Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 12811
Mărime: 51.88KB (arhivat)
Publicat de: Bucur Valer Preda
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale şi pentru satisfacerea altor nevoi generale ale societăţii, statul are nevoie de importante fonduri băneşti. Mobilizarea resurselor băneşti la dispoziţia statului are loc pe seama produsului intern brut prin transfer de resurse şi, implicit de putere de cumpărare, de la persoane fizice şi/sau juridice. Fluxurile de resurse băneşti care iau astfel naştere se derulează, aşadar, în dublu sens, de la persoanele fizice şi juridice, către fondurile financiare publice şi invers, generând relaţii economice de repartiţie între participanţii la acest proces.Relaţiile care apar, între membrii societăţii, în legătură cu satisfacerea nevoilor colective ale acesteia sunt relaţii sociale de natură economică exprimate în formă bănească. În teoria şi practica financiară ele sunt cunoscute sub numele de relaţii financiare, sau, pe scurt, finanţe.

Acestea reprezintă aşadar ansamblul relaţiilor economico-sociale exprimate valoric sau care îmbracă o formă bănească apărute în procesul distribuirii şi redistribuirii produsului intern brut în scopul constituirii şi repartizării fondurilor publice de resurse financiare pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii.

Este de menţionat faptul că nu toate relaţiile băneşti sunt, în acelaşi timp, relaţii financiare.

Pentru ca relaţiile băneşti să fie relaţii financiare (finanţe) trebuie să îndeplinească cumulativ anumite condiţii, astfel:

- în primul rând, să exprime un transfer de valoare, în formă bănească, de la persoane juridice şi/sau fizice la fondurile băneşti ale statului sau de la aceste fonduri către persoanele juridice şi fizice beneficiare.

- în al doilea rând, transferul de valoare să se efectueze, de regulă, fără contraprestaţie directă, imediată sau individualizată.

- în al treilea rând, transferul de resurse să aibă, în principiu, caracter nerambursabil.

- în al patrulea rând, transferul de valoare trebuie să aibă ca scop satisfacerea unor nevoi generale ale societăţii, şi nu a unor nevoi individuale, personale sau ale unui grup restrâns de persoane.

1.2 Funcţia de repartiţie a finanţelor publice

Funcţia de repartiţie a finanţelor publice cunoaşte două faze distincte însă organic legate între ele: constituirea fondurilor şi distribuirea acestora.

Constituirea fondurilor este faza de mobilizare a resurselor financiare la dispoziţia autorităţilor publice. La procesul de constituire participă:

- întreprinderile

- instituţiile publice şi unităţile din subordinea acestora;

- populaţia;

- persoanele juridice şi fizice rezidente în străinătate, dar care realizează veniturile în ţara considerată.

Formele concrete de participare la constituirea fondurilor publice de resurse financiare îmbracă multiple forme dintre care amintim: impozite şi taxe, contribuţii pentru asigurări sociale, contribuţii pentru asigurările de sănătate, redevenţe, chirii, vărsăminte din veniturile instituţiilor publice, dobânzi la împrumuturile acordate, venituri din valorificarea unor bunuri ale statului etc.

Resursele care alimentează fondurile publice, în marea lor majoritate, provin din produsul intern brut şi într-o mai mică măsură din avuţia naţională sau din transferurile primite din străinătate.

La constituirea fondurilor publice de resurse financiare participă toate sectoarele societăţii: public, privat, mixt şi populaţia, însă în proporţii diferite în funcţie de capacitatea lor financiară.

Prin urmare constituirea fondurilor publice de resurse financiare se realizează în procesul distribuirii şi redistribuirii produsului intern brut între diverse persoane fizice şi juridice, pe de o parte şi stat, pe de altă parte.

Cea de-a doua fază a funcţiei de repartiţie a finanţelor publice constă în distribuirea resurselor financiare. Inainte de repartiţia propriu-zisă a resurselor autorităţile publice competente trebuie să efectueze următoarele operaţiuni:

- să identifice nevoile sociale existente în perioada de referinţă;

- să cuantifice aceste nevoi în expresie bănească;

- să ierarhizeze aceste nevoi în raport de importanţa şi acuitatea pe care le manifestă unele în raport cu altele.

Prin urmare distribuirea fondurilor publice de resurse financiare se realizează tot în cadrul procesului de distribuire şi redistribuire a produsului intern brut, însă între stat, pe de o parte şi diverşi beneficiari persoane fizice şi juridice, pe de altă parte.

Importanţa funcţiei de repartiţie a finanţelor publice se poate aprecia prin intermediul a două criterii:

1) prin intermediul dimensiunii transferurilor de valoare, de putere de cumpărare la şi de la fondurile publice de resurse financiare;

2) prin intermediul mutaţiilor produse în economie, adică a efectelor sociale, economice, ecologice şi de altă natură, pe care le generează respectivele transferuri de valoare.

Preview document

Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 1
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 2
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 3
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 4
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 5
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 6
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 7
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 8
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 9
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 10
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 11
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 12
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 13
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 14
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 15
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 16
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 17
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 18
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 19
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 20
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 21
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 22
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 23
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 24
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 25
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 26
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 27
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 28
Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Continutul Economic si Functiile Finantelor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Curs de Fiscalitate

Tema 1. Continutul social-economic al impozitelor 1. Aparitia si evolutia impozitelor 2. Continutul social – economic al impozitelor 3....

Fiscalitate

Denumirea de “fisc” provine din limba latina , unde “fiscus” insemna cos sau paner. Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un sistem...

Control Financiar

CURS 1 CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a controlului financiar in special...

Contabilitate și Fiscalitate în Dezvoltarea Firmei

Cap. I. Fiscalitatea in dezvoltarea intreprinderilor. Standardele internationale de contabilitate. Obiectivul situatiilor financiare este acela...

Fiscalitate

CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. Necesitatea impozitului Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realiazrea unor venituri...

Venituri Publice

Veniturile publice includ resursele financiare ale administratiei de stat, ale asigurarilor sociale de stat si ale institutiilor publice cu...

Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor

Sistemul de preţuri ce a existat pînă în 1991 s-a caracterizat prin următoarele neajunsuri: 1. îndepărtarea preţurilor de nivelul real al...

Cursuri Fiscalitate

Fiscalitate (Toader) Curs 1 Definitii: Impozitele-> sunt prelevari cu caracter obligatoriu, nerambursabile si fara contraprestatie directa...

Te-ar putea interesa și

Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strâns legate de apariţia şi consolidarea statului. Finanţele publice, în...

Conținutul Economic și Funcțiile Finanțelor Publice

Capitolul 1. Conceptul de finanţe publice Finanţele publice constituie o componentă importantă a vieţii social-economice a fiecărei ţări, iar...

Finanțe publice

Introducere Finanţele publice au apărut cu mult înainte de era noastră, la incidenţa comunei primitive cu orânduirea sclavagistă – ca...

Modalități de Înfăptuire a Funcției de Reglare în Economie și Efectele Sale

CAPITOLUL 1. FINANŢELE- NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Conţinutul economic al finanţelor publice Statul are nevoie de importante fonduri băneşti pentru...

Finanțe Publice

Cuvânt înainte Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strîns legate de apariţia şi consolidarea statului. Ştiinţa finanţelor publice este o ramură...

Finanțele Publice și Finanțele Firmei

1. Nevoile oamenilor si tipologia bunurilor Nevoile oamenilor pot fi grupate în 2 categorii: - nevoi cu caracter individual, care depind de...

Finanțe Publice

Prefata Lucrarea FINANTE PUBLICE a fost conceputa ca un îndrumar pentru studentii de la învatamântul cu frecventa redusa si la distanta si...

Finanțe Publice

CAPITOLUL 1 CONCEPTE PRIVIND FINANTELE SI PROBLEMATICA ACESTORA 1.1. Notiunea de finante si premisele existentei finantelor Aparitia si...

Ai nevoie de altceva?