Economia Agrară

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 19810
Mărime: 162.03KB (arhivat)
Publicat de: Lucian Rotaru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Toderita Valentina

Extras din curs

Tema: “Mijloace de producţie în agricultură”

1. Esenţa economică a mijloacelor de producţie.

2. Clasificarea mijloacelor de producţie.

3. Indicatorii utilizării şi eficienţei economice a mijloacelor fixe.

1. Esenţa economică a mijloacelor de producţie.

Pentru desfăşurarea activităţii economice, de rînd cu resursele de muncă, pămînt sînt necesare mijloace de producţie, care sînt formate la rîndul lor din mijloace şi obiecte de muncă.

Către termenul de mijloace de muncă se referă acele mijloace care direct sau indirect participă la producerea bunurilor materiale, prestarea de servicii sau crează condiţii necesare pentru desfăşurarea procesului de producere.

Uneltele de muncă sînt: maşini, utilaje, instrumente, inventar de producţie.

Către obiectele de muncă putem referi: mijloacele de transport, reţelele, electrice, conductele de apă, sistemele tehnice. În literatura de specialitate mijloacele de muncă poartă denumirea de mijloace fixe (MF) sau fonduri fixe. Termenul “Fondurile fixe” se utilizează atunci cînd MF primesc o formă valorică. Conform SNC mijloacele de muncă sînt numite ca mijloace fixe şi ca obiecte de evidenţă, intră în componenţa activelor pe termen lung de rînd cu investiţiile capitale. De aici, rezultă că mijloacele de producţie constituie parte componentă a procesului de producere în agricultură. Fiind puse în acţiune de către om, ele contribuie la obţinerea producţiei, ridică fertilitatea solului, în fine, atingerea obiectivelor majore a activităţii antreprenoriale (ridicarea productivităţii muncii, gestionarea raţională a resurselor materiale şi financiare, obţinerea rezultatelor financiare avantajoase).

2. Clasificarea mijloacelor de producţie.

În procesul de producere în agricultură mijloacele de producţie se divizează în două grupe:

a) Mijloace fixe.

b) Mijloace circulante.

Mijloacele fixe ca active materiale pe termen lung prezintă acele mijloace de muncă care îmbracă o formă naturală, participă la procesul de producere de mai multe ori, au o durată de funcţionare mai mare de un an, preţul unitar depăşeşte valoarea de 1000 lei; nu-şi schimbă forma iniţială; valoarea lor o transmite treptat în costul produsului nou-format sub formă de uzură. De exemplu: tractoare, combine, agregate agricole, animale productive, animale de tracţiune, plantaţii perene în perioada de rod. În componenţa mijloacelor fixe se include şi pămîntul ca mijloc principal de producţie. Evidenţa lui se duce în Cartea cadastrală a Gospodăriilor. MF fiind utilizate în procesul de producere, se uzează.

Uzura este pierderea calităţilor iniţiale. Se întîlneşte uzură fizică şi uzură morală. Uzura fizică se produce în urma condiţiilor climaterice.

Uzura morală se întîlneşte cînd se învecheşte BTM şi este necesar de a înlocui cu cea mai nouă, adică cu ajunsurile PTŞ.

Mijloacele circulante prezintă obiectele de muncă care mai poartă denumirea de active materiale curente/circulante. Ele sînt utilizate complect o singură dată (nu mai mult de un an), îşi pierd forma iniţială.

Valoarea lor o transmit în întregime în costul producţiei finite. Preţul unitar este mai mic de 1000 lei. Exemplu: seminţe, combustibil, chimicate, îngrăşăminte. Conform sistemului contabil mijloacele circulante vor fi numite active materiale pe termen scurt/active curente/active circulante.

Mijloacele de producţie pot fi clasificate şi după următoarele criterii:

1. După modul de folosire pot fi: agricole- producţie, neagricle – neproductive.

2. După forma de proprietate:

- proprii

- arendate

- collective.

Cunoaştem MF mobile (active) sau imobile (pasive).

3. Indicatorii utilizării şi eficienţei economice a mijloacelor fixe.

Pentru ca activitatea unei gospodării să se desfăşoare în mod normal este necesar ca ea să fie asigurată şi înzestrată cu MF. Pentru aceasta se calculează următorii indicatori:

Indicatori de asigurare cu MF.

1. Revin mijl. fixe la 1 ha.

Preview document

Economia Agrară - Pagina 1
Economia Agrară - Pagina 2
Economia Agrară - Pagina 3
Economia Agrară - Pagina 4
Economia Agrară - Pagina 5
Economia Agrară - Pagina 6
Economia Agrară - Pagina 7
Economia Agrară - Pagina 8
Economia Agrară - Pagina 9
Economia Agrară - Pagina 10
Economia Agrară - Pagina 11
Economia Agrară - Pagina 12
Economia Agrară - Pagina 13
Economia Agrară - Pagina 14
Economia Agrară - Pagina 15
Economia Agrară - Pagina 16
Economia Agrară - Pagina 17
Economia Agrară - Pagina 18
Economia Agrară - Pagina 19
Economia Agrară - Pagina 20
Economia Agrară - Pagina 21
Economia Agrară - Pagina 22
Economia Agrară - Pagina 23
Economia Agrară - Pagina 24
Economia Agrară - Pagina 25
Economia Agrară - Pagina 26
Economia Agrară - Pagina 27
Economia Agrară - Pagina 28
Economia Agrară - Pagina 29
Economia Agrară - Pagina 30
Economia Agrară - Pagina 31
Economia Agrară - Pagina 32
Economia Agrară - Pagina 33
Economia Agrară - Pagina 34
Economia Agrară - Pagina 35
Economia Agrară - Pagina 36
Economia Agrară - Pagina 37
Economia Agrară - Pagina 38
Economia Agrară - Pagina 39
Economia Agrară - Pagina 40
Economia Agrară - Pagina 41
Economia Agrară - Pagina 42
Economia Agrară - Pagina 43
Economia Agrară - Pagina 44
Economia Agrară - Pagina 45
Economia Agrară - Pagina 46
Economia Agrară - Pagina 47
Economia Agrară - Pagina 48
Economia Agrară - Pagina 49
Economia Agrară - Pagina 50
Economia Agrară - Pagina 51
Economia Agrară - Pagina 52
Economia Agrară - Pagina 53
Economia Agrară - Pagina 54
Economia Agrară - Pagina 55
Economia Agrară - Pagina 56
Economia Agrară - Pagina 57
Economia Agrară - Pagina 58
Economia Agrară - Pagina 59
Economia Agrară - Pagina 60
Economia Agrară - Pagina 61
Economia Agrară - Pagina 62
Economia Agrară - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Economia Agrara.doc

Alții au mai descărcat și

Economia agro-alimentară - Considerații Generale

România este deţinătoarea unui fond funciar de 23.839.000 hectare( 0,18% din suprafaţa Terrei, 4,8% din suprafaţa Europei ). Din acest fond...

Economie rurală

Economia rurala-obiect de studiu Economia face parte din familia stiintelor naturale si studiaza fenomenele si mecanismele economice dintr-un...

Economie rurală

CAPITOLUL I AGRICULTURA RAMURĂ A PRODUCŢIEI MATERIALE Agricultura reprezintă în ansamblul economiei naţionale una din ramurile de mare...

Aplicații la modelarea proceselor economice

Un consumator alocă venitul V pentru cumpărarea a două bunuri. Notăm x1 şi x2 cantităţile de bunuri consumate şi p1, p2 preţurile unitare ale...

Economia Agriculturii Mondiale

Virgil Magiaru:’’ eco agrara face referire la economia in agric ca suport teoretic in politica agrara”. Victor Savescu: “ eco agrara este...

Analiza Economică

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 DEFINIREA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE În spaţiul...

Caiet de probleme - modelare economică a fenomenelor și proceselor din agricultură

Problema nr 1 Dualitatea problemelor de optimizare Sa presupunem ca o problema de optimizare care se poate rezolva cu ajutorul programarii...

Economie rurală

Agricultura reprezintă o ramură economică de mare importanţă, menită să contribuie într-o măsură covârşitoare la relansarea creşterii economice a...

Te-ar putea interesa și

Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri

INTRODUCERE Motivația alegerii acestei teme derivă din dorința de a înțelege mai multe despre Programul Național de Dezvoltare Rurală și care sunt...

Studiu privind analiza economiei contemporane românești

CAPITOLUL I – Premisele istorice ale înfăptuirii Marii Uniri – Premisele istorice şi economice ale formării statului naţional unitar român...

Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate Abordarea problematicii privind argumentarea economică a planurilor de afaceri în sectorul...

Economia României în Perioada Interbelica

INTRODUCERE Prezenta lucrare urmărește dezvoltarea economiei românești de la încheierea primului război mondial și pînă la marea criză economică...

Impactul Investiției asupra Dezvoltării Sectorului Agrar

Introducere Este cunoscut faptul că de nivelul de dezvoltare şi de eficienţa funcţionării sectorului agricol depinde securitatea alimentară,...

Problema agrară - doctrine economice

Istoria poporului nostru atestă cu puterea de convingere a faptelor că agricultura a reprezentat pe parcursul a lungi perioade istorice ocupaţia de...

Strategii Financiare - Master Economie Agrară Europeană

Capitolul I. TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE CONDUCERII ÎNTREPRINDERILOR PERFORMANTE 1.1. Definirea conceptelor si a termenilor de bază privind...

Economie agrară

CURS 1 ECONOMIA AGROALIMENTARA OBIECTUL DE STUDIU Economia agroalimentara studiaza fenomene si mecanisme economice care se desfasoara in...

Ai nevoie de altceva?