Piețe de capital

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 24675
Mărime: 814.97KB (arhivat)
Publicat de: Panagachie Vasile
Puncte necesare: 0
Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale
Universitatea Romano-Americana, Bucuresti

Cuprins

 1. Cuvânt înainte 3
 2. UI 1 1. Piețe de capital - noțiuni generale 4
 3. 1.1 Elemente caracteristice 4
 4. 1.2 Piața primară și piața secundară 9
 5. 1.3 Piața de capital din România 11
 6. UI 2 2. Burse de valori și de mărfuri 16
 7. 2.1 Tipologia, funcțiile și rolul burselor de valori 16
 8. 2.2 Participanții la piața bursieră 18
 9. 2.3 Burse de mărfuri 21
 10. UI 3 3. Valori mobiliare primare
 11. 3.1 Noțiunea de valori mobiliare
 12. 25
 13. 25
 14. 3.2 Acțiuni 27
 15. 3.3 Obligațiuni 32
 16. 3.3.1 Titluri de valoare emise de stat 37
 17. 3.4 Drepturi și warrants 38
 18. UI 4 4. Valori mobiliare derivate și sintetice 40
 19. 4.1 Contracte forward și futures 40
 20. 4.2 Contracte options 41
 21. UI 5 5. Oferte publice 42
 22. 5.1 Oferta publică de vânzare 42
 23. 5.2 Oferta publică de cumpărare și de preluare 45
 24. UI 6 6. Cotarea și intermedierea valorilor mobiliare 47
 25. 6.1 Intermedierea valorilor mobiliare 47
 26. 6.2 Ordine de bursă 49
 27. 6.3 Formarea cursului bursier 51
 28. 6.4 Tranzacții la vedere 54
 29. 6.5 Tranzacții în marjă 57
 30. 6.6 Indici bursieri 61
 31. UI 7 7. Tranzacții cu valori mobiliare derivate 65
 32. 7.1 Tranzacții futures 65
 33. 7.2 Tranzacții simple cu opțiuni 67
 34. Teste grilă de autoevaluare 74
 35. Bibliografie selectivă 107

Extras din curs

Unitatea de învățare 1

Piețe de capital - noțiuni generale

Cuprins - UI 1

1. Piețe de capital - noțiuni generale

1.1 Elemente caracteristice

1.2 Piața primară și piața secundară

1.3 Piața de capital din România

Obiectivele - UI 1

În această unitatea de învățare studenții se vor familiariza cu

principalele noțiuni și principii legate de piețele de capital, bursele de

valori și de mărfuri, precum și evoluția acestora în timp. De asemenea,

vor fi evidențiate principalele caracteristici ale burselor, precum și

principalele componentele ale pieței .

Cuvinte cheie - UI 1

1.1 Elemente caracteristice

Bursele moderne, după cum se cunoaște, sunt rezultatul evoliției

istorice și reflectă de cele mai multe ori particularitățile locale și

naționale. Totuși, atunci când se discută despre instituția bursieră, se pot

identifica o serie de caracteristici generale:

1) Bursele sunt piețe pentru mărfuri și valori, reprezentând

locul în care se întâlnesc cererea și oferta pentru anumite mărfuri și hârtii

3

de valoare. Chiar dacă la început nu exista o diferențiere pe categorii de

produse, în prezent se întâlnește o separare clară a celor două categorii,

chiar dacă mecanismul general de funcționare se bazeaza pe același

model inițial.

Bursele de mărfuri sunt piețe unde se realizează tranzacțiile cu bunuri

sau active ce trebuie să îndeplinească anumite condiții specifice: să fie

bunuri generice (care să poată fi definite prin măsurare, numărare sau

cântărire), să fie fungibile (putând fi înlocuite oricând oricare cu oricare),

să fie omogene (pentru a permite standardizarea, care va permite

uniformizarea contractului de bursă), să aibă un grad redus de prelucrare

(pentru a-și menține caracterul de produs de masă, omogen,

nediferențiat), să fie depozitabil (pentru a permite satisfacerea cererea sa

pe tot parcursul anului și pentru a putea constitui livrarea reală atunci

când este cazul).

Prinre activele ce îndeplinesc aceste criterii se întâlnesc produsele

agroalimentare de bază (porumb, grâu, soia, orez, etc.), metale (aluminiu,

cupru, zinc, etc.), produse de origine minerală (petrol), produse cu un

grad mare de perisabilitate (carne, ouă, suc de portocale, etc.), produse

tropicale (cacao, cafea, zahăr, etc.).

A doua categorie sunt bursele de valori, care facilitează vânzările și

cumpărările de hărtii de valoare (acțiuni și produse asociate acestora,

obligațiuni, titluri de stat, etc.), metalele prețioase (aur, argint, platină),

valute sau efecte de comerț. Bursele de valori îndeplinesc funcții cu

impact major asupra circuitului capitalurilor în economie, reprezentând

un barometru al climatului de afaceri general din spațiul economic, politic

sau geografic în care își desfășoară activitatea.

2) Bursele sunt piețe simbolice. În cazul burselor de mărfuri

negocierile nu se poartă direct asupra bunurilor fizice, care ar trebui să fie

prezente ca atare în acel loc ca în cazul licitațiilor clasice, ci se realizează

pe baza unor documente reprezentative. De fapt, bursa este o piață

4

dematerializată, fiind locul unde doar se încheie contractele între părți,

circulația fizică a mărfurilor negociate realizându-se în afara acestor piețe.

Vorbind despre bursele de valori, acestea sunt chiar prin natura lor

piețe simbolice, deoarece reprezintă locul de negociere și tranzacționare a

titlurilor financiare rezultate în urma unor operațiuni financiare. În plus,

produsele financiare sintetice1 (precum contractele pe indici bursieri),

evidențiază în cel mai bun mod acest principiu.

3) Bursele sunt piețe libere, în sensul că dau posibilitatea confruntării

directe și deschise a cererii și ofertei manifestate în mod real într-o

economie. Așadar, pentru a fi eligibile pentru tranzacționarea la bursă,

pentru acele mărfuri sau valori trebuie să existe un număr suficient de

mare de ofertanți și cumpărători, astfel încât să nu fie posibilă

manipularea prețului de către unii sau alții.

Pentru ca un activ să poată face obiectul tranzacțiilor de bursă, trebuie

să indeplinescă următoarele condiții: oferta trebuie să fie amplă (dar

incertă ca mărime) și să provină de la un număr suficient de mare de

ofertanți; cererea să fie amplă, solvabilă și relativ constantă în timp;

prețurile de piață să nu poată fi controlate și nici previzibile.

4) Bursele reprezintă piețe organizate, respectiv tranzacțiile se

realizează respectând anumite norme, principii și reguli cunoscute și

acceptate de către toți participanții. Această reglementare a pieței se

realizează pentru a crea sau pătra condițiile de desfășurare a liberei

concurențe, garantând caracterul liber și deschis al tranzacțiilor. Piețele

bursiere sunt organizate atât prin cadrul legal stabilit de fiecare țară pentru

desfășurarea activității bursiere, cât și prin propriile regulamente bursiere,

stabilite pe principii de autoreglementare.

Bibliografie

Anghelache G. - Bursa și piața extrabursieră, Editura Economică, București, 2000

Balley P. - La bourse, mythes et réalités, PUF, Paris, 1986

Basno C.

Dardac N.

- Bursele de valori: dimensiuni și rezonanțe social-economice,

Editura Economică, București, 1997

Bernstein J. - Piața contractelor futures, Editura Hrema, București, 2000

Ciobanu G. - Bursele de valori și tranzacțiile la bursă, Editura Economică,

București, 1997

Dalton J. - Piața acțiunilor, Editura Hrema, București, 2000

Fătu S. - Piața românească de capital privită din interior, Editura Vox,

București, 1998

Gallois D. - Bursa - origine și evoluție, Editura Teora, București, 1997

Ionescu G. - Burse de mărfuri și valori, Editura Didactică și Pedagogică,

București, 2004

Miclăuș P. - Burse de comerț, Editura Economică, București, 2003

Popa I. - Bursa, vol. I și II, Editura Adevărul, București, 1993 și 1994

Popescu V. - Bursa și tranzacții cu titluri financiare, Editura Call - Clubul

Român, București, 1993

Popescu V.

Dumitrescu M.

- Dicționar de termeni și expresii utilizate în tranzacții de bursă,

Editura Voreep Ex Im, București, 1994

Sharpe W.

Alexander G.

Bailey J.

- Investments, Fifth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1995

Stancu I. - Finanțe, Ediția a III-a, Editura Economică, București, 2002

Stancu I.

Huidumac C.

- Teoria portofoliilor (cu aplicații pe piața financiară), Editura

Didactică și Pedagogică, București, 1999

106

Strong R. - Portfolio Construction, Management, and Protection, South-

Western div. of Thomson Learning, Ohio, 2003

Vosganian V. - Reforma piețelor financiare în România, Editura Polirom,

București, 1999

Zipf R. - Piața obligațiunilor, Editura Hrema, București, 2000

- * * - ANSVM - Curs de pregătire agenți de valori mobiliare, 1997

- * * - ANSVM - Regulament de practică onestă

- * * - B.V.B. - Manualul agentului de bursă, 1997

- * * - B.V.B. - Regulamente și proceduri

- * * - RASDAQ - Manual de operare asistemului, 1996

- * * - SNCDD - Manual de operare a sistemului, 1998

- * * - Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

- * * - Regulamentul CNVM nr.5/2003 privind oferta publică de valori

mobiliare și alte instrumente financiare

- * * - Regulamentul CNVM nr.12/2004 privind serviciile de investtiții

financiare

- * * - Regulamentul CNVM nr.9/2004 privind adecvarea capitalului

societăților de servicii de investiții financiare

- * * - www .b v b . r o

- * * - www . r a s d . r o

- * * - www . b m f m s . r o

Preview document

Piețe de capital - Pagina 1
Piețe de capital - Pagina 2
Piețe de capital - Pagina 3
Piețe de capital - Pagina 4
Piețe de capital - Pagina 5
Piețe de capital - Pagina 6
Piețe de capital - Pagina 7
Piețe de capital - Pagina 8
Piețe de capital - Pagina 9
Piețe de capital - Pagina 10
Piețe de capital - Pagina 11
Piețe de capital - Pagina 12
Piețe de capital - Pagina 13
Piețe de capital - Pagina 14
Piețe de capital - Pagina 15
Piețe de capital - Pagina 16
Piețe de capital - Pagina 17
Piețe de capital - Pagina 18
Piețe de capital - Pagina 19
Piețe de capital - Pagina 20
Piețe de capital - Pagina 21
Piețe de capital - Pagina 22
Piețe de capital - Pagina 23
Piețe de capital - Pagina 24
Piețe de capital - Pagina 25
Piețe de capital - Pagina 26
Piețe de capital - Pagina 27
Piețe de capital - Pagina 28
Piețe de capital - Pagina 29
Piețe de capital - Pagina 30
Piețe de capital - Pagina 31
Piețe de capital - Pagina 32
Piețe de capital - Pagina 33
Piețe de capital - Pagina 34
Piețe de capital - Pagina 35
Piețe de capital - Pagina 36
Piețe de capital - Pagina 37
Piețe de capital - Pagina 38
Piețe de capital - Pagina 39
Piețe de capital - Pagina 40
Piețe de capital - Pagina 41
Piețe de capital - Pagina 42
Piețe de capital - Pagina 43
Piețe de capital - Pagina 44
Piețe de capital - Pagina 45
Piețe de capital - Pagina 46
Piețe de capital - Pagina 47
Piețe de capital - Pagina 48
Piețe de capital - Pagina 49
Piețe de capital - Pagina 50
Piețe de capital - Pagina 51
Piețe de capital - Pagina 52
Piețe de capital - Pagina 53
Piețe de capital - Pagina 54
Piețe de capital - Pagina 55
Piețe de capital - Pagina 56
Piețe de capital - Pagina 57
Piețe de capital - Pagina 58
Piețe de capital - Pagina 59
Piețe de capital - Pagina 60
Piețe de capital - Pagina 61
Piețe de capital - Pagina 62
Piețe de capital - Pagina 63
Piețe de capital - Pagina 64
Piețe de capital - Pagina 65
Piețe de capital - Pagina 66
Piețe de capital - Pagina 67
Piețe de capital - Pagina 68
Piețe de capital - Pagina 69
Piețe de capital - Pagina 70
Piețe de capital - Pagina 71
Piețe de capital - Pagina 72
Piețe de capital - Pagina 73
Piețe de capital - Pagina 74
Piețe de capital - Pagina 75
Piețe de capital - Pagina 76
Piețe de capital - Pagina 77
Piețe de capital - Pagina 78
Piețe de capital - Pagina 79
Piețe de capital - Pagina 80
Piețe de capital - Pagina 81
Piețe de capital - Pagina 82
Piețe de capital - Pagina 83
Piețe de capital - Pagina 84
Piețe de capital - Pagina 85
Piețe de capital - Pagina 86
Piețe de capital - Pagina 87
Piețe de capital - Pagina 88
Piețe de capital - Pagina 89
Piețe de capital - Pagina 90
Piețe de capital - Pagina 91
Piețe de capital - Pagina 92
Piețe de capital - Pagina 93
Piețe de capital - Pagina 94
Piețe de capital - Pagina 95
Piețe de capital - Pagina 96
Piețe de capital - Pagina 97
Piețe de capital - Pagina 98
Piețe de capital - Pagina 99
Piețe de capital - Pagina 100
Piețe de capital - Pagina 101
Piețe de capital - Pagina 102
Piețe de capital - Pagina 103
Piețe de capital - Pagina 104
Piețe de capital - Pagina 105
Piețe de capital - Pagina 106
Piețe de capital - Pagina 107
Piețe de capital - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Piete de capital.pdf

Alții au mai descărcat și

Sisteme Informatice în Domeniul Pieței de Acțiuni

Capitolul 1 Piaţa actiunilor 1.1. Istoric Bursa de Valori Bucureşti Piaţa acţiunilor în România a fost structurată înca de la început pe doua...

Piața primară și secundară de capital

PIETEI FINANCIARE Piaţa de capital este specializată pe tranzacţii cu active financiare pe termen mediu şi lung, prin intermediul lor...

Afaceri Electronice pe Internet

1. Consideratii generale asupra conceptului de sistem, societate comerciala integratoare; Introducere Cresterea ponderii activitatilor cu...

Piețe de Capital

Momentul esenţial al tranzacţiei bursiere este încheierea contractului, adică executarea comenzilor (ordinelor) transmise de clienţi către...

Piețe de capital

CAPITOLUL I : PIAŢA DE CAPITAL – PREZENTARE GENERALĂ 1.1. Definire. Structură. Funcţii 1.2. Istoric şi evoluţie 1.3. Piaţa de capital din...

Analiza tehnică și tehnici de tranzacționare

Analiza Tehnica este studiul dinamicii pietei, in principal prin intermediul graficelor, cu scopul de a previziona tendintele preturilor.

Introducere în comerțul electronic

Definitii Business-to-business (B2B) Organizatiile fac afaceri online cu alte organizatii Business-to-consumer (B2C) Tranzactii online intre...

Bazele funcționarii pieței de capital

Capitolul 1 Rolul pieţei de capital în economie 1.1 Piaţa de capital - concept, importanţă Piaţa de capital reprezintă un ansamblu de relaţii de...

Te-ar putea interesa și

Piețe de capital

1. PIAŢA DE CAPITAL - COMPONENŢA PIEŢEI FINANCIARE Orice economie naţională,indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de...

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Piața Capitalurilor în România

CAPITOLUL I PIETELE DE CAPITAL CONCEPT, CAPITALUL FINANCIAR SI CAPITALUL REAL 1.1. Conceptul de bursa Bursa este unul din stâlpii economici...

Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu

Introducere Conceptele contemporane, decurgând din tezele keynesiste, consideră economiile ca un flux de resurse curente, care nu sunt utilizate...

Criza Financiară Internațională și Piețele de Capital

CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA SI PIETELE DE CAPITAL CAP.1. CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA.DEFINITE. CAUZE. DIMENSIUNI. 1.1. DEFINITIA...

Piața de capital

1. Definitia pietei capitalului. Noţiuni introductive Piaţa de capital reprezintă o piaţă specializată unde se intâlnesc şi se reglează în mod...

Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate

Cap. I.Rolul pieţelor de capital în economie 1.1.Pieţele de capital – instiţutii fundamentale în economia de piaţa ’’Piaţa – afirma economistul...

Expunerea la Risc a Piețelor de Capital - Analiza Comparativă a Piețelor Dezvoltate și a Piețelor Emergente

1. Noţiuni introductive privind piaţa de capital Piaţa financiară este mecanismul prin care activele financiare sunt emise şi introduse în...

Ai nevoie de altceva?