Economia comerțului

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 11874
Mărime: 64.80KB (arhivat)
Publicat de: Teodora G.
Puncte necesare: 0
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Ovidius, Constanta

Extras din curs

1.1 ABORDĂRI ALE CONCEPTULUI DE COMERȚ

Etimologic, noțiunea de comerț provine din latină, derivând de la “commercium” (cu semnificație de schimb). Având în vedere nota sa caracteristică, activitatea comercială (comerț) se include în schimbul din economie.

N.B. - schimbul reprezintă instrainarea rezultatelor propriei activitați, pentru a primi, prin contraprestație, alte bunuri și servicii.

In condițiile economiei naturale, forma de schimb a constituit-o schimbul direct (trocul). Adâncirea diviziunii sociale a mărfurilor a determinat apariția producției de mărfuri, adica a producției destinate de la început schimbului și prin schimb, satisfacerii nevoilor de trai.

Ansamblul actelor de schimb, privite în intercondiționarea lor, formează circulația mărfurilor, concept care desemnează forma economică prin care se infaptuiește trecerea bunurilor de la producție la consum.

Comerțul are în teoria și practica economică o dublă accepțiune:

a)de categorie economică, de concept care operează preponderent în teoria economică;

b)de ramură a economiei naționale, cu sens preponderent practic.

Comerțul cuprinde, în sensul de relații economice, actele de cumparare și vânzare de mărfuri, în scopul obținerii unui profit.

Prin natura lor aceste acte aparțin schimbului și circulației, mărfurile trecând de la producător la producător sau de la producător la consumator.

Obs: Sensul de comercial este dat de profit, ca mobil al actelor comerciale și nu de prezenta comerciantului pentru intermedierea lor, ele putând fi efectuate și de producători.

Comerțul se înscrie în distribuția mărfurilor, atât prin actele sale de cumpărare și revânzare a mărfurilor, cât și prin operațiunile tehnico-economice pe care le efectuează în deplasarea fizică a mărfurilor.

Sistemul economic național cuprinde un ansamblu de activități de producție, repartizare, distribuție și consum, generate de diviziunea muncii.

Distribuția mărfurilor, ca moment al reproducției lărgite, al cărui obiect de activitate îl reprezinta transferul bunurilor materiale din sfera producției în cea a consumului, cuprinde:

-distribuția mijloacelor de producție, destinate consumului productiv;

-distribuția bunurilor de consum, destinate consumului individual.

In practica economică, distribuția mărfurilor are ca sferă de cuprindere următoarele domenii:

a)Comerțul en gros interindustrial - vizează, în principal, asigurarea unităților producătoare cu mijloacele de producție necesare;

b)Valorificarea producției agricole- reprezintă o formă aparte a distribuției mărfurilor, prin care produsele agricole de origine animală și vegetală sunt valorificate de producătorii agricoli (individuali, asociați, cu capital de stat) în cadrul relațiilor marfă-bani, către societăți comerciale cu capital de stat, cooperatist sau privat, care le dirijează ulterior spre consumul productiv sau individual;

c)Comerțul interior - este o parte integrantă a distribuției mărfurilor al cărui obiect de activitate îl constituie cumpararea de mărfuri și vănzarea acestora în scopul aprovizionării populației cu bunuri de consum (92-93%) și a instituțiilor și întreprinderilor cu bunuri de uz gospodăresc, precum și cu unele produse alimentare (cantine, spitale);

-urmărește în primul rând asigurarea populației cu bunuri de consum, activitate care se realizează în cea mai mare parte prin unități specializate de depozitare și desfacere;

-urmărește vânzarea către populație a unor mărfuri destinate consumului productiv (materiale de construcții, unelte agricole, etc.).

d)Comerțul exterior - este acea activitate economică prin care bunurile de consum și mijloacele de producție se cumpără și se vând între agenți economici din țări diferite.

Disciplina “Economie comercială”, constituie o ramură a științei economice, având ca obiect de cercetare schimbul în economie, cu particularizare la comerț - una din formele sale evoluate - devenit activitate profesionalizată în economie.

Economia comercială este știinta care studiază fenomenele și procesele comerciale, conținutul ei fiind astfel circumscris manifestărilor unui domeniu concret al vieții economice: schimbul.

Există trei tipuri de abordări (demersuri) circumscrise activității comerciale:

-demersul empiric;

-demersul normativ - potrivit căruia, economia comercială cercetează rezultatele activitătilor umane în domeniul schimbului și formulează în acest sens principii, norme și mijloace de acțiune pentru maximizarea acestor rezultate;

-demersul abstract - care pune accent pe conceptualizarea faptelor, înțelegerea rațională a acestora (demers științific modern, prin care economia comercială studiază în primul rând esența fenomenelor și proceselor comerciale).

Preview document

Economia comerțului - Pagina 1
Economia comerțului - Pagina 2
Economia comerțului - Pagina 3
Economia comerțului - Pagina 4
Economia comerțului - Pagina 5
Economia comerțului - Pagina 6
Economia comerțului - Pagina 7
Economia comerțului - Pagina 8
Economia comerțului - Pagina 9
Economia comerțului - Pagina 10
Economia comerțului - Pagina 11
Economia comerțului - Pagina 12
Economia comerțului - Pagina 13
Economia comerțului - Pagina 14
Economia comerțului - Pagina 15
Economia comerțului - Pagina 16
Economia comerțului - Pagina 17
Economia comerțului - Pagina 18
Economia comerțului - Pagina 19
Economia comerțului - Pagina 20
Economia comerțului - Pagina 21
Economia comerțului - Pagina 22
Economia comerțului - Pagina 23
Economia comerțului - Pagina 24
Economia comerțului - Pagina 25
Economia comerțului - Pagina 26
Economia comerțului - Pagina 27
Economia comerțului - Pagina 28
Economia comerțului - Pagina 29
Economia comerțului - Pagina 30
Economia comerțului - Pagina 31
Economia comerțului - Pagina 32
Economia comerțului - Pagina 33
Economia comerțului - Pagina 34
Economia comerțului - Pagina 35
Economia comerțului - Pagina 36
Economia comerțului - Pagina 37
Economia comerțului - Pagina 38
Economia comerțului - Pagina 39
Economia comerțului - Pagina 40
Economia comerțului - Pagina 41
Economia comerțului - Pagina 42
Economia comerțului - Pagina 43
Economia comerțului - Pagina 44
Economia comerțului - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Economia comertului.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară a întreprinderilor de turism

CONCEPTUL DE BAZĂ Abordarea prudentă a managementului Cunoaşterea ştiinţifică a pieţei Cunoaşterea elasticităţii produselor Monitorizarea...

Măsurarea și controlul performanței

PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control - Definirea performanței - Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale...

Management strategic al resurselor umane

Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care vizează utilizarea celei mai importante resurse a unei organizații: resursa...

și teorie

INTRODUCERE „În societatea de consum, clientul este rege. Specialiștii în „marketing” se stăruie să vină în întâmpinarea gusturilor...

Economia mondială și integrarea economică

Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice...

Logistică

CURS1. Cap.1. ASPECTE DEFINITORII ALE LOGISTICII 1.1.Conţinutul şi componentele logisticii 1.2.Mixul activităţii logistice 1.3.Conturarea unor...

Eficiența investițiilor directe

OBIECTIVE: →însuşirea conceptelor fundamentale - fezabilitate, studiu de fezabilitate, analiză de risc, analiză de senzitivitate, indicatori de...

Analiza funcțională

- Analiza Functionala - Analiza Valorii CICLUL DE VIATA AL PRODUSULUI - Notiunea de produs (produs material, produs software, produs proces,...

Te-ar putea interesa și

E-Money și E-Banking

Capitolul 1 – E-money 1. 1. Banii şi moneda – concept, funcţii în accepţiunea clasică Banul provine din dinar – monedă bătuta a Sloveniei în...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

E-marketing versus marketing tradițional

INTRODUCERE Pe vremuri, marketingul se referea la reclame în reviste lucioase, ziare și panouri publicitare, reclame la televiziune și radio. Nu...

Comerțul internațional, vehicul esențial al economiei internaționale

Introducere Lucrarea aleasă presupune o analiză a comerţului internaţional, a încasărilor provenite din operaţiunile pe care le cuprinde....

Expansiunea Comercianților pe Plan Internațional

Cap. 1. Aspecte teoretice privind franciza În ultimii ani, se observă o tendinţă accentuată a comercianţilor de a-şi extinde activitatea pe plan...

Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene

Comerţul internaţional tinde să fie mai important pentru ţările mai mici (în privinţa numărului populaţiei) înconjurate de ţări vecine cu regimuri...

Globalizarea Economică a Comerțului

INTRODUCERE Integrarea pieţelor financiare, globalizarea în general, înseamnă şanse şi oportunităţi noi. Şi aici un rol important îl joacă noile...

SC Termoelectrica Paroseni

SC TERMOELECTRICA PAROSENI. INTRODUCERE Autorizaţia include condiţiile pentru: • Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluării, in...

Ai nevoie de altceva?