Economie Mondială

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 352 în total
Cuvinte : 128451
Mărime: 2.22MB (arhivat)
Publicat de: Ioana Tătaru
Puncte necesare: 0
suport de curs

Extras din curs

Capitolul I

Sistemul economiei mondiale

Economia mondială este rezultatul unui proces evolutiv al

dezvoltării schimbului reciproc de activităţi, de la forme inferioare la

forme superioare, de la simplu la complex. Foarte mult timp, de la

începuturile societăţii omeneşti şi mult timp după perioada revoluţiilor

industriale, schimbul reciproc se desfăşura preponderent la nivel de

gospodărire individuală. Economia avea un caracter închis, tinzând

în principiu, doar spre satisfacerea autoconsumului1.

În evoluţia economiei mondiale de o importanţă crucială s-au

dovedit a fi marile descoperiri geografice, ce au permis includerea în

circuitul economic al unor vaste regiuni de pe glob. Acest lucru s-a

constituit într-un impuls dat vieţii economice şi comerţului în egală

măsură, creşterile acestuia fiind evidente şi într-un ritm nemaiîntâlnit.

Acest lucru s-a datorat în mod deosebit faptului că principalii piloni ai

economiei perioadei respective (Europa şi America) erau

„specializaţi” în producţia diferitelor mărfuri, astfel încât aproape toate

mărfurile europene erau noi pentru America şi reciproc, mărfurile

americane erau noi pentru europeni2.

Sfera spaţială a schimbului de mărfuri se extinde treptat,

cuprinzând cele mai importante zone de pe mapamond, astfel încât

se poate considera că secolul XVI este secolul apariţiei pieţei

mondiale. Constituirea pieţei mondiale nu putea rămâne fără efecte

majore în ceea ce priveşte producţia şi schimbul de bunuri. Apariţia

pieţei mondiale a stimulat apariţia şi dezvoltarea manufacturilor, care,

la rândul lor, au stimulat dezvoltarea comerţului exterior şi trecerea

de la o economie închisă, destinată satisfacerii la nivel primar a

autoconsumului, la o economie orientată către piaţă, către schimb.

1 Gheorghe Creţoiu, M. Chirilă (coord.), „Economia mondială”, Galaţi, Editura Porto

Franco, 2000, p.21.

2 Idem p.24.

În această perioadă se constată unele obstacole în calea

deschiderii totale a economiei, obstacole ce nu vor putea fi înlăturate

decât la începutul secolului XIX, o dată cu prima revoluţie industrială.

Aceste obstacole, de origine politică, economică şi chiar

extraeconomică (lipsa centralizării puterii politice, natura relaţiilor de

schimb între state şi coloniile lor, relaţii bazate pe exploatare de tip

colonial în primul rând, şi nu pe un excedent intern al producătorilor)

vor fi treptat depăşite o dată cu progresul tehnic, ceea ce va duce la

o creştere a productivităţii muncii, cu înlăturarea regimurilor feudale

refractare la progres, urmată de o centralizare statală şi, nu în ultimul

rând, perfecţionarea normelor juridice, care vor duce la o

„disciplinare” a relaţiilor comerciale, creându-se, în acest fel,

premisele pentru apariţia economiilor naţionale ca entităţi de sine

stătătoare. Odată formate, economiile naţionale vor conferi cadrul

propice pentru generalizarea revoluţiei industriale, pentru un avânt al

factorilor de producţie, care, însă, se va produce în mod neuniform1.

Se conturează o tendinţă de specializare internaţională în

producţie, apare o nouă diviziune socială a muncii, cea mondială, se

dezvoltă un schimb reciproc de activităţi care depăşeşte limitele

microeconomicului, făcând trecerea către internaţionalizarea

economiei. Dezvoltarea economiilor naţionale a determinat adâncirea

diviziunii mondiale a muncii, care, la rândul ei, a constituit baza

obiectivă a interrelaţiilor dintre economiile naţionale.

Odată constituită, economia mondială unică nu reprezintă un

proces finit, dezvoltarea va continua, structura sa va deveni tot mai

complexă; totodată, pe măsura dezvoltării producţiei, a revoluţionării

mijloacelor de transport, a telecomunicaţiilor şi a tehnologiei

informaţiei se vor crea condiţiile materiale spre un nou salt, spre un

nivel superior al schimbului reciproc de activităţi.

Ţinând seama de toate acestea, este evident că „...lumea

care va rezulta din prezenta rearanjare a valorilor, credinţelor,

structurilor economice şi sociale… va fi diferită de ceea ce şi-ar

putea imagina oricine astăzi… Este cert că în materie de politică am

trecut de la cei patru sute de ani ai naţiunii-stat suveran, la un

pluralism în care statul-naţiune va fi mai degrabă una dintre unităţile

de integrare politică, şi nu unica. Va fi o componentă – deşi încă una

cheie – a ceea ce eu numesc «politica post-capitalistă», un sistem în

1 St. Dumitrescu, Ana Bal, „Economie mondială”, Bucureşti, Editura Economică, 2002,

p.45.

care statele transnaţionale, regionale, statele-naţiuni şi structurile

locale, chiar tribale, vor concura şi vor coexista”1.

În concluzie, putem afirma că economia mondială este un

sistem complex, eterogen, ale cărui componente fundamentale sunt

economiile naţionale, societăţile transnaţionale, organizaţiile

economice internaţionale. Alături de aceste elemente fundamentale,

sistemul economiei mondiale cuprinde şi elemente derivate, de

legătură: piaţa mondială, relaţiile economice internaţionale,

diviziunea internaţională a muncii, ordinea mondială2.

Preview document

Economie Mondială - Pagina 1
Economie Mondială - Pagina 2
Economie Mondială - Pagina 3
Economie Mondială - Pagina 4
Economie Mondială - Pagina 5
Economie Mondială - Pagina 6
Economie Mondială - Pagina 7
Economie Mondială - Pagina 8
Economie Mondială - Pagina 9
Economie Mondială - Pagina 10
Economie Mondială - Pagina 11
Economie Mondială - Pagina 12
Economie Mondială - Pagina 13
Economie Mondială - Pagina 14
Economie Mondială - Pagina 15
Economie Mondială - Pagina 16
Economie Mondială - Pagina 17
Economie Mondială - Pagina 18
Economie Mondială - Pagina 19
Economie Mondială - Pagina 20
Economie Mondială - Pagina 21
Economie Mondială - Pagina 22
Economie Mondială - Pagina 23
Economie Mondială - Pagina 24
Economie Mondială - Pagina 25
Economie Mondială - Pagina 26
Economie Mondială - Pagina 27
Economie Mondială - Pagina 28
Economie Mondială - Pagina 29
Economie Mondială - Pagina 30
Economie Mondială - Pagina 31
Economie Mondială - Pagina 32
Economie Mondială - Pagina 33
Economie Mondială - Pagina 34
Economie Mondială - Pagina 35
Economie Mondială - Pagina 36
Economie Mondială - Pagina 37
Economie Mondială - Pagina 38
Economie Mondială - Pagina 39
Economie Mondială - Pagina 40
Economie Mondială - Pagina 41
Economie Mondială - Pagina 42
Economie Mondială - Pagina 43
Economie Mondială - Pagina 44
Economie Mondială - Pagina 45
Economie Mondială - Pagina 46
Economie Mondială - Pagina 47
Economie Mondială - Pagina 48
Economie Mondială - Pagina 49
Economie Mondială - Pagina 50
Economie Mondială - Pagina 51
Economie Mondială - Pagina 52
Economie Mondială - Pagina 53
Economie Mondială - Pagina 54
Economie Mondială - Pagina 55
Economie Mondială - Pagina 56
Economie Mondială - Pagina 57
Economie Mondială - Pagina 58
Economie Mondială - Pagina 59
Economie Mondială - Pagina 60
Economie Mondială - Pagina 61
Economie Mondială - Pagina 62
Economie Mondială - Pagina 63
Economie Mondială - Pagina 64
Economie Mondială - Pagina 65
Economie Mondială - Pagina 66
Economie Mondială - Pagina 67
Economie Mondială - Pagina 68
Economie Mondială - Pagina 69
Economie Mondială - Pagina 70
Economie Mondială - Pagina 71
Economie Mondială - Pagina 72
Economie Mondială - Pagina 73
Economie Mondială - Pagina 74
Economie Mondială - Pagina 75
Economie Mondială - Pagina 76
Economie Mondială - Pagina 77
Economie Mondială - Pagina 78
Economie Mondială - Pagina 79
Economie Mondială - Pagina 80
Economie Mondială - Pagina 81
Economie Mondială - Pagina 82
Economie Mondială - Pagina 83
Economie Mondială - Pagina 84
Economie Mondială - Pagina 85
Economie Mondială - Pagina 86
Economie Mondială - Pagina 87
Economie Mondială - Pagina 88
Economie Mondială - Pagina 89
Economie Mondială - Pagina 90
Economie Mondială - Pagina 91
Economie Mondială - Pagina 92
Economie Mondială - Pagina 93
Economie Mondială - Pagina 94
Economie Mondială - Pagina 95
Economie Mondială - Pagina 96
Economie Mondială - Pagina 97
Economie Mondială - Pagina 98
Economie Mondială - Pagina 99
Economie Mondială - Pagina 100
Economie Mondială - Pagina 101
Economie Mondială - Pagina 102
Economie Mondială - Pagina 103
Economie Mondială - Pagina 104
Economie Mondială - Pagina 105
Economie Mondială - Pagina 106
Economie Mondială - Pagina 107
Economie Mondială - Pagina 108
Economie Mondială - Pagina 109
Economie Mondială - Pagina 110
Economie Mondială - Pagina 111
Economie Mondială - Pagina 112
Economie Mondială - Pagina 113
Economie Mondială - Pagina 114
Economie Mondială - Pagina 115
Economie Mondială - Pagina 116
Economie Mondială - Pagina 117
Economie Mondială - Pagina 118
Economie Mondială - Pagina 119
Economie Mondială - Pagina 120
Economie Mondială - Pagina 121
Economie Mondială - Pagina 122
Economie Mondială - Pagina 123
Economie Mondială - Pagina 124
Economie Mondială - Pagina 125
Economie Mondială - Pagina 126
Economie Mondială - Pagina 127
Economie Mondială - Pagina 128
Economie Mondială - Pagina 129
Economie Mondială - Pagina 130
Economie Mondială - Pagina 131
Economie Mondială - Pagina 132
Economie Mondială - Pagina 133
Economie Mondială - Pagina 134
Economie Mondială - Pagina 135
Economie Mondială - Pagina 136
Economie Mondială - Pagina 137
Economie Mondială - Pagina 138
Economie Mondială - Pagina 139
Economie Mondială - Pagina 140
Economie Mondială - Pagina 141
Economie Mondială - Pagina 142
Economie Mondială - Pagina 143
Economie Mondială - Pagina 144
Economie Mondială - Pagina 145
Economie Mondială - Pagina 146
Economie Mondială - Pagina 147
Economie Mondială - Pagina 148
Economie Mondială - Pagina 149
Economie Mondială - Pagina 150
Economie Mondială - Pagina 151
Economie Mondială - Pagina 152
Economie Mondială - Pagina 153
Economie Mondială - Pagina 154
Economie Mondială - Pagina 155
Economie Mondială - Pagina 156
Economie Mondială - Pagina 157
Economie Mondială - Pagina 158
Economie Mondială - Pagina 159
Economie Mondială - Pagina 160
Economie Mondială - Pagina 161
Economie Mondială - Pagina 162
Economie Mondială - Pagina 163
Economie Mondială - Pagina 164
Economie Mondială - Pagina 165
Economie Mondială - Pagina 166
Economie Mondială - Pagina 167
Economie Mondială - Pagina 168
Economie Mondială - Pagina 169
Economie Mondială - Pagina 170
Economie Mondială - Pagina 171
Economie Mondială - Pagina 172
Economie Mondială - Pagina 173
Economie Mondială - Pagina 174
Economie Mondială - Pagina 175
Economie Mondială - Pagina 176
Economie Mondială - Pagina 177
Economie Mondială - Pagina 178
Economie Mondială - Pagina 179
Economie Mondială - Pagina 180
Economie Mondială - Pagina 181
Economie Mondială - Pagina 182
Economie Mondială - Pagina 183
Economie Mondială - Pagina 184
Economie Mondială - Pagina 185
Economie Mondială - Pagina 186
Economie Mondială - Pagina 187
Economie Mondială - Pagina 188
Economie Mondială - Pagina 189
Economie Mondială - Pagina 190
Economie Mondială - Pagina 191
Economie Mondială - Pagina 192
Economie Mondială - Pagina 193
Economie Mondială - Pagina 194
Economie Mondială - Pagina 195
Economie Mondială - Pagina 196
Economie Mondială - Pagina 197
Economie Mondială - Pagina 198
Economie Mondială - Pagina 199
Economie Mondială - Pagina 200
Economie Mondială - Pagina 201
Economie Mondială - Pagina 202
Economie Mondială - Pagina 203
Economie Mondială - Pagina 204
Economie Mondială - Pagina 205
Economie Mondială - Pagina 206
Economie Mondială - Pagina 207
Economie Mondială - Pagina 208
Economie Mondială - Pagina 209
Economie Mondială - Pagina 210
Economie Mondială - Pagina 211
Economie Mondială - Pagina 212
Economie Mondială - Pagina 213
Economie Mondială - Pagina 214
Economie Mondială - Pagina 215
Economie Mondială - Pagina 216
Economie Mondială - Pagina 217
Economie Mondială - Pagina 218
Economie Mondială - Pagina 219
Economie Mondială - Pagina 220
Economie Mondială - Pagina 221
Economie Mondială - Pagina 222
Economie Mondială - Pagina 223
Economie Mondială - Pagina 224
Economie Mondială - Pagina 225
Economie Mondială - Pagina 226
Economie Mondială - Pagina 227
Economie Mondială - Pagina 228
Economie Mondială - Pagina 229
Economie Mondială - Pagina 230
Economie Mondială - Pagina 231
Economie Mondială - Pagina 232
Economie Mondială - Pagina 233
Economie Mondială - Pagina 234
Economie Mondială - Pagina 235
Economie Mondială - Pagina 236
Economie Mondială - Pagina 237
Economie Mondială - Pagina 238
Economie Mondială - Pagina 239
Economie Mondială - Pagina 240
Economie Mondială - Pagina 241
Economie Mondială - Pagina 242
Economie Mondială - Pagina 243
Economie Mondială - Pagina 244
Economie Mondială - Pagina 245
Economie Mondială - Pagina 246
Economie Mondială - Pagina 247
Economie Mondială - Pagina 248
Economie Mondială - Pagina 249
Economie Mondială - Pagina 250
Economie Mondială - Pagina 251
Economie Mondială - Pagina 252
Economie Mondială - Pagina 253
Economie Mondială - Pagina 254
Economie Mondială - Pagina 255
Economie Mondială - Pagina 256
Economie Mondială - Pagina 257
Economie Mondială - Pagina 258
Economie Mondială - Pagina 259
Economie Mondială - Pagina 260
Economie Mondială - Pagina 261
Economie Mondială - Pagina 262
Economie Mondială - Pagina 263
Economie Mondială - Pagina 264
Economie Mondială - Pagina 265
Economie Mondială - Pagina 266
Economie Mondială - Pagina 267
Economie Mondială - Pagina 268
Economie Mondială - Pagina 269
Economie Mondială - Pagina 270
Economie Mondială - Pagina 271
Economie Mondială - Pagina 272
Economie Mondială - Pagina 273
Economie Mondială - Pagina 274
Economie Mondială - Pagina 275
Economie Mondială - Pagina 276
Economie Mondială - Pagina 277
Economie Mondială - Pagina 278
Economie Mondială - Pagina 279
Economie Mondială - Pagina 280
Economie Mondială - Pagina 281
Economie Mondială - Pagina 282
Economie Mondială - Pagina 283
Economie Mondială - Pagina 284
Economie Mondială - Pagina 285
Economie Mondială - Pagina 286
Economie Mondială - Pagina 287
Economie Mondială - Pagina 288
Economie Mondială - Pagina 289
Economie Mondială - Pagina 290
Economie Mondială - Pagina 291
Economie Mondială - Pagina 292
Economie Mondială - Pagina 293
Economie Mondială - Pagina 294
Economie Mondială - Pagina 295
Economie Mondială - Pagina 296
Economie Mondială - Pagina 297
Economie Mondială - Pagina 298
Economie Mondială - Pagina 299
Economie Mondială - Pagina 300
Economie Mondială - Pagina 301
Economie Mondială - Pagina 302
Economie Mondială - Pagina 303
Economie Mondială - Pagina 304
Economie Mondială - Pagina 305
Economie Mondială - Pagina 306
Economie Mondială - Pagina 307
Economie Mondială - Pagina 308
Economie Mondială - Pagina 309
Economie Mondială - Pagina 310
Economie Mondială - Pagina 311
Economie Mondială - Pagina 312
Economie Mondială - Pagina 313
Economie Mondială - Pagina 314
Economie Mondială - Pagina 315
Economie Mondială - Pagina 316
Economie Mondială - Pagina 317
Economie Mondială - Pagina 318
Economie Mondială - Pagina 319
Economie Mondială - Pagina 320
Economie Mondială - Pagina 321
Economie Mondială - Pagina 322
Economie Mondială - Pagina 323
Economie Mondială - Pagina 324
Economie Mondială - Pagina 325
Economie Mondială - Pagina 326
Economie Mondială - Pagina 327
Economie Mondială - Pagina 328
Economie Mondială - Pagina 329
Economie Mondială - Pagina 330
Economie Mondială - Pagina 331
Economie Mondială - Pagina 332
Economie Mondială - Pagina 333
Economie Mondială - Pagina 334
Economie Mondială - Pagina 335
Economie Mondială - Pagina 336
Economie Mondială - Pagina 337
Economie Mondială - Pagina 338
Economie Mondială - Pagina 339
Economie Mondială - Pagina 340
Economie Mondială - Pagina 341
Economie Mondială - Pagina 342
Economie Mondială - Pagina 343
Economie Mondială - Pagina 344
Economie Mondială - Pagina 345
Economie Mondială - Pagina 346
Economie Mondială - Pagina 347
Economie Mondială - Pagina 348
Economie Mondială - Pagina 349
Economie Mondială - Pagina 350
Economie Mondială - Pagina 351
Economie Mondială - Pagina 352

Conținut arhivă zip

  • Economie Mondiala.pdf

Alții au mai descărcat și

Geneza Uniunii Europene

Introducere Împreună spre o Europă unită! Procesul de integrare reprezintă una dintre cele mai discutate probleme ale vremii. Pe măsură ce...

Costuri și beneficii ale aderării la Uniunea Europeană pentru țările candidate din Europa Centrală și de Est

Prabusirea cortinei de fier care a separat, timp de peste 40 de ani, tarile foste comuniste din Europa Centrala si de Est de tarile Europei...

Aderarea la UE a țărilor din centrul și estul Europei

Introducere Uniunea Europeana este un parteneriat economic si politic unic in lume, care reuneste 27 de tari.Timp de peste o jumatate de secol a...

Efecte ale crizei actuale asupra economiei întreprinderii

Capitolul 1. Scurt istoric 1.1 Definitia economiei Economia (din limba greacă οίκος [oikos], 'casă' și νομος [nomos], 'conducere') este o știință...

Corporațiile multinaționale și producția internațională

O definitie de lucru simpla a corpotatiei multinationale ne spune ca aceasta este o firma care detine si conduce unitati economice in doua sau mai...

Tactici de Negociere

Procesul de negociere implică un ansamblu de orientări şi decizii prin intermediul cărora se urmăreşte realizarea obiectivelor şi promovarea...

Stiluri de Negociere pe Plan Mondial

ntroducere Negocierea este o componentă importantă a realității, ea face parte din viața noastră. Negociem zilnic și peste tot, situându-ne pe...

Sisteme Informatice de Marketing

Introducere Sistemele informatice de marketing reprezinta instrumente manageriale utilizate pentru obtinerea informatiei de marketing, absolut...

Te-ar putea interesa și

Impactul globalizării serviciilor turistice asupra economiei mondiale - studiu de caz

INTRODUCERE În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Societățile transnaționale și implicațiile lor asupra economiei mondiale - studiu de caz - McDonald’s Corporation

Argument La început de secol XXI, corporaţiile transnaţionale reprezintă una din marile forţe ce acţionează în domeniul economic, financiar,...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Economie Mondială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Încheierea celui de-al doilea rǎzboi mondial şi finalizarea amplului proces al decolonizǎrii au pus...

Centre de Putere

INTRODUCERE Conceptul de putere Esenţa politicii o constituie accesul la putere. Aceasta permite, pe plan intern şi extern, transpunerea în...

Economie mondială

Capitolul I Fundamentele economiei mondiale 1.1. Formarea economiei mondiale Condiţia esenţială a formării economiei mondiale o constituie...

Dezvoltarea economică - fenomen important al economiei mondiale

Dezvoltarea economica, Fenomen important al economiei mondiale I. Dezvoltarea Economica Ca forma de manifestare a dinamicii macroeconomice,...

Ai nevoie de altceva?