Decizia de investiții în mediul aleator

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1556
Mărime: 94.75KB (arhivat)
Publicat de: Carmen Chira
Puncte necesare: 0
ase, an 2008 , FABBV

Extras din curs

Analiza deciziei de investiţii se face în cadrul aceluiaşi sistem de ipoteze (piaţă eficientă, anticipări omogene = simetrie de informaţii, neutralitate faţă de risc, mediu economic stabil = rată constantă a inflaţiei etc.), dar se elimină ipoteza existenţei unui mediu cert, determinist, prin integrarea în procesul analizei a unui mediu probabilistic (se presupun cunoscute diferitele stări de conjunctură economică şi probabilitatea de apariţie a acestora)

Spunem variabilitate cunoscută pentru că distribuţiile de probabilitate ale fiecărei stări a naturii economice sunt fie preluate ca atare după modul cum s-au înregistrat ele în evoluţia anterioară, fie estimate se asociindu-se probabilităţi subiective. Probabilităţile subiective se determină fie pe baza frecvenţelor anterioare obţinute, fie pe baza estimării probabilităţilor viitoare prin simularea diferitelor stări economice.

- speranţa E(CF) de a obţine cash flow-uri viitoare, pe baza probabilităţilor asociate obţinerii acestora. Fluxul, cu cea mai mare probabilitate de apariţie, este chiar media acestora cash-flow-uri viitoare, dată de următoarea formulă:

în care:

st = stările de conjunctură economică (de la 1 la S) estimate ale fluxurilor de trezorerie (CFs), în anul de exploatare (t).

pst = probabilităţile de apariţie ale fluxurilor „CFs“, în anul „t“.

Criteriul de selecţie a proiectelor de investiţii în mediu aleator este speranţa de valoare pe baza cash-flow-urilor aşteptate din exploatarea investiţiilor [E(CF)t] şi a ratei de actualizare k. Astfel, E(VAN) este:

Mărimea riscului este dată de mărimea dispersiei (varianta = 2) sau de, abaterea medie pătratică (deviaţie standard = ).

Riscul cash-flow-urilor pe toată durata de exploatare a investiţiei se calculează în funcţie de mărimea riscurilor anuale , de rata de discontare (k), dar şi de mărimea interdependenţei dintre cash-flow-urile anuale (t; t+1 > 0). În ipoteza existenţei unei independente (t; t+1 = 0) între fluxurile anuale, riscul pe toată durata investiţiei s-ar măsura simplu prin aplicarea formulei de discontare a riscurilor anuale (independente unele de altele):

Tehnica scenariilor

Se consideră ca există mai multe modalităţi de evoluţie viitoare a fenomenelor şi astfel se utilizează mai multe scenarii.

Avantaj: prezentarea unei imagini de ansamblu asupra indicatorilor de performanţă aferenţi proiectului de investiţii în cazul luării în considerare a mai multor variabile şi a legăturilor existente între acestea pentru fiecare scenariu avut în vedere .

Tehnica scenariilor: probabilităţile asociate fiecărui scenariu trebuie să respecte o distribuţie normală.

Ex.:

Scenariu pi VAN

Pesimist 0,3 100

Neutru 0,4 200

Optimist 0,3 300

= 200

=77,45

Aplicaţii: probabilitatea ca VAN să înregistreze o valoare mai mare/mai mică unui anumit prag.

Distribuţia normală

Preview document

Decizia de investiții în mediul aleator - Pagina 1
Decizia de investiții în mediul aleator - Pagina 2
Decizia de investiții în mediul aleator - Pagina 3
Decizia de investiții în mediul aleator - Pagina 4
Decizia de investiții în mediul aleator - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Decizia de Investitii in Mediul Aleator.doc

Alții au mai descărcat și

Componentele macromediului întreprinderii

Componentele macromediului intrep. : 1. factorii economici 2. factorii tehnici si tehnologici 3. factorii de management 4. factorii...

Baze de Date

C1-16.10.2009 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Scurt istoric al bazelor de date Există afirmaţii conform cărora primul sistem de baze de date a fost...

Economia Întreprinderii

1. INTRODUCERE ÎN ECONOMIA ÎNTREPRINDERII Întreprinderea este o unitate economică organizată în care se produc bunuri, se prestează servicii sau...

Investițiile și Eficiența în Economia de Piață

CAP. 1. EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR 1.1. Conţinutul categoriei eficienţa economică a investiţiilor 1.1.1. Coordonatele abordării...

Strategii investiționale în afaceri

CAP. 1. INVESTIŢIILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ Rezumat Investiţiile reprezintă factorul primordial al dezvoltării economiei, iar...

Gândirea Economică Preclasică

1. Obiectul de studiu al doctrinelor economice. Periodizarea istoriei gândirii economice. Doctrina economica constitue un sistem de teorii...

Politica de Investiții de Mediu în România

6.1 Investiţii în domeniul protecţiei mediului în România 6.1.1 Caracteristici generale privind investiţiile de mediu Finanţarea proiectelor de...

Doctrine Economice

1. Sistemul economic al lui Fr. List Sistemul economic al lui List vizează prioritar acele momente şi elemente interne şi internaţionale, care ar...

Te-ar putea interesa și

Testarea ipotezelor statistice

INTRODUCERE Un test statistic constă în obținerea unei deducții bazată pe o selecție din populație prin testarea unei anumite ipoteze (rezultată...

Managementul riscului pe piață de capital

Introducere În economia mondială contemporană, riscul reprezintă o permanenţă care nu trebuie neglijată în procesul adoptării deciziilor în cadrul...

Caracteristici de Bază ale Valorilor Mobiliare din Perspectiva Gestiunii Portofoliilor

Portofoliul este o combinaţie de active financiare, deţinută de un investitor individual sau instituţional cu scopul reducerii riscului prin...

Deciziile de Investiții

1. Definirea investiţiilor Investiţiile pot fi definite în funcţie de cele două sensuri ale acestei noţiuni în sens larg, respectiv în sens...

Metodologii Manageriale

A. Documentare preliminară 1.Caracteristicile tipologice ale firmei 1) Dimensiunea şi forma juridică Denumirea : S.C. ELTRIX S.R.L. Bucuresti....

Riscul pe Piețele Financiare

RISCUL PE PIEŢELE FINANCIARE CAPITOLUL I RISCUL FINANCIAR Cuvinte cheie: hazard moral selecţie adversă Riscul financiar este premise asumată...

Decizia de Investiții în Mediul Probabilistic și Incert

Obiectivul central al investiţiilor este acela de a plasa anumite fonduri cât mai rentabil posibil. În activitatea unei firme, deseori, se întâmplă...

Politică investițională

Introducere Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economice. Ele stau la baza suplimentării, diversificării şi creşterii...

Ai nevoie de altceva?