Baze de Date

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 10867
Mărime: 75.89KB (arhivat)
Publicat de: Maxim Trifan
Puncte necesare: 0

Extras din curs

C1-16.10.2009

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Scurt istoric al bazelor de date

Există afirmaţii conform cărora primul sistem de baze de date a fost introdus la începutul anilor `60 pentru a simula şi înregistra date necesare misiunii de aselenizare Appolo.

Volumul mare de date necesar, precum şi nevoia frecventelor actualizări şi negăsiri de date în timp real au dus la nevoia organizării datelor într-un sistem special. În anul 1965 Institutului de Standarde al SUA (CODASYL) i s-a cerut să găsească un standard de definire, utilizare şi exploatare a datelor. În anul 1967 a fost înaintat primul raport, iar în 1971 raportul final. Pentru standardizare s-au proopus două limbaje de prelucrare a datelor:

- limbajul de definire a datelor LDD;

- limbajul de manipulare a datelor LMD.

În 1978 Codd a introdus noţiunea de bază de date relaţională care a stat la construirea celui mai important model de bază de date.

1.2. Definiţie

O bază de date reprezintă o colecţie partajată de date aflate în interdependenţă logică împreună cu o descriere a datelor şi o relaţie între ele, o lecţie desemnată pentru a rezolva nevoia de informatizare a unui utilizator.

1.3. Clasificarea bazelor de date

După orientare:

- generalizate;

- specializate.

După modelul de date:

- ierarhice;

- relaţionale;

- orientate pe obiect.

După distribuţia biografică:

- locale;

- distribuite:

o cu accces distribuit;

o cu distribuire geografică.

Numin sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) un sistem software care permite pe de o parte definirea, crearea şi întreţinerea bazei de date, iar pe de altă parte accesul controlat la informaţiile din baza de date.

Un sistem de gestiune este format dintr-un:

- limbaj ce permite definirea datelor în care administratorul bazei de date sau utilizatorul descrie şi denumeşte entităţtile, precum şi relaţiile dintre acestea;

- limbaj de manipulare al datelor ce cuprind operaţii de inserare, ştergere, modificare şi regăsire a datelor în baza de date.

1.4. Abstractizarea datelor

Un scop important al unui sitem de estiune a bazelor de date (SGBD) este aceea că oferă o viziune abstractă asupra realităţii. Este necesar să se reţină din mulţimea vastă de informaţii doar acelea legate de aplicaţia curentă. Pentru aceasta s-a propus stuctura pe trei nivele a unui sistem de date. Cele trei nivele sunt:

- nivelul logic, denumit şi sistemul extern, este dat de programatorul aplicaţiilor ce folosesc baze de date;

- nivelul conceptual, sau global, care este dat de viziunea administratorului bazei de date care realizează structura cnceptuală corespunzătoare descrierii întregii baze de date;

- nivelul fizic, denumit şi nivelul intern, şi care este dat de viziunea inginerului de sistem care realizează structura fizică corespunzătoare descrierii interne a datelor, adică dimensiunea spaţiului de memorie, dreptul de acces, etc.

Descrierea unei baze de date se numeşte schema bazei de date. Pentru fiecare dintre cele trei nivele există o schemă corespunzătoare, iar între scheme există legături.

Numin instanţa unei baze de date, datele aflate la un moment dat în descrierea schemei bazei de date.

1.5. Integritatea datelor

Un obiectiv major al arhitecturii pe trei nivele de abstactizare este realizarea integrităţii datelor. O aplicaţie, în general, este dependentă de date în sensul că modificarea structurii de memorare a dateor sau a stategiei de acces la date afectează şi aplicaţia.

Integritatea datelor reprezintă răspunsul bazei de date la diversele modificări pe care un utilizator le face asupra datelor. De asemenea, integritatea datelor reprezintă gradul de încredere pe care îl putem avea, relativ la corectitudinea datelor înregistrate în baza de date.

1.6. Modele de descriere a datelor

Numim model de descriere a datelor o colecţie integrată de concepte pentru descrierea datelor de relaţii între date şi de descriere a restricţiilor toale într-o organizare unitară.

Un model de date cuprinde trei parţi:

- o parte referitoare la structură, ce constă dintr-un set de reguli ce impun modul de alcătuire a bazei de date;

- o parte referitoare la manipularea datelor ce defineşte operaţiile permise asupra datelor;

- o parte referitoare la integritatea datelor.

Modelele de date se pot realiza pentru fiecare nivel de abstactizare, avem astfel:

- modelul extern de date;

- modelul de date conceptual care reprezintă structura logică a bazei de date;

- modelul intern de date, adica implementarea intr-un SGBD.

Modelele de date sunt bazate pe obiecte, pe relaţii şi pe înregistrare.

Preview document

Baze de Date - Pagina 1
Baze de Date - Pagina 2
Baze de Date - Pagina 3
Baze de Date - Pagina 4
Baze de Date - Pagina 5
Baze de Date - Pagina 6
Baze de Date - Pagina 7
Baze de Date - Pagina 8
Baze de Date - Pagina 9
Baze de Date - Pagina 10
Baze de Date - Pagina 11
Baze de Date - Pagina 12
Baze de Date - Pagina 13
Baze de Date - Pagina 14
Baze de Date - Pagina 15
Baze de Date - Pagina 16
Baze de Date - Pagina 17
Baze de Date - Pagina 18
Baze de Date - Pagina 19
Baze de Date - Pagina 20
Baze de Date - Pagina 21
Baze de Date - Pagina 22
Baze de Date - Pagina 23
Baze de Date - Pagina 24
Baze de Date - Pagina 25
Baze de Date - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Baze de Date.doc

Alții au mai descărcat și

Economia Întreprinderii

1. INTRODUCERE ÎN ECONOMIA ÎNTREPRINDERII Întreprinderea este o unitate economică organizată în care se produc bunuri, se prestează servicii sau...

Decizia de investiții în mediul aleator

Analiza deciziei de investiţii se face în cadrul aceluiaşi sistem de ipoteze (piaţă eficientă, anticipări omogene = simetrie de informaţii,...

Gândirea Economică Preclasică

1. Obiectul de studiu al doctrinelor economice. Periodizarea istoriei gândirii economice. Doctrina economica constitue un sistem de teorii...

Politica de Investiții de Mediu în România

6.1 Investiţii în domeniul protecţiei mediului în România 6.1.1 Caracteristici generale privind investiţiile de mediu Finanţarea proiectelor de...

Doctrine Economice

1. Sistemul economic al lui Fr. List Sistemul economic al lui List vizează prioritar acele momente şi elemente interne şi internaţionale, care ar...

Contabilitate consolidată

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind grupurile şi conturile consolidate 1.1. Necesitatea grupurilor de societăţi Apariţia grupurilor este legată...

Sisteme Informatice

Cap. 1. Date si informatii - 1.1. Date, informatii si cunostinte - 1.2. Fluxul de transformare a datelor în informatii - 1.3. Utilitatea...

Managementul Proiectelor

Managementul proiectelor a apărut ca un instrument de planificare, coordonare, realizare şi control al activităţilor complexe din proiectele...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Analitică a Materialelor

1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel...

Baze de Date

3.2. DEFINIREA ELEMENTELOR BAZELOR DE DATE DIN ACCESS Definitia traditionala a unei baze de date este aceea de colectie de date înregistrate...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Proiect Microsoft Acces - dicționar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Comerț electronic - magazinul virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Sisteme Informatice de Gestiune

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Unul din principalele obiective în viaţa unei întreprinderi îl reprezintă gestionarea sistemului informaţional. Un sistem...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Ai nevoie de altceva?