Evaluarea Întreprinderii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 33016
Mărime: 184.49KB (arhivat)
Publicat de: Mihnea Iordache
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Albu Svetlana

Extras din curs

Tema I. INTRODUCERE ÎN EVALUAREA ÎNTREPRINDERII

1. Specificul afacerii şi întreprinderii ca obiect al evaluării

2. Necesitatea şi scopurile evaluării întreprinderii

3. Tipurile de valori şi factorii ce influenţează valoarea întreprinderii

4. Principiile de evaluare a afacerii.

1.1. Specificul afacerii şi întreprinderii ca obiect al evaluării

Afacerea reprezintă o activitate, organizată în cadrul unei structuri, scopul principal fiind căpătarea profitului. Afacerea îmbracă o formă organizatorico-juridică în cadrul unei întreprinderi. Întreprinderea, dorind să ocupe o nişă concretă pe piaţă, să prospere în lupta concurenţială, să-şi evidenţieze specificul său, creează, formulează şi înregistrează nişte elemente specifice cum ar fi nume de firmă (siglă, emblemă). Firma este denumirea specifică a afacerii care activează într-un domeniu economic concret.

Ca orice marfă, afacerea posedă o utilitate pentru cumpărător. În primul rând, ea trebuie să aducă venituri proprietarului. Ca şi orice altă marfă, utilitatea afacerii apare în urma utilizării sale. Dacă afacerea nu aduce venit proprietarului, ea îşi pierde utilitatea şi va fi vândută. Dacă altă persoană observă în această afacere noi modalităţi de utilizare, atunci afacerea devine din nou marfă. Acest lucru este valabil şi pentru întreprinderi şi pentru firmă. Crearea unei afaceri necesită anumite cheltuieli prealabile. Utilitatea şi cheltuielile sunt elementele de bază care stau la baza valorii afacerii. Astfel, afacerea, în calitate de activitate concretă, întreprinderea şi firma, în calitate de forma sa organizatorică, satisfac necesităţile proprietarului în venituri, pentru căpătarea cărora s-au cheltuit anumite resurse.

Afacerea, întreprinderea şi firma deţin toate calităţile mărfii şi pot fi obiecte ale vânzării – cumpărări. Însă sunt mărfuri specifice. Specificul determină principiile, abordările, metodele şi procedeele evaluării.

În primul rând, este o marfă investiţională adică o marfă, procurarea căreia se efectuează în scopul obţinerii unui venit în viitor. Cheltuielile şi veniturile au o distanţiere mare în timp. Mărimea cheltuielilor este certă, cunoscută, pe când a veniturilor poate fi doar presupusă, este incertă. Dacă veniturile obţinute în viitor şi actualizate la data evaluării sunt mai mici decât cheltuielile presupuse, atunci marfa îşi pierde atractivitatea sa investiţională. Prin urmare, valoarea prezentă a veniturilor viitoare ce pot fi căpătate de proprietar, reprezintă limita superioară a preţului de piaţă din partea cumpărătorului.

În al doilea rând, afacerea este un sistem, însă poate fi vândut atât sistemul în întregime cât şi subsisteme separate sau elemente aparte. În acest caz se distruge legătura dintre capitalul propriu concret, forma organizatorico-economică concretă şi elementele afacerii devin baza formării unui sistem calitativ nou. Practic, marfă devine nu afacerea ci părţile sale componente.

În al treilea rând, utilitatea şi necesitatea existenţei afacerii depinde de procesele ce au loc atât în interiorul mărfii cât şi în mediul extern. Instabilitatea în societate generează instabilitatea afacerii, iar instabilitatea afacerii atrage o aprofundare a instabilităţii sociale. Prin urmare, pentru afacerea - marfă este necesară reglementarea procesului de vânzare – cumpărare.

Întreprinderea în calitatea sa de complex patrimonial, include toate tipurile de bunuri necesare activităţii sale: trenuri de pământ, clădiri şi edificii, maşini şi utilaje, materie primă şi producţie gata, active nemateriale, datoriile şi creanţele.

Evaluarea întreprinderii presupune determinarea în formă bănească a costului care poate deveni preţ de vânzare şi trebuie să reflecte ambele calităţi a întreprinderii ca marfă, adică utilitatea şi cheltuielile efectuate pentru a întreţine această utilitate. Deoarece pentru fiecare cumpărător utilitatea e diferită, evaluatorul este nevoit să determine diverse tipuri de valori (reconstituire, lichidare, investiţională ...).

O importanţă principială o are faptul că evaluarea calitativă nu se va limita doar la evidenţa cheltuielilor legate de producerea mărfii. Ea numaidecât va lua în consideraţie imaginea economică, adică locul întreprinderii pe piaţă, factorul timp, risc şi nivelul de concurenţă.

Evaluatorul va determina valoarea de pe poziţia concepţiei economice a întreprinderii (firmei). Concepţia economică, contrar modelului contabil, permite a considera faptul cât de necesară şi importantă pe piaţă este această întreprindere.

Modelul contabil presupune că activele firmei sunt egale cu pasivele plus capitalul propriu net. În evaluarea de piaţă formula se va modifica :

A* +AN* =P* +CP* ; CP*= (A* - P*)+ AN*

A* - active (valoarea de piaţă)

AN* - active nesesizabile (valoarea de piaţă)

P* - pasivele

CP* - capital propriu de piaţă

Active nesesizabile sunt acele elemente ale valorii care nu pot fi măsurate şi evidenţiate în contabilitate, cum ar fi reputaţia întreprinderii, a managerilor şi a angajaţilor, bagajul de cunoştinţe şi experienţa lucrătorilor, relaţii bune cu furnizorii, clienţii, cultura organizatorică a întreprinderii etc.

În contabilitate se aplică principiul „totul are acelaşi risc”, însă fiecare întreprindere în procesul căpătării venitului real se întâlneşte cu diferite tipuri de risc şi are nivelul său propriu de venituri. Prin urmare, modelul contabil nu permite a efectua o evaluare reală a întreprinderii, pe când evaluarea în baza conceptului economic permite formarea unei imagini reale a activităţii întreprinderii în viitor. Anume acest lucru are importanţă atât pentru proprietari, manageri, consumători, furnizori cât şi pentru bancheri, investitori, agenţiile de asigurare şi organele fiscale.

Având în vedere faptul, că obiectul evaluării poate fi atât întreprinderea integral, cât şi separat imobilul întreprinderii, parcul de maşini, active imateriale, sau alte elemente în dependenţă de scopul şi necesitatea proprietarului, cadrul normativ legislativ trebuie să cuprindă aspectele de evaluare a diferitor categorii de bunuri.

În Republica Moldova evaluarea este reglementată prin:

- Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea de evaluare N 989-XV din 18.04.2002

- Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală şi Indicaţii metodice privind evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.783 din 30 iunie 2003

- Regulamentul provizoriu privind evaluarea bunurilor imobiliare, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.958 din 4 august 2003

- Indicaţii metodologice privind determinarea valorii estimative a complexului patrimonial al întreprinderii şi stabilirea preţului de vânzare a patrimoniului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1056 din 12.11.1997 (anexa nr.6)

Pe plan internaţional evaluarea este reglementată de către Standarde Internaţionale de Evaluare elaborate de către The International Valuation Standards Comitee (IVSC), organizaţie înfiinţată în 1981 sub denumirea iniţială de Comitet Internaţional pentru Standarde de Evaluare a activelor, care în 1994 şi-a schimbat denumirea în IVSC. Din 2003 IVSC reprezintă o asociaţie corporativă (adică, formată din membri uniţi prin acelaşi statut) ce întruneşte asociaţiile profesioniste ale evaluatorilor din toată lumea.

Preview document

Evaluarea Întreprinderii - Pagina 1
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 2
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 3
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 4
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 5
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 6
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 7
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 8
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 9
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 10
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 11
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 12
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 13
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 14
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 15
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 16
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 17
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 18
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 19
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 20
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 21
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 22
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 23
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 24
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 25
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 26
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 27
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 28
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 29
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 30
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 31
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 32
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 33
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 34
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 35
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 36
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 37
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 38
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 39
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 40
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 41
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 42
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 43
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 44
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 45
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 46
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 47
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 48
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 49
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 50
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 51
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 52
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 53
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 54
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 55
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 56
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 57
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 58
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 59
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 60
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 61
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 62
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 63
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 64
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 65
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 66
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 67
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 68
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 69
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Întreprinderii

CAPITOLUL I ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE DIAGNOSTICULUI ÎNTREPRINDERII 1.1. Definirea notiunii de diagnostic Etimologic, cuvântul „diagnostic”...

Evaluarea Întreprinderii

VALOARE În limba latină, cuvîntul valoare descinde etimologic valere ce înseamna a fi puternic. Atribute: calitate, vechime (tradiția), se caută...

Credit

1.1 Conceptul și funcțiile creditului 1.2 Elementele caracteristice raporturilor de creditare 1.3 Formele creditului 1.1 CONCEPTUL ȘI FUNCȚIILE...

Analiza Diagnostic

Necesitatea şi rolul diagnosticului în evaluarea firmei Prin diagnosticarea unei firme, în vederea evaluării, se urmăreşte sintetic evidenţierea a...

Noțiuni Generale ale Cadastrului

1.1 Noţiuni generale ale cadastrului Scopul cadastrului. Având un conţinut economic, cadastru este dependent de problemele economice primordiale...

Fundamente economice ale investițiilor

Note de curs INVESTITIA – in sens practic este o achizitie de active mobiliare sau imobliare, corporale sau necorporale intreprinsa in vederea...

Auditul în construcții

TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN CONSTRUCtIE 1.1. Cadrul legislativ si normativ de reglementare a auditului activitãtilor...

Evaluarea Întreprinderii

CURSUL 1 Elemente definitorii ale evaluării Concepte de bază privind valoarea bunurilor Indiferent de optica în care se priveşte evaluarea unui...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului

INTRODUCERE „Cel mai mare dintre toate darurile este puterea de a estima lucrurile la adevărata lor valoare” ( La Rochefoucauld). În acest...

Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA

Capitolul 1: Descrierea obiectului și procesului evaluării, descrierea afacerii și a indicatorilor de activitate În scopul realizării unei...

Evaluarea întreprinderii - studiu de caz

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea Sediul social...

Evaluarea Activelor Necorporale (Intangibile)

Capitolul I. Clasificarea activelor necorporale 1.1. Activele necorporale – consideraţii generale Activele intangibile cuprind toate elementele...

Metode și Tehnici de Evaluare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată „Metode şi tehnici de evaluare” caută să-l facă pe cititor să înţeleagă problematica evaluării de...

Good-will-ul - conținut și metode de determinare

Introducere Evaluarea întreprinderii poate răspunde unor cerinţe diverse pentru diferiţi uilizatori interni sau externi întreprinderii. Sfera...

Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Evaluarea întreprinderii - metoda activului net

Metoda activului net corectat (ANC) Aplicarea în contabilitate a principiului prudenţei, care presupune neînregistrarea diferenţelor în plus între...

Ai nevoie de altceva?