Explicarea Fenomenului Economic

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 10 în total
Mărime: 124.69KB (arhivat)
Publicat de: Emanuil Bodea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vaculovschi

Extras din curs

Conţinutul procesului de explicare a fenomenului economic;

Mijloace de analiză, identificare a ipotezelor şi de măsurare a fenomenului economic;

Verificarea ipotezelor şi fundamentarea concluziilor în ştiinţa economică;

Explicarea fenomenului economic este cea mai importantă şi complexă etapă a metodologiei cercetării ştiinţifice, în ea se concentrează cele mai complexe şi importante operaţiuni şi procese ale creaţiei ştiinţifice economice.

In cadrul acestei etape se realizează operaţiunile şi fazele metodologice, dintre care pot fi menţionate: observaţia ştiinţifică; elaborarea ipotezei, a construcţiei teoretice (modelului); verificarea ipotezei (ipotezelor) şi a modelului, precum şi fundamentarea concluziilor şi soluţiilor; precizarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de analiză şi măsurare economică; crearea de noi procedee de elaborare şi de verificare a ipotezelor si modelelor etc.

Toate operaţiunile de explicare a fenomenului economic gravitează în jurul ipotezei ştiinţifice, al formulării şi verificării acesteia.

Ipoteza ştiinţifică este o o presupunere indispensabilă explicării fenomenului economic empiric şi înaintării ştiinţei economice pe calea soluţionării problemei economice.

Ipoteza implică mai multe cerinţe:

- noncontradicţia;

- să aibă mare capacitate explicativă;

- să genereze un număr cât mai mare de consecinţe;

- să aibă un bogat conţinut de informaţie;

- să permită previziuni de noi evenimente şi fapte.

O ipoteză nu se rezumă la o singură propoziţie, ci are un sistem de propoziţii; o ipoteză statistică se formulează pe baza mai multor măsurători şi observaţii.

faza apariţiei problemei ştiinţifice (respectiv, când noi fapte empirice experimentale intră în dezacord cu situaţia de plecare a cercetării ştiinţifice (teoria);

faza a doua, când noile date ale practicii observate generează noi ipoteze plauzibile;

faza a treia, verificarea măsurii în care din asocierea cunoaşterii ştiinţifice anterioare cu noile ipoteze plauzibile rezultă soluţii valabile;

faza a patra constă în coordonarea ipotezelor reuşite pe baza goilor date observate şi măsurate; reclamă revizuirea cunoaşterii ştiinţifice anterioare, inclusiv a bazei ei axiomatice.

Conținut arhivă zip

  • Explicarea Fenomenului Economic.ppt

Alții au mai descărcat și

Economia întreprinderii

Întreprinderea=unitate organizatorică ce reuneşte o serie de resurse materiale, financiare şi umane la care se adaugă cele informaţionale, în...

Societățile comerciale

I. Societățile comerciale1 I1. Aspecte generale În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice...

Microesconomie - În căutarea prețului

Obiective Teoria populară privind stabilirea preţului Teoria maximizării venitului net – regula de bază Utilizarea curbelor cererii, venitului...

Firma în economia de piață

1. Noţiunea esenţa şi bazele functionării Baza oricărei economii naţionale o constituie producerea bunurilor materiale şi oferirea diferitor...

Economia Întreprinderii

CAPITOLUL I ÎNTREPRINDEREA ŞI ECONOMIA NAŢIONALĂ 1.1. Complexul economic naţional Procesul de dezvoltare economică a unei naţiuni a condus la...

Economia întreprinderii

Nu există o definiţie exactă întreprinderii, însă astăzi, ea poate fi considerată ca un flux obţinut de un consens între diferite discipline....

Microeconomie

1.1. Economia–componentă principală a societăţii umane 1.2. Apariţia şi dezvoltarea economiei politice ca ştiinţă 1.3. Obiectul de studiu al...

Economia Întreprinderii

PARTEA I - CICLUL DE VIATA AL INTREPRINDERII CAPITOLUL 1 - ECONOMIA ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL STIINTELOR ECONOMICE Un comportament rational în...

Te-ar putea interesa și

Modelul multifactorial de regresie liniară - Analiza natalității pe țări

1. Prezentarea problemei 1.1. Descrierea fenomenului analizat și a factorilor explicativi considerați Fenomenul analizat este natalitatea....

Explicarea fenomenului economic - formularea și verificarea ipotezelor și fundamentarea concluziilor științifice

1. Conţinutul procesului de explicare a fenomenului economic. Principalele componente. Explicarea fenomenului economic este cea mai complexă etapă...

Etapele Procesului de Cercetare Științifică

Cunoaşterea ştiinţifică, după cum am văzut, este un proces complex. Aceasta include un moment al învăţării ştiinţifice şi unul al creaţiei...

Analiza Factorilor care Favorizeaza Migrația Forței de Muncă

I. ACQUIS-UL COMUNITAR SI INSTITUŢIILE COMPETENTE PRIVIND FENOMENUL MIGRAŢIONIST LA NIVELUL UE 1. Aspecte generale privind legislaţia şi...

Modelul multifactorial de regresie

1.Prezentarea problemei: Fenomenul analizat este indicele de dezvoltare umană (HDI) prin factorii de influență: Accesul la internet (% populație)...

Elasticitatea și Coeficientul de Elasticitate

Elasticitatea Conceptul de elasticitate este un concept important in stiinta economica contemporana, un instrument al analizei economice de o...

Rolul deducției în metodologia științei economice

Ştiinţa economică reprezintă o componentă deosebit de importantă a sistemului de ştiinţe contemporane. Orice activitate economică presupune...

Metodologia cercetării științifice - posibilitatea explicației

Explicaţia este un act discursiv sau o operaţie logică prin care se dezvăluie cauza, temeiul sau scopul unei acţiuni, eveniment sau fenomen. Ceea...

Ai nevoie de altceva?