Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 19565
Mărime: 495.40KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. DOBÂNDA

§1. Consideraţii generale.

Să presupunem că o persoană A are nevoie de o sumă de bani pe care o vom nota şi o vom numi sumă iniţială, pentru o perioadă de timp t. Mai presupunem că persoana B este posesoarea acestei sume şi că este de acord să-l împrumute pe A, în anumite condiţii. Aceasta înseamnă că la sfârşitul perioadei de timp t, deci la scadenţă, B va primi înapoi suma pe care a împrumutat-o, la care se mai adaugă plata serviciului pe care B l-a prestat pentru A. Prin urmare, suma finală pe care B o va primi de la A, pe care o vom nota cu S, va fi mai mare decât suma pe care acesta a împrumutat-o iniţial.

Din cele prezentate mai sus putem caracteriza suma finală ca având o valoare care depinde de suma iniţială şi de perioada de timp t pe care a fost realizat plasamentul, deci putem nota această dependenţă prin .

Intuim că suma finală S va fi cu atât mai mare cu cât suma iniţială împrumutată este mai mare şi de asemenea că S creşte odată cu creşterea perioadei de timp pe care a fost plasată. Prin urmare, suma finală va fi caracterizată din punct de vedere matematic prin următoarea definiţie:

Definiţia 1.1. Numim valoare finală sau valoare revenită partenerului B pentru suma plasată pe perioada de timp t, o funcţie de două variabile

,

care îndeplineşte simultan proprietăţile:

1)

2)

Interpretarea celor două proprietăţi este foarte simplă şi naturală: prima inegalitate din proprietatea 1 este transcrierea matematică a faptului că suma (sau valoarea) finală S este mai mare decât suma iniţială şi creşte odată cu creşterea lui , iar a doua inegalitate arată că S creşte odată cu creşterea perioadei de timp t. Prima egalitate din proprietatea 2 spune că dacă perioada de timp este 0, atunci suma împrumutată este egală cu valoarea finală S, iar a doua egalitate spune că o sumă iniţială egală cu 0 va conduce de asemenea la o sumă finală nulă, indiferent de perioada de timp t.

§2. Ce este dobânda ?

Din exemplul de mai sus am văzut că suma finală care revine partenerului B în urma operaţiunii financiare considerate, este mai mare decât suma iniţială investită, anume şi că această diferenţă se consideră ca o plată (remuneraţie) a serviciului pe care B l-a prestat către A. Diferenţa dintre suma finală S şi suma plasată iniţial o vom nota

(1.1)

şi vom observa că are proprietăţi similare cu ale lui S din definiţia 1.1. Pentru o aceeaşi perioadă de timp t, cu cât suma iniţială este mai mare, cu atât valoarea lui D este mai mare şi de asemenea pentru o aceeaşi sumă iniţială, cu cât timpul t de plasare este mai mare, cu atât valoarea lui D este mai mare. Deci, funcţia D se dovedeşte crescătoare în cele două argumente ale sale, şi t. Reamintind modul în care aceste proprietăţi se transcriu matematic, suntem în măsură să dăm următoare definiţie generală pentru dobândă:

Definiţia 1.2. Numim dobândă corespunzătoare plasării sumei iniţiale pe perioada de timp t, o funcţie de două variabile

,

care îndeplineşte simultan proprietăţile:

1)

2)

Interpretarea primei proprietăţi a fost dată mai sus şi anume că D este crescătoare în ambele argumente ale sale. Proprietatea 2 spune că dacă perioada de timp este 0, sau suma iniţial plasată este egală cu 0, atunci dobânda corespunzătoare operaţiunii financiare este de asemenea nulă.

Se poate deduce cu uşurinţă că funcţia definită de relaţia (1.1.) satisface cele două proprietăţi din definiţia 1.2., deci poate fi considerată o dobândă relativ la plasarea sumei pe durata de timp t. De aceea relaţia (1.1.) poate fi considerată definiţia dobânzii pentru un plasament pe o perioadă t.

Definiţia 1.3. Dobânda corespunzătoare unui plasament de 100 unităţi monetare pe o perioadă de un an, se numeşte procent şi se notează cu p. Dobânda corespunzătoare unui plasament de o unitate monetară pe p perioadă de 1 an se notează cu i şi poartă numele de dobândă unitară anuală.

Evident, are loc următoarea relaţie între i şi p:

§3. Cum se calculează valoarea lui D ?

Revenind la exemplul prezentat la începutul acestui paragraf, să facem pentru început următoarele particularizări: să spunem că A are nevoie de 2000 de u. m. pentru o perioadă de 3 ani. De asemenea, presupunem că B solicită în schimbul împrumutului pe care îl acordă, ca la sfârşitul celor 3 ani să primească înapoi 3000 u. m., deci cu 1000 u. m. mai mult decât plasamentul iniţial. Prin urmare, după definiţia cuprinsă în relaţia (1.1.) deducem că dobânda aferentă operaţiunii este de 1000 u. m. Se poate întâmpla ca A să considere că această sumă este mult prea mare, sau ca B să spună că nu este suficientă. Subliniem aici faptul natural că persoana A va încerca să negocieze o dobândă cât mai mică, iar B una cât mai mare. De aceea va trebui ca aceste două persoane să ajungă la o înţelegere, deci la o valoare a dobânzii reciproc avantajoasă.

Există multe funcţii de două variabile care îndeplinesc condiţiile impuse de definiţia 1.2., cu ajutorul cărora se poate calcula valoarea dobânzii într-o operaţiune financiară. Utilizate în acest sens, ele vor favoriza pe unul sau altul dintre parteneri. De aceea s-a căutat o funcţie care să ilustreze soluţia reciproc avantajoasă despre care am discutat mai sus. Rezultatul căutărilor este condensat în expresia de mai jos:

(1.2.)

este soluţia reciproc avantajoasă pentru partenerii A şi B relativ la calculul dobânzii într-o operaţiune financiară pe o perioadă de un an, în care s-a plasat suma .

Cu ajutorul acestei expresii simple, vom construi în continuare formulele de calcul în matematicile financiare.

Preview document

Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 1
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 2
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 3
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 4
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 5
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 6
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 7
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 8
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 9
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 10
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 11
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 12
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 13
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 14
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 15
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 16
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 17
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 18
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 19
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 20
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 21
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 22
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 23
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 24
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 25
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 26
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 27
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 28
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 29
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 30
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 31
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 32
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 33
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 34
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 35
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 36
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 37
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 38
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 39
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 40
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 41
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 42
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 43
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 44
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 45
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 46
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 47
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 48
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 49
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 50
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 51
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 52
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 53
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 54
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 55
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 56
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 57
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 58
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 59
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 60
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 61
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 62
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 63
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 64
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 65
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 66
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 67
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 68
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 69
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 70
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 71
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 72
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 73
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 74
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 75
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 76
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 77
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 78
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 79
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 80
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 81
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 82
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 83
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 84
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 85
Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Dobanda, Operatiuni de Scont, Plati Esalonate, Rambursarea unui Imprumut
    • cap. 1.doc
    • cap. 2.doc
    • cap. 3.doc
    • cap. 4.doc

Alții au mai descărcat și

Economie mondială

Obiectivele cursului Intelegerea fenomenelor si proceselor economice ce se deruleaza la nivel mondial Analiza complexitatii fenomenelor si...

Servicii Publice la Nivel European

1. NOTIUNI GENERALE DESPRE SERVICIILE PUBLICE 1. 1 Funcţiile statului în cadrul serviciilor oferite - Funcţia de furnizor de servicii colective...

Economie europeană

Introducere Cursul « Economie Europeană » se adresează studenţilor din ciclul de licenţă, înscrişi la programele de studiu ZI si ID, organizat de...

Analiza diagnostică a întreprinderii

Curs 1 Elemente introductive. Generalitati De ce un diagnostic? Inainte de a incepe sa rasp la aceasta intrebare important este de a clarifica...

Economia - Știință Teoretică și Fundamentală

1.1. ECONOMIA – ŞTIINŢĂ TEORETICĂ ŞI FUNDAMENTALĂ Ştiinţa economică constă din ansamblul coerent de noţiuni, idei, teorii şi doctrine prin care...

Economia Serviciilor

UI 1.1 Introducere Acest capitol îsi propune sã facã o introducere în domeniul economiei serviciilor, punând accent, în principal, pe definirea...

Instituții și mecanisme comunitare

Capitolul 1 – Repere în construcţia europeană 1.1. Premisele apariţiei Uniunii Europene Din cele mai vechi timpuri societăţile din spaţiul...

Informatică Economică

INTRODUCERE O societate informaţională este o societate în care crearea, distribuirea, utilizarea, integrarea şi manipularea informaţiilor...

Te-ar putea interesa și

Practică BRD

1. Mijloacele şi operaţiunile de plată 1.1. Consideraţii generale asupra mijloacelor de plată Pentru economia actuală, operaţiunile de plată...

Practică bancară - Banca Comercială Carpatica

Prezentarea Băncii Banca Comerciala Carpatica a fost infiintata la Sibiu in data de 15 iulie 1999. In urma cu noua ani, la initiativa unor oameni...

Creditul și dobânda

Creditul si dobanda Introducere Creditul impreuna cu moneda au cunoscut in decursul timpului o importanta dezvoltare, de la formele cele mai...

Ai nevoie de altceva?