Îndrumar de practică masterat

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3668
Mărime: 43.92KB (arhivat)
Publicat de: Blanduzia Boca
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE CATEDRA ADMINISTRAREA AFACERILOR

Extras din curs

I. PRELIMINARII

Stagiile de practică de masterat constituie o etapă semnificativă în domeniul de formare profesională, de pregătire a masteranzilor în domeniul administrării afacerilor, o etapă de maturizare a viitorului magistru. Stagiile de practică de masterat facilitează formarea competenţelor profesionale şi acumularea experienţei referitor la organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul profesional.

Stagiile de practică reprezintă un element esenţial în cadrul socializării profesionale a masteranzilor.

Curriculumul practicii de masterat a fost elaborat în baza curricumulelor disciplinelor academice din cadrul programului de master „Administrarea Afacerilor”.

Obiectivul central al stagiilor de practică de masterat rezidă în pregătirea acestora pentru elaborarea tezei de master, în conformitate cu tematica de cercetare selectată în cadrul catedrei.

II. OBIECTIVELE GENERALE ALE STAGIILOR DE PRACTICĂ DE MASTERAT

Scopul stagiilor de practică de masterat constă în trecerea de la studierea teoretică a domeniului administrării afacerilor, în cadrul orelor academice, la studierea practicii antreprenoriatului, nemijlocit în cadrul agenţilor economici, a procesului de derulare a activităţilor economice şi manageriale a întreprinderii concrete.

Stagiilor de practică de masterat are următoarele principale scopuri:

- pregătirea masteranzilor pe probleme specifice domeniului administrării afacerilor;

- formarea deprinderilor necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în activitatea profesională;

- dezvoltarea deprinderilor specifice iniţierii unei noi afaceri, precum şi a administrării eficiente a afacerii existente într-un mediu de piaţă concurenţial;

- dezvoltarea abilităţilor de a selecta metodele, procedeele şi mijloacele adecvate de cercetare.

III. ADMINISTRAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ DE MASTERAT

Tipul stagiului Semestrul Perioada Nr. ore Credite Forma de evaluare Responsabil

Practica de masterat IV 5 săptămâni 300 10 Cu notă Jalencu Marian

Bîzgu Ion

Postică Maia

IV. DESCRIEREA STAGIILOR DE PRACTICĂ

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ A PRACTICII DE MASTERAT

La nivel de cunoştinţe şi înţelegere:

- să demonstreze cunoştinţele necesare în ce priveşte conţinutul şi sfera de cuprindere a administrării afacerilor;

- să caracterizeze firma / întreprinderea, precum şi afacerile derulate de către aceasta;

- să identifice principalele subsisteme ale sistemului de management al firmei / întreprinderii;

- să selecteze şi să acumuleze informaţia necesară pentru elaborarea raportului privind practica de masterat, precum şi pentru elaborarea tezei de magistru.

La nivel de aplicare şi integrare:

- să determine gradul de compatibilitate între abordările teoretice în domeniul administrării afacerilor şi situaţia reală din activitatea de afaceri;

- să analizeze activitatea economică a firmei / întreprinderii, precum şi gradul de eficienţă cu care are loc derularea acesteia;

- să efectueze analiza economico – financiară a activităţii firmei / întreprinderii analizate;

- să analizeze sistemul de management al firmei, cu principalele sale subsisteme manageriale;

- să analizeze modul în care sunt derulate / realizate în cadrul firmei / întreprinderii analizate funcţiile manageriale (procesul managerial), precum şi funcţiunile întreprinderii;

- să studieze şi să determine / aprecieze gradul aplicării temei tezei de magistru în cadrul firmei;

- sa efectueze referitor la firma / întreprinderea analizată analiza SWOT, precum şi alte metode de analiză economico – managerială;

- să propună decizii de raţionalizare a activităţilor de antreprenoriat a firmei / întreprinderii analizate;

- să propună un proiect de schimbare a domeniului investigat în teză cu impact asupra performanţelor generale ale firmei.

Preview document

Îndrumar de practică masterat - Pagina 1
Îndrumar de practică masterat - Pagina 2
Îndrumar de practică masterat - Pagina 3
Îndrumar de practică masterat - Pagina 4
Îndrumar de practică masterat - Pagina 5
Îndrumar de practică masterat - Pagina 6
Îndrumar de practică masterat - Pagina 7
Îndrumar de practică masterat - Pagina 8
Îndrumar de practică masterat - Pagina 9
Îndrumar de practică masterat - Pagina 10
Îndrumar de practică masterat - Pagina 11
Îndrumar de practică masterat - Pagina 12
Îndrumar de practică masterat - Pagina 13
Îndrumar de practică masterat - Pagina 14
Îndrumar de practică masterat - Pagina 15
Îndrumar de practică masterat - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Indrumar de Practica Masterat
    • Indrumar de Practica Masterat.doc
    • Jurnal de practica.doc

Alții au mai descărcat și

Etica afacerilor

Eficienţa profesională se referă la modul în care indivizii se percep ei însuşi în cadrul organizaţiei, ceea ce-i încurajează să facă o carieră şi...

Teoria Economică

Partea I-a Prezentarea cursului 1.1 Educaţia economică parte integrantă a pregătirii profesionale inginereşti Pregătirea studenţilor ingineri...

Doctrine Economice

1. Gândirea economică premodernă Platon (427-347 î.e.n.) Doctina economică a lui Platon Statul ideal, real şi posibil Aristotel (384-322 î.e.n)...

Piețe de Capital

Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuare continuă, ordonată, transparentă şi...

Auditul în construcții

TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN CONSTRUCtIE 1.1. Cadrul legislativ si normativ de reglementare a auditului activitãtilor...

Contabilitatea operațiunilor fiscale

CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITĂŢII CUPRINS: 1.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII 1.2. OBIECTUL, NECESITATEA ŞI OBIECTIVELE...

Structura veniturilor din cadrul Uniunii Europene

Veniturile bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este alcătuit din cele două părţi, caracteristice oricărui buget: veniturile bugetare și...

Tabloul de bord - structura 2012

Indicatori de impact Creștere; Competitivitate Ocupare 0,6 - 1,5 din rata de creștere a PIB 300.000-900.000 de noi locuri de muncă Obiective...

Te-ar putea interesa și

Considerații teoretice și practice legate de obligația de întreținere în sistemul codului familiei și în cel al viitorului cod civil și propuneri de îmbunătățire a legislației în materie

Capitolul I Consideraţii introductive pe marginea obligaţiei de întreţinere 1.1. Generalităţi Pentru a defini obligaţia de întreţinere vom porni...

Fabricare placă de presiune

1.ANALIZA CONDIȚIILOR TEHNICO-FUNCȚIONALE ȘI A TEHNOLOGICITĂȚII PIESEI ȘI STABILIREA TIPULUI SITEMULUI DE PRODUCȚIE 1.1 Analiza rolului...

Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich

INTRODUCERE Prin intermediul acestei lucrări ne-am propus să realizăm un benchmarking între trei programe de masterat cu scopul descoperirii unor...

Îndrumar de Lucrări Practice pentru Proiectare Asistată de Calculator

Îndrumar de lucrãri practice pentru Proiectare asistatã de calculator L1. Notiuni fundamentale asupra sistemului de operare WINDOWS 95. 1....

O Istorie a Comunicării Interculturale

Abstract Communication with others culture characterizes our world. The new methods of technology increase the number of interactions between...

Ai nevoie de altceva?