Economia Serviciilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 151 în total
Cuvinte : 50785
Mărime: 2.78MB (arhivat)
Publicat de: Sorina Boboc
Puncte necesare: 0

Extras din curs

UI 1.1 Introducere

Acest capitol îsi propune sã facã o introducere în domeniul economiei

serviciilor, punând accent, în principal, pe definirea serviciilor, pe

trasarea unor diferente existente între servicii si bunuri, si pe

caracteristicile acestora, care marcheazã necesitatea cunoasterii si

studierii acestei discipline.

UI 1.2 Obiectivele unitãtii de învãtare 1

Dupã studierea acestui capitol ar trebui sã puteti:

. Sã definiti serviciile si sã evidentiati principalele elemente care le

deosebesc de produsele tangibile.

. Sã prezentati caracteristicile serviciilor si implicatiile acestora asupra

comertului invizibil.

Cuvinte cheie: serviciu, servuctie, sector tertiar

Durata medie de studiu individual - 2 ore

- 10 -

UI 1.3 Conceptul de serviciu

Ce sunt “serviciile“ ca notiune economicã?

Majoritatea definitiilor accentueazã în special cã serviciile sunt

activitãti al cãror rezultat este nematerial si deci nu se concretizeazã

într-un produs cu existentã de sine stãtãtoare.

Asociatia Americanã de Marketing defineste serviciul ca activitatea

oferitã la vânzare care produce avantaje si satisfactii fãrã a antrena un schimb fizic sub

forma unui bun.

Cu toate cã astfel de definitii par acceptabile, existã foarte multe servicii care se

concretizeazã în bunuri materiale cum ar fi, de exemplu, serviciile cinematografice,

editoriale, de informaticã, alimentatie publicã etc.

Principala diferentã între procesul de productie a serviciilor si cel de fabricare a

bunurilor materiale rezidã în faptul cã clientul face parte din sistemul de productie. Acest

sistem ar trebui denumit, dupã opinia unor specialisti, cu termenul specific de „servuctie”.

Serviciile sunt activitãti al cãror rezultat este nematerial si deci nu se

concretizeazã într-un produs cu existentã de sine stãtãtoare.

UI 1.4 Caracteristicile serviciilor

Serviciile se caracterizeazã, în primul rând, prin imaterialitate si intangibilitate.

Aspectul imaterial al serviciului face evaluarea sa dificilã si adesea subiectivã.

Spre deosebire de produs, care existã prin el însusi, serviciul în general este impalpabil,

intangibil, nu poate fi vãzut, încercat, gustat etc. Desi cele mai multe servicii au aceastã

trãsãturã, existã si servicii care au o expresie materialã. Este de mentionat, însã, cã

valoarea intrinsecã a suportului material al serviciilor este în general mult inferioarã celei

a informatiilor pe care le vehiculeazã (exemplu: cãrti, filme, programe de calculator etc.).

Caracterul nematerial face ca multe servicii sã nu fie transferabile,

comercializabile peste granitã, ele trebuind sã fie produse pe loc, „in situ” în strãinãtate.

Preview document

Economia Serviciilor - Pagina 1
Economia Serviciilor - Pagina 2
Economia Serviciilor - Pagina 3
Economia Serviciilor - Pagina 4
Economia Serviciilor - Pagina 5
Economia Serviciilor - Pagina 6
Economia Serviciilor - Pagina 7
Economia Serviciilor - Pagina 8
Economia Serviciilor - Pagina 9
Economia Serviciilor - Pagina 10
Economia Serviciilor - Pagina 11
Economia Serviciilor - Pagina 12
Economia Serviciilor - Pagina 13
Economia Serviciilor - Pagina 14
Economia Serviciilor - Pagina 15
Economia Serviciilor - Pagina 16
Economia Serviciilor - Pagina 17
Economia Serviciilor - Pagina 18
Economia Serviciilor - Pagina 19
Economia Serviciilor - Pagina 20
Economia Serviciilor - Pagina 21
Economia Serviciilor - Pagina 22
Economia Serviciilor - Pagina 23
Economia Serviciilor - Pagina 24
Economia Serviciilor - Pagina 25
Economia Serviciilor - Pagina 26
Economia Serviciilor - Pagina 27
Economia Serviciilor - Pagina 28
Economia Serviciilor - Pagina 29
Economia Serviciilor - Pagina 30
Economia Serviciilor - Pagina 31
Economia Serviciilor - Pagina 32
Economia Serviciilor - Pagina 33
Economia Serviciilor - Pagina 34
Economia Serviciilor - Pagina 35
Economia Serviciilor - Pagina 36
Economia Serviciilor - Pagina 37
Economia Serviciilor - Pagina 38
Economia Serviciilor - Pagina 39
Economia Serviciilor - Pagina 40
Economia Serviciilor - Pagina 41
Economia Serviciilor - Pagina 42
Economia Serviciilor - Pagina 43
Economia Serviciilor - Pagina 44
Economia Serviciilor - Pagina 45
Economia Serviciilor - Pagina 46
Economia Serviciilor - Pagina 47
Economia Serviciilor - Pagina 48
Economia Serviciilor - Pagina 49
Economia Serviciilor - Pagina 50
Economia Serviciilor - Pagina 51
Economia Serviciilor - Pagina 52
Economia Serviciilor - Pagina 53
Economia Serviciilor - Pagina 54
Economia Serviciilor - Pagina 55
Economia Serviciilor - Pagina 56
Economia Serviciilor - Pagina 57
Economia Serviciilor - Pagina 58
Economia Serviciilor - Pagina 59
Economia Serviciilor - Pagina 60
Economia Serviciilor - Pagina 61
Economia Serviciilor - Pagina 62
Economia Serviciilor - Pagina 63
Economia Serviciilor - Pagina 64
Economia Serviciilor - Pagina 65
Economia Serviciilor - Pagina 66
Economia Serviciilor - Pagina 67
Economia Serviciilor - Pagina 68
Economia Serviciilor - Pagina 69
Economia Serviciilor - Pagina 70
Economia Serviciilor - Pagina 71
Economia Serviciilor - Pagina 72
Economia Serviciilor - Pagina 73
Economia Serviciilor - Pagina 74
Economia Serviciilor - Pagina 75
Economia Serviciilor - Pagina 76
Economia Serviciilor - Pagina 77
Economia Serviciilor - Pagina 78
Economia Serviciilor - Pagina 79
Economia Serviciilor - Pagina 80
Economia Serviciilor - Pagina 81
Economia Serviciilor - Pagina 82
Economia Serviciilor - Pagina 83
Economia Serviciilor - Pagina 84
Economia Serviciilor - Pagina 85
Economia Serviciilor - Pagina 86
Economia Serviciilor - Pagina 87
Economia Serviciilor - Pagina 88
Economia Serviciilor - Pagina 89
Economia Serviciilor - Pagina 90
Economia Serviciilor - Pagina 91
Economia Serviciilor - Pagina 92
Economia Serviciilor - Pagina 93
Economia Serviciilor - Pagina 94
Economia Serviciilor - Pagina 95
Economia Serviciilor - Pagina 96
Economia Serviciilor - Pagina 97
Economia Serviciilor - Pagina 98
Economia Serviciilor - Pagina 99
Economia Serviciilor - Pagina 100
Economia Serviciilor - Pagina 101
Economia Serviciilor - Pagina 102
Economia Serviciilor - Pagina 103
Economia Serviciilor - Pagina 104
Economia Serviciilor - Pagina 105
Economia Serviciilor - Pagina 106
Economia Serviciilor - Pagina 107
Economia Serviciilor - Pagina 108
Economia Serviciilor - Pagina 109
Economia Serviciilor - Pagina 110
Economia Serviciilor - Pagina 111
Economia Serviciilor - Pagina 112
Economia Serviciilor - Pagina 113
Economia Serviciilor - Pagina 114
Economia Serviciilor - Pagina 115
Economia Serviciilor - Pagina 116
Economia Serviciilor - Pagina 117
Economia Serviciilor - Pagina 118
Economia Serviciilor - Pagina 119
Economia Serviciilor - Pagina 120
Economia Serviciilor - Pagina 121
Economia Serviciilor - Pagina 122
Economia Serviciilor - Pagina 123
Economia Serviciilor - Pagina 124
Economia Serviciilor - Pagina 125
Economia Serviciilor - Pagina 126
Economia Serviciilor - Pagina 127
Economia Serviciilor - Pagina 128
Economia Serviciilor - Pagina 129
Economia Serviciilor - Pagina 130
Economia Serviciilor - Pagina 131
Economia Serviciilor - Pagina 132
Economia Serviciilor - Pagina 133
Economia Serviciilor - Pagina 134
Economia Serviciilor - Pagina 135
Economia Serviciilor - Pagina 136
Economia Serviciilor - Pagina 137
Economia Serviciilor - Pagina 138
Economia Serviciilor - Pagina 139
Economia Serviciilor - Pagina 140
Economia Serviciilor - Pagina 141
Economia Serviciilor - Pagina 142
Economia Serviciilor - Pagina 143
Economia Serviciilor - Pagina 144
Economia Serviciilor - Pagina 145
Economia Serviciilor - Pagina 146
Economia Serviciilor - Pagina 147
Economia Serviciilor - Pagina 148
Economia Serviciilor - Pagina 149
Economia Serviciilor - Pagina 150
Economia Serviciilor - Pagina 151

Conținut arhivă zip

  • Economia Serviciilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Caracteristicile pieței serviciilor

In principiu, se poate spune ca piata serviciilor reprezinta sfera de interferenta a intereselor purtatorilor ofertei de servicii, materializata...

Rolul serviciilor în creșterea calității vieții

Evolutia economiei moderne inscrie intre orientarile sale fundamentale dezvoltarea si diversificarea serviciilor. Constituie astazi intr-un sector...

Calitatea serviciilor în contextul exigențelor internaționale

Până la formularea definiţiei standard, calitatea a fost definită în diferite moduri de către diverşi cercetători în domeniu, astfel: J.M. Juran...

Economia Serviciilor

Noua paradigma: ascensiunea imaterialului - Inversarea relatiei material-imaterial în: cerere- consum-active- productie - comert - Suportul...

Cursuri Economia Serviciilor

CAPITOLUL. 1.CONTINUTUL SERVICIILOR 1.1. Conceptul de servicii Pentru început este necesara definirea conceptului de produs. Produsul drept...

Servicii Publice la Nivel European

1. NOTIUNI GENERALE DESPRE SERVICIILE PUBLICE 1. 1 Funcţiile statului în cadrul serviciilor oferite - Funcţia de furnizor de servicii colective...

Managementul Serviciilor Publice

1. Serviciile – concept şi caracteristici Ce înţelegeţi prin conceptul de “serviciu”? Asociaţia Americană de Marketing (1960) – “serviciile...

Servicii Publice

CAPITOLUL 1 MULŢIMILE DE OAMENI, RELAŢIILE PUBLICE ŞI COMUNICAREA 1.1. Mulţimile de oameni În sens obişnuit mulţimea desemnează o adunare de...

Te-ar putea interesa și

Calitatea seviciilor în economia de piață - Studiu de caz Auto-Fast

CAPITOLUL 1. SERVICII ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Introducere Într-o economie modernă serviciile devin din ce în ce mai importante, contribuind în mod...

Strategii de dezvoltare durabilă a serviciilor în economia modernă

CAPITOLUL 1 Importanţa serviciilor în economia modernă 1.1 Serviciile – sector distinct al economiei Concepţia modernă referitoare la sistemele...

Analiza pieței serviciilor de sănătate

INTRODUCERE În ultimii ani, serviciile au jucat un rol extrem de important în dezvoltarea economiei și a societății, aducând o contribuție...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor

INTRODUCERE În domeniul fenomenelor şi proceselor economice, iau naştere o serie de legături, de interdependenţe, determinate de acţiunea unor...

Rentabilitatea în Turism

Introducere Factorii economici exteriori au facut ca în ultimii zece ani piata romaneasca a turismului sa se caracterizeze printr-o mare...

Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane

Introducere Creşterea rolului serviciilor în viata economica si sociala pe plan mondial, în special pentru tarile dezvoltate, a fost interpretata...

Ai nevoie de altceva?