Cybermarketing

Curs
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 33934
Mărime: 2.14MB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nechifor Bogdan

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1
 2. INTRODUCERE IN MARKETING PE INTERNET 4
 3. 1.1. Definirea conceptului de marketing pe Internet 4
 4. 1.2. Tiplogia relaţiilor dezvoltate în mediul on-line 8
 5. 1.3. Economia digitală: factori favorizanţi şi bariere în calea operaţionalizării marketingului pe Internet 14
 6. Întrebări, discuţii, studii de caz 23
 7. CAPITOLUL 2
 8. MARKETING PE INTERNET ŞI MEDIUL DE AFACERI 24
 9. 2.1. Importanța Internetului pentru mediul de afaceri al secolului XXI 24
 10. 2.2. Impactul Internetului asupra mediului de afaceri al secolului XXI 27
 11. Întrebări, discuţii, studii de caz 35
 12. CAPITOLUL 3
 13. ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI PE INTERNET 36
 14. 3.1. Analiza situaţiei existente 38
 15. 3.2. Stabilirea obiectivelor de e-marketing 42
 16. 3.3. Formularea strategiei de e-marketing 46
 17. Întrebări, discuţii, studii de caz 55
 18. CAPITOLUL 4
 19. COMUNICAREA DE MARKETING PE INTERNET
 20. Partea I-a - Particularităţi ale comunicării de marketing pe Internet 56
 21. 4.1. Internetul şi implicațiile sale asupra procesului de comunicare de marketing 56
 22. 4.2. Aspecte conceptuale privind comunicarea de marketing pe Internet 62
 23. 4.3. Procesul comunicării de marketing pe Internet 65
 24. Întrebări, discuţii, studii de caz 70
 25. CAPITOLUL 5
 26. COMUNICAREA DE MARKETING PE INTERNET
 27. Partea a II-a - Tehnici de comunicare de marketing pe Internet 71
 28. 5.1.Web site-ul 72
 29. 5.2. Publicitatea on-line 77
 30. 5.3. Relaţii publice în mediul on-line 84
 31. 5.4. Promovarea vânzărilor în mediul on-line 87
 32. 5.5. Marketingul direct în mediul on-line 89
 33. 5.6. Marketingul viral 93
 34. 5.7. E-mail marketing 94
 35. Întrebări, discuţii, studii de caz 95
 36. Bibliografie 96
 37. Proiect de semestru 99
 38. Fișa disciplinei

Extras din curs

INTRODUCERE IN MARKETING PE INTERNET

Obiective

- Definirea conceptului de marketing pe Internet;

- Cunoaşterea formelor de prezenţă în mediul on-line şi a sferelor particulare de acţiune;

- Cunoaşterea particularităţilor Internet marketingului în cadrul diferitelor categorii de pieţe;

- Cunoaşterea tipologiei platformelor on-line;

- Cunoaşterea principalilor indicatori utilizaţi în aprecierea nivelului de dezvoltare digitală a unei economii

Cuvinte cheie: Internet marketing, e-marketing, marketing digital, comerţ electronic, e-business, site tranzacţional, portal media, comunitate, e-guvernare, economie digitală

1.1.Definirea conceptului de marketing pe Internet

Utilizarea, în demersul de marketing, a Internetului şi a celorlalte media digitale a ridicat numeroase întrebări, atât în mediul de afaceri, cât şi în mediul academic. Aceasta secţiune oferă o succintă trecere în revistă a celor mai importante definiţii, cu scopul de explica scopul şi sferele de aplicare ale termenului de marketing pe Internet.

Literatura de specialitate şi practica organizaţională menţionează numeroşi termeni care încearcă să acopere activitatea unei companii în mediul on-line: marketing pe Internet, e-marketing, marketing digital, e-business, e - comerţ etc. În cele ce urmează vom încerca să delimităm, însă, spaţiul de acţiune specific fiecărui concept în parte.

Definit de o manieră simplistă, marketingul pe internet reprezintă maniera de atingere a obiectivelor de marketing aplicând tehnologiile digitale. Această definiţie evidenţiază curentul conform căruia investiiţiile în mediul on-line trebui să fie stimulate de rezultatele

CAPITOLUL

1

5

oferite de tehnologie şi nu de simplul act de adoptare a acesteia. Din perspectiva instrumentarului alocat tehnologiilor digitale, această definiţie face referire la pagini sau site-uri web, e-mail şi extensiile media digitale. Pe de altă parte, practica organizaţională extinde aria de acţiune a marketingului pe Internet, încluzând şi instrumentele aferente politicii promoţionale on-line, şi anume: publicitatea interactivă, publicitatea prin bannere, e-mail marketing, schimbul de bannere etc. Deşi practica organizaţională a început să recunoască importanţa prezenţei în mediul on-line, cel puţin din perspectiva atingerii obiectivelor de piaţă şi a celor din sfera dezvoltării relaţiilor cu ţintele vizate, se resimte, încă, nevoia integrării acestor tehnici în instrumentarul media tradiţional (televiziune, presă etc.).

Din cele prezentate anterior tindem să credem că marketingul pe Internet oferă o perspectivă văzută din exterior asupra modului în care tehnologiile media pot fi utilizate, împreună cu cele tradiționale, pentru a dezvolta servicii adaptate ţintelor vizate.

Un concept alternativ este cel de e-marketing sau marketing electronic, aşa cum este el definit de McDonald şi Wilson (1999). Spre deosebire de conceptul prezentat anterior, e-marketingul are o arie de acțiune mult mai largă încluzând, pe lângă instrumentele menţionate anterior (pagini web, e-mail etc.), şi activitatea de gestiune a datelor privind clienţii, respectiv acţiunile de management al relaţiilor cu clienţii din mediul on-line (e-CRM).

Rolul e-marketingului în practica organizațională poate fi identificat pornind de la definiţia oferită conceptului de marketing de către Institutul de marketing din Marea Britanie: ,,marketingul este procesul de management responsabil cu identificarea, anticiparea şi satisfacerea, de o manieră profitabilă, a cerinţelor specifice ţintelor vizate’’.

Definiţia anterioară evidenţiază un demers focalizat pe client simultan cu implementarea acelor operaţiuni apte să ofere terenul propice atingerii profitabilităţii afacerii. În aceeaşi direcţie, cu referire la e-marketing, Smith şi Chaffety (2005), menţionează că noul concept poate fi utilizat în scopul atingerii aceloraşi obiective de profitabilitate, astfel:

- Identificare - Internetul este un mediu ce poate fi utilizat cu succes în activitatea de cercetare de marketing;

- Anticipare - Internetul furnizează un canal alternativ prin intermediul căruia clienţii pot accesa informaţii şi efectua tranzacţii; în acest sens, cei doi autori menţionează că înţelegerea acestei cerinţe este cheia gestiunii demesului de alocare a resurselor în e-marketing.

- Satisfacere - un factor cheie în aplicarea cu succes a e-marketingului este cel de obţinere a satisfacţiei clienţilor prin intermediul canalelor electronice. Acest demers

6

ridică însă o serie de întrebări, şi anume: Este site-ul uşor de utilizat? Funcţionează în parametri normali? Care este standardul serviciilor prestate în mediul on-line şi care este nivelul de succes atins în tranzacţionarea produselor?

O definiţie a marketingului, cu o acoperire mult mai largă, este oferită de Dibb, Simkin şi Ferrell (2001): ,,marketingul surprinde activitatea organizaţională care facilitează obţinerea unor relaţii de schimb satisfăcătoare, într-un mediu dinamic, prin crearea, distribuirea şi promovarea bunurilor, serviciilor şi ideilor”. Spre deosebire de conceptualizarea prezentată anterior, această definiţie evidenţiază, prin prisma elemenetelor mix-ului de marketing, diferitele activităţi necesare atingerii obiectivului de obţinere a unor tranzacţii mutual avantajoase. Evident, mix-ul de marketing îşi găseşte aplicabilitate şi în sfera e-marketingului, cu particularitățile de rigoare (aceste aspecte vor fi prezentate pe parcursul lucrării).

Bibliografie

1.Anghel, L., Onete, B., Bonciu, F., Nistoreanu, P. – Elemente de marketing în Internet, Editura ASE, Bucureşti, 2000.

2.Assar, S, Godefroy B, Boughzala, I. - Systèmes d'Information et Management, martie 2005, issue 10, 1, ABI/INFORM complete.

3.Balaure, V. (coordonator) - Marketing, Editura Uranus, Bucureşti 2000.

4.Burnett, J., Moriarty, S. – Introduction to Marketing Communications: An Integrated Approach, Prentice-Hall, New Jersey, 1998.

5.Chaffey D. - e-Business and e-Commerce Management. Strategie, implementation and practice, fourth edition, Prentice Hall, 2002.

6.Chaffey D., Chadwick E.F., Johnstone K., Mayer R. - Internet Marketing. Strategy, Implemenetation and Practice, Prentice Hall, Third Edition, 2006.

7.Chaffey D., Smith, P.R. - E-marketing Excellence. Planning and Optimizing your Digital Marketing, 4-th Edition, Routledge, 2013.

8.Chaffey D., Smith, P.R.. - E-marketing Excellence. Planning and Optimizing your Digital Marketing, 3-th Edition, Elsevier, 2008.

9.Clow, K.E., Baack, D.- Integrated Advetising, Promotion and Marketing Communications, 2nd Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2004.

10. De Pelsmacker, P. (et. al.) – Marketing Communications, Prentice Hall, New York, 2001.

11. De Pelsmacker, P., Geuens, M., van den Bergh, J. – Marketing communications, Prentice Hall, New York, 2001.

12. Epuran, Ghe. - Comunicarea în afaceri, Editura Alma Mater, 2000.

13. Hoffman, D.L., Novak, T.P – A New Marketing Paradigm for Electronic Commerce, The Information Society, Nr.13, 1997, p. 43-54.

Preview document

Cybermarketing - Pagina 1
Cybermarketing - Pagina 2
Cybermarketing - Pagina 3
Cybermarketing - Pagina 4
Cybermarketing - Pagina 5
Cybermarketing - Pagina 6
Cybermarketing - Pagina 7
Cybermarketing - Pagina 8
Cybermarketing - Pagina 9
Cybermarketing - Pagina 10
Cybermarketing - Pagina 11
Cybermarketing - Pagina 12
Cybermarketing - Pagina 13
Cybermarketing - Pagina 14
Cybermarketing - Pagina 15
Cybermarketing - Pagina 16
Cybermarketing - Pagina 17
Cybermarketing - Pagina 18
Cybermarketing - Pagina 19
Cybermarketing - Pagina 20
Cybermarketing - Pagina 21
Cybermarketing - Pagina 22
Cybermarketing - Pagina 23
Cybermarketing - Pagina 24
Cybermarketing - Pagina 25
Cybermarketing - Pagina 26
Cybermarketing - Pagina 27
Cybermarketing - Pagina 28
Cybermarketing - Pagina 29
Cybermarketing - Pagina 30
Cybermarketing - Pagina 31
Cybermarketing - Pagina 32
Cybermarketing - Pagina 33
Cybermarketing - Pagina 34
Cybermarketing - Pagina 35
Cybermarketing - Pagina 36
Cybermarketing - Pagina 37
Cybermarketing - Pagina 38
Cybermarketing - Pagina 39
Cybermarketing - Pagina 40
Cybermarketing - Pagina 41
Cybermarketing - Pagina 42
Cybermarketing - Pagina 43
Cybermarketing - Pagina 44
Cybermarketing - Pagina 45
Cybermarketing - Pagina 46
Cybermarketing - Pagina 47
Cybermarketing - Pagina 48
Cybermarketing - Pagina 49
Cybermarketing - Pagina 50
Cybermarketing - Pagina 51
Cybermarketing - Pagina 52
Cybermarketing - Pagina 53
Cybermarketing - Pagina 54
Cybermarketing - Pagina 55
Cybermarketing - Pagina 56
Cybermarketing - Pagina 57
Cybermarketing - Pagina 58
Cybermarketing - Pagina 59
Cybermarketing - Pagina 60
Cybermarketing - Pagina 61
Cybermarketing - Pagina 62
Cybermarketing - Pagina 63
Cybermarketing - Pagina 64
Cybermarketing - Pagina 65
Cybermarketing - Pagina 66
Cybermarketing - Pagina 67
Cybermarketing - Pagina 68
Cybermarketing - Pagina 69
Cybermarketing - Pagina 70
Cybermarketing - Pagina 71
Cybermarketing - Pagina 72
Cybermarketing - Pagina 73
Cybermarketing - Pagina 74
Cybermarketing - Pagina 75
Cybermarketing - Pagina 76
Cybermarketing - Pagina 77
Cybermarketing - Pagina 78
Cybermarketing - Pagina 79
Cybermarketing - Pagina 80
Cybermarketing - Pagina 81
Cybermarketing - Pagina 82
Cybermarketing - Pagina 83
Cybermarketing - Pagina 84
Cybermarketing - Pagina 85
Cybermarketing - Pagina 86
Cybermarketing - Pagina 87
Cybermarketing - Pagina 88
Cybermarketing - Pagina 89
Cybermarketing - Pagina 90
Cybermarketing - Pagina 91
Cybermarketing - Pagina 92
Cybermarketing - Pagina 93
Cybermarketing - Pagina 94
Cybermarketing - Pagina 95
Cybermarketing - Pagina 96
Cybermarketing - Pagina 97
Cybermarketing - Pagina 98
Cybermarketing - Pagina 99
Cybermarketing - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Cybermarketing.pdf

Alții au mai descărcat și

Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business

INTRODUCERE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIONALE 1.1. CONTEXTUL SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE. SCURT ISTORIC Încă de la începutul anilor 1990,...

Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene

Cap. 1. Coordonate şi caracteristici ale serviciilor destinate pieţei afacerilor 1.1. Conţinutul serviciilor Sectorul serviciilor este unul...

Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Societatea informaţionalã – concept, tendinţe. Trecerea de la era industrialã la era informaţionalã. Încã de la...

Tehnologii Groupware și Mediul de Afaceri din România

“Dăruieşte-mi seninătatea de a schimba lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba şi înţelepciunea...

Consumatorul în ciberspatiu - comerțul electronic

Capitolul I Schimbul Electronic de Date (EDI - Electronic Data Interchange) a apărut prin anii 60 şi poate fi considerat strămoşul Comerţului...

Project în Business Administration - The Microsoft Corporation

The Microsoft Corporation Introduction Microsoft Corporation is an American multinational computer technology corporation with 79,000 employees...

Efectele Economiei Digitale - Digital Divide

Introducere Lucrarea de fata isi propune sa scoata in evidenta modul in care noua economie sau economia digitala influenteaza societatea,...

Internaționalizare Microsoft

Cap 1 Prezentarea mărcii Microsoft Fondată în 1975, Microsoft (Nasdaq "MSFT") este cea mai mare companie producătoare de software, servicii şi...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Aplicațiilor de Comerț Electronic

1 MARKETING ÎN SPATIUL VIRTUAL 1.1 DELIMITARI CONCEPTUALE Definitia de dictionar pentru cyber este stiinta controlului sistemelor complexe,...

Search Engine Optimization - Instrument principal în marketingul online. Studiu de caz - Papetăria Vestului

Introducere „Marketingul este peste tot. În mod formal sau informal, oamenii .i organiza.iile desfa.oara un mare numar de activita.i care s-ar...

Comunicarea pe internet la SC Romtelecom SA

INTRODUCERE În ziua de azi nimeni nu se mai miră când aude de Internet. Dimpotrivă. Acest termen aproape necunoscut publicului larg în urmă cu...

Mixul de marketing la SC EUROSPORT DHS SA

CAPITOLUL I ABORDÃRI TEORETICE PRIVIND MIXUL DE MARKETING 1.1 No.iunea de mix marketing Apariția marketingului este strâns legată de existența...

Marketingul într-o lume online

Introducere Dacă la început, internetul era utilizat doar în scopuri academice, în prezent, acesta a început să capete un rol foarte important în...

Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului

ARGUMENT Lucrarea cu tema” Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului. Studiu de caz privind utilizarea tehnicilor...

CyberMarketing - Flowers Events

1. Prezentarea produsului/serviciului Descriera companiei - Flowers Events este o firmă care se ocupă cu aranjamente florale pentru evenimente....

Rolul vizibilității și expunerii în personal branding

Brandingul: strategia construirii identităţii şi a imaginii Definirea brandingului Există multe definiţii date noţiunii de brand, dar multe...

Ai nevoie de altceva?