analiză financiară aprofundată - Pagina 74
Analiză financiară aprofundată - Pagina 75
Analiză financiară aprofundată - Pagina 76
Analiză financiară aprofundată - Pagina 77
Analiză financiară aprofundată - Pagina 78
Analiză financiară aprofundată - Pagina 79
Analiză financiară aprofundată - Pagina 80
Analiză financiară aprofundată - Pagina 81
Analiză financiară aprofundată - Pagina 82
Analiză financiară aprofundată - Pagina 83
Analiză financiară aprofundată - Pagina 84
Analiză financiară aprofundată - Pagina 85
Analiză financiară aprofundată - Pagina 86
Analiză financiară aprofundată - Pagina 87
Analiză financiară aprofundată - Pagina 88
Analiză financiară aprofundată - Pagina 89
Analiză financiară aprofundată - Pagina 90
Analiză financiară aprofundată - Pagina 91
Analiză financiară aprofundată - Pagina 92
Analiză financiară aprofundată - Pagina 93
Analiză financiară aprofundată - Pagina 94
Analiză financiară aprofundată - Pagina 95
Analiză financiară aprofundată - Pagina 96
Analiză financiară aprofundată - Pagina 97
Analiză financiară aprofundată - Pagina 98
Analiză financiară aprofundată - Pagina 99
Analiză financiară aprofundată - Pagina 100
Analiză financiară aprofundată - Pagina 101
Analiză financiară aprofundată - Pagina 102
Analiză financiară aprofundată - Pagina 103
Analiză financiară aprofundată - Pagina 104
Analiză financiară aprofundată - Pagina 105
Analiză financiară aprofundată - Pagina 106
Analiză financiară aprofundată - Pagina 107
Analiză financiară aprofundată - Pagina 108
Analiză financiară aprofundată - Pagina 109
Analiză financiară aprofundată - Pagina 110
Analiză financiară aprofundată - Pagina 111
Analiză financiară aprofundată - Pagina 112
Analiză financiară aprofundată - Pagina 113
Analiză financiară aprofundată - Pagina 114
Analiză financiară aprofundată - Pagina 115
Analiză financiară aprofundată - Pagina 116
Analiză financiară aprofundată - Pagina 117
Analiză financiară aprofundată - Pagina 118
Analiză financiară aprofundată - Pagina 119
Analiză financiară aprofundată - Pagina 120
Analiză financiară aprofundată - Pagina 121
Analiză financiară aprofundată - Pagina 122
Analiză financiară aprofundată - Pagina 123
Analiză financiară aprofundată - Pagina 124
Analiză financiară aprofundată - Pagina 125
Analiză financiară aprofundată - Pagina 126
Analiză financiară aprofundată - Pagina 127
Analiză financiară aprofundată - Pagina 128
Analiză financiară aprofundată - Pagina 129
Analiză financiară aprofundată - Pagina 130
Analiză financiară aprofundată - Pagina 131
Analiză financiară aprofundată - Pagina 132
Analiză financiară aprofundată - Pagina 133
Analiză financiară aprofundată - Pagina 134
Analiză financiară aprofundată - Pagina 135
Analiză financiară aprofundată - Pagina 136
Analiză financiară aprofundată - Pagina 137
Analiză financiară aprofundată - Pagina 138
Analiză financiară aprofundată - Pagina 139
Analiză financiară aprofundată - Pagina 140
Analiză financiară aprofundată - Pagina 141
Analiză financiară aprofundată - Pagina 142
Analiză financiară aprofundată - Pagina 143
Analiză financiară aprofundată - Pagina 144
Analiză financiară aprofundată - Pagina 145
Analiză financiară aprofundată - Pagina 146
Analiză financiară aprofundată - Pagina 147
Analiză financiară aprofundată - Pagina 148
Analiză financiară aprofundată - Pagina 149
Analiză financiară aprofundată - Pagina 150
Analiză financiară aprofundată - Pagina 151
Analiză financiară aprofundată - Pagina 152
Analiză financiară aprofundată - Pagina 153
Analiză financiară aprofundată - Pagina 154
Analiză financiară aprofundată - Pagina 155
Analiză financiară aprofundată - Pagina 156
Analiză financiară aprofundată - Pagina 157
Analiză financiară aprofundată - Pagina 158
Analiză financiară aprofundată - Pagina 159
Analiză financiară aprofundată - Pagina 160
Analiză financiară aprofundată - Pagina 161
Analiză financiară aprofundată - Pagina 162
Analiză financiară aprofundată - Pagina 163
Analiză financiară aprofundată - Pagina 164
Analiză financiară aprofundată - Pagina 165
Analiză financiară aprofundată - Pagina 166
Analiză financiară aprofundată - Pagina 167
Analiză financiară aprofundată - Pagina 168
Analiză financiară aprofundată - Pagina 169
Analiză financiară aprofundată - Pagina 170
Analiză financiară aprofundată - Pagina 171
Analiză financiară aprofundată - Pagina 172
Analiză financiară aprofundată - Pagina 173
Analiză financiară aprofundată - Pagina 174
Analiză financiară aprofundată - Pagina 175
Analiză financiară aprofundată - Pagina 176
Analiză financiară aprofundată - Pagina 177
Analiză financiară aprofundată - Pagina 178
Analiză financiară aprofundată - Pagina 179
Analiză financiară aprofundată - Pagina 180
Analiză financiară aprofundată - Pagina 181
Analiză financiară aprofundată - Pagina 182
Analiză financiară aprofundată - Pagina 183
Analiză financiară aprofundată - Pagina 184
Analiză financiară aprofundată - Pagina 185
Analiză financiară aprofundată - Pagina 186
Analiză financiară aprofundată - Pagina 187
Analiză financiară aprofundată - Pagina 188
Analiză financiară aprofundată - Pagina 189
Analiză financiară aprofundată - Pagina 190
Analiză financiară aprofundată - Pagina 191
Analiză financiară aprofundată - Pagina 192
Analiză financiară aprofundată - Pagina 193
Analiză financiară aprofundată - Pagina 194
Analiză financiară aprofundată - Pagina 195
Analiză financiară aprofundată - Pagina 196
Analiză financiară aprofundată - Pagina 197
Analiză financiară aprofundată - Pagina 198
Analiză financiară aprofundată - Pagina 199

Conținut arhivă zip

 • Analiza financiara aprofundata.pdf

Alții au mai descărcat și

Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I: Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii “Realizarea unui...

Analiza economico-financiară a SC Prodaliment Producție și Comerț SRL

INTRODUCERE Orice companie, indiferent de forma de organizare, de mărime sau de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea trebuie să demonstreze...

Analiza economică financiară aprofundată

1. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC SC MOBAM s.a. produce mobilier de inalta complexitate de peste 25 de ani. Infiintata in anul 1991, societatea...

Bilanțul contabil - rol și tipuri

ÎNTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...

Analiza și anticiparea eșecul unei entități economice - studiu de caz la SC Red-Impex SRL

Cap I. Activitatea de producţie şi comercializare la S.C. RED-IMPEX S.R.L. 1.1. Prezentarea societăţii S.C. RED-IMPEX S.R.L. Societatea...

Analiză economico-financiară aprofundată - SC Turism Felix SA

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA SOCIETÃTII 1.5. Date de prezentare a societãTii comerciale: - Sediul social: Bãile Felix, com- Sânmartin, jud- Bihor -...

Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii

Rentabilitatea întreprinderii Rentabilitatea unei activităţi reprezintă capacitatea acesteia de a produce venituri care să acopere cheltuielile...

Interpretarea Indicatorilor

1.Indicatori de rezultate Cifra de afaceri: Cifra de afaceri reprezinta un indicator esential pentru precizarea locului societatii in sectorul de...

Te-ar putea interesa și

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Analiza financiară aprofundată

Analiza financiara foloseste instrumente si mijloace specifice adaptate scopului urmarit si conduce la diagnosticul financiar; parte a...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Evidența gestiunii stocurilor la SC Cream Line SA

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a stocurilor....

Analiza economică financiară aprofundată

1. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC SC MOBAM s.a. produce mobilier de inalta complexitate de peste 25 de ani. Infiintata in anul 1991, societatea...

Analiza financiară aprofundată a SC Șantierul Naval Orșova SA

1. Prezentarea societatii comerciale studiate Santierul Naval Orsova a luat fiinta in 1890, ca un mic atelir destinat repararii navelor ce...

Ai nevoie de altceva?