Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 18012
Mărime: 88.36KB (arhivat)
Publicat de: Tannia B.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Angela Popa

Extras din curs

1.Caracteristica pietei de capital - segment al pietei financiare

Piata - system al relatiilor economice ce permit sa functioneze efficient toate ramurile economiei in baza cererii si ofertei echilibrate prin prêt.

Piața de capital reprezintă un ansamblu de relații de natură financiară prin care se realizează transferul de capitaluri de la investitori către utilizatori, prin intermediul unor instrumente, mecanisme și operatori specifici. Aceste relații dau naștere universului financiar, componentă a universului economic dar și în același timp sistem autonom organizat pe propriile sale piețe în care schimbă active financiare și monedă. Piata de cfapital se specializeaza pe tranzactii cu active financiare pe termen mediu si lung

2.Structura pietei financiare

Piata financiara :

1.piata de capital - termen mediu si lung (piata primara si secundara)

2.piata monetara - pt capitaluri atrase si plasate termen scurt (depozite, bilete de ordin, cambii etc. (pina la un an))

3.Piata de capital din RM. Particularitatile.Principiile functionarii.

In Rm piata de capital functioneaza in baza legii 171 din 11.07.2012 privind piata de capital si legii cu privire la piața valorilor mobiliare si legea societatilor pe actiuni. Activitatile profesioniste pe piata de capitak din RM sunt bancile investitionale, societatile de valori mobiliare, societatile de administrare a investitiilor, societatile de compensare, decontare si depozitare, societatile de registru.

4.Cadrul legal de functionare a pietei de capital SUA, UE, RM

Baza legislativă de supraveghere a pieței de capital americane se bazează pe 2 legi

adoptate la începutul anilor ’30 ai sec. XX.

1. Legea cu privire la Titlurile Mobiliare din 1933 ce prevede:

- Cerințe față de înregistrare.

- Sancțiuni.

2.Legea cu privire la Bursele de Valori (1934), care interzice manipulările pe piață, permite

efectuarea unor reguli corecte de joc și prevede:

- Înregistrarea hârtiilor de valoare ce au listing.

- Instrucțiuni privind insider-ii.

- Înregistrarea burselor de valori, brokerilor și dealerilor.

- Controlul asupra activității comerciale.

- Cerințe față de tranzacțiile în marjă.

- Sancțiuni.

Funcționarea piețelor de capital din țările UE este asigurată de Cadrul legal compus dintr-o multitudine de directive. Se consideră, că noul cadrul legislativ al Uniunii Europene în materia serviciilor de investiții financiare, reprezentat de directivă MiFID, a intrat în vigoare din data de 1 noiembrie 2007, își propune să crească competiția și eficiența pe piețele de capital și să le facă mai competitive comparativ cu celelalte piețe de capital din lume.

Cadrul legal de asigurare a funcționării pieței de capital din Republica

Moldova Piața de capital apare după declararea independenței Republicii Moldova, este un domeniu nou pentru economia autohtonă.

Cadrul legal al pieței de capital din Republica Moldova este reprezentat de:

- Legile adoptate de Parlamentul Republicii Moldova;

- Decretele Președintelui Republicii Moldova;

- Hotărârile Guvernului Republicii Moldova;

- Regulamentele elaborate și aprobate de CNPF;

- alte acte normative elaborate de instituțiile de auto-reglementare (de exemplu,

Regulile Bursei de Valori);

- Codul Penal, Codul Civil, Codul Administrativ etc. (care stipulează unele norme privind

piața de capital).

Pentru Republica Moldova, în condițiile de aspirare la integrarea în comunitatea europeană,

un principiu prioritar îl constituie racordarea legislației din domeniul pieței de capital autohtone

la cea europeană. legea cu privire la piața valorilor mobiliare si legea societatilor pe actiuni.

5.Cadrul institutional de asigurare a functionarii pietei de capital din SUA, UE, RM

Principalele organizații internaționale de auto-reglementare:

- Asociația Internațională a Piețelor de Valori Mobiliare (ISMA) - un organism de auto-reglementare ai cărui membri sunt, în marea lor

majoritate, bănci angajate pe piețele euroobligațiunilor. ISMA operează în sistemul

Transaction Exchange System (TRAX), care reprezintă o facilitate on-line, în timp real,

pentru compararea și confirmarea tranzacțiilor între dealeri.

- Banca Reglementărilor Internaționale (BIS) - asociație a

băncilor centrale care urmărește menținerea stabilității pe piețele financiare.

- Asociația Internațională pentru Swap-uri și Produse Derivate (ISDA) - organism de auto-reglementare care se ocupă, în special, de piețele OTC pentru produse derivate și swap-uri.

În practica internațională se cunosc două modele de reglementare a pieței financiare:

Twin Peaks, care presupune mai multe organe de supraveghere după principiul

sectorial/instituțional. În cadrul acestui model stabilirea regulilor, controlul, supravegherea și

respectarea intereselor investitorilor sunt efectuate de diferite organe (spre exemplu, organul

de control al activității bancare; organul de control al activității de asigurare; organul de

control al activității pe piața de capital).

Mega-regulatorul, care presupune existența unui organ public central, care reglementează

toate segmentele pieței financiare. Un atare model au ales următoarele țări: Canada (1987),

Marea Britanie (1997), Japonia (1998) etc.

În SUA, funcția de supraveghere a pieței de capital revine Comisiei pentru Valori

Mobiliare și Operațiuni Bursiere (SEC), instituție creată în principal pentru a asigura protecția investitorilor. Această instituție a fost creată prin Securities Exchange Act din 1934, în urma crizei bursiere din 1929 și perioadei de depresiune din anul 1930, care au afectat puternic economia americană.

În țările Uniunii Europene reglementarea și supravegherea piețelor financiare, în

general, și a celor de capital, în special, a evoluat diferit în funcție de tradiția legislativă din țara

respectivă. Astfel, deși membră a UE, Marea Britanie are un sistem de reglementare a pieței mai

apropiat de sistemul american, în care activitățile bancare, de asigurări, de emitere și de

tranzacționare a valorilor mobiliare sunt reglementate separat, în timp ce în alte țări, cum este, de

exemplu, Germania funcționează sistemul băncii universale, în care instituțiile bancare au

dreptul să desfășoare activități pe piața de capital, oferind clienților săi un spectru mai larg de

servicii decât băncile americane.

Preview document

Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 1
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 2
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 3
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 4
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 5
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 6
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 7
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 8
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 9
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 10
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 11
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 12
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 13
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 14
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 15
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 16
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 17
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 18
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 19
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 20
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 21
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 22
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 23
Răspunsuri examen bazele funcționării pieții de capital - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Raspunsuri examen bazele functionarii pietii de capital.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară a întreprinderilor de turism

CONCEPTUL DE BAZĂ Abordarea prudentă a managementului Cunoaşterea ştiinţifică a pieţei Cunoaşterea elasticităţii produselor Monitorizarea...

Măsurarea și controlul performanței

PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control - Definirea performanței - Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale...

Management strategic al resurselor umane

Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care vizează utilizarea celei mai importante resurse a unei organizații: resursa...

și teorie

INTRODUCERE „În societatea de consum, clientul este rege. Specialiștii în „marketing” se stăruie să vină în întâmpinarea gusturilor...

Economia mondială și integrarea economică

Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice...

Logistică

CURS1. Cap.1. ASPECTE DEFINITORII ALE LOGISTICII 1.1.Conţinutul şi componentele logisticii 1.2.Mixul activităţii logistice 1.3.Conturarea unor...

Eficiența investițiilor directe

OBIECTIVE: →însuşirea conceptelor fundamentale - fezabilitate, studiu de fezabilitate, analiză de risc, analiză de senzitivitate, indicatori de...

Analiza funcțională

- Analiza Functionala - Analiza Valorii CICLUL DE VIATA AL PRODUSULUI - Notiunea de produs (produs material, produs software, produs proces,...

Ai nevoie de altceva?